Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

crontl72

Ημερομηνία

Ιούνιος 24, 2024 01:40 ΜΜ CDT
Tetraopes quinquemaculatus - Photo (c) Russ Jones, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Russ Jones
Η ταυτότητα του χρήστη sikim: Tetraopes quinquemaculatus, Ένα μέλος του Πολυφάγα (Υποτάξη Polyphaga)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 26, 2024
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

zach_neff

Ημερομηνία

Ιούνιος 25, 2024 04:32 ΜΜ EDT

Τόπος

Monon, IN, US (Google, OSM)
Tetraopes quinquemaculatus - Photo (c) Russ Jones, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Russ Jones
Η ταυτότητα του χρήστη sikim: Tetraopes quinquemaculatus, Ένα μέλος του Πολυφάγα (Υποτάξη Polyphaga)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 26, 2024
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

coronadogim

Ημερομηνία

Ιούνιος 17, 2024 11:10 ΠΜ CST
Tetraopes batesi - Photo (c) Ricardo Arredondo T., μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Ricardo Arredondo T.
Η ταυτότητα του χρήστη sikim: Tetraopes batesi, Ένα μέλος του Πολυφάγα (Υποτάξη Polyphaga)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 21, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sciperspective

Ημερομηνία

Απρίλιος 5, 2024 11:55 ΠΜ EDT
Callipogon barbiflavus - Photo (c) Steve Jackson, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Steve Jackson
Η ταυτότητα του χρήστη sikim: Callipogon barbiflavus, Ένα μέλος του Πολυφάγα (Υποτάξη Polyphaga)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 08, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

heather29

Ημερομηνία

Ιούνιος 6, 2024 04:03 ΜΜ MDT

Τόπος

Crownpoint (Google, OSM)
Tetraopes annulatus - Photo (c) James Bailey, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by James Bailey
Η ταυτότητα του χρήστη sikim: Tetraopes annulatus, Ένα μέλος του Πολυφάγα (Υποτάξη Polyphaga)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 08, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mabuva2021

Ημερομηνία

Μάιος 25, 2024 10:47 ΠΜ EDT
Microgoes oculatus - Photo (c) Graham Montgomery, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Graham Montgomery
Η ταυτότητα του χρήστη sikim: Microgoes oculatus, Ένα μέλος του Πολυφάγα (Υποτάξη Polyphaga)
Προστέθηκε στις Μάιος 25, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

john_abrams

Ημερομηνία

Μάιος 16, 2024 03:58 ΜΜ EDT
Microgoes oculatus - Photo (c) Graham Montgomery, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Graham Montgomery
Η ταυτότητα του χρήστη sikim: Microgoes oculatus, Ένα μέλος του Πολυφάγα (Υποτάξη Polyphaga)
Προστέθηκε στις Μάιος 25, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

charliekilo520

Ημερομηνία

Η ημερομηνία λείπει

Τόπος

Λείπει Η Τοποθεσία
Asclepias latifolia - Photo (c) Richard Reynolds, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Richard Reynolds
Η ταυτότητα του χρήστη sikim: Asclepias latifolia, Ένα μέλος του Αποκυνοειδή (Οικογένεια Apocynaceae)
Προστέθηκε στις Μάιος 25, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ray12

Ημερομηνία

Μάιος 24, 2024 06:24 ΜΜ CDT

Τόπος

SH-11, Jet, OK, US (Google, OSM)
Tetraopes pilosus - Photo (c) Steven Mlodinow, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Steven Mlodinow
Η ταυτότητα του χρήστη sikim: Tetraopes pilosus, Ένα μέλος του Πολυφάγα (Υποτάξη Polyphaga)
Προστέθηκε στις Μάιος 25, 2024
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

charliekilo520

Ημερομηνία

Μάιος 23, 2024 03:29 ΜΜ CDT
Tetraopes mandibularis - Photo (c) Russell Pfau, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Russell Pfau
Η ταυτότητα του χρήστη sikim: Tetraopes mandibularis, Ένα μέλος του Πολυφάγα (Υποτάξη Polyphaga)
Προστέθηκε στις Μάιος 24, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nightcrawler1405

Ημερομηνία

Απρίλιος 30, 2021 06:13 ΜΜ CDT
Tetraopes texanus - Photo (c) Russell Pfau, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Russell Pfau
Η ταυτότητα του χρήστη sikim: Tetraopes texanus, Ένα μέλος του Πολυφάγα (Υποτάξη Polyphaga)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 17, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

robertzimmermann

Ημερομηνία

Αύγουστος 17, 2023 07:20 ΠΜ MST
Tetraopes discoideus - Photo (c) Mike Quinn, Austin, TX, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Mike Quinn, Austin, TX
Η ταυτότητα του χρήστη sikim: Tetraopes discoideus, Ένα μέλος του Πολυφάγα (Υποτάξη Polyphaga)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 21, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

curses_at_moths

Ημερομηνία

Αύγουστος 4, 2023 01:14 ΠΜ EDT
Monochamus maculosus - Photo (c) scholtensb, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη sikim: Monochamus maculosus, Ένα μέλος του Πολυφάγα (Υποτάξη Polyphaga)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 07, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

curses_at_moths

Ημερομηνία

Αύγουστος 4, 2023 03:46 ΠΜ EDT
Monochamus maculosus - Photo (c) scholtensb, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη sikim: Monochamus maculosus, Ένα μέλος του Πολυφάγα (Υποτάξη Polyphaga)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 07, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

curses_at_moths

Ημερομηνία

Αύγουστος 7, 2023 04:43 ΠΜ EDT
Monochamus maculosus - Photo (c) scholtensb, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη sikim: Monochamus maculosus, Ένα μέλος του Πολυφάγα (Υποτάξη Polyphaga)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 07, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nickmoore91

Ημερομηνία

Αύγουστος 6, 2023 10:30 ΠΜ MDT
Tetraopes discoideus - Photo (c) Mike Quinn, Austin, TX, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Mike Quinn, Austin, TX
Η ταυτότητα του χρήστη sikim: Tetraopes discoideus, Ένα μέλος του Πολυφάγα (Υποτάξη Polyphaga)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 07, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

leptim

Ημερομηνία

Αύγουστος 6, 2023 06:30 ΠΜ MDT
Tetraopes discoideus - Photo (c) Mike Quinn, Austin, TX, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Mike Quinn, Austin, TX
Η ταυτότητα του χρήστη sikim: Tetraopes discoideus, Ένα μέλος του Πολυφάγα (Υποτάξη Polyphaga)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 07, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dbugs

Ημερομηνία

Ιούλιος 27, 2023 07:26 ΜΜ MDT
Tetraopes annulatus - Photo (c) James Bailey, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by James Bailey
Η ταυτότητα του χρήστη sikim: Tetraopes annulatus, Ένα μέλος του Πολυφάγα (Υποτάξη Polyphaga)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 06, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bigiguana

Ημερομηνία

Ιούλιος 15, 2023 04:00 ΜΜ CDT
Tetraopes femoratus - Photo (c) Steven Mlodinow, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Steven Mlodinow
Η ταυτότητα του χρήστη sikim: Tetraopes femoratus, Ένα μέλος του Πολυφάγα (Υποτάξη Polyphaga)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 06, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pfau_tarleton

Ημερομηνία

Ιούλιος 24, 2023 03:27 ΜΜ CDT

Περιγραφή

This observation is for the female on the left in the composite image. Found on Asclepias latifolia.

Tetraopes mandibularis - Photo (c) Russell Pfau, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Russell Pfau
Η ταυτότητα του χρήστη sikim: Tetraopes mandibularis, Ένα μέλος του Πολυφάγα (Υποτάξη Polyphaga)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 28, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pfau_tarleton

Ημερομηνία

Ιούλιος 24, 2023 03:27 ΜΜ CDT

Περιγραφή

This observation is for the male on the right in the composite image (note the prominent tubercle--the folded-over edge--on the mandible, which is found only in the males). Found on Asclepias latifolia.

Tetraopes mandibularis - Photo (c) Russell Pfau, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Russell Pfau
Η ταυτότητα του χρήστη sikim: Tetraopes mandibularis, Ένα μέλος του Πολυφάγα (Υποτάξη Polyphaga)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 28, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

curses_at_moths

Ημερομηνία

Ιούλιος 27, 2023 11:16 ΜΜ EDT
Monochamus maculosus - Photo (c) scholtensb, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη sikim: Monochamus maculosus, Ένα μέλος του Πολυφάγα (Υποτάξη Polyphaga)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 28, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

curses_at_moths

Ημερομηνία

Ιούλιος 26, 2023 01:03 ΠΜ EDT
Monochamus maculosus - Photo (c) scholtensb, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη sikim: Monochamus maculosus, Ένα μέλος του Πολυφάγα (Υποτάξη Polyphaga)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 26, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tyannasb

Ημερομηνία

Ιούλιος 16, 2023 07:33 ΜΜ PDT

Τόπος

Mt Shasta (Google, OSM)
Monochamus obtusus - Photo (c) Roger Birkhead, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by Roger Birkhead
Η ταυτότητα του χρήστη sikim: Monochamus obtusus, Ένα μέλος του Πολυφάγα (Υποτάξη Polyphaga)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 17, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lauramarin

Ημερομηνία

Ιούλιος 7, 2023 03:02 ΜΜ PDT
Monochamus obtusus - Photo (c) Roger Birkhead, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by Roger Birkhead
Η ταυτότητα του χρήστη sikim: Monochamus obtusus, Ένα μέλος του Πολυφάγα (Υποτάξη Polyphaga)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 13, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kaitlin

Ημερομηνία

Ιούλιος 9, 2023 02:18 ΜΜ PDT
Monochamus obtusus - Photo (c) Roger Birkhead, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by Roger Birkhead
Η ταυτότητα του χρήστη sikim: Monochamus obtusus, Ένα μέλος του Πολυφάγα (Υποτάξη Polyphaga)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 13, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

michellfollett

Ημερομηνία

Ιούλιος 9, 2023 04:35 ΜΜ PDT
Monochamus obtusus - Photo (c) Roger Birkhead, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by Roger Birkhead
Η ταυτότητα του χρήστη sikim: Monochamus obtusus, Ένα μέλος του Πολυφάγα (Υποτάξη Polyphaga)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 13, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

michellekunst

Ημερομηνία

Ιούλιος 9, 2023 04:36 ΜΜ PDT
Monochamus obtusus - Photo (c) Roger Birkhead, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by Roger Birkhead
Η ταυτότητα του χρήστη sikim: Monochamus obtusus, Ένα μέλος του Πολυφάγα (Υποτάξη Polyphaga)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 13, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mozzie10

Ημερομηνία

Ιούλιος 11, 2023 01:52 ΜΜ PDT
Monochamus obtusus - Photo (c) Roger Birkhead, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by Roger Birkhead
Η ταυτότητα του χρήστη sikim: Monochamus obtusus, Ένα μέλος του Πολυφάγα (Υποτάξη Polyphaga)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 13, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ahoeft

Ημερομηνία

Ιούλιος 12, 2023 05:23 ΜΜ PDT
Monochamus obtusus - Photo (c) Roger Birkhead, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by Roger Birkhead
Η ταυτότητα του χρήστη sikim: Monochamus obtusus, Ένα μέλος του Πολυφάγα (Υποτάξη Polyphaga)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 13, 2023
Βελτίωση

Στατιστικά

  • 355