Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cgmeek

Ημερομηνία

Οκτώβριος 7, 2021 06:37 PM UTC
Antheraea polyphemus - Photo (c) Sean McCann, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη sierrasquirrel: Antheraea polyphemus, Ένα μέλος του Βομβυκοειδή (Υπεροικογένεια Bombycoidea)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 21, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Χρυσωπίδες (Οικογένεια Chrysopidae)

Παρατηρητής

rustynail16

Ημερομηνία

Αύγουστος 31, 2021 05:51 PM UTC
Χρυσωπίδες - Photo (c) Patrick Coin, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη sierrasquirrel: Χρυσωπίδες (Οικογένεια Chrysopidae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 11, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jaquiring

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 11, 2021 10:07 AM CDT
Smilax bona-nox - Photo (c) Roberto R. Calderón, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη sierrasquirrel: Smilax bona-nox, Ένα μέλος του Λειριώδη (Τάξη Liliales)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 11, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

a_gonzalez_ghs

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 11, 2021 10:11 AM CDT
Parasteatoda - Photo (c) sankax, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη sierrasquirrel: Γένος Parasteatoda, Ένα μέλος του Αράχνες (Τάξη Araneae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 11, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jaquiring

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 11, 2021 10:08 AM CDT
Prosopis glandulosa - Photo (c) K Schneider, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη sierrasquirrel: Prosopis glandulosa, Ένα μέλος του Κυαμοειδή (Οικογένεια Fabaceae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 11, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jaquiring

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 11, 2021 10:08 AM CDT
Virentes - Photo (c) Jose Luis Leon de la Luz, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη sierrasquirrel: Τμήμα Virentes, Ένα μέλος του Δρυς (Υπογένος Quercus)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 11, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jaquiring

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 11, 2021 10:11 AM CDT
Ilex decidua - Photo (c) Suzette Rogers, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη sierrasquirrel: Ilex decidua, Ένα μέλος του Μαγνολιόψιδα (Ομοταξία Magnoliopsida)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 11, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jaquiring

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 11, 2021 10:12 AM CDT
Prunus mexicana - Photo (c) Layla, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Layla Dishman
Η ταυτότητα του χρήστη sierrasquirrel: Prunus mexicana, Ένα μέλος του Προύνος (Γένος Prunus)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 11, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jaquiring

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 11, 2021 10:12 AM CDT
Ulmus crassifolia - Photo (c) Betsy Marsh, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη sierrasquirrel: Ulmus crassifolia, Ένα μέλος του Φτελιά (Γένος Ulmus)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 11, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jaquiring

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 11, 2021 10:12 AM CDT
Sapindus drummondii - Photo (c) Rick Travis, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη sierrasquirrel: Sapindus drummondii, Ένα μέλος του Σαπινδοειδή (Οικογένεια Sapindaceae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 11, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jaquiring

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 11, 2021 10:13 AM CDT
Croton monanthogynus - Photo (c) rileyann01, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη sierrasquirrel: Croton monanthogynus, Ένα μέλος του Ευφορβιοειδή (Οικογένεια Euphorbiaceae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 11, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jaquiring

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 11, 2021 10:14 AM CDT
Ποοειδή - Photo (c) Konstantin Romanov, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη sierrasquirrel: Ποοειδή (Οικογένεια Poaceae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 11, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jaquiring

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 11, 2021 10:17 AM CDT
Elymus - Photo (c) Matt Lavin, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη sierrasquirrel: Γένος Elymus, Ένα μέλος του Ποοειδή (Οικογένεια Poaceae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 11, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jaquiring

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 11, 2021 10:19 AM CDT
Sideroxylon lanuginosum - Photo (c) Ron Stephens, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη sierrasquirrel: Sideroxylon lanuginosum, Ένα μέλος του Ερεικώδη (Τάξη Ericales)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 11, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jaquiring

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 11, 2021 10:24 AM CDT
Bouteloua curtipendula - Photo (c) psweet, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA), uploaded by psweet
Η ταυτότητα του χρήστη sierrasquirrel: Bouteloua curtipendula, Ένα μέλος του Ποοειδή (Οικογένεια Poaceae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 11, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jaquiring

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 11, 2021 10:25 AM CDT
Liatris punctata - Photo (c) palr76, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη sierrasquirrel: Liatris punctata, Ένα μέλος του Αστεροειδή (Υποοικογένεια Asteroideae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 11, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jaquiring

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 11, 2021 10:26 AM CDT
Ungnadia speciosa - Photo (c) Tania Homayoun, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη sierrasquirrel: Ungnadia speciosa, Ένα μέλος του Σαπινδοειδή (Οικογένεια Sapindaceae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 11, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jenb_99

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2021

Τόπος

Texas, US (Google, OSM)
Papilio cresphontes - Photo (c) Brian Peterson, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη sierrasquirrel: Papilio cresphontes, Ένα μέλος του Παπιλιονοειδή (Υπεροικογένεια Papilionoidea)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 10, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

clay_s

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 4, 2021 09:54 AM CDT
Phyla nodiflora - Photo (c) fotis-samaritakis, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη sierrasquirrel: Phyla nodiflora, Ένα μέλος του Λαμιώδη (Τάξη Lamiales)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 10, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ξάνθιο Το Χοιράδιον (Xanthium strumarium)

Παρατηρητής

clay_s

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 4, 2021 09:56 AM CDT
Ξάνθιο Το Χοιράδιον - Photo (c) Valter Jacinto, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη sierrasquirrel: Ξάνθιο Το Χοιράδιον (Xanthium strumarium)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 10, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

redpanda24

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 4, 2021 10:56 AM CDT

Περιγραφή

Found in my garage, sadly he is dead.

Cotinis - Photo (c) ilya, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη sierrasquirrel: Γένος Cotinis, Ένα μέλος του Σκαραβαιοειδή (Υπεροικογένεια Scarabaeoidea)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 10, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

oddfitz

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 4, 2021 10:04 AM CDT
Thryothorus ludovicianus - Photo (c) Joseph F. Pescatore, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη sierrasquirrel: Thryothorus ludovicianus, Ένα μέλος του Στρουθιόμορφα (Τάξη Passeriformes)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 10, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lisa128

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 4, 2021 03:10 PM CDT
Sceloporus olivaceus - Photo (c) Matthew High, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη sierrasquirrel: Sceloporus olivaceus, Ένα μέλος του Σαύρες (Υποτάξη Sauria)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 10, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Άνουρα (Τάξη Anura)

Παρατηρητής

janfried

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 4, 2021 07:10 AM UTC

Περιγραφή

Tiny little thing

Acris blanchardi - Photo (c) Andy Kraemer, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη sierrasquirrel: Acris blanchardi, Ένα μέλος του Άνουρα (Τάξη Anura)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 10, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Σαμιαμίδι (Hemidactylus turcicus)

Παρατηρητής

blake233

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2021

Τόπος

Texas, US (Google, OSM)
Σαμιαμίδι - Photo (c) Jakob Fahr, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη sierrasquirrel: Σαμιαμίδι (Hemidactylus turcicus)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 10, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mblampe

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 4, 2021 07:31 PM UTC
Archilochus - Photo (c) Vicki DeLoach, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη sierrasquirrel: Γένος Archilochus, Ένα μέλος του Κολίμπρι (Οικογένεια Trochilidae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 10, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tmurr1225

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 5, 2021 08:33 AM CDT
Passerina ciris - Photo (c) Simon Tolzmann, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη sierrasquirrel: Passerina ciris, Ένα μέλος του Στρουθιόμορφα (Τάξη Passeriformes)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 10, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Συλβιλαγός (Γένος Sylvilagus)

Παρατηρητής

mgg114

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 5, 2021 12:26 PM CDT
Γκρίζο Αγριοκούνελο - Photo (c) Pedro Peloso, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη sierrasquirrel: Γκρίζο Αγριοκούνελο (Sylvilagus floridanus)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 10, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

wlhwildlife

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 4, 2021 11:10 AM CDT
Archilochus - Photo (c) Vicki DeLoach, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη sierrasquirrel: Γένος Archilochus, Ένα μέλος του Κολίμπρι (Οικογένεια Trochilidae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 10, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

wlhwildlife

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 6, 2021 01:39 PM CDT
Archilochus colubris - Photo (c) fiddleman, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη sierrasquirrel: Archilochus colubris, Ένα μέλος του Κολίμπρι (Οικογένεια Trochilidae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 10, 2021
Υποστηρικτικό

Στατιστικά

  • 687