Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Πυροβασιλίσκος (Regulus ignicapilla)

Παρατηρητής

nastya_klimova

Ημερομηνία

Απρίλιος 30, 2022 11:30 ΠΜ MSK

Περιγραφή

Залётный, очень неожиданная встреча!

Πυροβασιλίσκος - Photo (c) egorbirder, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη siberian_birdguide: Πυροβασιλίσκος (Regulus ignicapilla)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 04, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dmitryshtol

Ημερομηνία

Νοέμβριος 22, 2023 03:58 ΜΜ +07
Pinicola enucleator - Photo (c) tukkki, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη siberian_birdguide: Pinicola enucleator, Ένα μέλος του Στρουθιόμορφα (Τάξη Passeriformes)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 29, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κοινός Σκίουρος (Sciurus vulgaris)

Παρατηρητής

kildor

Ημερομηνία

Νοέμβριος 15, 2023 12:50 ΜΜ +07
Κοινός Σκίουρος - Photo (c) hedera.baltica, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη siberian_birdguide: Κοινός Σκίουρος (Sciurus vulgaris)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 29, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ευρωπαϊκή Βομβυκίλα (Bombycilla garrulus)

Παρατηρητής

kildor

Ημερομηνία

Νοέμβριος 13, 2023 09:09 ΠΜ +07
Ευρωπαϊκή Βομβυκίλα - Photo (c) Илья Сухов, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Илья Сухов
Η ταυτότητα του χρήστη siberian_birdguide: Ευρωπαϊκή Βομβυκίλα (Bombycilla garrulus)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 29, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Καρακάξα (Pica pica)

Παρατηρητής

kildor

Ημερομηνία

Νοέμβριος 13, 2023 02:54 ΜΜ +07
Καρακάξα - Photo (c) Agustín Povedano, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη siberian_birdguide: Καρακάξα (Pica pica)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 29, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kildor

Ημερομηνία

Νοέμβριος 14, 2023 04:19 ΜΜ +07
Cyanistes cyanus - Photo (c) Анна Голубева, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by Анна Голубева
Η ταυτότητα του χρήστη siberian_birdguide: Cyanistes cyanus, Ένα μέλος του Παρίδες (Οικογένεια Paridae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 29, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κοινή Φάσσα (Columba palumbus)

Παρατηρητής

dragonflydreamer

Ημερομηνία

Νοέμβριος 2023

Τόπος

Centre, FR (Google, OSM)
Κοινή Φάσσα - Photo (c) hedera.baltica, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη siberian_birdguide: Κοινή Φάσσα (Columba palumbus)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 21, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ευρωπαϊκός Κούκος (Cuculus canorus)

Παρατηρητής

natalia_nsk

Ημερομηνία

Ιούνιος 1, 2012 03:49 ΜΜ +07

Περιγραφή

I identified this bird as a cuckoo by its distinctive voice.

Ευρωπαϊκός Κούκος - Photo (c) Alan King, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Alan King
Η ταυτότητα του χρήστη siberian_birdguide: Ευρωπαϊκός Κούκος (Cuculus canorus)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 17, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κεδρότσιχλα (Turdus pilaris)

Παρατηρητής

anastasiakuzkuz

Ημερομηνία

Απρίλιος 10, 2020 06:56 ΜΜ +07
Κεδρότσιχλα - Photo (c) Fero Bednar, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Fero Bednar
Η ταυτότητα του χρήστη siberian_birdguide: Κεδρότσιχλα (Turdus pilaris)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 17, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Τσουκνίδα (Urtica dioica)

Παρατηρητής

kildor

Ημερομηνία

Απρίλιος 24, 2020 04:09 ΜΜ +07
Τσουκνίδα - Photo (c) Tom Norton, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Tom Norton
Η ταυτότητα του χρήστη siberian_birdguide: Τσουκνίδα (Urtica dioica)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 17, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kildor

Ημερομηνία

Απρίλιος 24, 2020 04:09 ΜΜ +07
Viola hirta - Photo (c) Sergey Mayorov, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Sergey Mayorov
Η ταυτότητα του χρήστη siberian_birdguide: Viola hirta, Ένα μέλος του Μαλπιγειώδη (Τάξη Malpighiales)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 17, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Σπίνος (Fringilla coelebs)

Παρατηρητής

kildor

Ημερομηνία

Απρίλιος 24, 2020 04:22 ΜΜ +07
Σπίνος - Photo (c) Joël Horisberger, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Joël Horisberger
Η ταυτότητα του χρήστη siberian_birdguide: Σπίνος (Fringilla coelebs)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 17, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Σπίνος (Fringilla coelebs)

Παρατηρητής

anastasiakuzkuz

Ημερομηνία

Απρίλιος 28, 2020 06:50 ΜΜ +07
Σπίνος - Photo (c) Joël Horisberger, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Joël Horisberger
Η ταυτότητα του χρήστη siberian_birdguide: Σπίνος (Fringilla coelebs)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 17, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ksu_ivanova

Ημερομηνία

Ιούλιος 23, 2020 05:35 ΜΜ +07
Sanguisorba officinalis - Photo (c) Shihmei Barger 舒詩玫, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη siberian_birdguide: Sanguisorba officinalis, Ένα μέλος του Ροδοειδή (Οικογένεια Rosaceae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 17, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Καλόγερος (Parus major)

Παρατηρητής

evgensk

Ημερομηνία

Αύγουστος 23, 2020 04:04 ΜΜ WIB
Καλόγερος - Photo (c) Manuel Raab, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Manuel Raab
Η ταυτότητα του χρήστη siberian_birdguide: Καλόγερος (Parus major)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 17, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Δεντροτσοπανάκος (Sitta europaea)

Παρατηρητής

evgensk

Ημερομηνία

Αύγουστος 23, 2020 04:05 ΜΜ WIB
Δεντροτσοπανάκος - Photo (c) hedera.baltica, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη siberian_birdguide: Δεντροτσοπανάκος (Sitta europaea)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 17, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κοινός Σκίουρος (Sciurus vulgaris)

Παρατηρητής

evgensk

Ημερομηνία

Νοέμβριος 4, 2020 02:11 ΜΜ WIB
Κοινός Σκίουρος - Photo (c) hedera.baltica, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη siberian_birdguide: Κοινός Σκίουρος (Sciurus vulgaris)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 17, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Δεντροτσοπανάκος (Sitta europaea)

Παρατηρητής

evgensk

Ημερομηνία

Νοέμβριος 4, 2020 03:57 ΜΜ WIB
Δεντροτσοπανάκος - Photo (c) hedera.baltica, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη siberian_birdguide: Δεντροτσοπανάκος (Sitta europaea)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 17, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sultanov-rinat

Ημερομηνία

Μάιος 1, 2016 07:05 ΜΜ +06
Viola hirta - Photo (c) Sergey Mayorov, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Sergey Mayorov
Η ταυτότητα του χρήστη siberian_birdguide: Viola hirta, Ένα μέλος του Μαλπιγειώδη (Τάξη Malpighiales)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 17, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κοινός Σκίουρος (Sciurus vulgaris)

Παρατηρητής

timakuzin

Ημερομηνία

Ιούλιος 14, 2021 10:12 ΠΜ UTC
Κοινός Σκίουρος - Photo (c) hedera.baltica, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη siberian_birdguide: Κοινός Σκίουρος (Sciurus vulgaris)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 17, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

timakuzin

Ημερομηνία

Ιούλιος 14, 2021 10:12 ΠΜ UTC
Trifolium lupinaster - Photo (c) Алексей Копытов, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Алексей Копытов
Η ταυτότητα του χρήστη siberian_birdguide: Trifolium lupinaster, Ένα μέλος του Τριφύλλι (Γένος Trifolium)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 17, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

zakcrane

Ημερομηνία

Ιούλιος 25, 2021 02:20 ΜΜ +07
Sanguisorba officinalis - Photo (c) Shihmei Barger 舒詩玫, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη siberian_birdguide: Sanguisorba officinalis, Ένα μέλος του Ροδοειδή (Οικογένεια Rosaceae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 17, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

valentin_kosterin

Ημερομηνία

Ιούλιος 28, 2021 04:00 ΜΜ +07
Lilium martagon pilosiusculum - Photo (c) Mihail Knjasev, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Mihail Knjasev
Η ταυτότητα του χρήστη siberian_birdguide: Lilium martagon var. pilosiusculum, Ένα μέλος του Λειριοειδέες (Υποοικογένεια Lilioideae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 17, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Σπαράγγι (Asparagus officinalis)

Παρατηρητής

oleg_kosterin

Ημερομηνία

Ιούλιος 28, 2021 03:36 ΜΜ +07
Σπαράγγι - Photo (c) Kutushev Radik, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Kutushev Radik
Η ταυτότητα του χρήστη siberian_birdguide: Σπαράγγι (Asparagus officinalis)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 17, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

oleg_kosterin

Ημερομηνία

Ιούλιος 28, 2021 03:40 ΜΜ +07
Catolobus pendulus - Photo (c) V.S. Volkotrub, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by V.S. Volkotrub
Η ταυτότητα του χρήστη siberian_birdguide: Catolobus pendulus, Ένα μέλος του Κραμβοειδή (Οικογένεια Brassicaceae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 17, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

g_kolotin

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 21, 2023 12:29 ΜΜ +07
Lanius excubitor pallidirostris - Photo (c) Paul Cools, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Paul Cools
Η ταυτότητα του χρήστη siberian_birdguide: Lanius excubitor ssp. pallidirostris, Ένα μέλος του Διπλοκεφαλάς (Lanius excubitor)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 17, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

oleg_kosterin

Ημερομηνία

Ιούλιος 28, 2021 04:50 ΜΜ +07
Phlomoides tuberosa - Photo (c) vladimir_epiktetov, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by vladimir_epiktetov
Η ταυτότητα του χρήστη siberian_birdguide: Phlomoides tuberosa, Ένα μέλος του Λαμιοειδή (Υποοικογένεια Lamioideae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 17, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

oleg_kosterin

Ημερομηνία

Ιούλιος 28, 2021 05:08 ΜΜ +07
Cannabis sativa spontanea - Photo (c) Alexander Iosipenko, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Alexander Iosipenko
Η ταυτότητα του χρήστη siberian_birdguide: Cannabis sativa var. spontanea, Ένα μέλος του Ροδώδη (Τάξη Rosales)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 17, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Δεντρογέρακο (Falco subbuteo)

Παρατηρητής

andreenkov

Ημερομηνία

Μάιος 12, 2016 07:42 ΜΜ +06
Δεντρογέρακο - Photo (c) Татьяна Спицына, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Татьяна Спицына
Η ταυτότητα του χρήστη siberian_birdguide: Δεντρογέρακο (Falco subbuteo)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 17, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Τσαρτσάρα (Turdus viscivorus)

Παρατηρητής

nromeoarena

Ημερομηνία

Νοέμβριος 17, 2023 09:02 ΠΜ CET
Τσαρτσάρα - Photo (c) Carlos N. G. Bocos, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Carlos N. G. Bocos
Η ταυτότητα του χρήστη siberian_birdguide: Τσαρτσάρα (Turdus viscivorus)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 17, 2023
Υποστηρικτικό

Στατιστικά

  • 1730