Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Τριβόλι (Tribulus terrestris)

Παρατηρητής

naturalist48170

Ημερομηνία

Νοέμβριος 2021

Τόπος

Taiwan (Google, OSM)
Τριβόλι - Photo (c) Valter Jacinto, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη shinochen: Τριβόλι (Tribulus terrestris)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 26, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ihenglan

Ημερομηνία

Νοέμβριος 20, 2021 11:52 AM CST
Procris laevigata - Photo (c) Cheng-hsiung Yang, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη shinochen: Procris laevigata, Ένα μέλος του Κνιδοειδή (Οικογένεια Urticaceae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 24, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

naturalist59455

Ημερομηνία

Νοέμβριος 15, 2021 02:29 PM CST
Psilotum nudum - Photo (c) Jean-Philippe BASUYAUX, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη shinochen: Psilotum nudum, Ένα μέλος του Φτέρη (Ομοταξία Polypodiopsida)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 18, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mutolisp

Ημερομηνία

Νοέμβριος 13, 2021 09:20 AM CST
Psilotum nudum - Photo (c) Jean-Philippe BASUYAUX, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη shinochen: Psilotum nudum, Ένα μέλος του Φτέρη (Ομοταξία Polypodiopsida)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 18, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mutolisp

Ημερομηνία

Νοέμβριος 13, 2021 02:13 PM CST
Dichondra micrantha - Photo (c) 葉子, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη shinochen: Dichondra micrantha, Ένα μέλος του Περιπλοκοειδή (Οικογένεια Convolvulaceae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 18, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μαγνολιόψιδα (Ομοταξία Magnoliopsida)

Παρατηρητής

tkmk0216

Ημερομηνία

Ιούλιος 12, 2021 05:00 PM AWST
Μαγνολιόψιδα - Photo (c) KC Kasem, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη shinochen: Μαγνολιόψιδα (Ομοταξία Magnoliopsida)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 12, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Γελαδάρης (Bubulcus ibis)

Παρατηρητής

tkmk0216

Ημερομηνία

Νοέμβριος 4, 2021 03:35 PM CST
Γελαδάρης - Photo (c) Bill Carrell, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη shinochen: Γελαδάρης (Bubulcus ibis)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 12, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

windport

Ημερομηνία

Νοέμβριος 11, 2021 12:09 PM CST
Clematis grata - Photo (c) 葉子, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη shinochen: Clematis grata, Ένα μέλος του Κληματίς (Γένος Clematis)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 12, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

yongzhe

Ημερομηνία

Μάιος 15, 2021 12:27 PM CST
Selaginella doederleinii - Photo (c) avocat, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη shinochen: Selaginella doederleinii, Ένα μέλος του Ανώτερα Φυτά (Συνομοταξία Tracheophyta)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 08, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ponnie

Ημερομηνία

Οκτώβριος 30, 2021 01:35 PM CST

Τόπος

東區, TW (Google, OSM)
Mikania micrantha - Photo (c) Rajib Maulick, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη shinochen: Mikania micrantha, Ένα μέλος του Αστεροειδή (Υποοικογένεια Asteroideae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 06, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

hsusal

Ημερομηνία

Οκτώβριος 26, 2021 02:47 PM UTC
Bidens alba - Photo (c) 葉子, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη shinochen: Bidens alba, Ένα μέλος του Αστεροειδή (Υποοικογένεια Asteroideae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 01, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Καφέ Ανόλη (Anolis sagrei)

Παρατηρητής

ponnie

Ημερομηνία

Οκτώβριος 26, 2021 02:47 PM CST

Τόπος

東區, TW (Google, OSM)
Καφέ Ανόλη - Photo (c) Jill Bazeley, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη shinochen: Καφέ Ανόλη (Anolis sagrei)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 01, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

naturalist22356

Ημερομηνία

Οκτώβριος 26, 2021 02:52 PM CST
Oxalis corniculata - Photo (c) Norio Nomura, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη shinochen: Oxalis corniculata, Ένα μέλος του Οξαλίδα (Υπογένος Oxalis)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 01, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kevin0419

Ημερομηνία

Οκτώβριος 26, 2021 02:54 PM CST

Τόπος

東區, TW (Google, OSM)
Pomacea canaliculata - Photo (c) 
H. Zell, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη shinochen: Pomacea canaliculata, Ένα μέλος του Γαστερόποδα (Ομοταξία Gastropoda)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 01, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

louise823

Ημερομηνία

Οκτώβριος 26, 2021 02:49 PM CST
Typhonium - Photo (c) 葉子, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη shinochen: Γένος Typhonium, Ένα μέλος του Αροειδή (Οικογένεια Araceae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 01, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

louise823

Ημερομηνία

Οκτώβριος 26, 2021 02:50 PM CST
Cleome rutidosperma - Photo (c) 葉子, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη shinochen: Cleome rutidosperma, Ένα μέλος του Κραμβώδη (Τάξη Brassicales)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 01, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μονοκοτυλήδονα (Ομοταξία Liliopsida)

Παρατηρητής

naturalist8132

Ημερομηνία

Οκτώβριος 26, 2021 02:57 PM CST
Ποοειδή - Photo (c) Konstantin Romanov, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη shinochen: Ποοειδή (Οικογένεια Poaceae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 01, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

vida983chia

Ημερομηνία

Οκτώβριος 26, 2021 02:55 PM CST

Τόπος

東區, TW (Google, OSM)
Ipomoea obscura - Photo (c) 葉子, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη shinochen: Ipomoea obscura, Ένα μέλος του Ιπομέα (Γένος Ipomoea)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 01, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

yun__hsuan

Ημερομηνία

Οκτώβριος 26, 2021 02:47 PM CST

Τόπος

東區, TW (Google, OSM)
Schinus terebinthifolia - Photo (c) Marcia Ford, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη shinochen: Schinus terebinthifolia, Ένα μέλος του Ανακαρδιοειδή (Υποοικογένεια Anacardioideae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 01, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pterosaur

Ημερομηνία

Οκτώβριος 26, 2021 03:07 PM UTC
Ampelopsis glandulosa - Photo (c) Katja Schulz, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη shinochen: Ampelopsis glandulosa, Ένα μέλος του Μαγνολιόψιδα (Ομοταξία Magnoliopsida)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 01, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lipei_1025

Ημερομηνία

Οκτώβριος 29, 2021 02:59 PM CST

Τόπος

東區, TW (Google, OSM)
Pomacea canaliculata - Photo (c) 
H. Zell, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη shinochen: Pomacea canaliculata, Ένα μέλος του Γαστερόποδα (Ομοταξία Gastropoda)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 01, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

naturalist21323

Ημερομηνία

Οκτώβριος 31, 2021 07:23 AM CST

Τόπος

蘭潭後山步道 (Google, OSM)
Leptopoma perlucidum - Photo (c) pseudolapiz, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη shinochen: Leptopoma perlucidum, Ένα μέλος του Γαστερόποδα (Ομοταξία Gastropoda)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 01, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

yongzhe

Ημερομηνία

Οκτώβριος 31, 2021 03:08 PM CST
Christella parasitica - Photo (c) Forest & Kim Starr, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη shinochen: Christella parasitica, Ένα μέλος του Φτέρη (Ομοταξία Polypodiopsida)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 01, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

yongzhe

Ημερομηνία

Οκτώβριος 28, 2021 11:34 AM CST
Pyrrosia lingua - Photo (c) LINDA .EVF, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη shinochen: Pyrrosia lingua, Ένα μέλος του Φτέρη (Ομοταξία Polypodiopsida)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 01, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

yongzhe

Ημερομηνία

Οκτώβριος 30, 2021 08:20 AM CST
Lemmaphyllum microphyllum - Photo (c) sunnetchan, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη shinochen: Lemmaphyllum microphyllum, Ένα μέλος του Φτέρη (Ομοταξία Polypodiopsida)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 01, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

yongzhe

Ημερομηνία

Οκτώβριος 31, 2021 04:24 PM CST
Phyllanthus urinaria - Photo (c) Chuck Sexton, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη shinochen: Phyllanthus urinaria, Ένα μέλος του Μαλπιγειώδη (Τάξη Malpighiales)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 01, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

yongzhe

Ημερομηνία

Οκτώβριος 31, 2021 03:26 PM CST
Christella acuminata - Photo (c) harum.koh, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA), uploaded by harum.koh
Η ταυτότητα του χρήστη shinochen: Christella acuminata, Ένα μέλος του Φτέρη (Ομοταξία Polypodiopsida)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 01, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

yongzhe

Ημερομηνία

Οκτώβριος 31, 2021 04:27 PM CST
Ceratopteris thalictroides - Photo (c) Kinmatsu Lin, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη shinochen: Ceratopteris thalictroides, Ένα μέλος του Φτέρη (Ομοταξία Polypodiopsida)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 01, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

yongzhe

Ημερομηνία

Οκτώβριος 31, 2021 04:32 PM CST
Ixeris chinensis - Photo (c) sunnetchan, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη shinochen: Ixeris chinensis, Ένα μέλος του Κιχωριέαι (Φυλή Cichorieae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 01, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

naturalist44669

Ημερομηνία

Νοέμβριος 1, 2021 09:49 AM CST
Oldenlandia corymbosa - Photo (c) Grayson Sasser, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη shinochen: Oldenlandia corymbosa, Ένα μέλος του Ερυθροδανοειδή (Οικογένεια Rubiaceae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 01, 2021
Υποστηρικτικό

Στατιστικά

  • 1012