Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

flamingo_punk

Ημερομηνία

Νοέμβριος 1, 2022 10:06 PM EDT

Τόπος

Concord (Google, OSM)
Hogna frondicola - Photo (c) Jason King, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Jason King
Η ταυτότητα του χρήστη shespider: Hogna frondicola, Ένα μέλος του Αράχνη Λύκος (Οικογένεια Lycosidae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 07, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

apatia

Ημερομηνία

Οκτώβριος 25, 2022 04:36 PM MDT
Hogna frondicola - Photo (c) Jason King, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Jason King
Η ταυτότητα του χρήστη shespider: Hogna frondicola, Ένα μέλος του Αράχνη Λύκος (Οικογένεια Lycosidae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 27, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jiwashige

Ημερομηνία

Οκτώβριος 12, 2022 03:29 PM CDT
Geolycosa missouriensis - Photo (c) Doug Macaulay, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Doug Macaulay
Η ταυτότητα του χρήστη shespider: Geolycosa missouriensis, Ένα μέλος του Αράχνη Λύκος (Οικογένεια Lycosidae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 25, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

chezowitz

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 27, 2022 10:12 PM EDT

Τόπος

Dunnellon (Google, OSM)
Hogna - Photo (c) Bodzsár József Bence, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Bodzsár József Bence
Η ταυτότητα του χρήστη shespider: Γένος Hogna, Ένα μέλος του Αράχνη Λύκος (Οικογένεια Lycosidae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 25, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

canis_dirus_fennarius

Ημερομηνία

Οκτώβριος 21, 2022 10:06 AM EDT

Τόπος

Sellers, SC, US (Google, OSM)
Agelenopsis - Photo (c) Bill Keim, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη shespider: Γένος Agelenopsis, Ένα μέλος του Αράχνες (Τάξη Araneae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 25, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αράχνη Λύκος (Οικογένεια Lycosidae)

Παρατηρητής

gotholympian

Ημερομηνία

Οκτώβριος 2022

Τόπος

Virginia, US (Google, OSM)

Περιγραφή

Looked like a wolf spider but not sure, bout the size of a penny

Αράχνη Λύκος - Photo (c) Alireza Zamani, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Alireza Zamani
Η ταυτότητα του χρήστη shespider: Αράχνη Λύκος (Οικογένεια Lycosidae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 25, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

johnyochum

Ημερομηνία

Ιούνιος 23, 2017 09:11 PM CDT
Hogna - Photo (c) Bodzsár József Bence, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Bodzsár József Bence
Η ταυτότητα του χρήστη shespider: Γένος Hogna, Ένα μέλος του Αράχνη Λύκος (Οικογένεια Lycosidae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 25, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

willymx

Ημερομηνία

Οκτώβριος 25, 2022 08:14 AM CDT
Ctenidae - Photo (c) Mac Lin, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by Mac Lin
Η ταυτότητα του χρήστη shespider: Οικογένεια Ctenidae, Ένα μέλος του Αράχνες (Τάξη Araneae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 25, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tlyerly

Ημερομηνία

Οκτώβριος 17, 2022 06:42 PM CDT

Περιγραφή

Spider found dead in cabin

Geolycosa missouriensis - Photo (c) Doug Macaulay, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Doug Macaulay
Η ταυτότητα του χρήστη shespider: Geolycosa missouriensis, Ένα μέλος του Αράχνη Λύκος (Οικογένεια Lycosidae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 24, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tlyerly

Ημερομηνία

Οκτώβριος 17, 2022 06:42 PM CDT

Περιγραφή

Spider found dead in cabin

Geolycosa - Photo (c) Marshal Hedin, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA), uploaded by Marshal Hedin
Η ταυτότητα του χρήστη shespider: Γένος Geolycosa, Ένα μέλος του Αράχνη Λύκος (Οικογένεια Lycosidae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 24, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

willjaremkowright

Ημερομηνία

Οκτώβριος 14, 2022 03:38 PM MDT
Hogna coloradensis - Photo (c) DeAnna, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by DeAnna
Η ταυτότητα του χρήστη shespider: Hogna coloradensis, Ένα μέλος του Αράχνη Λύκος (Οικογένεια Lycosidae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 24, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

willem9

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 12, 2022 04:05 PM MDT
Pardosa - Photo (c) Cédric Mondy, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Cédric Mondy
Η ταυτότητα του χρήστη shespider: Γένος Pardosa, Ένα μέλος του Αράχνη Λύκος (Οικογένεια Lycosidae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 24, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jdrthefox

Ημερομηνία

Οκτώβριος 22, 2022 02:44 PM CDT
Hogna baltimoriana - Photo (c) Alex Harman, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Alex Harman
Η ταυτότητα του χρήστη shespider: Hogna baltimoriana, Ένα μέλος του Αράχνη Λύκος (Οικογένεια Lycosidae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 23, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

musiccitymama

Ημερομηνία

Οκτώβριος 22, 2022 03:59 PM EDT

Περιγραφή

Church of the Savior Nicholasville KY

Tigrosa helluo - Photo (c) Judy Gallagher, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη shespider: Tigrosa helluo, Ένα μέλος του Αράχνη Λύκος (Οικογένεια Lycosidae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 23, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

marilynncat

Ημερομηνία

Οκτώβριος 22, 2022 03:53 PM EDT

Τόπος

Onemo, VA, US (Google, OSM)
Geolycosa pikei - Photo (c) Gordon Neish, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Gordon Neish
Η ταυτότητα του χρήστη shespider: Geolycosa pikei, Ένα μέλος του Αράχνη Λύκος (Οικογένεια Lycosidae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 23, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

razinthewild

Ημερομηνία

Οκτώβριος 2022

Τόπος

Missouri, US (Google, OSM)
Agelenopsis - Photo (c) Bill Keim, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη shespider: Γένος Agelenopsis, Ένα μέλος του Αράχνες (Τάξη Araneae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 23, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

greubel

Ημερομηνία

Οκτώβριος 15, 2022 01:55 PM MDT

Περιγραφή

Nearly an inch long.

Geolycosa missouriensis - Photo (c) Doug Macaulay, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Doug Macaulay
Η ταυτότητα του χρήστη shespider: Geolycosa missouriensis, Ένα μέλος του Αράχνη Λύκος (Οικογένεια Lycosidae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 21, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

desertbrooks

Ημερομηνία

Οκτώβριος 14, 2022 10:40 AM MDT
Rabidosa santrita - Photo (c) Christian Schwarz, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Christian Schwarz
Η ταυτότητα του χρήστη shespider: Rabidosa santrita, Ένα μέλος του Αράχνη Λύκος (Οικογένεια Lycosidae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 21, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αράχνη Λύκος (Οικογένεια Lycosidae)

Παρατηρητής

katewatson204

Ημερομηνία

Οκτώβριος 12, 2022 06:37 PM MDT

Περιγραφή

More solid tan than the pictures of Carolina wolf spiders

Pardosa - Photo (c) Cédric Mondy, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Cédric Mondy
Η ταυτότητα του χρήστη shespider: Γένος Pardosa, Ένα μέλος του Αράχνη Λύκος (Οικογένεια Lycosidae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 21, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

savboerger

Ημερομηνία

Οκτώβριος 12, 2022 09:03 PM EDT
Hogna - Photo (c) Bodzsár József Bence, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Bodzsár József Bence
Η ταυτότητα του χρήστη shespider: Γένος Hogna, Ένα μέλος του Αράχνη Λύκος (Οικογένεια Lycosidae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 21, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dot_davis

Ημερομηνία

Οκτώβριος 7, 2022 06:02 PM EDT
Hogna - Photo (c) Bodzsár József Bence, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Bodzsár József Bence
Η ταυτότητα του χρήστη shespider: Γένος Hogna, Ένα μέλος του Αράχνη Λύκος (Οικογένεια Lycosidae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 21, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jalhend

Ημερομηνία

Οκτώβριος 14, 2022 12:03 PM EDT
Herpyllus ecclesiasticus - Photo (c) Ash Bradford, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Ashley M Bradford
Η ταυτότητα του χρήστη shespider: Herpyllus ecclesiasticus, Ένα μέλος του Αράχνες (Τάξη Araneae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 21, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

saherron

Ημερομηνία

Οκτώβριος 15, 2022 05:08 PM EDT
Hogna - Photo (c) Bodzsár József Bence, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Bodzsár József Bence
Η ταυτότητα του χρήστη shespider: Γένος Hogna, Ένα μέλος του Αράχνη Λύκος (Οικογένεια Lycosidae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 21, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kileymorgan

Ημερομηνία

Οκτώβριος 16, 2022 05:21 PM MDT
Schizocosa - Photo (c) Redamp19, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη shespider: Γένος Schizocosa, Ένα μέλος του Αράχνη Λύκος (Οικογένεια Lycosidae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 21, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αράχνη Λύκος (Οικογένεια Lycosidae)

Παρατηρητής

harpreetkd

Ημερομηνία

Οκτώβριος 17, 2022 10:22 PM PDT
Αράχνη Λύκος - Photo (c) Alireza Zamani, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Alireza Zamani
Η ταυτότητα του χρήστη shespider: Αράχνη Λύκος (Οικογένεια Lycosidae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 21, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

willjaremkowright

Ημερομηνία

Οκτώβριος 14, 2022 03:38 PM MDT
Hogna carolinensis - Photo (c) Royal Tyler, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA), uploaded by Royal Tyler
Η ταυτότητα του χρήστη shespider: Hogna carolinensis, Ένα μέλος του Αράχνη Λύκος (Οικογένεια Lycosidae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 21, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

comenius

Ημερομηνία

Οκτώβριος 17, 2022 09:22 AM CDT
Αράχνες Άλτες - Photo (c) Philip Herbst, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Philip Herbst
Η ταυτότητα του χρήστη shespider: Αράχνες Άλτες (Οικογένεια Salticidae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 21, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

celestebelle

Ημερομηνία

Οκτώβριος 21, 2022 09:34 AM MST
Neoscona oaxacensis - Photo (c) Michael Schmidt, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη shespider: Neoscona oaxacensis, Ένα μέλος του Αράχνες (Τάξη Araneae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 21, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

eric1335

Ημερομηνία

Οκτώβριος 13, 2022 06:54 PM CDT
Hogna antelucana - Photo (c) Royal Tyler, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA), uploaded by Royal Tyler
Η ταυτότητα του χρήστη shespider: Hogna antelucana, Ένα μέλος του Αράχνη Λύκος (Οικογένεια Lycosidae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 14, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

joshuagsmith

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 28, 2022 07:51 PM MDT
Trochosa - Photo (c) Henk Wallays, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Henk Wallays
Η ταυτότητα του χρήστη shespider: Γένος Trochosa, Ένα μέλος του Αράχνη Λύκος (Οικογένεια Lycosidae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 12, 2022
Βελτίωση

Στατιστικά

  • 8871