Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

davies68

Ημερομηνία

Ιανουάριος 22, 2022 04:20 PM UTC
Rhus virens - Photo (c) Gravitywave, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη sheliahargis: Rhus virens, Ένα μέλος του Ρους (Γένος Rhus)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 22, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μίμος Του Βορρά (Mimus polyglottos)

Παρατηρητής

rinniemaravilla

Ημερομηνία

Ιανουάριος 22, 2022 01:04 PM CST

Περιγραφή

Does any one know what kind of bird is this by the rose bush? At Boggy Creek farm

Μίμος Του Βορρά - Photo (c) BJ Stacey, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη sheliahargis: Μίμος Του Βορρά (Mimus polyglottos)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 22, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Σκίουρος - Αλεπού (Sciurus niger)

Παρατηρητής

mgsikes

Ημερομηνία

Ιανουάριος 2022

Τόπος

Texas, US (Google, OSM)
Σκίουρος - Αλεπού - Photo (c) USFWS Mountain-Prairie, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη sheliahargis: Σκίουρος - Αλεπού (Sciurus niger)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 22, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αγριοπασχαλιά (Melia azedarach)

Παρατηρητής

wenglenca

Ημερομηνία

Ιανουάριος 22, 2022 10:41 AM CST
Αγριοπασχαλιά - Photo (c) 葉子, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη sheliahargis: Αγριοπασχαλιά (Melia azedarach)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 22, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μίμος Του Βορρά (Mimus polyglottos)

Παρατηρητής

wenglenca

Ημερομηνία

Ιανουάριος 22, 2022 10:46 AM CST
Μίμος Του Βορρά - Photo (c) BJ Stacey, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη sheliahargis: Μίμος Του Βορρά (Mimus polyglottos)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 22, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kbartoletti

Ημερομηνία

Ιανουάριος 22, 2022 10:34 AM CST

Περιγραφή

Ice at the base of a frost weed plant.

Verbesina virginica - Photo (c) cleointhesmokies, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη sheliahargis: Verbesina virginica, Ένα μέλος του Αστεροειδή (Υποοικογένεια Asteroideae)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 22, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mgsikes

Ημερομηνία

Ιανουάριος 2022

Τόπος

Texas, US (Google, OSM)

Περιγραφή

ID confirmed by typical chickadee calls

Poecile carolinensis - Photo (c) Mark Peck, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη sheliahargis: Poecile carolinensis, Ένα μέλος του Παρίδες (Οικογένεια Paridae)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 22, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αμερικανικός Μπούφος (Bubo virginianus)

Παρατηρητής

taniahomayoun

Ημερομηνία

Νοέμβριος 2021

Περιγραφή

Pair duetting

Αμερικανικός Μπούφος - Photo (c) Paul G. Johnson, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη sheliahargis: Αμερικανικός Μπούφος (Bubo virginianus)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 04, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sfbowers

Ημερομηνία

Οκτώβριος 17, 2021 08:49 AM UTC
Peucetia viridans - Photo (c) Cletus Lee, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη sheliahargis: Peucetia viridans, Ένα μέλος του Αράχνες (Τάξη Araneae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 18, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sfbowers

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 5, 2021 08:21 PM UTC
Ascalapha odorata - Photo (c) Katja Schulz, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη sheliahargis: Ascalapha odorata, Ένα μέλος του Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 18, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sfbowers

Ημερομηνία

Ιούνιος 20, 2021 04:00 PM UTC

Περιγραφή

Wasn't able to put eyes on this bird due to dense vegetation... possibly a white-eyed vireo?

Vireo griseus - Photo (c) jalinage00, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by José Antonio Linage Espinosa
Η ταυτότητα του χρήστη sheliahargis: Vireo griseus, Ένα μέλος του Στρουθιόμορφα (Τάξη Passeriformes)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 18, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

davies68

Ημερομηνία

Ιούλιος 13, 2021 01:34 PM UTC
Ascalapha odorata - Photo (c) Katja Schulz, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη sheliahargis: Ascalapha odorata, Ένα μέλος του Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 23, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

davies68

Ημερομηνία

Αύγουστος 8, 2021 09:12 AM UTC
Polanisia dodecandra - Photo Δεν διατηρούνται δικαιώματα
Η ταυτότητα του χρήστη sheliahargis: Polanisia dodecandra, Ένα μέλος του Κραμβώδη (Τάξη Brassicales)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 23, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

davies68

Ημερομηνία

Αύγουστος 8, 2021 09:52 AM UTC
Evolvulus sericeus - Photo (c) Patrick Alexander, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη sheliahargis: Evolvulus sericeus, Ένα μέλος του Περιπλοκοειδή (Οικογένεια Convolvulaceae)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 23, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

davies68

Ημερομηνία

Ιούνιος 19, 2021 10:25 AM UTC
Zeltnera beyrichii - Photo (c) dbarronoss, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη sheliahargis: Zeltnera beyrichii, Ένα μέλος του Γενθιανώδη (Τάξη Gentianales)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 23, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

davies68

Ημερομηνία

Ιούνιος 19, 2021 10:31 AM UTC
Lygodesmia texana - Photo (c) greglasley, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Greg Lasley
Η ταυτότητα του χρήστη sheliahargis: Lygodesmia texana, Ένα μέλος του Κιχωριέαι (Φυλή Cichorieae)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 23, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

davies68

Ημερομηνία

Αύγουστος 18, 2021 12:30 PM UTC

Περιγραφή

The power went out in the neighborhood, and it turned out to be a blown fuse up the street, caused not by a squirrel, but by this bird found at the bottom of the power line pole. I've never seen a Pileated Woodpecker in the area before this one.

Dryocopus pileatus - Photo (c) Joshlaymon, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη sheliahargis: Dryocopus pileatus, Ένα μέλος του Δρυοκολάπτες (Οικογένεια Picidae)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 23, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Γελαδάρης (Bubulcus ibis)

Παρατηρητής

entomike

Ημερομηνία

Ιούλιος 6, 2021 09:29 PM CDT
Γελαδάρης - Photo (c) Bill Carrell, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη sheliahargis: Γελαδάρης (Bubulcus ibis)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 08, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

calebhelsel

Ημερομηνία

Ιούνιος 23, 2021 10:45 AM CDT
Spinus psaltria - Photo (c) eric feldkamp, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη sheliahargis: Spinus psaltria, Ένα μέλος του Στρουθιόμορφα (Τάξη Passeriformes)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 24, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

calebhelsel

Ημερομηνία

Ιούνιος 17, 2021 08:08 AM CDT
Zenaida asiatica - Photo (c) Andrej Chudý, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη sheliahargis: Zenaida asiatica, Ένα μέλος του Περιστερόμορφα (Τάξη Columbiformes)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 18, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

calebhelsel

Ημερομηνία

Ιούνιος 15, 2021 10:24 AM CDT
Thryothorus ludovicianus - Photo (c) Joseph F. Pescatore, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη sheliahargis: Thryothorus ludovicianus, Ένα μέλος του Στρουθιόμορφα (Τάξη Passeriformes)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 17, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Γεράκι Του Κούπερ (Accipiter cooperii)

Παρατηρητής

calebhelsel

Ημερομηνία

Ιούνιος 16, 2021 10:40 AM CDT

Τόπος

Austin, TX, USA (Google, OSM)
Γεράκι Του Κούπερ - Photo (c) Jim Johnson, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη sheliahargis: Γεράκι Του Κούπερ (Accipiter cooperii)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 17, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κοκκινόουρη Γερακίνα (Buteo jamaicensis)

Παρατηρητής

calebhelsel

Ημερομηνία

Ιούνιος 16, 2021 10:42 AM CDT

Τόπος

Austin, TX, USA (Google, OSM)
Κοκκινόουρη Γερακίνα - Photo (c) Craig K. Hunt, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη sheliahargis: Κοκκινόουρη Γερακίνα (Buteo jamaicensis)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 17, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κοινή Πάρουλα (Setophaga americana)

Παρατηρητής

calebhelsel

Ημερομηνία

Ιούνιος 16, 2021 08:52 AM CDT
Κοινή Πάρουλα - Photo (c) Bill VanderMolen, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη sheliahargis: Κοινή Πάρουλα (Setophaga americana)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 17, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

calebhelsel

Ημερομηνία

Μάιος 22, 2021 04:13 PM CDT
Aimophila ruficeps - Photo (c) Joshua Bobcat Stacy, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη sheliahargis: Aimophila ruficeps, Ένα μέλος του Στρουθιόμορφα (Τάξη Passeriformes)
Προστέθηκε στις Μάιος 23, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

calebhelsel

Ημερομηνία

Μάιος 22, 2021 04:41 PM CDT
Aphelocoma woodhouseii - Photo (c) Eric Isley, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη sheliahargis: Aphelocoma woodhouseii, Ένα μέλος του Στρουθιόμορφα (Τάξη Passeriformes)
Προστέθηκε στις Μάιος 23, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

calebhelsel

Ημερομηνία

Μάιος 22, 2021 09:26 AM CDT

Τόπος

Austin, TX, USA (Google, OSM)
Leucophaeus pipixcan - Photo (c) georg32sea, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη sheliahargis: Leucophaeus pipixcan, Ένα μέλος του Γλάροι (Υποοικογένεια Larinae)
Προστέθηκε στις Μάιος 23, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

calebhelsel

Ημερομηνία

Μάιος 23, 2021 07:06 AM CDT
Geococcyx californianus - Photo (c) Kim Moore, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη sheliahargis: Geococcyx californianus, Ένα μέλος του Κοκκυγόμορφα (Τάξη Cuculiformes)
Προστέθηκε στις Μάιος 23, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

calebhelsel

Ημερομηνία

Μάιος 23, 2021 10:12 AM CDT
Vireo olivaceus - Photo (c) JanetandPhil, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη sheliahargis: Vireo olivaceus, Ένα μέλος του Στρουθιόμορφα (Τάξη Passeriformes)
Προστέθηκε στις Μάιος 23, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

calebhelsel

Ημερομηνία

Μάιος 23, 2021 09:37 AM CDT
Vireo griseus - Photo (c) jalinage00, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by José Antonio Linage Espinosa
Η ταυτότητα του χρήστη sheliahargis: Vireo griseus, Ένα μέλος του Στρουθιόμορφα (Τάξη Passeriformes)
Προστέθηκε στις Μάιος 23, 2021
Υποστηρικτικό

Στατιστικά

  • 193