Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rileyangel

Ημερομηνία

Μάρτιος 15, 2022 09:23 ΠΜ PDT
Λαψάνα - Photo (c) Марина Горбунова-Ëлкина, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Марина Горбунова-Ëлкина
Η ταυτότητα του χρήστη shaunkarpow: Λαψάνα (Rhamphospermum arvense)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 18, 2023
Κορυφαίος
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

julietotellio

Ημερομηνία

Μάρτιος 15, 2022 09:27 ΠΜ PDT

Τόπος

Orange, CA, US (Google, OSM)
Λαψάνα - Photo (c) Марина Горбунова-Ëлкина, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Марина Горбунова-Ëлкина
Η ταυτότητα του χρήστη shaunkarpow: Λαψάνα (Rhamphospermum arvense)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 18, 2023
Κορυφαίος
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

beenaych

Ημερομηνία

Αύγουστος 26, 2022 05:01 ΜΜ PDT

Τόπος

Orange, CA, US (Google, OSM)
Opuntia littoralis - Photo (c) Enrique, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Enrique
Η ταυτότητα του χρήστη shaunkarpow: Opuntia littoralis, Ένα μέλος του Κάκτος (Οικογένεια Cactaceae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 28, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kalena1

Ημερομηνία

Μάρτιος 15, 2022 09:44 ΠΜ PDT
Phacelia cicutaria - Photo (c) Matt Berger, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Matt Berger
Η ταυτότητα του χρήστη shaunkarpow: Phacelia cicutaria, Ένα μέλος του Βοραγινοειδή (Οικογένεια Boraginaceae)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 21, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lapaperboy

Ημερομηνία

Μάρτιος 20, 2022 01:41 ΜΜ PDT
Phacelia cicutaria - Photo (c) Matt Berger, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Matt Berger
Η ταυτότητα του χρήστη shaunkarpow: Phacelia cicutaria, Ένα μέλος του Βοραγινοειδή (Οικογένεια Boraginaceae)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 21, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

berkeleykrstich

Ημερομηνία

Μάρτιος 15, 2022 09:40 ΠΜ PDT
Opuntia littoralis - Photo (c) Enrique, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Enrique
Η ταυτότητα του χρήστη shaunkarpow: Opuntia littoralis, Ένα μέλος του Κάκτος (Οικογένεια Cactaceae)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 21, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kalena1

Ημερομηνία

Μάρτιος 15, 2022 09:39 ΠΜ PDT
Cuscuta californica - Photo (c) Jim Morefield, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη shaunkarpow: Cuscuta californica, Ένα μέλος του Περιπλοκοειδή (Οικογένεια Convolvulaceae)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 21, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kalena1

Ημερομηνία

Μάρτιος 15, 2022 09:28 ΠΜ PDT
Salvia mellifera - Photo Δεν διατηρούνται δικαιώματα, uploaded by Jesse Rorabaugh
Η ταυτότητα του χρήστη shaunkarpow: Salvia mellifera, Ένα μέλος του Σάλβια (Γένος Salvia)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 21, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kalena1

Ημερομηνία

Μάρτιος 15, 2022 09:28 ΠΜ PDT
Encelia californica - Photo (c) James Bailey, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by James Bailey
Η ταυτότητα του χρήστη shaunkarpow: Encelia californica, Ένα μέλος του Αστεροειδή (Υποοικογένεια Asteroideae)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 21, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kalena1

Ημερομηνία

Μάρτιος 15, 2022 09:42 ΠΜ PDT
Cylindropuntia prolifera - Photo (c) Oscar Jimenez-Orocio, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Oscar Jimenez-Orocio
Η ταυτότητα του χρήστη shaunkarpow: Cylindropuntia prolifera, Ένα μέλος του Κάκτος (Οικογένεια Cactaceae)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 21, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kalena1

Ημερομηνία

Μάρτιος 15, 2022 09:46 ΠΜ PDT
Cenchrus - Photo (c) jackie-k, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by jackie-k
Η ταυτότητα του χρήστη shaunkarpow: Γένος Cenchrus, Ένα μέλος του Αγρωστώδη (Οικογένεια Poaceae)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 21, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kalena1

Ημερομηνία

Μάρτιος 15, 2022 10:03 ΠΜ PDT
Amsinckia menziesii - Photo (c) Mary K. Hanson, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Mary K. Hanson
Η ταυτότητα του χρήστη shaunkarpow: Amsinckia menziesii, Ένα μέλος του Βοραγινοειδή (Οικογένεια Boraginaceae)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 21, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μάραθο (Foeniculum vulgare)

Παρατηρητής

kalena1

Ημερομηνία

Μάρτιος 15, 2022 10:38 ΠΜ PDT
Μάραθο - Photo (c) Allie Schiltmeyer, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Allie Schiltmeyer
Η ταυτότητα του χρήστη shaunkarpow: Μάραθο (Foeniculum vulgare)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 21, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kalena1

Ημερομηνία

Μάρτιος 15, 2022 11:16 ΠΜ PDT
Hyles lineata - Photo (c) Gary McDonald, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Gary McDonald
Η ταυτότητα του χρήστη shaunkarpow: Hyles lineata, Ένα μέλος του Μακρογλωσσίνοι (Φυλή Macroglossini)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 21, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

claire720

Ημερομηνία

Μάρτιος 15, 2022 11:16 ΠΜ PDT
Hyles lineata - Photo (c) Gary McDonald, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Gary McDonald
Η ταυτότητα του χρήστη shaunkarpow: Hyles lineata, Ένα μέλος του Μακρογλωσσίνοι (Φυλή Macroglossini)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 16, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rileyangel

Ημερομηνία

Μάρτιος 15, 2022 09:23 ΠΜ PDT
Η ταυτότητα του χρήστη shaunkarpow: Λαψάνα (Sinapis arvensis [inactive])
Προστέθηκε στις Μάρτιος 16, 2022
Κορυφαίος
(Ανενεργό Taxon)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cheonggaegori

Ημερομηνία

Μάρτιος 12, 2022 06:07 ΜΜ PST
Amsinckia menziesii - Photo (c) Mary K. Hanson, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Mary K. Hanson
Η ταυτότητα του χρήστη shaunkarpow: Amsinckia menziesii, Ένα μέλος του Βοραγινοειδή (Οικογένεια Boraginaceae)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 16, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cheonggaegori

Ημερομηνία

Μάρτιος 12, 2022 06:03 ΜΜ PST
Phacelia cicutaria - Photo (c) Matt Berger, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Matt Berger
Η ταυτότητα του χρήστη shaunkarpow: Phacelia cicutaria, Ένα μέλος του Βοραγινοειδή (Οικογένεια Boraginaceae)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 16, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cheonggaegori

Ημερομηνία

Μάρτιος 12, 2022 06:09 ΜΜ PST
Dudleya lanceolata - Photo (c) Melanie Albert, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Melanie Albert
Η ταυτότητα του χρήστη shaunkarpow: Dudleya lanceolata, Ένα μέλος του Κρασσουλοειδή (Οικογένεια Crassulaceae)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 16, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

francescanacarlo

Ημερομηνία

Μάρτιος 15, 2022 09:42 ΠΜ PDT
Opuntia littoralis - Photo (c) Enrique, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Enrique
Η ταυτότητα του χρήστη shaunkarpow: Opuntia littoralis, Ένα μέλος του Κάκτος (Οικογένεια Cactaceae)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 16, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

beckbeck

Ημερομηνία

Μάρτιος 15, 2022 10:52 ΠΜ PDT
Sceloporus occidentalis - Photo (c) Steven Kurniawidjaja, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Steven Kurniawidjaja
Η ταυτότητα του χρήστη shaunkarpow: Sceloporus occidentalis, Ένα μέλος του Σαύρες (Υποτάξη Sauria)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 16, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

julietotellio

Ημερομηνία

Μάρτιος 15, 2022 10:03 ΠΜ PDT
Amsinckia tessellata - Photo (c) Matt Lavin, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη shaunkarpow: Amsinckia tessellata, Ένα μέλος του Βοραγινοειδή (Οικογένεια Boraginaceae)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 16, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

julietotellio

Ημερομηνία

Μάρτιος 15, 2022 10:03 ΠΜ PDT
Amsinckia - Photo (c) Eugene Zelenko, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη shaunkarpow: Γένος Amsinckia, Ένα μέλος του Βοραγινοειδή (Οικογένεια Boraginaceae)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 16, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rileyangel

Ημερομηνία

Μάρτιος 15, 2022 09:42 ΠΜ PDT
Cylindropuntia prolifera - Photo (c) Oscar Jimenez-Orocio, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Oscar Jimenez-Orocio
Η ταυτότητα του χρήστη shaunkarpow: Cylindropuntia prolifera, Ένα μέλος του Κάκτος (Οικογένεια Cactaceae)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 16, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

julietotellio

Ημερομηνία

Μάρτιος 15, 2022 09:51 ΠΜ PDT
Cenchrus setaceus - Photo (c) btburke, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by btburke
Η ταυτότητα του χρήστη shaunkarpow: Cenchrus setaceus, Ένα μέλος του Αγρωστώδη (Οικογένεια Poaceae)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 16, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

julietotellio

Ημερομηνία

Μάρτιος 15, 2022 09:40 ΠΜ PDT
Opuntia littoralis - Photo (c) Enrique, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Enrique
Η ταυτότητα του χρήστη shaunkarpow: Opuntia littoralis, Ένα μέλος του Κάκτος (Οικογένεια Cactaceae)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 16, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

julietotellio

Ημερομηνία

Μάρτιος 15, 2022 09:40 ΠΜ PDT
Opuntia littoralis - Photo (c) Enrique, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Enrique
Η ταυτότητα του χρήστη shaunkarpow: Opuntia littoralis, Ένα μέλος του Κάκτος (Οικογένεια Cactaceae)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 16, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

julietotellio

Ημερομηνία

Μάρτιος 15, 2022 09:31 ΠΜ PDT

Τόπος

Orange, CA, US (Google, OSM)
Mirabilis laevis - Photo (c) Wayfinder_73, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη shaunkarpow: Mirabilis laevis, Ένα μέλος του Καρυοφυλλώδη (Τάξη Caryophyllales)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 16, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

julietotellio

Ημερομηνία

Μάρτιος 15, 2022 09:29 ΠΜ PDT

Τόπος

Orange, CA, US (Google, OSM)
Encelia californica - Photo (c) James Bailey, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by James Bailey
Η ταυτότητα του χρήστη shaunkarpow: Encelia californica, Ένα μέλος του Αστεροειδή (Υποοικογένεια Asteroideae)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 16, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

julietotellio

Ημερομηνία

Μάρτιος 15, 2022 09:30 ΠΜ PDT

Τόπος

Orange, CA, US (Google, OSM)
Eriogonum fasciculatum - Photo (c) Dick Culbert, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη shaunkarpow: Eriogonum fasciculatum, Ένα μέλος του Πολυγονατοειδή (Οικογένεια Polygonaceae)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 16, 2022
Υποστηρικτικό

Στατιστικά

  • 157