Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

canaryrockfish

Ημερομηνία

Μάιος 12, 2021 12:32 ΜΜ PDT

Τόπος

Seattle, WA, USA (Google, OSM)
Octopus rubescens - Photo (c) Phil Garner, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Phil Garner
Η ταυτότητα του χρήστη sharkman-ed: Octopus rubescens, Ένα μέλος του Κεφαλόποδα (Ομοταξία Cephalopoda)
Προστέθηκε στις Μάιος 15, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

canaryrockfish

Ημερομηνία

Μάιος 12, 2021 12:06 ΜΜ PDT

Τόπος

Seattle, WA, USA (Google, OSM)
Citharichthys sordidus - Photo (c) Gregory C Jensen, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by Gregory C Jensen
Η ταυτότητα του χρήστη sharkman-ed: Citharichthys sordidus, Ένα μέλος του Ακτινοπτερύγια (Ομοταξία Actinopterygii)
Προστέθηκε στις Μάιος 13, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

canaryrockfish

Ημερομηνία

Μάιος 12, 2021 12:32 ΜΜ PDT

Τόπος

Seattle, WA, USA (Google, OSM)
Octopus rubescens - Photo (c) Phil Garner, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Phil Garner
Η ταυτότητα του χρήστη sharkman-ed: Octopus rubescens, Ένα μέλος του Κεφαλόποδα (Ομοταξία Cephalopoda)
Προστέθηκε στις Μάιος 13, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

canaryrockfish

Ημερομηνία

Ιούλιος 10, 2016 10:04 ΠΜ PDT

Περιγραφή

found 70 ft southern rock reef

Ετικέτες

Sebastes miniatus - Photo (c) canaryrockfish, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by canaryrockfish
Η ταυτότητα του χρήστη sharkman-ed: Sebastes miniatus, Ένα μέλος του Σκορπαινίδες (Οικογένεια Scorpaenidae)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 03, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

canaryrockfish

Ημερομηνία

Ιούλιος 10, 2016 10:11 ΠΜ PDT

Περιγραφή

found on sandy bottom 25 ft deep. southern side of uwp.

Ετικέτες

Odontopyxis trispinosa - Photo (c) Sara Thiebaud, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Sara Thiebaud
Η ταυτότητα του χρήστη sharkman-ed: Odontopyxis trispinosa, Ένα μέλος του Περκόμορφα (Τάξη Perciformes)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 03, 2021
Υποστηρικτικό

Στατιστικά

  • 5