Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

anawat_intarabut

Ημερομηνία

Αύγουστος 9, 2022 09:49 PM +07

Τόπος

Λείπει Η Τοποθεσία

Περιγραφή

Can you tell me how to culture these stentors i hope someone will read and tell me how :(

Stentor coeruleus - Photo (c) dskeet, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη shanesmicroscope: Stentor coeruleus, Ένα μέλος του Χρωμιστά (Βασίλειο Chromista)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 13, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ryan2201

Ημερομηνία

Ιούλιος 20, 2022 10:28 PM EDT
Pinnularia - Photo (c) Proyecto Agua, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη shanesmicroscope: Γένος Pinnularia, Ένα μέλος του Διάτομα (Ομοταξία Bacillariophyceae)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 13, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ryan2201

Ημερομηνία

Ιούλιος 20, 2022 10:36 PM EDT
Spirogyra - Photo (c) Antonio Guillén, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη shanesmicroscope: Γένος Spirogyra, Ένα μέλος του Φυτό (Βασίλειο Plantae)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 13, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

npelegrin

Ημερομηνία

Αύγουστος 9, 2022 01:53 PM -03
Colpodidae - Photo (c) Picturepest, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη shanesmicroscope: Οικογένεια Colpodidae, Ένα μέλος του Χρωμιστά (Βασίλειο Chromista)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 13, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

berneska

Ημερομηνία

Αύγουστος 10, 2022 05:17 PM CEST
Stylonychia mytilus - Photo (c) Proyecto Agua, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη shanesmicroscope: Σύνθετο Stylonychia mytilus, Ένα μέλος του Χρωμιστά (Βασίλειο Chromista)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 13, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

berneska

Ημερομηνία

Αύγουστος 10, 2022 05:18 PM CEST
Vorticellidae - Photo (c) Proyecto Agua, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη shanesmicroscope: Οικογένεια Vorticellidae, Ένα μέλος του Χρωμιστά (Βασίλειο Chromista)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 13, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tvigeant

Ημερομηνία

Αύγουστος 11, 2022 01:53 AM PDT

Τόπος

Lincoln City (Google, OSM)

Περιγραφή

Marine sample. 400x. Two clusters of axopodia, observed to have killed other ciliates. (Last photo uses congo red.)

Suctoria - Photo (c) Proyecto Agua, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη shanesmicroscope: Υφομοταξία Suctoria, Ένα μέλος του Χρωμιστά (Βασίλειο Chromista)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 13, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

b_harvey

Ημερομηνία

Αύγουστος 11, 2022 03:46 PM PDT
Monommata - Photo (c) Owen Ridgen, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Owen Ridgen
Η ταυτότητα του χρήστη shanesmicroscope: Γένος Monommata, Ένα μέλος του Ζώα (Βασίλειο Animalia)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 13, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

b_harvey

Ημερομηνία

Αύγουστος 11, 2022 03:13 PM PDT
Flosculariaceae - Photo (c) Matthew Rossi, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Matthew Rossi
Η ταυτότητα του χρήστη shanesmicroscope: Τάξη Flosculariaceae, Ένα μέλος του Ζώα (Βασίλειο Animalia)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 12, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

b_harvey

Ημερομηνία

Αύγουστος 11, 2022 03:46 PM PDT
Trichocerca - Photo (c) Proyecto Agua, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη shanesmicroscope: Γένος Trichocerca, Ένα μέλος του Ζώα (Βασίλειο Animalia)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 12, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

b_harvey

Ημερομηνία

Αύγουστος 11, 2022 03:46 PM PDT
Scaridium - Photo (c) willnye, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by willnye
Η ταυτότητα του χρήστη shanesmicroscope: Γένος Scaridium, Ένα μέλος του Ζώα (Βασίλειο Animalia)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 12, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

b_harvey

Ημερομηνία

Αύγουστος 11, 2022 03:46 PM PDT
Cephalodella - Photo (c) plingfactory, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη shanesmicroscope: Γένος Cephalodella, Ένα μέλος του Ζώα (Βασίλειο Animalia)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 12, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

b_harvey

Ημερομηνία

Αύγουστος 11, 2022 03:46 PM PDT
Polyarthra - Photo (c) anmar2015, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by anmar2015
Η ταυτότητα του χρήστη shanesmicroscope: Γένος Polyarthra, Ένα μέλος του Ζώα (Βασίλειο Animalia)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 12, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

b_harvey

Ημερομηνία

Αύγουστος 11, 2022 03:46 PM PDT
Stentor - Photo (c) Proyecto Agua, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη shanesmicroscope: Γένος Stentor, Ένα μέλος του Χρωμιστά (Βασίλειο Chromista)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 12, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

b_harvey

Ημερομηνία

Αύγουστος 11, 2022 03:13 PM PDT
Collotheca - Photo (c) plingfactory, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη shanesmicroscope: Γένος Collotheca, Ένα μέλος του Ζώα (Βασίλειο Animalia)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 12, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

b_harvey

Ημερομηνία

Αύγουστος 11, 2022 03:42 PM PDT
Euchlanis - Photo (c) Don Loarie, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη shanesmicroscope: Γένος Euchlanis, Ένα μέλος του Ζώα (Βασίλειο Animalia)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 12, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jwwalker

Ημερομηνία

Αύγουστος 10, 2022 02:36 PM CDT
Hyalotheca - Photo (c) enorman22, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη shanesmicroscope: Γένος Hyalotheca, Ένα μέλος του Φυτό (Βασίλειο Plantae)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 12, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jwwalker

Ημερομηνία

Αύγουστος 11, 2022 06:56 PM CDT
Micrasterias foliacea - Photo (c) Karolina Fucikova, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Karolina Fucikova
Η ταυτότητα του χρήστη shanesmicroscope: Micrasterias foliacea, Ένα μέλος του Φυτό (Βασίλειο Plantae)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 12, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rhitries

Ημερομηνία

Αύγουστος 11, 2022 05:32 PM HST
Euplotes - Photo (c) Vicente Franch Meneu, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Vicente Franch Meneu
Η ταυτότητα του χρήστη shanesmicroscope: Γένος Euplotes, Ένα μέλος του Χρωμιστά (Βασίλειο Chromista)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 12, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

origin_nine

Ημερομηνία

Απρίλιος 23, 2022 05:07 PM PDT

Τόπος

Adams, OR, US (Google, OSM)
Vorticellidae - Photo (c) Proyecto Agua, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη shanesmicroscope: Οικογένεια Vorticellidae, Ένα μέλος του Χρωμιστά (Βασίλειο Chromista)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 11, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

origin_nine

Ημερομηνία

Απρίλιος 23, 2022 06:07 PM PDT

Τόπος

Adams, OR, US (Google, OSM)
Stylonychia mytilus - Photo (c) Proyecto Agua, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη shanesmicroscope: Σύνθετο Stylonychia mytilus, Ένα μέλος του Χρωμιστά (Βασίλειο Chromista)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 11, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dominid

Ημερομηνία

Αύγουστος 11, 2022 01:57 PM EDT

Περιγραφή

Seen at 100 magnification, sample from the normanskill

Surirella undulata - Photo (c) khatcher, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by khatcher
Η ταυτότητα του χρήστη shanesmicroscope: Surirella undulata, Ένα μέλος του Διάτομα (Ομοταξία Bacillariophyceae)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 11, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

arijair_leon

Ημερομηνία

Αύγουστος 11, 2022 12:17 PM PDT

Περιγραφή

A10 0.25 160/-
WHE 10x/18

Brachionus - Photo (c) Надежда, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Надежда
Η ταυτότητα του χρήστη shanesmicroscope: Γένος Brachionus, Ένα μέλος του Ζώα (Βασίλειο Animalia)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 11, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

arijair_leon

Ημερομηνία

Αύγουστος 11, 2022 12:17 PM PDT

Περιγραφή

A10 0.25 160/-
WHE 10x/18

Brachionus - Photo (c) Надежда, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Надежда
Η ταυτότητα του χρήστη shanesmicroscope: Γένος Brachionus, Ένα μέλος του Ζώα (Βασίλειο Animalia)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 11, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

arijair_leon

Ημερομηνία

Αύγουστος 11, 2022 12:17 PM PDT

Περιγραφή

A10 0.25 160/-
WHE 10x/18

Brachionus - Photo (c) Надежда, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Надежда
Η ταυτότητα του χρήστη shanesmicroscope: Γένος Brachionus, Ένα μέλος του Ζώα (Βασίλειο Animalia)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 11, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jwwalker

Ημερομηνία

Αύγουστος 10, 2022 06:09 PM CDT
Asplanchnopus - Photo (c) plingfactory, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη shanesmicroscope: Γένος Asplanchnopus, Ένα μέλος του Ζώα (Βασίλειο Animalia)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 11, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Οστρακώδη (Ομοταξία Ostracoda)

Παρατηρητής

jwwalker

Ημερομηνία

Αύγουστος 10, 2022 06:11 PM CDT
Οστρακώδη - Photo (c) Antonio Guillén, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη shanesmicroscope: Οστρακώδη (Ομοταξία Ostracoda)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 11, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jwwalker

Ημερομηνία

Αύγουστος 10, 2022 06:04 PM CDT
Vorticella campanula - Photo (c) Chelsea, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Chelsea
Η ταυτότητα του χρήστη shanesmicroscope: Vorticella campanula, Ένα μέλος του Χρωμιστά (Βασίλειο Chromista)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 11, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

romanseb

Ημερομηνία

Αύγουστος 5, 2022 04:57 PM CEST

Τόπος

Rýmařov, Česko (Google, OSM)
Vorticella campanula - Photo (c) Chelsea, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Chelsea
Η ταυτότητα του χρήστη shanesmicroscope: Vorticella campanula, Ένα μέλος του Χρωμιστά (Βασίλειο Chromista)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 11, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

chrisperslab

Ημερομηνία

Αύγουστος 9, 2022 06:15 PM EDT

Τόπος

The Bronx, NY, USA (Google, OSM)
Paucitubulatina - Photo (c) Don Loarie, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη shanesmicroscope: Υποτάξη Paucitubulatina, Ένα μέλος του Ζώα (Βασίλειο Animalia)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 10, 2022
Κορυφαίος

Στατιστικά

  • 4007