Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Σκίουρος Με Χρυσό Μανδύα Callospermophilus lateralis

Παρατηρητής

kittengirl

Ημερομηνία

Αύγουστος 2020

Τόπος

Ιδιωτικό

Περιγραφή

Lake Tahoe

Σκίουρος Με Χρυσό Μανδύα - Photo (c) Bob Hislop, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη severinus: Σκίουρος Με Χρυσό Μανδύα (Callospermophilus lateralis)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 22, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Σκίουρος Με Χρυσό Μανδύα Callospermophilus lateralis

Παρατηρητής

maxxm123

Ημερομηνία

Ιούνιος 26, 2019 03:36 PM UTC

Τόπος

Ouray (Google, OSM)
Σκίουρος Με Χρυσό Μανδύα - Photo (c) Bob Hislop, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη severinus: Σκίουρος Με Χρυσό Μανδύα (Callospermophilus lateralis)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 22, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Σκίουρος Με Χρυσό Μανδύα Callospermophilus lateralis

Παρατηρητής

mkeithler

Ημερομηνία

Ιούνιος 17, 2021 04:23 PM MDT
Σκίουρος Με Χρυσό Μανδύα - Photo (c) Bob Hislop, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη severinus: Σκίουρος Με Χρυσό Μανδύα (Callospermophilus lateralis)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 22, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Σκίουρος Με Χρυσό Μανδύα Callospermophilus lateralis

Παρατηρητής

robinveale

Ημερομηνία

Ιούλιος 2, 2021 08:58 AM MDT

Τόπος

United States (Google, OSM)
Σκίουρος Με Χρυσό Μανδύα - Photo (c) Bob Hislop, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη severinus: Σκίουρος Με Χρυσό Μανδύα (Callospermophilus lateralis)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 22, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Σκίουρος Με Χρυσό Μανδύα Callospermophilus lateralis

Παρατηρητής

skinkcowell

Ημερομηνία

Ιούλιος 24, 2021 06:44 PM MDT

Τόπος

Lander, WY, US (Google, OSM)
Σκίουρος Με Χρυσό Μανδύα - Photo (c) Bob Hislop, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη severinus: Σκίουρος Με Χρυσό Μανδύα (Callospermophilus lateralis)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 22, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Σκίουρος Με Χρυσό Μανδύα Callospermophilus lateralis

Παρατηρητής

kaleigh1997

Ημερομηνία

Ιούλιος 20, 2021 03:37 PM MDT
Σκίουρος Με Χρυσό Μανδύα - Photo (c) Bob Hislop, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη severinus: Σκίουρος Με Χρυσό Μανδύα (Callospermophilus lateralis)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 22, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Σκίουρος Με Χρυσό Μανδύα Callospermophilus lateralis

Παρατηρητής

vetlobo

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 17, 2021 12:28 PM MDT
Σκίουρος Με Χρυσό Μανδύα - Photo (c) Bob Hislop, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη severinus: Σκίουρος Με Χρυσό Μανδύα (Callospermophilus lateralis)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 22, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Λαγόγυρος Της Καλιφόρνιας Otospermophilus beecheyi

Παρατηρητής

tothemax

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 17, 2021 05:13 PM PDT
Λαγόγυρος Της Καλιφόρνιας - Photo (c) qli, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη severinus: Λαγόγυρος Της Καλιφόρνιας (Otospermophilus beecheyi)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 22, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μαυρόουρος Κυνόμυς Cynomys ludovicianus

Παρατηρητής

georgezimmer

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2021

Τόπος

Oklahoma, US (Google, OSM)
Μαυρόουρος Κυνόμυς - Photo (c) Ryan Shaw, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη severinus: Μαυρόουρος Κυνόμυς (Cynomys ludovicianus)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 22, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jcamacho

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 18, 2021 02:23 PM -05
Sciurus stramineus - Photo (c) Esteban Suárez, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη severinus: Sciurus stramineus, Ένα μέλος του Σκίουρος (Γένος Sciurus)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 22, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Σκίουρος - Αλεπού Sciurus niger

Παρατηρητής

tothemax

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 18, 2021 09:14 AM PDT
Σκίουρος - Αλεπού - Photo (c) USFWS Mountain-Prairie, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη severinus: Σκίουρος - Αλεπού (Sciurus niger)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 22, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

damus

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 18, 2021 08:26 PM EDT

Περιγραφή

He's after our birdfeeder! But he's cute, so he can have some seed.

Glaucomys sabrinus - Photo (c) Charlotte Bill, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη severinus: Glaucomys sabrinus, Ένα μέλος του Σκιουρίνες (Υποοικογένεια Sciurinae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 22, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

uwland_lee

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 18, 2021 04:46 PM EDT
Ανατολικός Γκρι Σκίουρος - Photo (c) severinus, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη severinus: Ανατολικός Γκρι Σκίουρος (Sciurus carolinensis)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 22, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Νανοσκιουράκι Neotamias minimus

Παρατηρητής

patrickgoa

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 12, 2021 03:26 PM MDT
Νανοσκιουράκι - Photo (c) Kevin Metcalf, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη severinus: Νανοσκιουράκι (Neotamias minimus)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 22, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

arynn1

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 18, 2021 04:38 PM MDT
Αμερικανικός Κόκκινος Σκίουρος - Photo (c) DaPuglet, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη severinus: Αμερικανικός Κόκκινος Σκίουρος (Tamiasciurus hudsonicus)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 22, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Σκιουρίνοι Φυλή Sciurini

Παρατηρητής

abi54

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 17, 2021

Τόπος

San Pedro de Huaca (Google, OSM)

Περιγραφή

Ardilla

Σκιουρίνοι - Photo (c) Kurt Bauschardt, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη severinus: Σκιουρίνοι (Φυλή Sciurini)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 22, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tiger_

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 19, 2021 12:53 PM EDT
Ανατολικό Σκιουράκι - Photo (c) Mike Leveille, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη severinus: Ανατολικό Σκιουράκι (Tamias striatus)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 22, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

angusbc

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 19, 2021 08:32 AM PDT
Ανατολικός Γκρι Σκίουρος - Photo (c) severinus, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη severinus: Ανατολικός Γκρι Σκίουρος (Sciurus carolinensis)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 22, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rdegeer

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 18, 2021 03:14 PM EDT
Ανατολικό Σκιουράκι - Photo (c) Mike Leveille, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη severinus: Ανατολικό Σκιουράκι (Tamias striatus)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 22, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κοινός Σκίουρος Sciurus vulgaris

Παρατηρητής

victor_85

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 19, 2021 04:59 PM CEST
Κοινός Σκίουρος - Photo (c) ceffx, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη severinus: Κοινός Σκίουρος (Sciurus vulgaris)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 22, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

yanghooncho

Ημερομηνία

Απρίλιος 26, 2021 01:55 PM KST
Σκιουράκι Της Σιβηρίας - Photo (c) Sergey Yeliseev, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη severinus: Σκιουράκι Της Σιβηρίας (Eutamias sibiricus)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 22, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

francocdr

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 17, 2021 02:50 PM EDT
Ανατολικός Γκρι Σκίουρος - Photo (c) severinus, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη severinus: Ανατολικός Γκρι Σκίουρος (Sciurus carolinensis)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 22, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

quinnquick1

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 18, 2021 11:01 AM EDT
Ανατολικός Γκρι Σκίουρος - Photo (c) severinus, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη severinus: Ανατολικός Γκρι Σκίουρος (Sciurus carolinensis)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 22, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

chauncey

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 1, 2021 11:23 AM PDT

Περιγραφή

Location verified on satellite view.

Μαρμότα Με Κίτρινη Κοιλιά - Photo (c) Ken-ichi Ueda, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη severinus: Μαρμότα Με Κίτρινη Κοιλιά (Marmota flaviventris)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 22, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Σκίουρος - Αλεπού Sciurus niger

Παρατηρητής

whiteskunk

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 8, 2021 09:45 AM CDT
Σκίουρος - Αλεπού - Photo (c) USFWS Mountain-Prairie, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη severinus: Σκίουρος - Αλεπού (Sciurus niger)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 22, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Σκίουρος - Αλεπού Sciurus niger

Παρατηρητής

kassidy9

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 14, 2021
Σκίουρος - Αλεπού - Photo (c) USFWS Mountain-Prairie, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη severinus: Σκίουρος - Αλεπού (Sciurus niger)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 22, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Νανοσκιουράκι Neotamias minimus

Παρατηρητής

jason_miller

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 18, 2021 01:08 PM HST
Νανοσκιουράκι - Photo (c) Kevin Metcalf, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη severinus: Νανοσκιουράκι (Neotamias minimus)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 22, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Νανοσκιουράκι Neotamias minimus

Παρατηρητής

ruxx

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 18, 2021 11:38 AM UTC
Νανοσκιουράκι - Photo (c) Kevin Metcalf, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη severinus: Νανοσκιουράκι (Neotamias minimus)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 22, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Σκίουρος Του Douglas Tamiasciurus douglasii

Παρατηρητής

jmarcinik

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 17, 2021 05:48 PM UTC
Σκίουρος Του Douglas - Photo (c) Mason Maron, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη severinus: Σκίουρος Του Douglas (Tamiasciurus douglasii)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 22, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

stanley_77

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 19, 2021 02:32 PM +07
Σκιουράκι Της Σιβηρίας - Photo (c) Sergey Yeliseev, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη severinus: Σκιουράκι Της Σιβηρίας (Eutamias sibiricus)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 22, 2021
Υποστηρικτικό

Στατιστικά

  • 32587