Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

stefaneakame

Ημερομηνία

Νοέμβριος 28, 2021 01:32 PM SAST
Λυκαινίδες - Photo (c) portioid, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη sethmusker: Λυκαινίδες (Οικογένεια Lycaenidae)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 03, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lemoncul

Ημερομηνία

Νοέμβριος 27, 2021 04:03 PM SAST

Τόπος

Zomba, Malawi (Google, OSM)

Περιγραφή

there was a pair chasing each other around; strangely vocal with high-pitched screeching sound

Accipiter melanoleucus - Photo (c) christo35, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη sethmusker: Accipiter melanoleucus, Ένα μέλος του Αετίδες (Οικογένεια Accipitridae)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 03, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lemoncul

Ημερομηνία

Νοέμβριος 27, 2021 05:46 AM SAST

Τόπος

Zomba, Malawi (Google, OSM)

Περιγραφή

Perhaps a juvenile white-browed robin-chat or a some thrush?

Cossypha heuglini - Photo (c) Tarique Sani, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη sethmusker: Cossypha heuglini, Ένα μέλος του Μυϊοθηριίδες (Οικογένεια Muscicapidae)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 03, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lemoncul

Ημερομηνία

Νοέμβριος 27, 2021 02:25 PM SAST

Τόπος

Zomba, Malawi (Google, OSM)
Campethera cailliautii - Photo (c) Francesco Veronesi, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη sethmusker: Campethera cailliautii, Ένα μέλος του Δρυοκολάπτες (Οικογένεια Picidae)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 03, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ερείκη (Γένος Erica)

Παρατηρητής

tonyrebelo

Ημερομηνία

Οκτώβριος 23, 2015

Περιγραφή

Silky Heath


Erica pilosiflora - Photo (c) Nigel Forshaw, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη sethmusker: Erica pilosiflora, Ένα μέλος του Ερείκη (Γένος Erica)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 03, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ερείκη (Γένος Erica)

Παρατηρητής

lizhutton

Ημερομηνία

Οκτώβριος 5, 2018 01:38 PM SAST

Περιγραφή

A diffuse, slender shrublet up to 45cm. It has spreading branches & umbels of pale pink to rosy flowers. The flowers have an urn-shaped corolla, covered with shaggy white or pink hairs.

Erica pilosiflora - Photo (c) Nigel Forshaw, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη sethmusker: Erica pilosiflora, Ένα μέλος του Ερείκη (Γένος Erica)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 03, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lindalakeside

Ημερομηνία

Νοέμβριος 29, 2021 06:54 PM SAST
Erica turgida - Photo (c) Gigi Laidler, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη sethmusker: Erica turgida, Ένα μέλος του Ερείκη (Γένος Erica)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 30, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

garthj_24

Ημερομηνία

Νοέμβριος 24, 2021 10:07 AM SAST
Erica capensis - Photo (c) Gigi Laidler, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη sethmusker: Erica capensis, Ένα μέλος του Ερείκη (Γένος Erica)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 30, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

garthj_24

Ημερομηνία

Νοέμβριος 24, 2021 10:12 AM SAST
Erica fontana - Photo (c) Gigi Laidler, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη sethmusker: Erica fontana, Ένα μέλος του Ερείκη (Γένος Erica)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 30, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

garthj_24

Ημερομηνία

Νοέμβριος 24, 2021 10:45 AM SAST
Erica villosa - Photo (c) Brian du Preez, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη sethmusker: Erica villosa, Ένα μέλος του Ερείκη (Γένος Erica)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 30, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

felix_riegel

Ημερομηνία

Νοέμβριος 24, 2021 10:08 AM CET

Περιγραφή

maybe

Ερείκη - Photo (c) Daniele Simonin, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη sethmusker: Ερείκη (Γένος Erica)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 30, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ish_crew

Ημερομηνία

Οκτώβριος 31, 2021 03:11 PM SAST
Erica viscaria longifolia - Photo (c) Felix Riegel, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη sethmusker: Erica viscaria ssp. longifolia, Ένα μέλος του Ερείκη (Γένος Erica)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 30, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

linkie

Ημερομηνία

Οκτώβριος 29, 2021 09:57 AM SAST

Ετικέτες

Erica melastoma - Photo (c) Felix Riegel, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη sethmusker: Erica melastoma, Ένα μέλος του Ερείκη (Γένος Erica)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 30, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tonyrebelo

Ημερομηνία

Οκτώβριος 4, 2021 09:07 AM SAST
Erica imbricata - Photo (c) magriet b, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη sethmusker: Erica imbricata, Ένα μέλος του Ερείκη (Γένος Erica)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 30, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tonyrebelo

Ημερομηνία

Οκτώβριος 4, 2021 09:23 AM SAST
Erica spumosa - Photo (c) Nicola van Berkel, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη sethmusker: Erica spumosa, Ένα μέλος του Ερείκη (Γένος Erica)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 30, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tonyrebelo

Ημερομηνία

Οκτώβριος 4, 2021 09:15 AM SAST
Erica imbricata - Photo (c) magriet b, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη sethmusker: Erica imbricata, Ένα μέλος του Ερείκη (Γένος Erica)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 30, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tonyrebelo

Ημερομηνία

Οκτώβριος 4, 2021 09:49 AM SAST
Erica spumosa - Photo (c) Nicola van Berkel, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη sethmusker: Erica spumosa, Ένα μέλος του Ερείκη (Γένος Erica)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 30, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jennyparsons_201pringle

Ημερομηνία

Νοέμβριος 24, 2021 06:36 AM SAST
Erica plukenetii plukenetii - Photo (c) Eric in SF, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη sethmusker: Erica plukenetii ssp. plukenetii, Ένα μέλος του Ερείκη (Γένος Erica)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 30, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jennyparsons_201pringle

Ημερομηνία

Νοέμβριος 24, 2021 06:40 AM SAST
Erica plukenetii - Photo (c) Eric Hunt, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη sethmusker: Erica plukenetii, Ένα μέλος του Ερείκη (Γένος Erica)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 30, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

oxelman

Ημερομηνία

Μάρτιος 2, 2019 05:24 PM CET
Erica barbigeroides - Photo (c) Liz Hutton, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη sethmusker: Erica barbigeroides, Ένα μέλος του Ερείκη (Γένος Erica)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 30, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

groeneweidefranskraal

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 24, 2019 07:03 PM SAST
Erica riparia - Photo (c) suewhitelaw, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη sethmusker: Erica riparia, Ένα μέλος του Ερείκη (Γένος Erica)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 30, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

stefaneakame

Ημερομηνία

Νοέμβριος 21, 2021 10:20 AM SAST
Acraea vumbui - Photo (c) Hans Böckler, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη sethmusker: Acraea vumbui, Ένα μέλος του Νυμφαλίδες (Οικογένεια Nymphalidae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 29, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

markusgmeiner

Ημερομηνία

Αύγουστος 25, 2021 11:15 AM SAST
Acraea poggei - Photo (c) Peter Ward, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη sethmusker: Acraea poggei, Ένα μέλος του Νυμφαλίδες (Οικογένεια Nymphalidae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 29, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lemoncul

Ημερομηνία

Νοέμβριος 7, 2021 06:11 AM SAST

Τόπος

Mulanje, Malawi (Google, OSM)
Erebidae - Photo (c) Roger C. Kendrick, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη sethmusker: Οικογένεια Erebidae, Ένα μέλος του Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 28, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

markusgmeiner

Ημερομηνία

Αύγουστος 25, 2021 11:44 AM SAST

Τόπος

Northern, MW (Google, OSM)
Acraea epaea - Photo (c) Agana-Nsiire Agana, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη sethmusker: Acraea epaea, Ένα μέλος του Νυμφαλίδες (Οικογένεια Nymphalidae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 28, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

globalorthop

Ημερομηνία

Οκτώβριος 21, 2021 08:13 AM UTC

Τόπος

Chitipa, Malawi (Google, OSM)
Acraea goetzei - Photo (c) Seth, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη sethmusker: Acraea goetzei, Ένα μέλος του Νυμφαλίδες (Οικογένεια Nymphalidae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 28, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

markusgmeiner

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 12, 2021 09:20 AM SAST
Acraea esebria - Photo (c) Peter Vos, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη sethmusker: Acraea esebria, Ένα μέλος του Νυμφαλίδες (Οικογένεια Nymphalidae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 28, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

markusgmeiner

Ημερομηνία

Οκτώβριος 3, 2021 09:21 AM SAST
Acraea goetzei - Photo (c) Seth, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη sethmusker: Acraea goetzei, Ένα μέλος του Νυμφαλίδες (Οικογένεια Nymphalidae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 28, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

stefaneakame

Ημερομηνία

Νοέμβριος 21, 2021 09:45 AM SAST
Acraea cepheus - Photo (c) Rogério Ferreira, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη sethmusker: Acraea cepheus, Ένα μέλος του Νυμφαλίδες (Οικογένεια Nymphalidae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 28, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

stefaneakame

Ημερομηνία

Νοέμβριος 21, 2021 10:57 AM SAST
Acraea - Photo (c) vrgopakumar, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Gopakumar VR Namboothiri
Η ταυτότητα του χρήστη sethmusker: Γένος Acraea, Ένα μέλος του Νυμφαλίδες (Οικογένεια Nymphalidae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 28, 2021
Υποστηρικτικό

Στατιστικά

  • 7534