Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Παρατηρητής

sydcannings

Ημερομηνία

Ιούνιος 28, 2021 07:29 PM PDT
Juncus castaneus - Photo (c) M. Goff, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη serguei_ponomarenko: Juncus castaneus, Ένα μέλος του Ποώδη (Τάξη Poales)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 24, 2021.
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

brucebennett

Ημερομηνία

Αύγουστος 11, 2020 07:10 PM PDT
Juncus castaneus - Photo (c) M. Goff, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη serguei_ponomarenko: Juncus castaneus, Ένα μέλος του Ποώδη (Τάξη Poales)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 24, 2021.
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Παρατηρητής

brucebennett

Ημερομηνία

Ιούνιος 17, 2021 12:24 PM MDT
Juncus castaneus - Photo (c) M. Goff, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη serguei_ponomarenko: Juncus castaneus, Ένα μέλος του Ποώδη (Τάξη Poales)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 24, 2021.
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Παρατηρητής

jmgrinde

Ημερομηνία

Αύγουστος 25, 2020 02:35 PM SAST
Juncus castaneus - Photo (c) M. Goff, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη serguei_ponomarenko: Juncus castaneus, Ένα μέλος του Ποώδη (Τάξη Poales)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 24, 2021.
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

brucebennett

Ημερομηνία

Αύγουστος 2018

Τόπος

Inuvik, CA-NT, CA (Google, OSM)
Eriophorum chamissonis - Photo (c) Sean Blaney, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη serguei_ponomarenko: Eriophorum chamissonis, Ένα μέλος του Ποώδη (Τάξη Poales)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 24, 2021.
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Παρατηρητής

taimyr

Ημερομηνία

Ιούνιος 30, 2013 11:46 AM MSK
Eriophorum callitrix - Photo (c) Ellen Hoitsma, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη serguei_ponomarenko: Eriophorum callitrix, Ένα μέλος του Ποώδη (Τάξη Poales)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 24, 2021.
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

torrejorgenson

Ημερομηνία

Ιούλιος 6, 2019 04:01 AM AKDT

Περιγραφή

caespitose, bristles white with sheen

Eriophorum callitrix - Photo (c) Ellen Hoitsma, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη serguei_ponomarenko: Eriophorum callitrix, Ένα μέλος του Ποώδη (Τάξη Poales)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 24, 2021.
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Παρατηρητής

m-bibittes

Ημερομηνία

Ιούλιος 27, 2016 10:40 AM EDT

Περιγραφή

avec @elbourret

Carex subspathacea - Photo (c) Samuel Brinker, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη serguei_ponomarenko: Carex subspathacea, Ένα μέλος του Ποώδη (Τάξη Poales)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 24, 2021.
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

elbourret

Ημερομηνία

Ιούλιος 14, 2021 11:14 AM EDT
Carex subspathacea - Photo (c) Samuel Brinker, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη serguei_ponomarenko: Carex subspathacea, Ένα μέλος του Ποώδη (Τάξη Poales)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 24, 2021.
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Παρατηρητής

m-bibittes

Ημερομηνία

Αύγουστος 14, 2015 10:27 AM EDT

Περιγραφή

avec @elbourret

Carex saxatilis - Photo (c) sydcannings, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη serguei_ponomarenko: Carex saxatilis, Ένα μέλος του Ποώδη (Τάξη Poales)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 24, 2021.
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

blainespellman

Ημερομηνία

Ιούλιος 31, 2020 10:50 AM AKDT

Τόπος

Cantwell, AK, US (Google, OSM)
Carex saxatilis - Photo (c) sydcannings, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη serguei_ponomarenko: Carex saxatilis, Ένα μέλος του Ποώδη (Τάξη Poales)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 24, 2021.
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Παρατηρητής

cramnaejvallieres

Ημερομηνία

Αύγουστος 4, 2019 10:06 AM EDT
Carex saxatilis - Photo (c) sydcannings, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη serguei_ponomarenko: Carex saxatilis, Ένα μέλος του Ποώδη (Τάξη Poales)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 24, 2021.
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Παρατηρητής

brucebennett

Ημερομηνία

Ιούλιος 19, 2021 11:32 AM MDT
Carex saxatilis - Photo (c) sydcannings, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη serguei_ponomarenko: Carex saxatilis, Ένα μέλος του Ποώδη (Τάξη Poales)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 24, 2021.
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Παρατηρητής

kibby

Ημερομηνία

Ιούλιος 10, 2019 07:04 PM PDT
Carex membranacea - Photo (c) Heidi Kristenson, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη serguei_ponomarenko: Carex membranacea, Ένα μέλος του Ποώδη (Τάξη Poales)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 24, 2021.
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

torrejorgenson

Ημερομηνία

Ιούλιος 2, 2016 06:00 AM AKDT
Carex krausei - Photo (c) Samuel Brinker, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη serguei_ponomarenko: Carex krausei, Ένα μέλος του Ποώδη (Τάξη Poales)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 24, 2021.
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Παρατηρητής

brucebennett

Ημερομηνία

Ιούνιος 30, 2018 11:12 AM PDT

Τόπος

Yukon, YT, Canada (Google, OSM)
Carex krausei - Photo (c) Samuel Brinker, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη serguei_ponomarenko: Carex krausei, Ένα μέλος του Ποώδη (Τάξη Poales)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 24, 2021.
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

torrejorgenson

Ημερομηνία

Ιούλιος 8, 2019 12:20 PM AKDT

Περιγραφή

gynaecandrous as in Carex capillaris ssp. robustior (Drejer ex Lange) Böcher

Carex krausei - Photo (c) Samuel Brinker, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη serguei_ponomarenko: Carex krausei, Ένα μέλος του Ποώδη (Τάξη Poales)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 24, 2021.
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

wildgifts

Ημερομηνία

Ιούλιος 22, 2021 11:20 AM PDT
Lecidea atrobrunnea - Photo (c) Jason Hollinger, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη serguei_ponomarenko: Lecidea atrobrunnea, Ένα μέλος του Ασκομύκητες (Συνομοταξία Ascomycota)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 24, 2021.
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Παρατηρητής

taimyr

Ημερομηνία

Αύγουστος 8, 2004 02:06 PM MSD
Amblystegiaceae - Photo (c) Biopix, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη serguei_ponomarenko: Οικογένεια Amblystegiaceae, Ένα μέλος του Βρύο, Μούσκλο (Συνομοταξία Bryophyta)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 21, 2021.
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kilasiak

Ημερομηνία

Ιούλιος 16, 2019 01:59 PM AKDT

Περιγραφή

Petricosa

Carex petricosa - Photo (c) kilasiak, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη serguei_ponomarenko: Carex petricosa, Ένα μέλος του Ποώδη (Τάξη Poales)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 20, 2021.
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

brucebennett

Ημερομηνία

Ιούνιος 27, 2020 03:08 PM PDT

Περιγραφή

I would call C. franklinii.

Carex petricosa - Photo (c) kilasiak, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη serguei_ponomarenko: Carex petricosa, Ένα μέλος του Ποώδη (Τάξη Poales)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 20, 2021.
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tomneily

Ημερομηνία

Μάιος 26, 2021 02:32 PM ADT

Τόπος

Lequille, NS, CA (Google, OSM)
Campylium stellatum - Photo (c) Andre Hosper NL, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη serguei_ponomarenko: Campylium stellatum, Ένα μέλος του Βρύο, Μούσκλο (Συνομοταξία Bryophyta)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 20, 2021.
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Παρατηρητής

alrumpel

Ημερομηνία

Μάιος 8, 2021 01:08 PM CEST
Campylium stellatum - Photo (c) Andre Hosper NL, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη serguei_ponomarenko: Campylium stellatum, Ένα μέλος του Βρύο, Μούσκλο (Συνομοταξία Bryophyta)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 20, 2021.
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tayloria

Ημερομηνία

Απρίλιος 2021

Τόπος

Bayern, DE (Google, OSM)
Campylium stellatum - Photo (c) Andre Hosper NL, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη serguei_ponomarenko: Campylium stellatum, Ένα μέλος του Βρύο, Μούσκλο (Συνομοταξία Bryophyta)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 20, 2021.
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Παρατηρητής

michael_butler

Ημερομηνία

Ιούνιος 2020

Τόπος

Ontario, CA (Google, OSM)

Περιγραφή

Alvar

Drepanocladus turgescens - Photo (c) Samuel Brinker, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη serguei_ponomarenko: Drepanocladus turgescens, Ένα μέλος του Βρύο, Μούσκλο (Συνομοταξία Bryophyta)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 20, 2021.
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Παρατηρητής

t_knight

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2019
Drepanocladus turgescens - Photo (c) Samuel Brinker, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη serguei_ponomarenko: Drepanocladus turgescens, Ένα μέλος του Βρύο, Μούσκλο (Συνομοταξία Bryophyta)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 20, 2021.
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Τι

Αμερικάνικο Μινκ Neogale vison

Παρατηρητής

davidpickett

Ημερομηνία

Μάρτιος 29, 2019 02:18 PM EDT
Αμερικάνικο Μινκ - Photo (c) pfaucher, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη serguei_ponomarenko: Αμερικάνικο Μινκ (Neogale vison)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 20, 2021.
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Παρατηρητής

mattjacques

Ημερομηνία

Ιούλιος 11, 2021 06:39 AM MDT
Zonotrichia leucophrys - Photo (c) uzun, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη serguei_ponomarenko: Zonotrichia leucophrys, Ένα μέλος του Στρουθιόμορφα (Τάξη Passeriformes)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 12, 2021.
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Παρατηρητής

mattjacques

Ημερομηνία

Ιούλιος 10, 2021 10:07 AM MDT
Rubus chamaemorus - Photo (c) vladimir_korotkov, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη serguei_ponomarenko: Rubus chamaemorus, Ένα μέλος του Βάτος (Γένος Rubus)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 12, 2021.
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

michael_oldham

Ημερομηνία

Ιούνιος 11, 2021 05:24 PM EDT
Pilosella aurantiaca - Photo (c) Eric Guimbard, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη serguei_ponomarenko: Pilosella aurantiaca, Ένα μέλος του Κιχωριέαι (Φυλή Cichorieae)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 10, 2021.
Υποστηρικτικό

Στατιστικά

  • 7058