Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Σταχτοτσικνιάς (Ardea cinerea)

Παρατηρητής

serega1974

Ημερομηνία

Νοέμβριος 12, 2021 01:07 ΜΜ MSK
Σταχτοτσικνιάς - Photo (c) Corine Bliek, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη sergotravelian: Σταχτοτσικνιάς (Ardea cinerea)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 27, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Θαλασσοσφυριχτής (Anarhynchus alexandrinus)

Παρατηρητής

vyacheslavluzanov

Ημερομηνία

Απρίλιος 21, 2021 04:52 ΜΜ +13
Θαλασσοσφυριχτής - Photo (c) djhird, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη sergotravelian: Θαλασσοσφυριχτής (Anarhynchus alexandrinus)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 30, 2023
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Θαλασσοσφυριχτής (Anarhynchus alexandrinus)

Παρατηρητής

shao_yun

Ημερομηνία

Αύγουστος 2, 2021 11:22 ΠΜ SAST
Θαλασσοσφυριχτής - Photo (c) djhird, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη sergotravelian: Θαλασσοσφυριχτής (Anarhynchus alexandrinus)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 30, 2023
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Θαλασσοσφυριχτής (Anarhynchus alexandrinus)

Παρατηρητής

quentinvdm

Ημερομηνία

Ιούλιος 11, 2021 05:12 ΠΜ -03
Θαλασσοσφυριχτής - Photo (c) djhird, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη sergotravelian: Θαλασσοσφυριχτής (Anarhynchus alexandrinus)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 30, 2023
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Βουνοσφυριχτής (Eudromias morinellus)

Παρατηρητής

javisahun

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2021
Βουνοσφυριχτής - Photo (c) Paul Cools, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Paul Cools
Η ταυτότητα του χρήστη sergotravelian: Βουνοσφυριχτής (Eudromias morinellus)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 29, 2023
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Βουνοσφυριχτής (Eudromias morinellus)

Παρατηρητής

iris_und_julia_schlick-steiner

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 3, 2021 12:48 ΜΜ CEST
Βουνοσφυριχτής - Photo (c) Paul Cools, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Paul Cools
Η ταυτότητα του χρήστη sergotravelian: Βουνοσφυριχτής (Eudromias morinellus)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 29, 2023
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Βουνοσταχτάρα (Tachymarptis melba)

Παρατηρητής

olena_fomina

Ημερομηνία

Αύγουστος 12, 2022 01:50 ΜΜ EEST
Βουνοσταχτάρα - Photo (c) Paul F Donald, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη sergotravelian: Βουνοσταχτάρα (Tachymarptis melba)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 29, 2023
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Βουνοσταχτάρα (Tachymarptis melba)

Παρατηρητής

chris_sakalis

Ημερομηνία

Απρίλιος 10, 2022 10:01 ΠΜ EEST
Βουνοσταχτάρα - Photo (c) Paul F Donald, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη sergotravelian: Βουνοσταχτάρα (Tachymarptis melba)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 29, 2023
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Βουνοσταχτάρα (Tachymarptis melba)

Παρατηρητής

thijsvalkenburg

Ημερομηνία

Ιούλιος 10, 2011 08:37 ΜΜ BST
Βουνοσταχτάρα - Photo (c) Paul F Donald, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη sergotravelian: Βουνοσταχτάρα (Tachymarptis melba)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 29, 2023
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Βουνοσταχτάρα (Tachymarptis melba)

Παρατηρητής

jeremybarker

Ημερομηνία

Αύγουστος 21, 2021 08:31 ΜΜ CEST
Βουνοσταχτάρα - Photo (c) Paul F Donald, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη sergotravelian: Βουνοσταχτάρα (Tachymarptis melba)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 29, 2023
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Βουνοσταχτάρα (Tachymarptis melba)

Παρατηρητής

davidroche

Ημερομηνία

Ιούλιος 11, 2021 07:05 ΠΜ CEST
Βουνοσταχτάρα - Photo (c) Paul F Donald, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη sergotravelian: Βουνοσταχτάρα (Tachymarptis melba)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 29, 2023
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κουρούνα (Corvus cornix)

Παρατηρητής

burguenomuc

Ημερομηνία

Οκτώβριος 4, 2023 04:22 ΜΜ CEST
Κουρούνα - Photo (c) hedera.baltica, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη sergotravelian: Κουρούνα (Corvus cornix)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 11, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ψαλιδιάρης (Milvus milvus)

Παρατηρητής

bernard53

Ημερομηνία

Οκτώβριος 11, 2023 09:54 ΠΜ CEST
Ψαλιδιάρης - Photo (c) OlegRozhko, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by OlegRozhko
Η ταυτότητα του χρήστη sergotravelian: Ψαλιδιάρης (Milvus milvus)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 11, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tanyagalytska

Ημερομηνία

Η ημερομηνία λείπει

Τόπος

Житомир (Google, OSM)
Πρασινοκέφαλη Πάπια - Photo (c) ανώνυμος, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη sergotravelian: Πρασινοκέφαλη Πάπια (Anas platyrhynchos)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 17, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Καλόγερος (Parus major)

Παρατηρητής

igor117

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 17, 2023 04:31 ΜΜ EEST
Καλόγερος - Photo (c) Manuel Raab, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Manuel Raab
Η ταυτότητα του χρήστη sergotravelian: Καλόγερος (Parus major)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 17, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ροδοπελεκάνος (Pelecanus onocrotalus)

Παρατηρητής

olegrozhko

Ημερομηνία

Ιούνιος 29, 2020 05:58 ΠΜ EEST
Ροδοπελεκάνος - Photo (c) Luca Boscain, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Luca Boscain
Η ταυτότητα του χρήστη sergotravelian: Ροδοπελεκάνος (Pelecanus onocrotalus)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 17, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Καλαμόκιρκος (Circus aeruginosus)

Παρατηρητής

olegrozhko

Ημερομηνία

Ιούνιος 27, 2020 06:07 ΜΜ EEST
Καλαμόκιρκος - Photo (c) Radovan Václav, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη sergotravelian: Καλαμόκιρκος (Circus aeruginosus)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 17, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ευρωπαϊκή Λιμόζα (Limosa limosa)

Παρατηρητής

olegrozhko

Ημερομηνία

Ιούνιος 2020
Ευρωπαϊκή Λιμόζα - Photo (c) Paul Cools, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Paul Cools
Η ταυτότητα του χρήστη sergotravelian: Ευρωπαϊκή Λιμόζα (Limosa limosa)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 17, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Βουνοτσιροβάκος (Curruca curruca)

Παρατηρητής

olegrozhko

Ημερομηνία

Ιούνιος 27, 2020 03:55 ΜΜ EEST
Βουνοτσιροβάκος - Photo (c) Imran Shah, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη sergotravelian: Βουνοτσιροβάκος (Curruca curruca)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 17, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

olegrozhko

Ημερομηνία

Ιούνιος 27, 2020 03:38 ΜΜ EEST
Σταχτής Δρυοκολάπτης - Photo (c) Александр, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by Александр
Η ταυτότητα του χρήστη sergotravelian: Σταχτής Δρυοκολάπτης (Picus canus)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 17, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ροδοπελεκάνος (Pelecanus onocrotalus)

Παρατηρητής

olegrozhko

Ημερομηνία

Ιούνιος 27, 2020 08:04 ΠΜ EEST
Ροδοπελεκάνος - Photo (c) Luca Boscain, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Luca Boscain
Η ταυτότητα του χρήστη sergotravelian: Ροδοπελεκάνος (Pelecanus onocrotalus)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 17, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αετόγλαρος (Ichthyaetus ichthyaetus)

Παρατηρητής

olegrozhko

Ημερομηνία

Ιούνιος 28, 2020 08:18 ΠΜ EEST
Αετόγλαρος - Photo (c) Dhaivat A, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη sergotravelian: Αετόγλαρος (Ichthyaetus ichthyaetus)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 17, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ευρασιατική Τουρλίδα (Numenius arquata)

Παρατηρητής

olegrozhko

Ημερομηνία

Ιούνιος 29, 2020 05:29 ΠΜ EEST
Ευρασιατική Τουρλίδα - Photo (c) alexey_nesmelov, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη sergotravelian: Ευρασιατική Τουρλίδα (Numenius arquata)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 17, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ευρωπαϊκή Βουκεφάλα (Bucephala clangula)

Παρατηρητής

andreyefremov

Ημερομηνία

Ιούνιος 30, 2023 08:25 ΠΜ +08
Ευρωπαϊκή Βουκεφάλα - Photo (c) Doug Greenberg, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη sergotravelian: Ευρωπαϊκή Βουκεφάλα (Bucephala clangula)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 14, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Γαλαζοπαπαδίτσα (Cyanistes caeruleus)

Παρατηρητής

bartwursten

Ημερομηνία

Ιούλιος 10, 2023 11:21 ΠΜ CEST

Ετικέτες

Γαλαζοπαπαδίτσα - Photo (c) rorygardner79, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη sergotravelian: Γαλαζοπαπαδίτσα (Cyanistes caeruleus)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 11, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κοινή Νερόκοτα (Gallinula chloropus)

Παρατηρητής

marco_vicariotto

Ημερομηνία

Ιούλιος 10, 2023 08:00 ΠΜ CEST
Κοινή Νερόκοτα - Photo (c) Alexis Lours, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Alexis Lours
Η ταυτότητα του χρήστη sergotravelian: Κοινή Νερόκοτα (Gallinula chloropus)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 11, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Σταβλοχελίδονο (Hirundo rustica)

Παρατηρητής

marco_vicariotto

Ημερομηνία

Ιούλιος 3, 2023 05:14 ΜΜ CEST
Σταβλοχελίδονο - Photo (c) Ad Konings, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Ad Konings
Η ταυτότητα του χρήστη sergotravelian: Σταβλοχελίδονο (Hirundo rustica)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 11, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ευρωπαϊκός Κορμοράνος (Phalacrocorax carbo)

Παρατηρητής

marco_vicariotto

Ημερομηνία

Ιούλιος 3, 2023 04:54 ΜΜ CEST
Ευρωπαϊκός Κορμοράνος - Photo (c) Дмитрий Осипов, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Дмитрий Осипов
Η ταυτότητα του χρήστη sergotravelian: Ευρωπαϊκός Κορμοράνος (Phalacrocorax carbo)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 11, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Σπίνος (Fringilla coelebs)

Παρατηρητής

cosimo_costanzia

Ημερομηνία

Ιούλιος 9, 2023 04:26 ΜΜ CEST
Σπίνος - Photo (c) Joël Horisberger, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Joël Horisberger
Η ταυτότητα του χρήστη sergotravelian: Σπίνος (Fringilla coelebs)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 11, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Φλώρος (Chloris chloris)

Παρατηρητής

olegrozhko

Ημερομηνία

Ιούνιος 11, 2020 09:09 ΠΜ EEST
Φλώρος - Photo (c) Martin Kunz, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη sergotravelian: Φλώρος (Chloris chloris)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 13, 2023
Υποστηρικτικό

Στατιστικά

  • 8312