Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nikolaydorofeev

Ημερομηνία

Ιούνιος 22, 2023 04:16 ΜΜ +08
Scutellaria scordiifolia - Photo (c) Leonid, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Leonid
Η ταυτότητα του χρήστη sergei_kazanovsky: Scutellaria scordiifolia, Ένα μέλος του Χειλανθή (Οικογένεια Lamiaceae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 28, 2023
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nikolaydorofeev

Ημερομηνία

Αύγουστος 14, 2022 02:46 ΜΜ +08
Scutellaria scordiifolia - Photo (c) Leonid, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Leonid
Η ταυτότητα του χρήστη sergei_kazanovsky: Scutellaria scordiifolia, Ένα μέλος του Χειλανθή (Οικογένεια Lamiaceae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 28, 2023
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

smsergey

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 6, 2021 02:10 ΜΜ +08
Scutellaria scordiifolia - Photo (c) Leonid, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Leonid
Η ταυτότητα του χρήστη sergei_kazanovsky: Scutellaria scordiifolia, Ένα μέλος του Χειλανθή (Οικογένεια Lamiaceae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 28, 2023
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

smsergey

Ημερομηνία

Ιούλιος 7, 2021 10:17 ΠΜ +08
Scutellaria scordiifolia - Photo (c) Leonid, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Leonid
Η ταυτότητα του χρήστη sergei_kazanovsky: Scutellaria scordiifolia, Ένα μέλος του Χειλανθή (Οικογένεια Lamiaceae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 28, 2023
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nikolaydorofeev

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 4, 2021 03:47 ΜΜ +08
Rhaponticum uniflorum - Photo (c) Ryzhkov Oleg, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Ryzhkov Oleg
Η ταυτότητα του χρήστη sergei_kazanovsky: Rhaponticum uniflorum, Ένα μέλος του Αστεροειδή (Οικογένεια Asteraceae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 20, 2023
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nikolaydorofeev

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 4, 2021 04:23 ΜΜ +08
Rhaponticum uniflorum - Photo (c) Ryzhkov Oleg, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Ryzhkov Oleg
Η ταυτότητα του χρήστη sergei_kazanovsky: Rhaponticum uniflorum, Ένα μέλος του Αστεροειδή (Οικογένεια Asteraceae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 20, 2023
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nikolaydorofeev

Ημερομηνία

Αύγουστος 20, 2023 04:19 ΜΜ +08
Atriplex laevis - Photo (c) andrey_belechov, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by andrey_belechov
Η ταυτότητα του χρήστη sergei_kazanovsky: Atriplex laevis, Ένα μέλος του Καρυοφυλλώδη (Τάξη Caryophyllales)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 24, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nikolaydorofeev

Ημερομηνία

Αύγουστος 20, 2023 06:59 ΜΜ +08
Deschampsia cespitosa - Photo (c) Matt Lavin, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη sergei_kazanovsky: Deschampsia cespitosa, Ένα μέλος του Αγρωστώδη (Οικογένεια Poaceae)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 24, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nikolaydorofeev

Ημερομηνία

Αύγουστος 20, 2023 07:00 ΜΜ +08
Rubus sachalinensis - Photo (c) Svetlana Nesterova, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Svetlana Nesterova
Η ταυτότητα του χρήστη sergei_kazanovsky: Rubus sachalinensis, Ένα μέλος του Βάτος (Γένος Rubus)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 24, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nikolaydorofeev

Ημερομηνία

Αύγουστος 16, 2023 05:30 ΜΜ +08
Antennaria dioica - Photo (c) Bernhard Fischer, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Bernhard Fischer
Η ταυτότητα του χρήστη sergei_kazanovsky: Antennaria dioica, Ένα μέλος του Αστεροειδή (Υποοικογένεια Asteroideae)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 24, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nikolaydorofeev

Ημερομηνία

Αύγουστος 16, 2023 05:35 ΜΜ +08
Carduus nutans - Photo (c) Izabella Farr, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Izabella Farr
Η ταυτότητα του χρήστη sergei_kazanovsky: Carduus nutans, Ένα μέλος του Αστεροειδή (Οικογένεια Asteraceae)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 24, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nikolaydorofeev

Ημερομηνία

Αύγουστος 16, 2023 05:35 ΜΜ +08
Carduus nutans - Photo (c) Izabella Farr, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Izabella Farr
Η ταυτότητα του χρήστη sergei_kazanovsky: Carduus nutans, Ένα μέλος του Αστεροειδή (Οικογένεια Asteraceae)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 24, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nikolaydorofeev

Ημερομηνία

Αύγουστος 22, 2023 11:50 ΠΜ +08
Artemisia nitrosa - Photo (c) tatyana-omck, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by tatyana-omck
Η ταυτότητα του χρήστη sergei_kazanovsky: Artemisia nitrosa, Ένα μέλος του Αρτεμισία (Γένος Artemisia)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 24, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Περσικάρια (Γένος Persicaria)

Παρατηρητής

nikolaydorofeev

Ημερομηνία

Αύγουστος 22, 2023 07:39 ΜΜ +08
Αγριοπιπεριά - Photo (c) Degtyarev Nikolai Ivanovich, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Degtyarev Nikolai Ivanovich
Η ταυτότητα του χρήστη sergei_kazanovsky: Αγριοπιπεριά (Persicaria maculosa)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 24, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Στάχυς (Γένος Stachys)

Παρατηρητής

nikolaydorofeev

Ημερομηνία

Αύγουστος 23, 2023 07:46 ΜΜ +08
Stachys aspera - Photo (c) Kim, Hyun-tae, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Kim, Hyun-tae
Η ταυτότητα του χρήστη sergei_kazanovsky: Stachys aspera, Ένα μέλος του Στάχυς (Γένος Stachys)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 24, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

allaverkhozina

Ημερομηνία

Ιούνιος 7, 2021 12:42 ΜΜ +08
Isatis oblongata - Photo (c) Наталья Гамова, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Наталья Гамова
Η ταυτότητα του χρήστη sergei_kazanovsky: Isatis oblongata, Ένα μέλος του Κραμβοειδή (Οικογένεια Brassicaceae)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 15, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

allaverkhozina

Ημερομηνία

Αύγουστος 11, 2021 01:28 ΜΜ +08
Campanula turczaninovii - Photo (c) V.S. Volkotrub, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by V.S. Volkotrub
Η ταυτότητα του χρήστη sergei_kazanovsky: Campanula turczaninovii, Ένα μέλος του Καμπανούλα (Γένος Campanula)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 07, 2023
Βελτίωση
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nikolaydorofeev

Ημερομηνία

Οκτώβριος 16, 2021 10:32 ΠΜ +08
Potentilla supina paradoxa - Photo (c) Repina Tatyana, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Repina Tatyana
Η ταυτότητα του χρήστη sergei_kazanovsky: Potentilla supina ssp. paradoxa, Ένα μέλος του Ροδοειδή (Οικογένεια Rosaceae)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 06, 2023
Βελτίωση
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nikolaydorofeev

Ημερομηνία

Οκτώβριος 10, 2021 11:57 ΠΜ +08
Potentilla supina paradoxa - Photo (c) Repina Tatyana, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Repina Tatyana
Η ταυτότητα του χρήστη sergei_kazanovsky: Potentilla supina ssp. paradoxa, Ένα μέλος του Ροδοειδή (Οικογένεια Rosaceae)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 06, 2023
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

smsergey

Ημερομηνία

Ιούλιος 12, 2021 09:26 ΠΜ +08
Potentilla supina paradoxa - Photo (c) Repina Tatyana, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Repina Tatyana
Η ταυτότητα του χρήστη sergei_kazanovsky: Potentilla supina ssp. paradoxa, Ένα μέλος του Ροδοειδή (Οικογένεια Rosaceae)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 06, 2023
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

allaverkhozina

Ημερομηνία

Ιούνιος 16, 2021 07:49 ΜΜ +08
Potentilla supina paradoxa - Photo (c) Repina Tatyana, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Repina Tatyana
Η ταυτότητα του χρήστη sergei_kazanovsky: Potentilla supina ssp. paradoxa, Ένα μέλος του Ροδοειδή (Οικογένεια Rosaceae)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 06, 2023
Βελτίωση
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

daba

Ημερομηνία

Ιούνιος 8, 2021 10:52 ΠΜ +08
Potentilla supina paradoxa - Photo (c) Repina Tatyana, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Repina Tatyana
Η ταυτότητα του χρήστη sergei_kazanovsky: Potentilla supina ssp. paradoxa, Ένα μέλος του Ροδοειδή (Οικογένεια Rosaceae)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 06, 2023
Βελτίωση
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

daba

Ημερομηνία

Μάιος 18, 2021 04:03 ΜΜ +08
Potentilla supina paradoxa - Photo (c) Repina Tatyana, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Repina Tatyana
Η ταυτότητα του χρήστη sergei_kazanovsky: Potentilla supina ssp. paradoxa, Ένα μέλος του Ροδοειδή (Οικογένεια Rosaceae)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 06, 2023
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

daba

Ημερομηνία

Μάιος 15, 2021 09:10 ΠΜ +08
Potentilla supina paradoxa - Photo (c) Repina Tatyana, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Repina Tatyana
Η ταυτότητα του χρήστη sergei_kazanovsky: Potentilla supina ssp. paradoxa, Ένα μέλος του Ροδοειδή (Οικογένεια Rosaceae)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 06, 2023
Βελτίωση
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nikolaydorofeev

Ημερομηνία

Ιούνιος 14, 2023 02:24 ΜΜ +08
Achillea millefolium - Photo (c) gdeheij, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη sergei_kazanovsky: Σύνθετο Achillea millefolium, Ένα μέλος του Αχιλλέα (Γένος Achillea)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 27, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nikolaydorofeev

Ημερομηνία

Ιούνιος 14, 2023 02:25 ΜΜ +08
Potentilla supina - Photo (c) Chuangzao, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Chuangzao
Η ταυτότητα του χρήστη sergei_kazanovsky: Potentilla supina, Ένα μέλος του Ροδοειδή (Οικογένεια Rosaceae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 27, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nikolaydorofeev

Ημερομηνία

Ιούνιος 14, 2023 02:26 ΜΜ +08
Androsace septentrionalis - Photo (c) sjfarmer, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη sergei_kazanovsky: Androsace septentrionalis, Ένα μέλος του Ηρανθοειδή (Οικογένεια Primulaceae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 27, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nikolaydorofeev

Ημερομηνία

Ιούνιος 14, 2023 02:48 ΜΜ +08
Potentilla argentea - Photo (c) Anita363, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA), uploaded by Anita363
Η ταυτότητα του χρήστη sergei_kazanovsky: Potentilla argentea, Ένα μέλος του Ροδοειδή (Οικογένεια Rosaceae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 27, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nikolaydorofeev

Ημερομηνία

Ιούνιος 14, 2023 02:50 ΜΜ +08
Potentilla argentea - Photo (c) Anita363, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA), uploaded by Anita363
Η ταυτότητα του χρήστη sergei_kazanovsky: Potentilla argentea, Ένα μέλος του Ροδοειδή (Οικογένεια Rosaceae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 27, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nikolaydorofeev

Ημερομηνία

Ιούνιος 14, 2023 02:51 ΜΜ +08
Πολυκόμπι - Photo (c) Dalgial, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη sergei_kazanovsky: Πολυκόμπι (Polygonum aviculare)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 27, 2023
Κορυφαίος

Στατιστικά

  • 2673