Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

oliverkomar

Ημερομηνία

Απρίλιος 2, 2022 02:18 ΜΜ CST

Περιγραφή

A large walking stick with long wings. Probably close to 300 masl. GPS coordinates generated by cell phone app but precision is unknown (so I generated a precision estimate). Same location as the next report.

Pterinoxylus cocoense - Photo (c) Serge Arias, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Serge Arias
Η ταυτότητα του χρήστη serge_arias: Pterinoxylus cocoense, Ένα μέλος του Φασματώδη (Τάξη Phasmida)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 16, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

beavisnail

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 1, 2023 06:15 ΠΜ CST
Κοκκινοπόδαρη Σούλα - Photo (c) Steve Harbula, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Steve Harbula
Η ταυτότητα του χρήστη serge_arias: Κοκκινοπόδαρη Σούλα (Sula sula)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 28, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Σούλα (Γένος Sula)

Παρατηρητής

beavisnail

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 1, 2023 04:15 ΜΜ CST
Sula leucogaster - Photo (c) Максим Стефанович, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Максим Стефанович
Η ταυτότητα του χρήστη serge_arias: Sula leucogaster, Ένα μέλος του Σούλα (Γένος Sula)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 28, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Gygis alba

Παρατηρητής

juancaracol

Ημερομηνία

Οκτώβριος 16, 2019 10:00 ΠΜ CST

Τόπος

Cocos Island (Google, OSM)
Gygis alba - Photo (c) Andy Bridges, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Andy Bridges
Η ταυτότητα του χρήστη serge_arias: Gygis alba, Ένα μέλος του Γλάρος (Οικογένεια Laridae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 15, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Σιγλίγουρος (Numenius phaeopus)

Παρατηρητής

sergiovillegas

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 26, 2014 01:15 ΜΜ UTC
Σιγλίγουρος - Photo (c) Paul Cools, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Paul Cools
Η ταυτότητα του χρήστη serge_arias: Σιγλίγουρος (Numenius phaeopus)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 15, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ψαραετός (Pandion haliaetus)

Παρατηρητής

sergiovillegas

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 22, 2014 11:30 ΠΜ UTC
Ψαραετός - Photo (c) Greg Lasley, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Greg Lasley
Η ταυτότητα του χρήστη serge_arias: Ψαραετός (Pandion haliaetus)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 15, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jan35

Ημερομηνία

Μάιος 16, 2021 10:16 ΠΜ HST
Sacoglottis - Photo (c) Pete Woods, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Pete Woods
Η ταυτότητα του χρήστη serge_arias: Γένος Sacoglottis, Ένα μέλος του Μαλπιγειώδη (Τάξη Malpighiales)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 15, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jan35

Ημερομηνία

Μάιος 16, 2021 12:25 ΜΜ HST
Anous stolidus - Photo (c) JeffreyGammon, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by JeffreyGammon
Η ταυτότητα του χρήστη serge_arias: Anous stolidus, Ένα μέλος του Γλάρος (Οικογένεια Laridae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 15, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Λευκόουρο Ελάφι (Odocoileus virginianus)

Παρατηρητής

fede2cr

Ημερομηνία

Ιούνιος 20, 2019 09:07 ΠΜ +13
Λευκόουρο Ελάφι - Photo (c) jefferykarafa, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by jefferykarafa
Η ταυτότητα του χρήστη serge_arias: Λευκόουρο Ελάφι (Odocoileus virginianus)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 15, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jan35

Ημερομηνία

Μάιος 21, 2021 09:13 ΠΜ HST
Annona - Photo (c) David Foster, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by David Foster
Η ταυτότητα του χρήστη serge_arias: Γένος Annona, Ένα μέλος του Μαγνολιώδη (Τάξη Magnoliales)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 15, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mrbirding

Ημερομηνία

Ιανουάριος 21, 2020 08:54 ΜΜ CST

Τόπος

casa tangara dowii (Google, OSM)
Bassaricyon gabbii - Photo (c) Josh Addesi, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Josh Addesi
Η ταυτότητα του χρήστη serge_arias: Bassaricyon gabbii, Ένα μέλος του Σαρκοφάγα (Τάξη Carnivora)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 01, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mrbirding

Ημερομηνία

Ιανουάριος 21, 2020 08:54 ΜΜ CST

Τόπος

casa tangara dowii (Google, OSM)
Κινκαγιού - Photo (c) David Rodríguez Arias, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη serge_arias: Κινκαγιού (Potos flavus)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 01, 2021
Αντισυμβατική

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mrbirding

Ημερομηνία

Ιανουάριος 21, 2020 08:54 ΜΜ CST

Τόπος

casa tangara dowii (Google, OSM)
Κινκαγιού - Photo (c) David Rodríguez Arias, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη serge_arias: Κινκαγιού (Potos flavus)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 04, 2020
Αντισυμβατική

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mrbirding

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 30, 2020 10:51 ΜΜ CST
Antrostomus saturatus - Photo (c) Ariel F, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Ariel F
Η ταυτότητα του χρήστη serge_arias: Antrostomus saturatus, Ένα μέλος του Αιγοθηλόμορφα (Τάξη Caprimulgiformes)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 04, 2020
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mrbirding

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 30, 2020 10:51 ΜΜ CST
Antrostomus saturatus - Photo (c) Ariel F, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Ariel F
Η ταυτότητα του χρήστη serge_arias: Antrostomus saturatus, Ένα μέλος του Αιγοθηλόμορφα (Τάξη Caprimulgiformes)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 04, 2020
Υποστηρικτικό

Στατιστικά

  • 15