Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Νανόμπουφος (Asio otus)

Παρατηρητής

kaleksa

Ημερομηνία

Νοέμβριος 27, 2022 08:07 PM MSK
Νανόμπουφος - Photo (c) caroline legg, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη semenovsergey: Νανόμπουφος (Asio otus)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 28, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

vazobov

Ημερομηνία

Μάιος 2, 2022 04:58 PM MSK
Ασημόγλαρος Του Βορρά - Photo (c) Andrew Thompson, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Andrew Thompson
Η ταυτότητα του χρήστη semenovsergey: Ασημόγλαρος Του Βορρά (Larus argentatus)
Προστέθηκε στις Μάιος 15, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Θαμνοφυλλοσκόπος (Phylloscopus trochilus)

Παρατηρητής

mariyaushakova

Ημερομηνία

Μάιος 2, 2022 11:18 AM MSK
Θαμνοφυλλοσκόπος - Photo (c) Enric LLao Sanchez, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Enric LLao Sanchez
Η ταυτότητα του χρήστη semenovsergey: Θαμνοφυλλοσκόπος (Phylloscopus trochilus)
Προστέθηκε στις Μάιος 15, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Σιταρήθρα (Alauda arvensis)

Παρατηρητής

mariyaushakova

Ημερομηνία

Απρίλιος 30, 2022 06:17 PM MSK
Σιταρήθρα - Photo (c) Ani Sarkisyan, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Ani Sarkisyan
Η ταυτότητα του χρήστη semenovsergey: Σιταρήθρα (Alauda arvensis)
Προστέθηκε στις Μάιος 15, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mariyaushakova

Ημερομηνία

Μάιος 9, 2022 04:48 PM MSK
Ασημόγλαρος Του Βορρά - Photo (c) Andrew Thompson, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Andrew Thompson
Η ταυτότητα του χρήστη semenovsergey: Ασημόγλαρος Του Βορρά (Larus argentatus)
Προστέθηκε στις Μάιος 15, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Νανοδρυοκολάπτης (Dryobates minor)

Παρατηρητής

mariyaushakova

Ημερομηνία

Μάιος 7, 2022 11:19 AM MSK
Νανοδρυοκολάπτης - Photo (c) Sergey Yeliseev, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη semenovsergey: Νανοδρυοκολάπτης (Dryobates minor)
Προστέθηκε στις Μάιος 08, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κοινή Νερόκοτα (Gallinula chloropus)

Παρατηρητής

mariyaushakova

Ημερομηνία

Μάιος 7, 2022 11:56 AM MSK
Κοινή Νερόκοτα - Photo (c) Alexis Lours, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Alexis Lours
Η ταυτότητα του χρήστη semenovsergey: Κοινή Νερόκοτα (Gallinula chloropus)
Προστέθηκε στις Μάιος 08, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Δεντροκελάδα (Anthus trivialis)

Παρατηρητής

mariyaushakova

Ημερομηνία

Μάιος 7, 2022 12:37 PM MSK
Δεντροκελάδα - Photo (c) Carles Pastor, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA), uploaded by Carles Pastor
Η ταυτότητα του χρήστη semenovsergey: Δεντροκελάδα (Anthus trivialis)
Προστέθηκε στις Μάιος 08, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ευρωπαϊκή Βουκεφάλα (Bucephala clangula)

Παρατηρητής

mariyaushakova

Ημερομηνία

Μάιος 7, 2022 06:12 PM MSK
Ευρωπαϊκή Βουκεφάλα - Photo (c) Frank Sengpiel, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Frank Sengpiel
Η ταυτότητα του χρήστη semenovsergey: Ευρωπαϊκή Βουκεφάλα (Bucephala clangula)
Προστέθηκε στις Μάιος 08, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ποταμογλάρονο (Sterna hirundo)

Παρατηρητής

mariyaushakova

Ημερομηνία

Μάιος 7, 2022 12:00 PM MSK
Ποταμογλάρονο - Photo (c) Kentish Plumber, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη semenovsergey: Ποταμογλάρονο (Sterna hirundo)
Προστέθηκε στις Μάιος 08, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Στικτοπουλάδα (Porzana porzana)

Παρατηρητής

tomegatherion

Ημερομηνία

Μάιος 3, 2022 08:21 PM MSK
Στικτοπουλάδα - Photo (c) Dmitry Dubikovskiy, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Dmitry Dubikovskiy
Η ταυτότητα του χρήστη semenovsergey: Στικτοπουλάδα (Porzana porzana)
Προστέθηκε στις Μάιος 07, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Θυελλόγλαρος (Larus canus)

Παρατηρητής

mariyaushakova

Ημερομηνία

Μάιος 2, 2022 10:15 AM MSK
Θυελλόγλαρος - Photo Estormiz, δεν υπάρχουν γνωστοί περιορισμοί πνευματικών δικαιωμάτων (Κοινό Κτήμα)
Η ταυτότητα του χρήστη semenovsergey: Θυελλόγλαρος (Larus canus)
Προστέθηκε στις Μάιος 05, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Δεντροκελάδα (Anthus trivialis)

Παρατηρητής

siniyauchitelnica

Ημερομηνία

Μάιος 2, 2022 10:52 AM MSK
Δεντροκελάδα - Photo (c) Carles Pastor, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA), uploaded by Carles Pastor
Η ταυτότητα του χρήστη semenovsergey: Δεντροκελάδα (Anthus trivialis)
Προστέθηκε στις Μάιος 05, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κοινή Τσίχλα (Turdus philomelos)

Παρατηρητής

beerolha

Ημερομηνία

Μάιος 1, 2022 07:02 PM MSK
Κοινή Τσίχλα - Photo (c) Ximo Galarza, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη semenovsergey: Κοινή Τσίχλα (Turdus philomelos)
Προστέθηκε στις Μάιος 05, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Βουνοπαπαδίτσα (Poecile montanus)

Παρατηρητής

siniyauchitelnica

Ημερομηνία

Μάιος 1, 2022 05:13 PM MSK
Βουνοπαπαδίτσα - Photo (c) Andrew Bazdyrev, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Andrew Bazdyrev
Η ταυτότητα του χρήστη semenovsergey: Βουνοπαπαδίτσα (Poecile montanus)
Προστέθηκε στις Μάιος 05, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κοκκινότσιχλα (Turdus iliacus)

Παρατηρητής

tatyanazarubo

Ημερομηνία

Μάιος 1, 2022 10:32 AM MSK
Κοκκινότσιχλα - Photo (c) Aleksey Levashkin, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Aleksey Levashkin
Η ταυτότητα του χρήστη semenovsergey: Κοκκινότσιχλα (Turdus iliacus)
Προστέθηκε στις Μάιος 05, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Καλαμόκιρκος (Circus aeruginosus)

Παρατηρητής

svetlana_larina

Ημερομηνία

Απρίλιος 30, 2022 06:06 PM MSK
Καλαμόκιρκος - Photo (c) Radovan Václav, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη semenovsergey: Καλαμόκιρκος (Circus aeruginosus)
Προστέθηκε στις Μάιος 05, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κοινή Φάσσα (Columba palumbus)

Παρατηρητής

svetlana_larina

Ημερομηνία

Απρίλιος 30, 2022 07:19 PM MSK
Κοινή Φάσσα - Photo (c) hedera.baltica, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη semenovsergey: Κοινή Φάσσα (Columba palumbus)
Προστέθηκε στις Μάιος 05, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Βουνοτσιροβάκος (Curruca curruca)

Παρατηρητής

beerolha

Ημερομηνία

Μάιος 3, 2022 07:12 PM MSK
Βουνοτσιροβάκος - Photo (c) Imran Shah, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη semenovsergey: Βουνοτσιροβάκος (Curruca curruca)
Προστέθηκε στις Μάιος 05, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Πρασινοσκέλης (Tringa nebularia)

Παρατηρητής

svetlana_larina

Ημερομηνία

Μάιος 1, 2022 01:52 PM MSK
Πρασινοσκέλης - Photo (c) Ximo Galarza, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη semenovsergey: Πρασινοσκέλης (Tringa nebularia)
Προστέθηκε στις Μάιος 05, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Σιταρήθρα (Alauda arvensis)

Παρατηρητής

svetlana_larina

Ημερομηνία

Μάιος 1, 2022 02:18 PM MSK
Σιταρήθρα - Photo (c) Ani Sarkisyan, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Ani Sarkisyan
Η ταυτότητα του χρήστη semenovsergey: Σιταρήθρα (Alauda arvensis)
Προστέθηκε στις Μάιος 05, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Λιβαδοκελάδα (Anthus pratensis)

Παρατηρητής

mariyaushakova

Ημερομηνία

Μάιος 4, 2022 04:19 PM MSK
Λιβαδοκελάδα - Photo (c) Pedro Henriques, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη semenovsergey: Λιβαδοκελάδα (Anthus pratensis)
Προστέθηκε στις Μάιος 05, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κοινό Ξεφτέρι (Accipiter nisus)

Παρατηρητής

mariyaushakova

Ημερομηνία

Μάιος 4, 2022 03:53 PM MSK
Κοινό Ξεφτέρι - Photo (c) john.purvis, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη semenovsergey: Κοινό Ξεφτέρι (Accipiter nisus)
Προστέθηκε στις Μάιος 05, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ευρωπαϊκή Σαρσέλα (Spatula querquedula)

Παρατηρητής

mariyaushakova

Ημερομηνία

Μάιος 4, 2022 03:46 PM MSK
Ευρωπαϊκή Σαρσέλα - Photo (c) Ксения Соварцева, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Ксения Соварцева
Η ταυτότητα του χρήστη semenovsergey: Ευρωπαϊκή Σαρσέλα (Spatula querquedula)
Προστέθηκε στις Μάιος 05, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mariyaushakova

Ημερομηνία

Μάιος 5, 2022 04:24 PM MSK
Πράσινος Δρυοκολάπτης - Photo (c) toppieronnie77, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by toppieronnie77
Η ταυτότητα του χρήστη semenovsergey: Πράσινος Δρυοκολάπτης (Picus viridis)
Προστέθηκε στις Μάιος 05, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κοινή Γερακίνα (Buteo buteo)

Παρατηρητής

mariyaushakova

Ημερομηνία

Μάιος 5, 2022 02:14 PM MSK
Κοινή Γερακίνα - Photo (c) rociomar, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη semenovsergey: Κοινή Γερακίνα (Buteo buteo)
Προστέθηκε στις Μάιος 05, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ευρωπαϊκή Λιμόζα (Limosa limosa)

Παρατηρητής

mariyaushakova

Ημερομηνία

Απρίλιος 2022

Τόπος

Nizhegorod, RU (Google, OSM)
Ευρωπαϊκή Λιμόζα - Photo (c) Paul Cools, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Paul Cools
Η ταυτότητα του χρήστη semenovsergey: Ευρωπαϊκή Λιμόζα (Limosa limosa)
Προστέθηκε στις Μάιος 04, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ευρωπαϊκός Κούκος (Cuculus canorus)

Παρατηρητής

svetlana_larina

Ημερομηνία

Μάιος 1, 2022 06:18 PM MSK
Ευρωπαϊκός Κούκος - Photo (c) kingo7, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη semenovsergey: Ευρωπαϊκός Κούκος (Cuculus canorus)
Προστέθηκε στις Μάιος 04, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Χρυσοτσίχλονο (Emberiza citrinella)

Παρατηρητής

svetlana_larina

Ημερομηνία

Μάιος 2, 2022 09:32 AM MSK
Χρυσοτσίχλονο - Photo (c) Tom Tarrant, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη semenovsergey: Χρυσοτσίχλονο (Emberiza citrinella)
Προστέθηκε στις Μάιος 04, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Τσίφτης (Milvus migrans)

Παρατηρητής

svetlana_larina

Ημερομηνία

Απρίλιος 30, 2022 01:36 PM MSK
Τσίφτης - Photo (c) Josh Martin, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Josh Martin
Η ταυτότητα του χρήστη semenovsergey: Τσίφτης (Milvus migrans)
Προστέθηκε στις Μάιος 04, 2022
Υποστηρικτικό

Στατιστικά

  • 132