Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

efra

Ημερομηνία

Απρίλιος 13, 2019 03:41 ΠΜ CDT

Περιγραφή

Obtenido de la gruta, a más de 100m de profundidad con respeco a la superficie terrestre, en un pequeño charco de menos de 1m de profunidad rodeado de guano en una galería con una gran población de murciélagos

Typhlatya pearsei - Photo (c) Alejandra Flores, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA), uploaded by Alejandra Flores
Η ταυτότητα του χρήστη sebastian_hb: Typhlatya pearsei, Ένα μέλος του Ατυοειδή (Υπεροικογένεια Atyoidea)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 30, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

efra

Ημερομηνία

Μάιος 11, 2017 07:00 ΠΜ CDT
Centruroides ochraceus - Photo (c) Pavel Kirillov, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη sebastian_hb: Centruroides ochraceus, Ένα μέλος του Σκορπιοί (Τάξη Scorpiones)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 30, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

efra

Ημερομηνία

Μάιος 3, 2020 08:20 ΜΜ CDT
Centruroides ochraceus - Photo (c) Pavel Kirillov, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη sebastian_hb: Centruroides ochraceus, Ένα μέλος του Σκορπιοί (Τάξη Scorpiones)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 30, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Φεγγαρόψαρο (Mola mola)

Παρατηρητής

efra

Ημερομηνία

Ιούνιος 30, 2021 08:00 ΠΜ PDT
Φεγγαρόψαρο - Photo (c) tony rebelo, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by tony rebelo
Η ταυτότητα του χρήστη sebastian_hb: Φεγγαρόψαρο (Mola mola)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 30, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ρινοδέλφινο (Tursiops truncatus)

Παρατηρητής

efra

Ημερομηνία

Μάρτιος 25, 2022 01:42 ΜΜ PDT
Ρινοδέλφινο - Photo (c) Juanma Carrillo, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη sebastian_hb: Ρινοδέλφινο (Tursiops truncatus)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 30, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

efra

Ημερομηνία

Αύγουστος 17, 2022 11:44 ΠΜ CDT

Περιγραφή

La Noria

Typhlatya mitchelli - Photo (c) Efrain Chavez, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Efrain Chavez
Η ταυτότητα του χρήστη sebastian_hb: Typhlatya mitchelli, Ένα μέλος του Ατυοειδή (Υπεροικογένεια Atyoidea)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 30, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

efra

Ημερομηνία

Μάιος 19, 2021 08:52 ΜΜ CDT

Τόπος

Tecoh, 97823 Yuc. (Google, OSM)
Typhlatya pearsei - Photo (c) Alejandra Flores, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA), uploaded by Alejandra Flores
Η ταυτότητα του χρήστη sebastian_hb: Typhlatya pearsei, Ένα μέλος του Ατυοειδή (Υπεροικογένεια Atyoidea)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 30, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

efra

Ημερομηνία

Ιούλιος 17, 2023 12:27 ΜΜ CST
Creaseria morleyi - Photo (c) Julio Duarte, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Julio Duarte
Η ταυτότητα του χρήστη sebastian_hb: Creaseria morleyi, Ένα μέλος του Γαριδάκι (Οικογένεια Palaemonidae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 30, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

efra

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2022

Τόπος

Yucatán, MX (Google, OSM)

Περιγραφή

Cenote Huul K'in

Tuluweckelia cernua - Photo (c) Christine Loew, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Christine Loew
Η ταυτότητα του χρήστη sebastian_hb: Tuluweckelia cernua, Ένα μέλος του Ευμαλακόστρακα (Υφομοταξία Eumalacostraca)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 30, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αζτεκόγλαρος (Leucophaeus atricilla)

Παρατηρητής

efra

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 25, 2022 10:57 ΠΜ CDT

Τόπος

97356 Sisal, Yuc. (Google, OSM)
Αζτεκόγλαρος - Photo (c) José Antonio Linage Espinosa, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by José Antonio Linage Espinosa
Η ταυτότητα του χρήστη sebastian_hb: Αζτεκόγλαρος (Leucophaeus atricilla)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 30, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

efra

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2022

Τόπος

Yucatán, MX (Google, OSM)

Περιγραφή

Cenote Huul K'in

Creaseria morleyi - Photo (c) Julio Duarte, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Julio Duarte
Η ταυτότητα του χρήστη sebastian_hb: Creaseria morleyi, Ένα μέλος του Γαριδάκι (Οικογένεια Palaemonidae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 30, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

efra

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2022

Τόπος

Yucatán, MX (Google, OSM)

Περιγραφή

Cenote Huul K'in

Typhlias pearsei - Photo (c) Talisman Cruz, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Talisman Cruz
Η ταυτότητα του χρήστη sebastian_hb: Typhlias pearsei, Ένα μέλος του Ακτινοπτερύγια (Ομοταξία Actinopterygii)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 30, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

efra

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2022

Τόπος

Yucatán, MX (Google, OSM)

Περιγραφή

Cenote Huul K'in

Typhlatya mitchelli - Photo (c) Efrain Chavez, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Efrain Chavez
Η ταυτότητα του χρήστη sebastian_hb: Typhlatya mitchelli, Ένα μέλος του Ατυοειδή (Υπεροικογένεια Atyoidea)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 30, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

efra

Ημερομηνία

Αύγουστος 28, 2022 09:57 ΠΜ CDT

Περιγραφή

Cenote San Juan

Typhlatya mitchelli - Photo (c) Efrain Chavez, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Efrain Chavez
Η ταυτότητα του χρήστη sebastian_hb: Typhlatya mitchelli, Ένα μέλος του Ατυοειδή (Υπεροικογένεια Atyoidea)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 30, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

efra

Ημερομηνία

Αύγουστος 28, 2022 09:20 ΠΜ CDT

Περιγραφή

Cenote San Juan

Creaseriella anops - Photo (c) Isai Dominguez, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by Isai Dominguez
Η ταυτότητα του χρήστη sebastian_hb: Creaseriella anops, Ένα μέλος του Ισόποδα (Τάξη Isopoda)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 30, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

efra

Ημερομηνία

Αύγουστος 28, 2022 09:27 ΠΜ CDT

Περιγραφή

Cenote San Juan

Creaseriella anops - Photo (c) Isai Dominguez, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by Isai Dominguez
Η ταυτότητα του χρήστη sebastian_hb: Creaseriella anops, Ένα μέλος του Ισόποδα (Τάξη Isopoda)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 30, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

efra

Ημερομηνία

Αύγουστος 28, 2022 09:23 ΠΜ CDT

Περιγραφή

Cenote San Juan

Typhlias pearsei - Photo (c) Talisman Cruz, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Talisman Cruz
Η ταυτότητα του χρήστη sebastian_hb: Typhlias pearsei, Ένα μέλος του Ακτινοπτερύγια (Ομοταξία Actinopterygii)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 30, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

efra

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2022

Τόπος

Yucatán, MX (Google, OSM)

Περιγραφή

Cenote Huul K'in

Rhamdia guatemalensis - Photo (c) Erick Sosa R., μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Erick Sosa R.
Η ταυτότητα του χρήστη sebastian_hb: Rhamdia guatemalensis, Ένα μέλος του Ακτινοπτερύγια (Ομοταξία Actinopterygii)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 30, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bev435

Ημερομηνία

Ιούνιος 4, 2023 06:42 ΜΜ EDT
Limulus polyphemus - Photo (c) Hans Hillewaert, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη sebastian_hb: Limulus polyphemus, Ένα μέλος του Χηλοκερωτά (Υποσυνομοταξία Chelicerata)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 29, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

drewvilleneuve

Ημερομηνία

Ιούνιος 2, 2023 01:08 ΜΜ EDT
Limulus polyphemus - Photo (c) Hans Hillewaert, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη sebastian_hb: Limulus polyphemus, Ένα μέλος του Χηλοκερωτά (Υποσυνομοταξία Chelicerata)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 29, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jdgibson

Ημερομηνία

Ιούνιος 2, 2023 10:27 ΠΜ EDT

Τόπος

Savannah, GA, US (Google, OSM)
Limulus polyphemus - Photo (c) Hans Hillewaert, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη sebastian_hb: Limulus polyphemus, Ένα μέλος του Χηλοκερωτά (Υποσυνομοταξία Chelicerata)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 29, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

linus58

Ημερομηνία

Ιούνιος 7, 2023 10:32 ΠΜ EDT
Limulus polyphemus - Photo (c) Hans Hillewaert, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη sebastian_hb: Limulus polyphemus, Ένα μέλος του Χηλοκερωτά (Υποσυνομοταξία Chelicerata)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 29, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lysharosas

Ημερομηνία

Ιούνιος 7, 2023 10:29 ΠΜ EDT
Limulus polyphemus - Photo (c) Hans Hillewaert, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη sebastian_hb: Limulus polyphemus, Ένα μέλος του Χηλοκερωτά (Υποσυνομοταξία Chelicerata)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 29, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jakeinatacc

Ημερομηνία

Ιούνιος 7, 2023 10:36 ΠΜ EDT
Limulus polyphemus - Photo (c) Hans Hillewaert, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη sebastian_hb: Limulus polyphemus, Ένα μέλος του Χηλοκερωτά (Υποσυνομοταξία Chelicerata)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 29, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

appalachianaturalist

Ημερομηνία

Ιούνιος 6, 2023 01:12 ΜΜ CDT
Limulus polyphemus - Photo (c) Hans Hillewaert, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη sebastian_hb: Limulus polyphemus, Ένα μέλος του Χηλοκερωτά (Υποσυνομοταξία Chelicerata)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 29, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

birders130

Ημερομηνία

Ιούνιος 7, 2023 10:46 ΠΜ EDT
Limulus polyphemus - Photo (c) Hans Hillewaert, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη sebastian_hb: Limulus polyphemus, Ένα μέλος του Χηλοκερωτά (Υποσυνομοταξία Chelicerata)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 29, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

birders130

Ημερομηνία

Ιούνιος 7, 2023 10:31 ΠΜ EDT
Limulus polyphemus - Photo (c) Hans Hillewaert, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη sebastian_hb: Limulus polyphemus, Ένα μέλος του Χηλοκερωτά (Υποσυνομοταξία Chelicerata)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 29, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

equito1226

Ημερομηνία

Ιούνιος 5, 2023 06:13 ΜΜ EDT
Limulus polyphemus - Photo (c) Hans Hillewaert, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη sebastian_hb: Limulus polyphemus, Ένα μέλος του Χηλοκερωτά (Υποσυνομοταξία Chelicerata)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 29, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ardenmayer

Ημερομηνία

Ιούνιος 7, 2023 02:33 ΜΜ EDT
Limulus polyphemus - Photo (c) Hans Hillewaert, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη sebastian_hb: Limulus polyphemus, Ένα μέλος του Χηλοκερωτά (Υποσυνομοταξία Chelicerata)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 29, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

laurenpedri

Ημερομηνία

Ιούνιος 7, 2023 10:29 ΠΜ EDT
Limulus polyphemus - Photo (c) Hans Hillewaert, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη sebastian_hb: Limulus polyphemus, Ένα μέλος του Χηλοκερωτά (Υποσυνομοταξία Chelicerata)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 29, 2023
Υποστηρικτικό

Στατιστικά

  • 22699