Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tseville

Ημερομηνία

Ιούνιος 9, 2019 10:52 AM PDT
Callianax biplicata - Photo (c) Ken-ichi Ueda, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη seaslugs: Callianax biplicata, Ένα μέλος του Γαστερόποδα (Ομοταξία Gastropoda)
Προστέθηκε στις Μάιος 21, 2021
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

anniemiller

Ημερομηνία

Ιούνιος 5, 2019 07:04 AM PDT
Callianax biplicata - Photo (c) Ken-ichi Ueda, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη seaslugs: Callianax biplicata, Ένα μέλος του Γαστερόποδα (Ομοταξία Gastropoda)
Προστέθηκε στις Μάιος 21, 2021
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lhiggins

Ημερομηνία

Ιούνιος 7, 2019 08:21 AM PDT
Aegires albopunctatus - Photo (c) Robin Gwen Agarwal, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη seaslugs: Aegires albopunctatus, Ένα μέλος του Ευθύνευρα (Ανθυποτάξη Euthyneura)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 10, 2019
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lhiggins

Ημερομηνία

Ιούνιος 7, 2019 07:48 AM PDT
Doriopsilla albopunctata - Photo (c) Robin Gwen Agarwal, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη seaslugs: Doriopsilla albopunctata, Ένα μέλος του Ευθύνευρα (Ανθυποτάξη Euthyneura)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 10, 2019
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lhiggins

Ημερομηνία

Ιούνιος 7, 2019 07:47 AM PDT
Limacia mcdonaldi - Photo (c) Gary McDonald, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη seaslugs: Limacia mcdonaldi, Ένα μέλος του Ευθύνευρα (Ανθυποτάξη Euthyneura)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 10, 2019
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lhiggins

Ημερομηνία

Ιούνιος 7, 2019 07:38 AM PDT
Aplysia vaccaria - Photo (c) Marco Mazza, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη seaslugs: Aplysia vaccaria, Ένα μέλος του Απλύσια (Γένος Aplysia)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 10, 2019
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

anniemiller

Ημερομηνία

Ιούνιος 9, 2019 09:51 AM PDT
Hermissenda opalescens - Photo (c) Robin Gwen Agarwal, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη seaslugs: Hermissenda opalescens, Ένα μέλος του Ευθύνευρα (Ανθυποτάξη Euthyneura)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 10, 2019
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

uzun

Ημερομηνία

Απρίλιος 26, 2019 07:47 AM PDT
Citharichthys stigmaeus - Photo (c) Ed Gullekson, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη seaslugs: Citharichthys stigmaeus, Ένα μέλος του Ακτινοπτερύγια (Ομοταξία Actinopterygii)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 10, 2019
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

zhijma

Ημερομηνία

Μάιος 1, 2019 04:20 PM PDT
Paralabrax clathratus - Photo (c) Brian Gratwicke, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη seaslugs: Paralabrax clathratus, Ένα μέλος του Σερανίδες (Οικογένεια Serranidae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 10, 2019
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lhiggins

Ημερομηνία

Ιούνιος 7, 2019 08:03 AM PDT
Hermissenda opalescens - Photo (c) Robin Gwen Agarwal, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη seaslugs: Hermissenda opalescens, Ένα μέλος του Ευθύνευρα (Ανθυποτάξη Euthyneura)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 10, 2019
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

anniemiller

Ημερομηνία

Ιούνιος 8, 2019 09:20 AM PDT
Strongylocentrotus purpuratus - Photo (c) Jerry Kirkhart, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη seaslugs: Strongylocentrotus purpuratus, Ένα μέλος του Αχινός (Ομοταξία Echinoidea)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 10, 2019
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

anniemiller

Ημερομηνία

Ιούνιος 8, 2019 09:24 AM PDT
Pisaster ochraceus - Photo (c) Wendy Feltham, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη seaslugs: Pisaster ochraceus, Ένα μέλος του Αστερίας (Ομοταξία Asteroidea)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 10, 2019
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

anniemiller

Ημερομηνία

Ιούνιος 8, 2019 09:28 AM PDT
Anarrhichthys ocellatus - Photo (c) Sara Thiebaud, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη seaslugs: Anarrhichthys ocellatus, Ένα μέλος του Περκόμορφα (Τάξη Perciformes)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 10, 2019
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

anniemiller

Ημερομηνία

Ιούνιος 8, 2019 09:40 AM PDT
Acanthodoris rhodoceras - Photo (c) Robin Gwen Agarwal, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη seaslugs: Acanthodoris rhodoceras, Ένα μέλος του Ευθύνευρα (Ανθυποτάξη Euthyneura)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 10, 2019
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

seaslugin

Ημερομηνία

Ιούνιος 5, 2019 05:26 AM PDT
Doris montereyensis - Photo (c) ponkyjoe, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη seaslugs: Doris montereyensis, Ένα μέλος του Ευθύνευρα (Ανθυποτάξη Euthyneura)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 10, 2019
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lorri-gong

Ημερομηνία

Ιούνιος 5, 2019 05:48 AM PDT
Doriopsilla albopunctata - Photo (c) Robin Gwen Agarwal, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη seaslugs: Doriopsilla albopunctata, Ένα μέλος του Ευθύνευρα (Ανθυποτάξη Euthyneura)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 10, 2019
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lorri-gong

Ημερομηνία

Ιούνιος 5, 2019 06:09 AM PDT
Limacia mcdonaldi - Photo (c) Gary McDonald, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη seaslugs: Limacia mcdonaldi, Ένα μέλος του Ευθύνευρα (Ανθυποτάξη Euthyneura)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 10, 2019
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lorri-gong

Ημερομηνία

Ιούνιος 5, 2019 06:09 AM PDT
Limacia mcdonaldi - Photo (c) Gary McDonald, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη seaslugs: Limacia mcdonaldi, Ένα μέλος του Ευθύνευρα (Ανθυποτάξη Euthyneura)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 10, 2019
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gmstanle

Ημερομηνία

Ιούνιος 9, 2019
Aplysia californica - Photo (c) Ryan O'Donnell, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη seaslugs: Aplysia californica, Ένα μέλος του Απλύσια (Γένος Aplysia)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 10, 2019
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mpkw

Ημερομηνία

Ιούνιος 9, 2019 02:58 PM PDT
Ariolimax californicus - Photo (c) Alan Rockefeller, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη seaslugs: Ariolimax californicus, Ένα μέλος του Αριωνιοειδή (Ανθυποτάξη Arionoidei)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 10, 2019
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

andreacala

Ημερομηνία

Ιούνιος 9, 2019 11:39 AM PDT

Περιγραφή

About 5" (12cm)

Ετικέτες

Aplysia californica - Photo (c) Ryan O'Donnell, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη seaslugs: Aplysia californica, Ένα μέλος του Απλύσια (Γένος Aplysia)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 10, 2019
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nahrens

Ημερομηνία

Ιούνιος 10, 2019 01:23 PM PDT

Τόπος

La Jolla, , CA, US (Google, OSM)
Aplysia californica - Photo (c) Ryan O'Donnell, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη seaslugs: Aplysia californica, Ένα μέλος του Απλύσια (Γένος Aplysia)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 10, 2019
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mitesh

Ημερομηνία

Ιούνιος 9, 2019 12:09 PM PDT

Περιγραφή

I’m guessing this is a nudibranch. But never seen anything like it. Look forward to the community’s comments.

Doriopsilla fulva - Photo (c) Robin Gwen Agarwal, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη seaslugs: Doriopsilla fulva, Ένα μέλος του Ευθύνευρα (Ανθυποτάξη Euthyneura)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 10, 2019
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

anniemiller

Ημερομηνία

Ιούνιος 6, 2019 08:03 AM PDT
Phidiana hiltoni - Photo (c) Ken-ichi Ueda, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη seaslugs: Phidiana hiltoni, Ένα μέλος του Ευθύνευρα (Ανθυποτάξη Euthyneura)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 10, 2019
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

anniemiller

Ημερομηνία

Ιούνιος 6, 2019 09:24 AM PDT
Dendronotus albus - Photo (c) Ken-ichi Ueda, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Ken-ichi Ueda
Η ταυτότητα του χρήστη seaslugs: Dendronotus albus, Ένα μέλος του Ευθύνευρα (Ανθυποτάξη Euthyneura)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 10, 2019
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

anniemiller

Ημερομηνία

Ιούνιος 7, 2019 07:58 AM PDT
Anteaeolidiella oliviae - Photo (c) matt knoth, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη seaslugs: Anteaeolidiella oliviae, Ένα μέλος του Ευθύνευρα (Ανθυποτάξη Euthyneura)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 10, 2019
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kinderteacher

Ημερομηνία

Ιανουάριος 2, 2019 07:32 PM PST
Peltodoris nobilis - Photo (c) Robin Agarwal (ANudibranchMom on iNaturalist), μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη seaslugs: Peltodoris nobilis, Ένα μέλος του Ευθύνευρα (Ανθυποτάξη Euthyneura)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 10, 2019
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

anniemiller

Ημερομηνία

Ιούνιος 7, 2019 07:41 AM PDT
Hermissenda opalescens - Photo (c) Robin Gwen Agarwal, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη seaslugs: Hermissenda opalescens, Ένα μέλος του Ευθύνευρα (Ανθυποτάξη Euthyneura)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 10, 2019
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

anniemiller

Ημερομηνία

Ιούνιος 7, 2019 07:56 AM PDT
Diaulula sandiegensis - Photo (c) Robin Gwen Agarwal, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη seaslugs: Diaulula sandiegensis, Ένα μέλος του Ευθύνευρα (Ανθυποτάξη Euthyneura)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 10, 2019
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

anniemiller

Ημερομηνία

Ιούνιος 7, 2019 07:52 AM PDT
Phidiana hiltoni - Photo (c) Ken-ichi Ueda, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη seaslugs: Phidiana hiltoni, Ένα μέλος του Ευθύνευρα (Ανθυποτάξη Euthyneura)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 10, 2019
Υποστηρικτικό

Στατιστικά

  • 131