Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

brendaw

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 21, 2019 12:44 PM PDT
Atriplex - Photo (c) Steve Jones, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Steve Jones
Η ταυτότητα του χρήστη seanblaney: Γένος Atriplex, Ένα μέλος του Καρυοφυλλώδη (Τάξη Caryophyllales)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 27, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μαγνολιόψιδα (Ομοταξία Magnoliopsida)

Παρατηρητής

ldbogan

Ημερομηνία

Μάιος 2, 2021 02:21 PM ADT
Lysimachia ciliata - Photo (c) Dan Mullen, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη seanblaney: Lysimachia ciliata, Ένα μέλος του Λυσιμαχία (Γένος Lysimachia)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 26, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

paigemaccarthy

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 24, 2021 03:50 PM ADT
Solidago - Photo (c) Bev Currie, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη seanblaney: Γένος Solidago, Ένα μέλος του Αστέρες (Φυλή Astereae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 26, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lauren572

Ημερομηνία

Οκτώβριος 6, 2019 02:56 PM ADT
Solidago nemoralis - Photo (c) seabrookeleckie, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by seabrookeleckie
Η ταυτότητα του χρήστη seanblaney: Solidago nemoralis, Ένα μέλος του Αστέρες (Φυλή Astereae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 26, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

paigemaccarthy

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 24, 2021 03:50 PM ADT
Solidago puberula - Photo (c) Étienne Léveillé-Bourret, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Étienne Léveillé-Bourret
Η ταυτότητα του χρήστη seanblaney: Solidago puberula, Ένα μέλος του Αστέρες (Φυλή Astereae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 26, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mitchliliana

Ημερομηνία

Ιούλιος 29, 2022 02:20 PM ADT
Solidago nemoralis - Photo (c) seabrookeleckie, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by seabrookeleckie
Η ταυτότητα του χρήστη seanblaney: Solidago nemoralis, Ένα μέλος του Αστέρες (Φυλή Astereae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 26, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rgilden

Ημερομηνία

Οκτώβριος 3, 2021 01:14 PM ADT

Τόπος

Kings, CA-NS, CA (Google, OSM)
Solidago nemoralis - Photo (c) seabrookeleckie, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by seabrookeleckie
Η ταυτότητα του χρήστη seanblaney: Solidago nemoralis, Ένα μέλος του Αστέρες (Φυλή Astereae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 26, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alba_nuadh

Ημερομηνία

Νοέμβριος 27, 2021 02:56 PM UTC

Τόπος

Falmouth, NS, CA (Google, OSM)
Solidago nemoralis - Photo (c) seabrookeleckie, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by seabrookeleckie
Η ταυτότητα του χρήστη seanblaney: Solidago nemoralis, Ένα μέλος του Αστέρες (Φυλή Astereae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 26, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gracevanalstyne

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 20, 2020 06:48 PM ADT
Solidago puberula - Photo (c) Étienne Léveillé-Bourret, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Étienne Léveillé-Bourret
Η ταυτότητα του χρήστη seanblaney: Solidago puberula, Ένα μέλος του Αστέρες (Φυλή Astereae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 26, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sandradennis

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 11, 2020 11:42 AM ADT
Solidago - Photo (c) Bev Currie, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη seanblaney: Γένος Solidago, Ένα μέλος του Αστέρες (Φυλή Astereae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 26, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

randyfredericks

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 17, 2020 01:32 PM EDT
Solidago nemoralis - Photo (c) seabrookeleckie, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by seabrookeleckie
Η ταυτότητα του χρήστη seanblaney: Solidago nemoralis, Ένα μέλος του Αστέρες (Φυλή Astereae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 26, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

morganleon2020

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 19, 2020 03:01 PM ADT

Τόπος

West Hants, NS, CA (Google, OSM)
Solidago puberula - Photo (c) Étienne Léveillé-Bourret, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Étienne Léveillé-Bourret
Η ταυτότητα του χρήστη seanblaney: Solidago puberula, Ένα μέλος του Αστέρες (Φυλή Astereae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 26, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bobkennedy

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 26, 2020 11:28 AM ADT
Solidago nemoralis - Photo (c) seabrookeleckie, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by seabrookeleckie
Η ταυτότητα του χρήστη seanblaney: Solidago nemoralis, Ένα μέλος του Αστέρες (Φυλή Astereae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 26, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

urbanhiker

Ημερομηνία

Ιούλιος 31, 2021 04:16 PM ADT

Τόπος

Halifax, CA-NS, CA (Google, OSM)
Solidago nemoralis - Photo (c) seabrookeleckie, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by seabrookeleckie
Η ταυτότητα του χρήστη seanblaney: Solidago nemoralis, Ένα μέλος του Αστέρες (Φυλή Astereae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 26, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

wild_things

Ημερομηνία

Αύγουστος 19, 2022 10:39 AM ADT

Τόπος

Queens, CA-NS, CA (Google, OSM)
Solidago puberula - Photo (c) Étienne Léveillé-Bourret, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Étienne Léveillé-Bourret
Η ταυτότητα του χρήστη seanblaney: Solidago puberula, Ένα μέλος του Αστέρες (Φυλή Astereae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 26, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αστεροειδή (Οικογένεια Asteraceae)

Παρατηρητής

loganlalonde

Ημερομηνία

Ιούνιος 19, 2022 11:01 AM ADT
Centaurea nigra - Photo (c) Cody Chapman, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Cody Chapman
Η ταυτότητα του χρήστη seanblaney: Centaurea nigra, Ένα μέλος του Αστεροειδή (Οικογένεια Asteraceae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 26, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

danielleroyer

Ημερομηνία

Ιούλιος 31, 2022 07:12 PM ADT
Solidago nemoralis - Photo (c) seabrookeleckie, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by seabrookeleckie
Η ταυτότητα του χρήστη seanblaney: Solidago nemoralis, Ένα μέλος του Αστέρες (Φυλή Astereae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 26, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gregturner

Ημερομηνία

Αύγουστος 26, 2020 02:55 PM ADT
Solidago nemoralis - Photo (c) seabrookeleckie, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by seabrookeleckie
Η ταυτότητα του χρήστη seanblaney: Solidago nemoralis, Ένα μέλος του Αστέρες (Φυλή Astereae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 26, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tarthurs

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 22, 2019 11:51 AM ADT
Solidago nemoralis - Photo (c) seabrookeleckie, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by seabrookeleckie
Η ταυτότητα του χρήστη seanblaney: Solidago nemoralis, Ένα μέλος του Αστέρες (Φυλή Astereae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 26, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sarahdemerchant

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 17, 2020 12:56 PM ADT
Solidago nemoralis - Photo (c) seabrookeleckie, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by seabrookeleckie
Η ταυτότητα του χρήστη seanblaney: Solidago nemoralis, Ένα μέλος του Αστέρες (Φυλή Astereae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 26, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

randyfredericks

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 17, 2020 01:10 PM EDT
Solidago nemoralis - Photo (c) seabrookeleckie, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by seabrookeleckie
Η ταυτότητα του χρήστη seanblaney: Solidago nemoralis, Ένα μέλος του Αστέρες (Φυλή Astereae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 26, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

genebreb

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 4, 2022 04:40 PM ADT
Solidago nemoralis - Photo (c) seabrookeleckie, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by seabrookeleckie
Η ταυτότητα του χρήστη seanblaney: Solidago nemoralis, Ένα μέλος του Αστέρες (Φυλή Astereae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 26, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

scaup

Ημερομηνία

Αύγουστος 27, 2022 10:28 AM ADT

Τόπος

Pictou, NS, CA (Google, OSM)
Solidago nemoralis - Photo (c) seabrookeleckie, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by seabrookeleckie
Η ταυτότητα του χρήστη seanblaney: Solidago nemoralis, Ένα μέλος του Αστέρες (Φυλή Astereae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 26, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

marianwhit

Ημερομηνία

Ιούλιος 30, 2022 09:09 AM ADT
Solidago - Photo (c) Bev Currie, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη seanblaney: Γένος Solidago, Ένα μέλος του Αστέρες (Φυλή Astereae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 26, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alba_nuadh

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 12, 2021 04:30 PM ADT
Solidago nemoralis - Photo (c) seabrookeleckie, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by seabrookeleckie
Η ταυτότητα του χρήστη seanblaney: Solidago nemoralis, Ένα μέλος του Αστέρες (Φυλή Astereae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 26, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

peterkelly1

Ημερομηνία

Αύγουστος 29, 2021 09:17 AM EDT
Solidago nemoralis - Photo (c) seabrookeleckie, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by seabrookeleckie
Η ταυτότητα του χρήστη seanblaney: Solidago nemoralis, Ένα μέλος του Αστέρες (Φυλή Astereae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 26, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kemorley

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 4, 2021 12:47 PM ADT

Τόπος

Nictaux, NS, CA (Google, OSM)
Solidago nemoralis - Photo (c) seabrookeleckie, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by seabrookeleckie
Η ταυτότητα του χρήστη seanblaney: Solidago nemoralis, Ένα μέλος του Αστέρες (Φυλή Astereae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 26, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lnewlfe

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 1, 2021 04:36 PM ADT

Τόπος

Oxford (Google, OSM)
Solidago nemoralis - Photo (c) seabrookeleckie, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by seabrookeleckie
Η ταυτότητα του χρήστη seanblaney: Solidago nemoralis, Ένα μέλος του Αστέρες (Φυλή Astereae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 26, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

darcie_cudmore

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 24, 2021 08:56 AM ADT
Solidago puberula - Photo (c) Étienne Léveillé-Bourret, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Étienne Léveillé-Bourret
Η ταυτότητα του χρήστη seanblaney: Solidago puberula, Ένα μέλος του Αστέρες (Φυλή Astereae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 26, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

naturallyalexm

Ημερομηνία

Αύγουστος 29, 2021 07:57 PM ADT
Solidago nemoralis - Photo (c) seabrookeleckie, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by seabrookeleckie
Η ταυτότητα του χρήστη seanblaney: Solidago nemoralis, Ένα μέλος του Αστέρες (Φυλή Astereae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 26, 2022
Υποστηρικτικό

Στατιστικά

  • 104802