Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pantherophis

Ημερομηνία

Αύγουστος 10, 2021 07:00 PM EDT
Rorippa sylvestris - Photo AnRo0002, δεν υπάρχουν γνωστοί περιορισμοί πνευματικών δικαιωμάτων (Κοινό Κτήμα)
Η ταυτότητα του χρήστη seanblaney: Rorippa sylvestris, Ένα μέλος του Κραμβοειδή (Οικογένεια Brassicaceae)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 07, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Πτερυγωτά (Υφομοταξία Pterygota)

Παρατηρητής

pantherophis

Ημερομηνία

Αύγουστος 10, 2021 06:59 PM EDT
Psocodea - Photo (c) Michael King, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Michael King
Η ταυτότητα του χρήστη seanblaney: Τάξη Psocodea, Ένα μέλος του Πτερυγωτά (Υφομοταξία Pterygota)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 07, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ιτιά (Γένος Salix)

Παρατηρητής

pantherophis

Ημερομηνία

Αύγουστος 10, 2021 06:57 PM EDT
Salix lucida - Photo (c) David Beadle, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by David Beadle
Η ταυτότητα του χρήστη seanblaney: Salix lucida, Ένα μέλος του Ιτιά (Γένος Salix)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 07, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

schachowfamjam

Ημερομηνία

Ιούνιος 12, 2020 12:24 PM EDT
Potentilla recta - Photo (c) Michael Ellis, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Michael Ellis
Η ταυτότητα του χρήστη seanblaney: Potentilla recta, Ένα μέλος του Ροδοειδή (Οικογένεια Rosaceae)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 07, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ross-jones

Ημερομηνία

Αύγουστος 5, 2022 09:54 AM EDT
Populus tremuloides - Photo (c) Susan, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Susan
Η ταυτότητα του χρήστη seanblaney: Populus tremuloides, Ένα μέλος του Λεύκα (Γένος Populus)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 07, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ross-jones

Ημερομηνία

Αύγουστος 24, 2021 09:35 AM EDT
Oenothera - Photo (c) lilcar, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by lilcar
Η ταυτότητα του χρήστη seanblaney: Τμήμα Oenothera, Ένα μέλος του Οναγροειδή (Οικογένεια Onagraceae)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 07, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lltimms

Ημερομηνία

Ιούλιος 1, 2020 10:29 AM EDT
Pilosella - Photo (c) Ingeborg van Leeuwen, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Ingeborg van Leeuwen
Η ταυτότητα του χρήστη seanblaney: Γένος Pilosella, Ένα μέλος του Κιχωριέαι (Φυλή Cichorieae)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 07, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

aishagk

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 22, 2020 11:46 AM EDT
Symphyotrichum cordifolium - Photo (c) johnslowry, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη seanblaney: Symphyotrichum cordifolium, Ένα μέλος του Αστέρες (Φυλή Astereae)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 07, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mcintoow

Ημερομηνία

Ιούλιος 23, 2020 02:43 PM EDT
Amelanchier - Photo (c) J Brew, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA), uploaded by J Brew
Η ταυτότητα του χρήστη seanblaney: Γένος Amelanchier, Ένα μέλος του Αμυγδαλοειδή (Υποοικογένεια Amygdaloideae)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 07, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lltimms

Ημερομηνία

Ιούλιος 1, 2020 03:41 PM EDT
Lathyrus sylvestris - Photo (c) missnarjess, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by missnarjess
Η ταυτότητα του χρήστη seanblaney: Lathyrus sylvestris, Ένα μέλος του Λάθυρος (Γένος Lathyrus)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 07, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lltimms

Ημερομηνία

Ιούλιος 1, 2020 02:17 PM EDT
Spinulum annotinum - Photo (c) David McCorquodale, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by David McCorquodale
Η ταυτότητα του χρήστη seanblaney: Spinulum annotinum, Ένα μέλος του Ανώτερα Φυτά (Συνομοταξία Tracheophyta)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 07, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lltimms

Ημερομηνία

Ιούλιος 1, 2020 11:38 AM EDT
Quercus rubra - Photo (c) alexisberry, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη seanblaney: Quercus rubra, Ένα μέλος του Δρυς (Υπογένος Quercus)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 07, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Τριφύλλι (Γένος Trifolium)

Παρατηρητής

josie_dinsmore

Ημερομηνία

Αύγουστος 29, 2022 03:40 PM EDT
Τριφύλλι - Photo (c) allysonv, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by allysonv
Η ταυτότητα του χρήστη seanblaney: Τριφύλλι (Γένος Trifolium)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 07, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ross-jones

Ημερομηνία

Αύγουστος 21, 2022 03:08 PM EDT
Oenothera - Photo (c) lilcar, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by lilcar
Η ταυτότητα του χρήστη seanblaney: Τμήμα Oenothera, Ένα μέλος του Οναγροειδή (Οικογένεια Onagraceae)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 07, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ross-jones

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 1, 2022 03:57 PM EDT
Oenothera - Photo (c) lilcar, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by lilcar
Η ταυτότητα του χρήστη seanblaney: Τμήμα Oenothera, Ένα μέλος του Οναγροειδή (Οικογένεια Onagraceae)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 07, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ross-jones

Ημερομηνία

Ιούλιος 1, 2022 03:06 PM EDT
Amauropelta noveboracensis - Photo (c) Cody Hough, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη seanblaney: Amauropelta noveboracensis, Ένα μέλος του Φτέρη (Ομοταξία Polypodiopsida)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 07, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

djbowen

Ημερομηνία

Ιούλιος 4, 2022 11:55 AM EDT

Τόπος

Highlands East (Google, OSM)
Vaccinium myrtilloides - Photo (c) saxzimbog, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by saxzimbog
Η ταυτότητα του χρήστη seanblaney: Vaccinium myrtilloides, Ένα μέλος του Ερεικίδες (Οικογένεια Ericaceae)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 07, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ross-jones

Ημερομηνία

Ιούλιος 1, 2022 03:02 PM EDT
Quercus rubra - Photo (c) alexisberry, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη seanblaney: Quercus rubra, Ένα μέλος του Δρυς (Υπογένος Quercus)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 07, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

meredithluce

Ημερομηνία

Ιούνιος 29, 2022 08:37 AM EDT
Amelanchier - Photo (c) J Brew, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA), uploaded by J Brew
Η ταυτότητα του χρήστη seanblaney: Γένος Amelanchier, Ένα μέλος του Αμυγδαλοειδή (Υποοικογένεια Amygdaloideae)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 07, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

meredithluce

Ημερομηνία

Μάιος 24, 2022 06:46 AM EDT
Amelanchier - Photo (c) J Brew, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA), uploaded by J Brew
Η ταυτότητα του χρήστη seanblaney: Γένος Amelanchier, Ένα μέλος του Αμυγδαλοειδή (Υποοικογένεια Amygdaloideae)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 07, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cinclibae

Ημερομηνία

Ιούνιος 28, 2022 11:13 AM EDT
Spinulum annotinum - Photo (c) David McCorquodale, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by David McCorquodale
Η ταυτότητα του χρήστη seanblaney: Spinulum annotinum, Ένα μέλος του Ανώτερα Φυτά (Συνομοταξία Tracheophyta)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 07, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mantis2

Ημερομηνία

Ιούνιος 18, 2022
Dendrolycopodium - Photo (c) sandrineguay, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη seanblaney: Γένος Dendrolycopodium, Ένα μέλος του Ανώτερα Φυτά (Συνομοταξία Tracheophyta)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 07, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cinclibae

Ημερομηνία

Ιούνιος 28, 2022 10:57 AM EDT
Dendrolycopodium - Photo (c) sandrineguay, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη seanblaney: Γένος Dendrolycopodium, Ένα μέλος του Ανώτερα Φυτά (Συνομοταξία Tracheophyta)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 07, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rsety

Ημερομηνία

Ιούλιος 6, 2022 02:41 PM EDT
Ostrya virginiana - Photo (c) Patrick Coin, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη seanblaney: Ostrya virginiana, Ένα μέλος του Οστρύα (Γένος Ostrya)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 07, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rsety

Ημερομηνία

Ιούλιος 6, 2022 02:29 PM EDT
Osmunda claytoniana - Photo (c) Kerry Woods, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη seanblaney: Osmunda claytoniana, Ένα μέλος του Φτέρη (Ομοταξία Polypodiopsida)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 07, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κίρσιο Το Κοινό (Cirsium vulgare)

Παρατηρητής

ross-jones

Ημερομηνία

Αύγουστος 21, 2022 11:08 AM EDT
Κίρσιο Το Κοινό - Photo (c) t0dd, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη seanblaney: Κίρσιο Το Κοινό (Cirsium vulgare)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 07, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ross-jones

Ημερομηνία

Ιούλιος 1, 2022 02:54 PM EDT
Carex pedunculata - Photo (c) ColinDJones, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by ColinDJones
Η ταυτότητα του χρήστη seanblaney: Carex pedunculata, Ένα μέλος του Ποώδη (Τάξη Poales)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 07, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

josie_dinsmore

Ημερομηνία

Αύγουστος 29, 2022 04:16 PM EDT
Aronia melanocarpa - Photo (c) Greg Funka, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Greg Funka
Η ταυτότητα του χρήστη seanblaney: Aronia melanocarpa, Ένα μέλος του Αμυγδαλοειδή (Υποοικογένεια Amygdaloideae)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 07, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

arenaud

Ημερομηνία

Ιούλιος 16, 2018 03:49 PM EDT
Pilosella piloselloides - Photo (c) John Hilty, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη seanblaney: Pilosella piloselloides, Ένα μέλος του Κιχωριέαι (Φυλή Cichorieae)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 07, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

arenaud

Ημερομηνία

Ιούλιος 17, 2018 12:52 PM EDT
Erigeron strigosus - Photo (c) Tiia Monto, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη seanblaney: Erigeron strigosus, Ένα μέλος του Ερίγερο (Γένος Erigeron)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 07, 2023
Υποστηρικτικό

Στατιστικά

  • 111581