Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

maxmiley

Ημερομηνία

Ιούνιος 6, 2023 03:25 ΜΜ PDT
Sequoiadendron giganteum - Photo (c) AnaGaisiner, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by AnaGaisiner
Η ταυτότητα του χρήστη scrumrin: Sequoiadendron giganteum, Ένα μέλος του Κυπαρισσοειδή (Οικογένεια Cupressaceae)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 12, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

maxmiley

Ημερομηνία

Ιούνιος 22, 2023 02:04 ΜΜ PDT
Symphoricarpos mollis - Photo (c) siadawn, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη scrumrin: Symphoricarpos mollis, Ένα μέλος του Αιγοφυλλοειδή (Οικογένεια Caprifoliaceae)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 12, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

maxmiley

Ημερομηνία

Ιούνιος 22, 2023 02:13 ΜΜ PDT
Collinsia torreyi - Photo (c) Wayfinder_73, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη scrumrin: Collinsia torreyi, Ένα μέλος του Λαμιώδη (Τάξη Lamiales)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 12, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jonwalkingaround

Ημερομηνία

Ιούνιος 26, 2022 10:36 ΠΜ MDT
Pectiantia pentandra - Photo (c) Gordon Neish, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Gordon Neish
Η ταυτότητα του χρήστη scrumrin: Pectiantia pentandra, Ένα μέλος του Σαξιφραγκοειδή (Οικογένεια Saxifragaceae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 1, 2022
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jonwalkingaround

Ημερομηνία

Αύγουστος 3, 2022 12:40 ΜΜ MDT
Corallorhiza maculata - Photo (c) David Hofmann, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη scrumrin: Corallorhiza maculata, Ένα μέλος του Ορχιδέα (Οικογένεια Orchidaceae)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 5, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jonwalkingaround

Ημερομηνία

Αύγουστος 3, 2022 12:40 ΜΜ MDT
Corallorhiza maculata - Photo (c) David Hofmann, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη scrumrin: Corallorhiza maculata, Ένα μέλος του Ορχιδέα (Οικογένεια Orchidaceae)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 5, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jonwalkingaround

Ημερομηνία

Αύγουστος 3, 2022 01:43 ΜΜ MDT
Streptopus amplexifolius - Photo (c) 116916927065934112165, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by 116916927065934112165
Η ταυτότητα του χρήστη scrumrin: Streptopus amplexifolius, Ένα μέλος του Λειριοειδή (Οικογένεια Liliaceae)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 5, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lcwheeler

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 1, 2019 04:20 ΜΜ MDT
Alnus incana - Photo (c) Jean Besset, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Jean Besset
Η ταυτότητα του χρήστη scrumrin: Alnus incana, Ένα μέλος του Άλνος (Γένος Alnus)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 26, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

hikerstephen

Ημερομηνία

Ιούλιος 13, 2019 07:50 ΠΜ MDT
Hydrophyllum capitatum - Photo (c) Richard Droker, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη scrumrin: Hydrophyllum capitatum, Ένα μέλος του Βοραγινοειδή (Οικογένεια Boraginaceae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 26, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lcwheeler

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 1, 2019 02:20 ΜΜ MDT
Sambucus racemosa - Photo (c) Erin and Lance Willett, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη scrumrin: Sambucus racemosa, Ένα μέλος του Διψακώδη (Τάξη Dipsacales)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 26, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lcwheeler

Ημερομηνία

Αύγουστος 9, 2020 11:26 ΠΜ MDT
Streptopus amplexifolius - Photo (c) 116916927065934112165, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by 116916927065934112165
Η ταυτότητα του χρήστη scrumrin: Streptopus amplexifolius, Ένα μέλος του Λειριοειδή (Οικογένεια Liliaceae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 26, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jonwalkingaround

Ημερομηνία

Ιούνιος 26, 2022 10:36 ΠΜ MDT
Mitella pentandra - Photo (c) Nathan Taylor, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Nathan Taylor
Η ταυτότητα του χρήστη scrumrin: Mitella pentandra [inactive], Ένα μέλος του Σαξιφραγκοειδή (Οικογένεια Saxifragaceae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 26, 2022
Αντισυμβατική
(Ανενεργό Taxon)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jonwalkingaround

Ημερομηνία

Ιούνιος 7, 2022 03:12 ΜΜ MDT
Potentilla concinna - Photo (c) Annette Le Faive, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Annette Le Faive
Η ταυτότητα του χρήστη scrumrin: Potentilla concinna, Ένα μέλος του Ροδοειδή (Οικογένεια Rosaceae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 24, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

danielatha

Ημερομηνία

Ιούλιος 23, 2021 12:59 ΜΜ EDT
Alnus incana - Photo (c) Jean Besset, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Jean Besset
Η ταυτότητα του χρήστη scrumrin: Alnus incana, Ένα μέλος του Άλνος (Γένος Alnus)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 24, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

danielatha

Ημερομηνία

Ιούλιος 23, 2021 01:10 ΜΜ EDT
Tragopogon dubius - Photo (c) Jenny Glenn, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Jenny Glenn
Η ταυτότητα του χρήστη scrumrin: Tragopogon dubius, Ένα μέλος του Τραγοπώγωνας (Γένος Tragopogon)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 24, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

danielatha

Ημερομηνία

Ιούλιος 23, 2021 12:43 ΜΜ EDT
Prunus virginiana - Photo (c) Dan Mullen, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη scrumrin: Prunus virginiana, Ένα μέλος του Προύνος (Γένος Prunus)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 24, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

janetprevey

Ημερομηνία

Ιούνιος 16, 2022 12:26 ΜΜ MDT
Bromus tectorum - Photo (c) Alexis, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Alexis
Η ταυτότητα του χρήστη scrumrin: Bromus tectorum, Ένα μέλος του Αγρωστώδη (Οικογένεια Poaceae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 24, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jonwalkingaround

Ημερομηνία

Ιούνιος 3, 2022 11:08 ΠΜ MDT
Lewisia pygmaea - Photo (c) catherwoods, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by catherwoods
Η ταυτότητα του χρήστη scrumrin: Lewisia pygmaea, Ένα μέλος του Καρυοφυλλώδη (Τάξη Caryophyllales)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 24, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αστεροειδή (Οικογένεια Asteraceae)

Παρατηρητής

declan_mcgovern

Ημερομηνία

Μάιος 23, 2022 03:24 ΜΜ PDT
Adenocaulon bicolor - Photo (c) Alex Jones, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Alex Jones
Η ταυτότητα του χρήστη scrumrin: Adenocaulon bicolor, Ένα μέλος του Αστεροειδή (Οικογένεια Asteraceae)
Προστέθηκε στις Μάιος 30, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jgibbs6

Ημερομηνία

Μάιος 27, 2022 10:51 ΠΜ PDT
Frangula purshiana - Photo (c) Noah Strycker, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Noah Strycker
Η ταυτότητα του χρήστη scrumrin: Frangula purshiana, Ένα μέλος του Ροδώδη (Τάξη Rosales)
Προστέθηκε στις Μάιος 30, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tristang312

Ημερομηνία

Μάιος 28, 2022 11:40 ΠΜ PDT
Rubus spectabilis - Photo (c) Harry Hill, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Harry Hill
Η ταυτότητα του χρήστη scrumrin: Rubus spectabilis, Ένα μέλος του Βάτος (Γένος Rubus)
Προστέθηκε στις Μάιος 30, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

declan_mcgovern

Ημερομηνία

Μάιος 29, 2022 12:28 ΜΜ PDT
Vaccinium parvifolium - Photo (c) Brian Catto, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Brian Catto
Η ταυτότητα του χρήστη scrumrin: Vaccinium parvifolium, Ένα μέλος του Ερεικίδες (Οικογένεια Ericaceae)
Προστέθηκε στις Μάιος 30, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

shanafelt_ben

Ημερομηνία

Απρίλιος 16, 2020 12:00 ΜΜ PDT
Athyrium filix-femina - Photo (c) Wendy Feltham, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Wendy Feltham
Η ταυτότητα του χρήστη scrumrin: Athyrium filix-femina, Ένα μέλος του Φτέρη (Ομοταξία Polypodiopsida)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 12, 2020
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rachelbenoit98

Ημερομηνία

Μάιος 21, 2020

Τόπος

Port Orchard, WA (Google, OSM)
Cytisus scoparius - Photo (c) Peter Oehler, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Peter Oehler
Η ταυτότητα του χρήστη scrumrin: Cytisus scoparius, Ένα μέλος του Σπάρτα (Φυλή Genisteae)
Προστέθηκε στις Μάιος 25, 2020
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

angelakchristman

Ημερομηνία

Μάιος 24, 2020 08:17 ΠΜ PDT
Symphoricarpos - Photo (c) Leonora Enking, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη scrumrin: Γένος Symphoricarpos, Ένα μέλος του Αιγοφυλλοειδή (Οικογένεια Caprifoliaceae)
Προστέθηκε στις Μάιος 25, 2020
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

anastasia156

Ημερομηνία

Μάιος 25, 2020 10:00 ΠΜ PDT

Περιγραφή

Bushy plant with pendulous flowers.

Gaultheria shallon - Photo (c) Cable Bay Trail, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη scrumrin: Gaultheria shallon, Ένα μέλος του Ερεικίδες (Οικογένεια Ericaceae)
Προστέθηκε στις Μάιος 25, 2020
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

donestberg

Ημερομηνία

Μάιος 15, 2020 12:22 ΜΜ PDT
Polystichum munitum - Photo (c) Anthony Mendoza, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη scrumrin: Polystichum munitum, Ένα μέλος του Φτέρη (Ομοταξία Polypodiopsida)
Προστέθηκε στις Μάιος 20, 2020
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αγριοκαστανιά (Aesculus hippocastanum)

Παρατηρητής

nguyeb8

Ημερομηνία

Μάιος 2020

Τόπος

Ιδιωτικό
Αγριοκαστανιά - Photo (c) Valeria Pismerova, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Valeria Pismerova
Η ταυτότητα του χρήστη scrumrin: Αγριοκαστανιά (Aesculus hippocastanum)
Προστέθηκε στις Μάιος 20, 2020
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

margueritetrost

Ημερομηνία

Μάιος 18, 2020 12:47 ΜΜ PDT
Arbutus menziesii - Photo (c) normard, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη scrumrin: Arbutus menziesii, Ένα μέλος του Ερεικίδες (Οικογένεια Ericaceae)
Προστέθηκε στις Μάιος 20, 2020
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

margueritetrost

Ημερομηνία

Μάιος 15, 2020 05:26 ΜΜ PDT
Rubus spectabilis - Photo (c) Harry Hill, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Harry Hill
Η ταυτότητα του χρήστη scrumrin: Rubus spectabilis, Ένα μέλος του Βάτος (Γένος Rubus)
Προστέθηκε στις Μάιος 20, 2020
Υποστηρικτικό

Στατιστικά

  • 35