Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

josiah81

Ημερομηνία

Μάιος 27, 2022 04:06 PM EDT
Argopecten gibbus - Photo (c) BJ Stacey, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by BJ Stacey
Η ταυτότητα του χρήστη scopic: Argopecten gibbus, Ένα μέλος του Δίθυρα (Ομοταξία Bivalvia)
Προστέθηκε στις Μάιος 28, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

josiah81

Ημερομηνία

Μάιος 27, 2022 04:14 PM EDT
Anomioidea - Photo (c) Valter Jacinto, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη scopic: Υπεροικογένεια Anomioidea, Ένα μέλος του Δίθυρα (Ομοταξία Bivalvia)
Προστέθηκε στις Μάιος 28, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

josiah81

Ημερομηνία

Μάιος 27, 2022 04:17 PM EDT
Anomioidea - Photo (c) Valter Jacinto, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη scopic: Υπεροικογένεια Anomioidea, Ένα μέλος του Δίθυρα (Ομοταξία Bivalvia)
Προστέθηκε στις Μάιος 28, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

josiah81

Ημερομηνία

Μάιος 27, 2022 05:21 PM EDT
Goodeniaceae - Photo (c) Philip Bouchard, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη scopic: Οικογένεια Goodeniaceae, Ένα μέλος του Αστερώδη (Τάξη Asterales)
Προστέθηκε στις Μάιος 28, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

josiah81

Ημερομηνία

Μάιος 27, 2022 05:25 PM EDT

Τόπος

Sanibel, FL, USA (Google, OSM)
Cardites floridanus - Photo (c) Susan J. Hewitt, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Susan J. Hewitt
Η ταυτότητα του χρήστη scopic: Cardites floridanus, Ένα μέλος του Δίθυρα (Ομοταξία Bivalvia)
Προστέθηκε στις Μάιος 28, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

josiah81

Ημερομηνία

Μάιος 27, 2022 05:26 PM EDT

Τόπος

Sanibel, FL, USA (Google, OSM)
Plicatula gibbosa - Photo (c) pixie2sneakers, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη scopic: Plicatula gibbosa, Ένα μέλος του Δίθυρα (Ομοταξία Bivalvia)
Προστέθηκε στις Μάιος 28, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

josiah81

Ημερομηνία

Μάιος 27, 2022 05:33 PM EDT

Τόπος

Sanibel, FL, USA (Google, OSM)
Donax variabilis - Photo (c) Julie Magee Heiple, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Julie Magee Heiple
Η ταυτότητα του χρήστη scopic: Donax variabilis, Ένα μέλος του Δίθυρα (Ομοταξία Bivalvia)
Προστέθηκε στις Μάιος 28, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

josiah81

Ημερομηνία

Μάιος 27, 2022 05:37 PM EDT

Τόπος

Sanibel, FL, USA (Google, OSM)
Megapitaria maculata - Photo (c) Chuck Sexton, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Chuck Sexton
Η ταυτότητα του χρήστη scopic: Megapitaria maculata, Ένα μέλος του Βενερίδες (Οικογένεια Veneridae)
Προστέθηκε στις Μάιος 28, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

josiah81

Ημερομηνία

Μάιος 27, 2022 05:41 PM EDT

Τόπος

Sanibel, FL, USA (Google, OSM)
Crepidula fornicata - Photo (c) Jason M Crockwell, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by Jason M Crockwell
Η ταυτότητα του χρήστη scopic: Crepidula fornicata, Ένα μέλος του Γαστερόποδα (Ομοταξία Gastropoda)
Προστέθηκε στις Μάιος 28, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

josiah81

Ημερομηνία

Μάιος 27, 2022 05:57 PM EDT

Τόπος

Sanibel, FL, USA (Google, OSM)
Αμερικανικός Λευκοτσικνιάς - Photo (c) Juan Miguel Artigas Azas, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Juan Miguel Artigas Azas
Η ταυτότητα του χρήστη scopic: Αμερικανικός Λευκοτσικνιάς (Egretta thula)
Προστέθηκε στις Μάιος 28, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Δίθυρα (Ομοταξία Bivalvia)

Παρατηρητής

josiah81

Ημερομηνία

Μάιος 27, 2022 06:03 PM EDT
Δίθυρα - Photo (c) Tim Quinn, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Tim Quinn
Η ταυτότητα του χρήστη scopic: Δίθυρα (Ομοταξία Bivalvia)
Προστέθηκε στις Μάιος 28, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

josiah81

Ημερομηνία

Μάιος 27, 2022 06:08 PM EDT

Τόπος

Sanibel, FL, USA (Google, OSM)
Αμερικανική Λευκή Ίβιδα - Photo (c) fabiomanfredini, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by fabiomanfredini
Η ταυτότητα του χρήστη scopic: Αμερικανική Λευκή Ίβιδα (Eudocimus albus)
Προστέθηκε στις Μάιος 28, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

josiah81

Ημερομηνία

Μάιος 27, 2022 06:10 PM EDT

Τόπος

Sanibel, FL, USA (Google, OSM)
Argopecten gibbus - Photo (c) BJ Stacey, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by BJ Stacey
Η ταυτότητα του χρήστη scopic: Argopecten gibbus, Ένα μέλος του Δίθυρα (Ομοταξία Bivalvia)
Προστέθηκε στις Μάιος 28, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

josiah81

Ημερομηνία

Μάιος 27, 2022 06:27 PM EDT
Donax variabilis - Photo (c) Julie Magee Heiple, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Julie Magee Heiple
Η ταυτότητα του χρήστη scopic: Donax variabilis, Ένα μέλος του Δίθυρα (Ομοταξία Bivalvia)
Προστέθηκε στις Μάιος 28, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ψαραετός (Pandion haliaetus)

Παρατηρητής

josiah81

Ημερομηνία

Μάιος 28, 2022 11:05 AM EDT
Ψαραετός - Photo (c) Greg Lasley, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Greg Lasley
Η ταυτότητα του χρήστη scopic: Ψαραετός (Pandion haliaetus)
Προστέθηκε στις Μάιος 28, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ψαραετός (Pandion haliaetus)

Παρατηρητής

josiah81

Ημερομηνία

Μάιος 28, 2022 11:05 AM EDT
Ψαραετός - Photo (c) Greg Lasley, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Greg Lasley
Η ταυτότητα του χρήστη scopic: Ψαραετός (Pandion haliaetus)
Προστέθηκε στις Μάιος 28, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

josiah81

Ημερομηνία

Η ημερομηνία λείπει

Τόπος

Λείπει Η Τοποθεσία
Sinistrofulgur sinistrum - Photo (c) brother_oran, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη scopic: Sinistrofulgur sinistrum, Ένα μέλος του Γαστερόποδα (Ομοταξία Gastropoda)
Προστέθηκε στις Μάιος 28, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

josiah81

Ημερομηνία

Μάιος 27, 2022 10:20 AM EDT
Neoterebra dislocata - Photo (c) H. Zell, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη scopic: Neoterebra dislocata, Ένα μέλος του Γαστερόποδα (Ομοταξία Gastropoda)
Προστέθηκε στις Μάιος 27, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ανθρώπου (Homo sapiens)

Παρατηρητής

josiah81

Ημερομηνία

Μάιος 27, 2022 12:35 PM EDT

Τόπος

Sanibel, FL, USA (Google, OSM)
Ανθρώπου - Photo Δεν διατηρούνται δικαιώματα, uploaded by Abhas Misraraj
Η ταυτότητα του χρήστη scopic: Ανθρώπου (Homo sapiens)
Προστέθηκε στις Μάιος 27, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

josiah81

Ημερομηνία

Μάιος 26, 2022 11:09 AM EDT
Camponotus planatus - Photo (c) Judy Gallagher, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Judy Gallagher
Η ταυτότητα του χρήστη scopic: Camponotus planatus, Ένα μέλος του Μυρμηγκίδες (Οικογένεια Formicidae)
Προστέθηκε στις Μάιος 27, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bonesigh

Ημερομηνία

Μάιος 24, 2022 08:47 AM EDT

Τόπος

Fort Myers Beach (Google, OSM)
Ficus papyratia - Photo (c) Robyn Waayers, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Robyn Waayers
Η ταυτότητα του χρήστη scopic: Ficus papyratia, Ένα μέλος του Γαστερόποδα (Ομοταξία Gastropoda)
Προστέθηκε στις Μάιος 27, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Πράσινο Ιγκουάνα (Iguana iguana)

Παρατηρητής

josiah81

Ημερομηνία

Μάιος 26, 2022 11:28 AM EDT
Πράσινο Ιγκουάνα - Photo (c) Daniel, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Daniel
Η ταυτότητα του χρήστη scopic: Πράσινο Ιγκουάνα (Iguana iguana)
Προστέθηκε στις Μάιος 27, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

josiah81

Ημερομηνία

Μάιος 26, 2022 11:37 AM EDT
Aratus pisonii - Photo (c) Chelsea Gottfried, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Chelsea Gottfried
Η ταυτότητα του χρήστη scopic: Aratus pisonii, Ένα μέλος του Ευβραχύουρα (Ενότητα ζώων Eubrachyura)
Προστέθηκε στις Μάιος 27, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Γαλαζοτσικνιάς (Egretta caerulea)

Παρατηρητής

josiah81

Ημερομηνία

Μάιος 26, 2022 12:29 PM EDT
Γαλαζοτσικνιάς - Photo (c) kccardif, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by kccardif
Η ταυτότητα του χρήστη scopic: Γαλαζοτσικνιάς (Egretta caerulea)
Προστέθηκε στις Μάιος 27, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

josiah81

Ημερομηνία

Μάιος 26, 2022 12:32 PM EDT

Τόπος

Sanibel, FL, USA (Google, OSM)
Πτηνά - Photo (c) Paul Cools, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Paul Cools
Η ταυτότητα του χρήστη scopic: Πτηνά (Ομοταξία Aves)
Προστέθηκε στις Μάιος 27, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κηρίθιο (Γένος Cerithium)

Παρατηρητής

josiah81

Ημερομηνία

Μάιος 26, 2022 05:47 PM EDT

Τόπος

Sanibel, FL, USA (Google, OSM)
Κηρίθιο - Photo (c) Chuck Sexton, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Chuck Sexton
Η ταυτότητα του χρήστη scopic: Κηρίθιο (Γένος Cerithium)
Προστέθηκε στις Μάιος 27, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

josiah81

Ημερομηνία

Μάιος 26, 2022 05:53 PM EDT

Τόπος

Sanibel, FL, USA (Google, OSM)
Strombus alatus - Photo (c) Jay L. Keller, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Jay L. Keller
Η ταυτότητα του χρήστη scopic: Strombus alatus, Ένα μέλος του Γαστερόποδα (Ομοταξία Gastropoda)
Προστέθηκε στις Μάιος 27, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

josiah81

Ημερομηνία

Μάιος 26, 2022 05:54 PM EDT

Τόπος

Sanibel, FL, USA (Google, OSM)
Strombus alatus - Photo (c) Jay L. Keller, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Jay L. Keller
Η ταυτότητα του χρήστη scopic: Strombus alatus, Ένα μέλος του Γαστερόποδα (Ομοταξία Gastropoda)
Προστέθηκε στις Μάιος 27, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

josiah81

Ημερομηνία

Μάιος 26, 2022 06:06 PM EDT

Τόπος

Sanibel, FL, USA (Google, OSM)
Strombus alatus - Photo (c) Jay L. Keller, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Jay L. Keller
Η ταυτότητα του χρήστη scopic: Strombus alatus, Ένα μέλος του Γαστερόποδα (Ομοταξία Gastropoda)
Προστέθηκε στις Μάιος 27, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

josiah81

Ημερομηνία

Μάιος 26, 2022 06:10 PM EDT

Τόπος

Sanibel, FL, USA (Google, OSM)
Pectinidae - Photo (c) tangatawhenua, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by tangatawhenua
Η ταυτότητα του χρήστη scopic: Οικογένεια Pectinidae, Ένα μέλος του Δίθυρα (Ομοταξία Bivalvia)
Προστέθηκε στις Μάιος 27, 2022
Κορυφαίος

Στατιστικά

  • 5663