Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

janeyd

Ημερομηνία

Ιούλιος 30, 2019 09:40 AM PDT
Paraphidippus basalis - Photo (c) Michael Jacobi, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη scobbold: Paraphidippus basalis, Ένα μέλος του Αράχνες Άλτες (Οικογένεια Salticidae)
Προστέθηκε στις Μάιος 12, 2020
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

eric_hough

Ημερομηνία

Ιούλιος 16, 2019 11:32 AM MST

Περιγραφή

With bluet damselfly (Enallagma sp.) remains in web.

Tetragnatha - Photo (c) greglasley, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Greg Lasley
Η ταυτότητα του χρήστη scobbold: Γένος Tetragnatha, Ένα μέλος του Αράχνες (Τάξη Araneae)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 18, 2019
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tsirtalis

Ημερομηνία

Ιούλιος 6, 2019 01:43 PM MST
Phidippus tux - Photo (c) c_hutton, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη scobbold: Phidippus tux, Ένα μέλος του Αράχνες Άλτες (Οικογένεια Salticidae)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 11, 2019
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tsirtalis

Ημερομηνία

Ιούλιος 6, 2019 01:43 PM MST
Phidippus octopunctatus - Photo (c) c_hutton, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη scobbold: Phidippus octopunctatus, Ένα μέλος του Αράχνες Άλτες (Οικογένεια Salticidae)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 11, 2019
Αντισυμβατική

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tsirtalis

Ημερομηνία

Ιούλιος 7, 2019 09:55 AM MST
Paramaevia poultoni - Photo (c) Juan Cruzado Cortés, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη scobbold: Paramaevia poultoni, Ένα μέλος του Αράχνες Άλτες (Οικογένεια Salticidae)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 11, 2019
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tsirtalis

Ημερομηνία

Ιούλιος 6, 2019 04:28 PM MST

Περιγραφή

Immature, in grass.

Phidippus - Photo (c) Thomas Shahan, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη scobbold: Γένος Phidippus, Ένα μέλος του Αράχνες Άλτες (Οικογένεια Salticidae)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 10, 2019
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tsirtalis

Ημερομηνία

Ιούλιος 6, 2019 12:50 PM MST
Paraphidippus basalis - Photo (c) Michael Jacobi, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη scobbold: Paraphidippus basalis, Ένα μέλος του Αράχνες Άλτες (Οικογένεια Salticidae)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 10, 2019
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tsirtalis

Ημερομηνία

Ιούλιος 6, 2019 05:27 PM MST

Περιγραφή

In juniper.

Phidippus - Photo (c) Thomas Shahan, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη scobbold: Γένος Phidippus, Ένα μέλος του Αράχνες Άλτες (Οικογένεια Salticidae)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 10, 2019
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ashtonkoons

Ημερομηνία

Ιούνιος 26, 2019 08:40 AM MDT
Paraphidippus basalis - Photo (c) Michael Jacobi, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη scobbold: Paraphidippus basalis, Ένα μέλος του Αράχνες Άλτες (Οικογένεια Salticidae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 28, 2019
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

csteele3

Ημερομηνία

Ιούνιος 25, 2019 02:01 PM MDT

Περιγραφή

Observed near Fossil Creek springs

Tetragnatha - Photo (c) greglasley, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Greg Lasley
Η ταυτότητα του χρήστη scobbold: Γένος Tetragnatha, Ένα μέλος του Αράχνες (Τάξη Araneae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 27, 2019
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

clare28

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 22, 2018 01:48 PM MDT
Paraphidippus basalis - Photo (c) Michael Jacobi, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη scobbold: Paraphidippus basalis, Ένα μέλος του Αράχνες Άλτες (Οικογένεια Salticidae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 24, 2019
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jameswolf

Ημερομηνία

Αύγουστος 6, 2018 04:22 PM +07
Paraphidippus basalis - Photo (c) Michael Jacobi, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη scobbold: Paraphidippus basalis, Ένα μέλος του Αράχνες Άλτες (Οικογένεια Salticidae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 24, 2019
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tsirtalis

Ημερομηνία

Ιούνιος 16, 2016 09:52 AM MST

Περιγραφή

Also entered in HerpMapper.org.

Anaxyrus woodhousii - Photo (c) Chris Cirrincione, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Chris Cirrincione (ChrisNM/Herps Of NM)
Η ταυτότητα του χρήστη scobbold: Anaxyrus woodhousii, Ένα μέλος του Φρύνος (Οικογένεια Bufonidae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 23, 2019
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

eric_hough

Ημερομηνία

Ιούνιος 11, 2019 11:48 AM MST
Olios giganteus - Photo (c) DeAnna, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη scobbold: Olios giganteus, Ένα μέλος του Αράχνες (Τάξη Araneae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 12, 2019
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

micrathene

Ημερομηνία

Ιούνιος 11, 2019 04:15 PM MST

Τόπος

Parker Dam Camp (Google, OSM)
Dictynidae - Photo (c) naturalist_ua, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη scobbold: Οικογένεια Dictynidae, Ένα μέλος του Αράχνες (Τάξη Araneae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 12, 2019
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

micrathene

Ημερομηνία

Ιούνιος 11, 2019 04:09 PM MST

Τόπος

Parker Dam Camp (Google, OSM)
Dictynidae - Photo (c) naturalist_ua, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη scobbold: Οικογένεια Dictynidae, Ένα μέλος του Αράχνες (Τάξη Araneae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 12, 2019
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tsirtalis

Ημερομηνία

Μάιος 25, 2019 10:18 PM MST
Peucetia - Photo (c) Ivan Magalhaes, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη scobbold: Γένος Peucetia, Ένα μέλος του Αράχνες (Τάξη Araneae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 06, 2019
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lestrong

Ημερομηνία

Μάιος 30, 2019 09:09 AM MDT

Περιγραφή

Found her inside of her egg sac which was peculiar, having trouble finding out more information on this matter.

Olios giganteus - Photo (c) DeAnna, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη scobbold: Olios giganteus, Ένα μέλος του Αράχνες (Τάξη Araneae)
Προστέθηκε στις Μάιος 31, 2019
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

stevejones

Ημερομηνία

Μάιος 24, 2019 03:08 PM MST

Ετικέτες

Metepeira - Photo (c) Juan Carlos Garcia Morales, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη scobbold: Γένος Metepeira, Ένα μέλος του Αράχνες (Τάξη Araneae)
Προστέθηκε στις Μάιος 31, 2019
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nicole545

Ημερομηνία

Μάιος 30, 2019 08:27 AM MDT
Neoscona - Photo (c) Andrea Kreuzhage, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη scobbold: Γένος Neoscona, Ένα μέλος του Αράχνες (Τάξη Araneae)
Προστέθηκε στις Μάιος 31, 2019
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

eric_hough

Ημερομηνία

Μάιος 27, 2019 05:53 PM MST
Steatoda - Photo (c) Murray Fisher, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη scobbold: Γένος Steatoda, Ένα μέλος του Αράχνες (Τάξη Araneae)
Προστέθηκε στις Μάιος 28, 2019
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

eric_hough

Ημερομηνία

Μάιος 22, 2019 03:48 PM MST
Atriplex canescens - Photo (c) Carol Blaney, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη scobbold: Atriplex canescens, Ένα μέλος του Καρυοφυλλώδη (Τάξη Caryophyllales)
Προστέθηκε στις Μάιος 23, 2019
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tsirtalis

Ημερομηνία

Μάιος 3, 2019 04:22 PM MST
Gasteracantha cancriformis - Photo (c) Kimberlie Sasan, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη scobbold: Gasteracantha cancriformis, Ένα μέλος του Αράχνες (Τάξη Araneae)
Προστέθηκε στις Μάιος 18, 2019
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

transplanter_

Ημερομηνία

Μάιος 12, 2019 08:59 AM MDT
Olios giganteus - Photo (c) DeAnna, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη scobbold: Olios giganteus, Ένα μέλος του Αράχνες (Τάξη Araneae)
Προστέθηκε στις Μάιος 17, 2019
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Θωμισίδες (Οικογένεια Thomisidae)

Παρατηρητής

aridamus

Ημερομηνία

Μάιος 16, 2019 01:05 AM MDT
Θωμισίδες - Photo (c) Tony Iwane, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη scobbold: Θωμισίδες (Οικογένεια Thomisidae)
Προστέθηκε στις Μάιος 17, 2019
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tsirtalis

Ημερομηνία

Απρίλιος 30, 2019 11:14 AM MST

Τόπος

McAllen, TX, USA (Google, OSM)
Paraphidippus - Photo (c) kim fleming, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη scobbold: Γένος Paraphidippus, Ένα μέλος του Αράχνες Άλτες (Οικογένεια Salticidae)
Προστέθηκε στις Μάιος 11, 2019
Αντισυμβατική

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bees_knees

Ημερομηνία

Απρίλιος 13, 2019 11:51 AM MDT
Αράχνες Άλτες - Photo (c) Philip Herbst, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη scobbold: Αράχνες Άλτες (Οικογένεια Salticidae)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 17, 2019
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ssprague

Ημερομηνία

Απρίλιος 13, 2019 11:58 AM MST
Pardosa - Photo (c) Cédric Mondy, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη scobbold: Γένος Pardosa, Ένα μέλος του Αράχνη Λύκος (Οικογένεια Lycosidae)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 17, 2019
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

heidi106

Ημερομηνία

Ιούλιος 29, 2018 06:20 AM MDT

Περιγραφή

Lives in the garage/fossil prep lab

Olios giganteus - Photo (c) DeAnna, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη scobbold: Olios giganteus, Ένα μέλος του Αράχνες (Τάξη Araneae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 17, 2018
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mccreedy

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 9, 2018 10:45 PM MDT
Neoscona - Photo (c) Andrea Kreuzhage, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη scobbold: Γένος Neoscona, Ένα μέλος του Αράχνες (Τάξη Araneae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 17, 2018
Βελτίωση

Στατιστικά

  • 127