Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

helen_mechen

Ημερομηνία

Αύγουστος 26, 2021 12:13 PM NZST

Περιγραφή

At the edge of the bush at the back of my property. Wet shady, primary kamahi growth on a steep slip zone. Deep leaf litter from abundant ponga stands.

Wainuia urnula - Photo (c) Uwe Schneehagen, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη schneehagen: Wainuia urnula, Ένα μέλος του Ευθύνευρα (Ανθυποτάξη Euthyneura)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 28, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ecoman

Ημερομηνία

Αύγουστος 7, 2017 04:24 PM NZST

Περιγραφή

Pacific Damselbug

Nabis - Photo (c) Cody Hough, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη schneehagen: Γένος Nabis, Ένα μέλος του Ετερόπτερα (Υποτάξη Heteroptera)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 21, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

vicki-mtmaunganui

Ημερομηνία

Μάιος 2020
Nabis - Photo (c) Cody Hough, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη schneehagen: Γένος Nabis, Ένα μέλος του Ετερόπτερα (Υποτάξη Heteroptera)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 21, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

grey

Ημερομηνία

Αύγουστος 14, 2021 01:12 PM NZST

Περιγραφή

In a pile of poplar logs.

Nabis kinbergii - Photo (c) Uwe Schneehagen, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη schneehagen: Nabis kinbergii, Ένα μέλος του Ετερόπτερα (Υποτάξη Heteroptera)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 21, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

stephen_c

Ημερομηνία

Ιανουάριος 6, 2021 11:26 AM +13
Anoteropsis litoralis - Photo (c) grahame, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by Grahame
Η ταυτότητα του χρήστη schneehagen: Anoteropsis litoralis, Ένα μέλος του Αράχνη Λύκος (Οικογένεια Lycosidae)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 14, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ecoman

Ημερομηνία

Νοέμβριος 22, 2020 10:10 PM NZDT
Pseudaneitea gravisulca - Photo (c) Grahame, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη schneehagen: Pseudaneitea gravisulca, Ένα μέλος του Ευθύνευρα (Ανθυποτάξη Euthyneura)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 14, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ecoman

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 8, 2018 09:45 PM NZDT

Περιγραφή

~25mm long

Pseudaneitea aspera - Photo (c) Grahame, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη schneehagen: Pseudaneitea aspera, Ένα μέλος του Ευθύνευρα (Ανθυποτάξη Euthyneura)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 14, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

strewick

Ημερομηνία

Ιούλιος 25, 2021 10:46 AM NZST

Περιγραφή

under bark at base of gum tree

Peripatoides novaezealandiae - Photo (c) Frupus, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη schneehagen: Peripatoides novaezealandiae, Ένα μέλος του Ζώα (Βασίλειο Animalia)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 30, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

strewick

Ημερομηνία

Ιούλιος 28, 2021 08:23 PM NZST

Περιγραφή

with Celatoblatta prey

Peripatoides novaezealandiae - Photo (c) Frupus, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη schneehagen: Peripatoides novaezealandiae, Ένα μέλος του Ζώα (Βασίλειο Animalia)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 30, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

danilo_hegg

Ημερομηνία

Οκτώβριος 20, 2019 10:28 PM NZDT
Phenacohelix lucetta - Photo (c) Karin Mahlfeld, David Roscoe, Frank Climo, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη schneehagen: Phenacohelix lucetta, Ένα μέλος του Ευθύνευρα (Ανθυποτάξη Euthyneura)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 13, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jeanro

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 12, 2021 10:45 PM +11
Brachyolus punctatus - Photo (c) jeremy_rolfe, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη schneehagen: Brachyolus punctatus, Ένα μέλος του Κουρκουλιονίδες (Οικογένεια Curculionidae)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 08, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

grey

Ημερομηνία

Ιούλιος 7, 2021 01:59 PM NZST

Περιγραφή

Found in a pine plantation.

Leptotarsus binotatus - Photo (c) Pete McGregor, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη schneehagen: Leptotarsus binotatus, Ένα μέλος του Τιπουλίδες (Οικογένεια Tipulidae)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 08, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

grey

Ημερομηνία

Ιούλιος 2, 2021 01:10 PM NZST

Περιγραφή

Found under wood.

Mimopeus opaculus - Photo (c) steve_kerr, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Steve Kerr
Η ταυτότητα του χρήστη schneehagen: Mimopeus opaculus, Ένα μέλος του Πολυφάγα (Υποτάξη Polyphaga)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 03, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

grey

Ημερομηνία

Μάιος 31, 2021 11:03 AM NZST

Περιγραφή

Common beneath wood lying on the ground.

Phenacohelix lucetta - Photo (c) Karin Mahlfeld, David Roscoe, Frank Climo, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη schneehagen: Phenacohelix lucetta, Ένα μέλος του Ευθύνευρα (Ανθυποτάξη Euthyneura)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 26, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

grey

Ημερομηνία

Ιούνιος 6, 2021 03:17 PM NZST

Περιγραφή

Found under the bark of a dead tree in native forest.

Mimopeus opaculus - Photo (c) steve_kerr, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Steve Kerr
Η ταυτότητα του χρήστη schneehagen: Mimopeus opaculus, Ένα μέλος του Πολυφάγα (Υποτάξη Polyphaga)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 26, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

grey

Ημερομηνία

Ιούνιος 14, 2021 02:43 PM NZST

Περιγραφή

Small snail (about 2 mm across) found on a chunk of pine bark on the ground in a pine plantation.

Phenacohelix lucetta - Photo (c) Karin Mahlfeld, David Roscoe, Frank Climo, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη schneehagen: Phenacohelix lucetta, Ένα μέλος του Ευθύνευρα (Ανθυποτάξη Euthyneura)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 26, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

grey

Ημερομηνία

Ιούνιος 22, 2021 02:40 PM NZST

Περιγραφή

Found under a log in a pine plantation.

Forsteropsalis inconstans - Photo (c) Danilo Hegg, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη schneehagen: Forsteropsalis inconstans, Ένα μέλος του Φαλαγγιοειδή (Υπεροικογένεια Phalangioidea)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 26, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

commoncopper

Ημερομηνία

Μάιος 27, 2021 06:25 PM NZST
Sidymella angularis - Photo (c) absoluteandy, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by absoluteandy
Η ταυτότητα του χρήστη schneehagen: Sidymella angularis, Ένα μέλος του Θωμισίδες (Οικογένεια Thomisidae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 25, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

commoncopper

Ημερομηνία

Ιούνιος 1, 2021 06:09 PM NZST
Sidymella angularis - Photo (c) absoluteandy, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by absoluteandy
Η ταυτότητα του χρήστη schneehagen: Sidymella angularis, Ένα μέλος του Θωμισίδες (Οικογένεια Thomisidae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 25, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αρμαδιλλίδιο Το Κοινό (Armadillidium vulgare)

Παρατηρητής

grey

Ημερομηνία

Ιούνιος 16, 2021 03:50 PM NZST

Περιγραφή

Found under a log.

Αρμαδιλλίδιο Το Κοινό - Photo (c) Gilles San Martin, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη schneehagen: Αρμαδιλλίδιο Το Κοινό (Armadillidium vulgare)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 24, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

commoncopper

Ημερομηνία

Ιούνιος 2, 2021 06:18 PM NZST
Sidymella angularis - Photo (c) absoluteandy, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by absoluteandy
Η ταυτότητα του χρήστη schneehagen: Sidymella angularis, Ένα μέλος του Θωμισίδες (Οικογένεια Thomisidae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 23, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jeanro

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 2, 2021 08:58 PM +11
Nanocambridgea gracilipes - Photo (c) Mike Lusk, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη schneehagen: Nanocambridgea gracilipes, Ένα μέλος του Αράχνες (Τάξη Araneae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 22, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jeanro

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 2, 2021 09:09 PM +11
Hypodrassodes maoricus - Photo (c) Danilo Hegg, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη schneehagen: Hypodrassodes maoricus, Ένα μέλος του Αράχνες (Τάξη Araneae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 22, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jeanro

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 2, 2021 09:15 PM +11
Theridion zantholabio - Photo (c) Danilo Hegg, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη schneehagen: Theridion zantholabio, Ένα μέλος του Αράχνες (Τάξη Araneae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 22, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jeanro

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 2, 2021 10:22 PM +11
Mangatangi - Photo (c) Museum of Comparative Zoology, Harvard University, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη schneehagen: Γένος Mangatangi, Ένα μέλος του Φαλαγγιοειδή (Υπεροικογένεια Phalangioidea)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 22, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

commoncopper

Ημερομηνία

Ιούνιος 11, 2021 08:09 PM NZST
Forsteropsalis pureora - Photo (c) Erin Powell, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη schneehagen: Forsteropsalis pureora, Ένα μέλος του Φαλαγγιοειδή (Υπεροικογένεια Phalangioidea)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 12, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

commoncopper

Ημερομηνία

Ιούνιος 2, 2021 06:45 PM NZST
Mangatangi - Photo (c) Museum of Comparative Zoology, Harvard University, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη schneehagen: Γένος Mangatangi, Ένα μέλος του Φαλαγγιοειδή (Υπεροικογένεια Phalangioidea)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 07, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

commoncopper

Ημερομηνία

Ιούνιος 5, 2021 09:09 PM NZST
Algidia chiltoni - Photo (c) James Bailey, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη schneehagen: Algidia chiltoni, Ένα μέλος του Αραχνίδια (Ομοταξία Arachnida)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 06, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

commoncopper

Ημερομηνία

Ιούνιος 5, 2021 09:09 PM NZST
Algidia - Photo (c) Steve Kerr, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη schneehagen: Γένος Algidia, Ένα μέλος του Αραχνίδια (Ομοταξία Arachnida)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 06, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jeanro

Ημερομηνία

Μάρτιος 30, 2021 10:00 PM +11
Algidia nigriflava - Photo (c) Dougal Townsend, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη schneehagen: Algidia nigriflava, Ένα μέλος του Αραχνίδια (Ομοταξία Arachnida)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 02, 2021
Βελτίωση

Στατιστικά

  • 206