Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mbasnillo

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 27, 2023 12:30 ΜΜ EDT
Callirhytis - Photo (c) James Shelton, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA), uploaded by James Shelton
Η ταυτότητα του χρήστη sc_beetles: Γένος Callirhytis, Ένα μέλος του Απόκριτα (Υποτάξη Apocrita)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 29, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Χωρίς φωτογραφίες ή ήχους

Τι

Ανθρώπου (Homo sapiens)

Παρατηρητής

fernandosaraviaclaros1

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 29, 2023 09:56 ΠΜ EDT
Ανθρώπου - Photo Δεν διατηρούνται δικαιώματα, uploaded by Abhas Misraraj
Η ταυτότητα του χρήστη sc_beetles: Ανθρώπου (Homo sapiens)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 29, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Χωρίς φωτογραφίες ή ήχους

Τι

Ανθρώπου (Homo sapiens)

Παρατηρητής

fernandosaraviaclaros1

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 29, 2023 09:57 ΠΜ EDT
Ανθρώπου - Photo Δεν διατηρούνται δικαιώματα, uploaded by Abhas Misraraj
Η ταυτότητα του χρήστη sc_beetles: Ανθρώπου (Homo sapiens)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 29, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

autobot_hound

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2023

Περιγραφή

Taken through binoculars

Lithobates - Photo (c) eggimann, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by eggimann
Η ταυτότητα του χρήστη sc_beetles: Γένος Lithobates, Ένα μέλος του Ρανίδες (Οικογένεια Ranidae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 29, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κοκκινελίδες (Οικογένεια Coccinellidae)

Παρατηρητής

grimmshark

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 29, 2023 10:35 ΠΜ EDT

Περιγραφή

I'm not quite sure what this is but it was crawling on a wooden board

Κοκκινελίδες - Photo (c) Ryosuke Kuwahara, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Ryosuke Kuwahara
Η ταυτότητα του χρήστη sc_beetles: Κοκκινελίδες (Οικογένεια Coccinellidae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 29, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

roseemaclean

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 25, 2023 12:38 ΜΜ EDT
Luidia clathrata - Photo (c) bathyporeia, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη sc_beetles: Luidia clathrata, Ένα μέλος του Αστερίας (Ομοταξία Asteroidea)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 29, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kcjeepgirl

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 26, 2023 08:38 ΠΜ EDT

Τόπος

Walhalla, SC, USA (Google, OSM)
Ramaria botrytis - Photo (c) Eitel Carlos Thielemann Pinto, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Eitel Carlos Thielemann Pinto
Η ταυτότητα του χρήστη sc_beetles: Σύνθετο Ramaria botrytis, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 29, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

erikson2

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 26, 2023 04:01 ΜΜ EDT

Τόπος

Clemson, SC, US (Google, OSM)
Cicadellinae - Photo (c) Katja Schulz, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη sc_beetles: Υποοικογένεια Cicadellinae, Ένα μέλος του Κικαδελίδες (Οικογένεια Cicadellidae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 29, 2023
Κορυφαίος
Plants

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Φυτό (Βασίλειο Plantae)

Παρατηρητής

mkkondrath

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 25, 2023 04:56 ΜΜ EDT

Τόπος

Ehrhardt, SC, US (Google, OSM)
Φυτό - Photo (c) Rocío Ramírez Barrios, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Rocío Ramírez Barrios
Η ταυτότητα του χρήστη sc_beetles: Φυτό (Βασίλειο Plantae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 29, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Δίπτερα (Τάξη Diptera)

Παρατηρητής

erikson2

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 26, 2023 04:26 ΜΜ EDT

Τόπος

Clemson, SC, US (Google, OSM)
Δίπτερα - Photo (c) Katja Schulz, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Katja Schulz
Η ταυτότητα του χρήστη sc_beetles: Δίπτερα (Τάξη Diptera)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 29, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mwilcox

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 24, 2023 11:25 ΠΜ EDT
Noctuoidea - Photo (c) Julien Rouard - Dreamtime Nature Photography, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Julien Rouard - Dreamtime Nature Photography
Η ταυτότητα του χρήστη sc_beetles: Υπεροικογένεια Noctuoidea, Ένα μέλος του Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 29, 2023
Κορυφαίος
Plants

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Φυτό (Βασίλειο Plantae)

Παρατηρητής

christiecon

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 28, 2023 10:46 ΠΜ EDT
Φυτό - Photo (c) Rocío Ramírez Barrios, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Rocío Ramírez Barrios
Η ταυτότητα του χρήστη sc_beetles: Φυτό (Βασίλειο Plantae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 29, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

emmaearl

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 27, 2023 02:48 ΜΜ EDT
Pueraria montana - Photo (c) 方伊琳(阿鈣), μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by 方伊琳(阿鈣)
Η ταυτότητα του χρήστη sc_beetles: Pueraria montana, Ένα μέλος του Ψυχανθή (Υποοικογένεια Faboideae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 29, 2023
Κορυφαίος
Plants

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Φυτό (Βασίλειο Plantae)

Παρατηρητής

almonsky

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 29, 2023 09:53 ΠΜ EDT
Φυτό - Photo (c) Rocío Ramírez Barrios, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Rocío Ramírez Barrios
Η ταυτότητα του χρήστη sc_beetles: Φυτό (Βασίλειο Plantae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 29, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Τρίχρωμος Ερωδιός (Egretta tricolor)

Παρατηρητής

autobot_hound

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2023

Περιγραφή

Taken through binoculars

Τρίχρωμος Ερωδιός - Photo (c) Pete Followill, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Pete Followill
Η ταυτότητα του χρήστη sc_beetles: Τρίχρωμος Ερωδιός (Egretta tricolor)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 29, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

waverider_

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 29, 2023 01:57 ΜΜ EDT
Xylocopa virginica - Photo (c) Christopher Eliot, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Christopher Eliot
Η ταυτότητα του χρήστη sc_beetles: Xylocopa virginica, Ένα μέλος του Ξυλοκοπάνα (Γένος Xylocopa)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 29, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tdodd

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 29, 2023 11:15 ΠΜ EDT
Carabidae - Photo (c) c_hutton, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by c_hutton
Η ταυτότητα του χρήστη sc_beetles: Οικογένεια Carabidae, Ένα μέλος του Αδηφάγα (Υποτάξη Adephaga)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 29, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Βελανιδιά (Γένος Quercus)

Παρατηρητής

almonsky

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 29, 2023 09:27 ΠΜ EDT
Βελανιδιά - Photo (c) BlueRidgeKitties, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη sc_beetles: Βελανιδιά (Γένος Quercus)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 29, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Χωρίς φωτογραφίες ή ήχους

Τι

Ανθρώπου (Homo sapiens)

Παρατηρητής

axlep

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 25, 2023 02:55 ΜΜ EDT
Ανθρώπου - Photo Δεν διατηρούνται δικαιώματα, uploaded by Abhas Misraraj
Η ταυτότητα του χρήστη sc_beetles: Ανθρώπου (Homo sapiens)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 29, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Χωρίς φωτογραφίες ή ήχους

Τι

Ανθρώπου (Homo sapiens)

Παρατηρητής

patiencew

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 28, 2023 01:19 ΜΜ EDT
Ανθρώπου - Photo Δεν διατηρούνται δικαιώματα, uploaded by Abhas Misraraj
Η ταυτότητα του χρήστη sc_beetles: Ανθρώπου (Homo sapiens)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 29, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

grainneogrady

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 16, 2023 10:42 ΠΜ EDT
Limenitis arthemis astyanax - Photo (c) myiarchus22, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη sc_beetles: Limenitis arthemis ssp. astyanax, Ένα μέλος του Νυμφαλίδες (Οικογένεια Nymphalidae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 29, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

calebcole1

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 28, 2023 03:56 ΜΜ EDT
Halysidota - Photo (c) Jim des Rivieres, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Jim des Rivieres
Η ταυτότητα του χρήστη sc_beetles: Γένος Halysidota, Ένα μέλος του Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 28, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

linaceae

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 27, 2023 12:11 ΜΜ EDT

Περιγραφή

Found by Anna Smith and Andrew Gross, SCDNR. Identification from photos by David Campbell. Photos uploaded by me, but I wasn’t present.

Strategus antaeus - Photo (c) Ted MacRae, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Ted MacRae
Η ταυτότητα του χρήστη sc_beetles: Strategus antaeus, Ένα μέλος του Σκαραβαιοειδή (Υπεροικογένεια Scarabaeoidea)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 28, 2023
Κορυφαίος
Plants

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Φυτό (Βασίλειο Plantae)

Παρατηρητής

sillsbills

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 5, 2021 01:34 ΜΜ EDT
Φυτό - Photo (c) Rocío Ramírez Barrios, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Rocío Ramírez Barrios
Η ταυτότητα του χρήστη sc_beetles: Φυτό (Βασίλειο Plantae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 28, 2023
Κορυφαίος
Plants

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Φυτό (Βασίλειο Plantae)

Παρατηρητής

sillsbills

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 5, 2021 01:36 ΜΜ EDT
Φυτό - Photo (c) Rocío Ramírez Barrios, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Rocío Ramírez Barrios
Η ταυτότητα του χρήστη sc_beetles: Φυτό (Βασίλειο Plantae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 28, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ανώτερα Φυτά (Συνομοταξία Tracheophyta)

Παρατηρητής

mac2021

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 20, 2021 01:28 ΜΜ EDT

Περιγραφή

I thank

Ανώτερα Φυτά - Photo (c) harrylurling, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by harrylurling
Η ταυτότητα του χρήστη sc_beetles: Ανώτερα Φυτά (Συνομοταξία Tracheophyta)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 28, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ανθρώπου (Homo sapiens)

Παρατηρητής

pathomson

Ημερομηνία

Νοέμβριος 16, 2021 05:32 ΜΜ UTC
Ανθρώπου - Photo Δεν διατηρούνται δικαιώματα, uploaded by Abhas Misraraj
Η ταυτότητα του χρήστη sc_beetles: Ανθρώπου (Homo sapiens)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 28, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

drifter1

Ημερομηνία

Απρίλιος 14, 2022 10:25 ΠΜ EDT

Περιγραφή

Pink flowers on a tree

Rhododendron - Photo (c) Ian Gledhill, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Ian Gledhill
Η ταυτότητα του χρήστη sc_beetles: Γένος Rhododendron, Ένα μέλος του Ερεικίδες (Οικογένεια Ericaceae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 28, 2023
Κορυφαίος
Plants

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Φυτό (Βασίλειο Plantae)

Παρατηρητής

rangercatherine

Ημερομηνία

Ιούνιος 8, 2022 11:39 ΠΜ EDT

Περιγραφή

??? Vine growing in kalmia in a power line cut. Simple leaves, those were the only few visible. Smells like a bean but cut one open and no hints that beans are forming in there.

Φυτό - Photo (c) Rocío Ramírez Barrios, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Rocío Ramírez Barrios
Η ταυτότητα του χρήστη sc_beetles: Φυτό (Βασίλειο Plantae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 28, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jeremy439

Ημερομηνία

Ιούνιος 24, 2022 04:12 ΜΜ EDT
Collinsonia - Photo (c) Alex Abair, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Alex Abair
Η ταυτότητα του χρήστη sc_beetles: Γένος Collinsonia, Ένα μέλος του Χειλανθή (Οικογένεια Lamiaceae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 28, 2023
Κορυφαίος

Στατιστικά

  • 3260