Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κίτρινη Πάρουλα (Setophaga petechia)

Παρατηρητής

cindyyyp

Ημερομηνία

Ιούλιος 9, 2021 06:50 PM PDT
Κίτρινη Πάρουλα - Photo (c) kathleenfspicer, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη sbillerman: Κίτρινη Πάρουλα (Setophaga petechia)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 26, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jwm57

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2021

Τόπος

New York, US (Google, OSM)
Bombus impatiens - Photo (c) Ryan Hodnett, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη sbillerman: Bombus impatiens, Ένα μέλος του Βόμβος (Γένος Bombus)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 08, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jwm57

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 6, 2021 04:09 PM EDT
Bombus ternarius - Photo (c) Andrée Reno Sanborn, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη sbillerman: Bombus ternarius, Ένα μέλος του Βόμβος (Γένος Bombus)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 08, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jwm57

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 6, 2021 04:12 PM EDT
Bombus fervidus - Photo (c) Bryan Tompkins, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη sbillerman: Bombus fervidus, Ένα μέλος του Βόμβος (Γένος Bombus)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 08, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jwm57

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 6, 2021 04:14 PM EDT
Bombus impatiens - Photo (c) Ryan Hodnett, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη sbillerman: Bombus impatiens, Ένα μέλος του Βόμβος (Γένος Bombus)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 08, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jwm57

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 6, 2021 04:33 PM EDT
Melissodes - Photo (c) Bob McDougall, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη sbillerman: Γένος Melissodes, Ένα μέλος του Απίνες (Υποοικογένεια Apinae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 08, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jwm57

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 6, 2021 04:58 PM EDT
Bombus ternarius - Photo (c) Andrée Reno Sanborn, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη sbillerman: Bombus ternarius, Ένα μέλος του Βόμβος (Γένος Bombus)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 08, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

diane_adkins

Ημερομηνία

Ιούλιος 2021

Τόπος

United States (Google, OSM)
Anaxyrus fowleri - Photo (c) Seánín Óg, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη sbillerman: Anaxyrus fowleri, Ένα μέλος του Φρύνος (Οικογένεια Bufonidae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 07, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tycon

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2021

Τόπος

New York, US (Google, OSM)
Anaxyrus fowleri - Photo (c) Seánín Óg, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη sbillerman: Anaxyrus fowleri, Ένα μέλος του Φρύνος (Οικογένεια Bufonidae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 07, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

themez

Ημερομηνία

Ιούλιος 2021

Τόπος

New York, US (Google, OSM)
Anaxyrus fowleri - Photo (c) Seánín Óg, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη sbillerman: Anaxyrus fowleri, Ένα μέλος του Φρύνος (Οικογένεια Bufonidae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 07, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mfgrey12

Ημερομηνία

Μάιος 2021
Anaxyrus fowleri - Photo (c) Seánín Óg, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη sbillerman: Anaxyrus fowleri, Ένα μέλος του Φρύνος (Οικογένεια Bufonidae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 07, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pagophila

Ημερομηνία

Αύγουστος 22, 2021 01:49 PM CDT
Bombus impatiens - Photo (c) Ryan Hodnett, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη sbillerman: Bombus impatiens, Ένα μέλος του Βόμβος (Γένος Bombus)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 26, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jwm57

Ημερομηνία

Αύγουστος 24, 2020 11:42 AM EDT
Papilio cresphontes - Photo (c) Brian Peterson, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη sbillerman: Papilio cresphontes, Ένα μέλος του Παπιλιονοειδή (Υπεροικογένεια Papilionoidea)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 23, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

birderscott

Ημερομηνία

Αύγουστος 22, 2020 11:16 AM EDT
Papilio cresphontes - Photo (c) Brian Peterson, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη sbillerman: Papilio cresphontes, Ένα μέλος του Παπιλιονοειδή (Υπεροικογένεια Papilionoidea)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 23, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

libbymegna

Ημερομηνία

Μάιος 2011
Γουνοφόρα Φώκια Των Γκαλαπάγκος - Photo (c) John D Reynolds, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη sbillerman: Γουνοφόρα Φώκια Των Γκαλαπάγκος (Arctocephalus galapagoensis)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 14, 2021
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pagophila

Ημερομηνία

Αύγουστος 10, 2021 07:59 AM CDT
Bombus impatiens - Photo (c) Ryan Hodnett, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη sbillerman: Bombus impatiens, Ένα μέλος του Βόμβος (Γένος Bombus)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 13, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pagophila

Ημερομηνία

Αύγουστος 13, 2021 05:26 PM CDT
Bombus griseocollis - Photo (c) Tracey Fandre, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη sbillerman: Bombus griseocollis, Ένα μέλος του Βόμβος (Γένος Bombus)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 13, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pagophila

Ημερομηνία

Αύγουστος 13, 2021 05:16 PM CDT
Bombus auricomus - Photo (c) Mark Nofsinger, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη sbillerman: Bombus auricomus, Ένα μέλος του Βόμβος (Γένος Bombus)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 13, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

elgintxparks

Ημερομηνία

Αύγουστος 2, 2021 01:49 PM UTC
Danaus plexippus - Photo (c) fam-esquivel, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη sbillerman: Danaus plexippus, Ένα μέλος του Νυμφαλίδες (Οικογένεια Nymphalidae)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 09, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

edgarallenhoopoe

Ημερομηνία

Ιούλιος 27, 2021 11:40 AM EDT
Bombus perplexus - Photo (c) Denis Doucet, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη sbillerman: Bombus perplexus, Ένα μέλος του Βόμβος (Γένος Bombus)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 08, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

edgarallenhoopoe

Ημερομηνία

Ιούλιος 25, 2021 02:30 PM EDT
Bombus bimaculatus - Photo (c) Suzanne Cadwell, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη sbillerman: Bombus bimaculatus, Ένα μέλος του Βόμβος (Γένος Bombus)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 08, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

edgarallenhoopoe

Ημερομηνία

Ιούλιος 25, 2021 02:55 PM EDT
Bombus impatiens - Photo (c) Ryan Hodnett, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη sbillerman: Bombus impatiens, Ένα μέλος του Βόμβος (Γένος Bombus)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 08, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

edgarallenhoopoe

Ημερομηνία

Ιούλιος 27, 2021 12:41 PM EDT
Bombus perplexus - Photo (c) Denis Doucet, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη sbillerman: Bombus perplexus, Ένα μέλος του Βόμβος (Γένος Bombus)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 08, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

edgarallenhoopoe

Ημερομηνία

Αύγουστος 4, 2021 01:48 PM EDT
Bombus bimaculatus - Photo (c) Suzanne Cadwell, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη sbillerman: Bombus bimaculatus, Ένα μέλος του Βόμβος (Γένος Bombus)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 08, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

edgarallenhoopoe

Ημερομηνία

Αύγουστος 4, 2021 01:30 PM EDT
Bombus impatiens - Photo (c) Ryan Hodnett, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη sbillerman: Bombus impatiens, Ένα μέλος του Βόμβος (Γένος Bombus)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 08, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

edgarallenhoopoe

Ημερομηνία

Αύγουστος 5, 2021 12:46 PM EDT
Bombus griseocollis - Photo (c) Tracey Fandre, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη sbillerman: Bombus griseocollis, Ένα μέλος του Βόμβος (Γένος Bombus)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 08, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

edgarallenhoopoe

Ημερομηνία

Αύγουστος 3, 2021 06:22 PM EDT
Bombus borealis - Photo (c) hobiecat, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη sbillerman: Bombus borealis, Ένα μέλος του Βόμβος (Γένος Bombus)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 04, 2021
Αντισυμβατική

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

edgarallenhoopoe

Ημερομηνία

Ιούλιος 25, 2021 03:06 PM EDT
Hemaris thysbe - Photo (c) Charlotte Bill, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη sbillerman: Hemaris thysbe, Ένα μέλος του Μακρογλωσσίνες (Υποοικογένεια Macroglossinae)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 01, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

edgarallenhoopoe

Ημερομηνία

Ιούλιος 25, 2021 03:03 PM EDT
Bombus ternarius - Photo (c) Andrée Reno Sanborn, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη sbillerman: Bombus ternarius, Ένα μέλος του Βόμβος (Γένος Bombus)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 01, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

edgarallenhoopoe

Ημερομηνία

Ιούλιος 25, 2021 03:03 PM EDT
Bombus ternarius - Photo (c) Andrée Reno Sanborn, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη sbillerman: Bombus ternarius, Ένα μέλος του Βόμβος (Γένος Bombus)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 01, 2021
Βελτίωση

Στατιστικά

  • 367