Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

calebstroh

Ημερομηνία

Μάιος 23, 2023 08:03 ΠΜ MDT
Spizella passerina arizonae - Photo Δεν διατηρούνται δικαιώματα
Η ταυτότητα του χρήστη sbaxter: Spizella passerina ssp. arizonae, Ένα μέλος του Στρουθιόμορφα (Τάξη Passeriformes)
Προστέθηκε στις Μάιος 31, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

calebstroh

Ημερομηνία

Μάιος 23, 2023 06:47 ΠΜ MDT
Sturnella neglecta - Photo (c) Nature Ali, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by Nature Ali
Η ταυτότητα του χρήστη sbaxter: Sturnella neglecta, Ένα μέλος του Στρουθιόμορφα (Τάξη Passeriformes)
Προστέθηκε στις Μάιος 31, 2023
Υποστηρικτικό
Sialia currucoides - Photo (c) Dave Suszcynsky, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Dave Suszcynsky
Η ταυτότητα του χρήστη sbaxter: Sialia currucoides, Ένα μέλος του Στρουθιόμορφα (Τάξη Passeriformes)
Προστέθηκε στις Μάιος 31, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

benjiface

Ημερομηνία

Μάιος 24, 2023 06:22 ΠΜ MDT
Aechmophorus occidentalis - Photo (c) Mike Baird, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη sbaxter: Aechmophorus occidentalis, Ένα μέλος του Πυγοποδίδες (Οικογένεια Podicipedidae)
Προστέθηκε στις Μάιος 31, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

benjiface

Ημερομηνία

Μάιος 24, 2023 06:59 ΠΜ MDT
Aechmophorus clarkii - Photo (c) Greg Lasley, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Greg Lasley
Η ταυτότητα του χρήστη sbaxter: Aechmophorus clarkii, Ένα μέλος του Πυγοποδίδες (Οικογένεια Podicipedidae)
Προστέθηκε στις Μάιος 31, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

irukandji

Ημερομηνία

Μάιος 21, 2023 07:37 ΜΜ MDT
Αμερικανικό Ποταμογλάρονο - Photo (c) Bert Filemyr, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Bert Filemyr
Η ταυτότητα του χρήστη sbaxter: Αμερικανικό Ποταμογλάρονο (Sterna forsteri)
Προστέθηκε στις Μάιος 31, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

little_lettie

Ημερομηνία

Μάιος 24, 2023 02:14 ΜΜ MDT
Αμερικανικός Κορμοράνος - Photo (c) Martina N, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Martina N
Η ταυτότητα του χρήστη sbaxter: Αμερικανικός Κορμοράνος (Nannopterum auritum)
Προστέθηκε στις Μάιος 31, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

outlaww0lf

Ημερομηνία

Μάιος 7, 2023 03:17 ΜΜ MDT
Pheucticus melanocephalus - Photo (c) Greg Lasley, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Greg Lasley
Η ταυτότητα του χρήστη sbaxter: Pheucticus melanocephalus, Ένα μέλος του Στρουθιόμορφα (Τάξη Passeriformes)
Προστέθηκε στις Μάιος 31, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

raven14

Ημερομηνία

Μάιος 20, 2023 01:09 ΜΜ MDT
Spizella passerina - Photo (c) Ad Konings, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Ad Konings
Η ταυτότητα του χρήστη sbaxter: Spizella passerina, Ένα μέλος του Στρουθιόμορφα (Τάξη Passeriformes)
Προστέθηκε στις Μάιος 31, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

anjers

Ημερομηνία

Απρίλιος 27, 2023 09:48 ΠΜ MDT
Troglodytes aedon - Photo (c) Bird Explorers, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Bird Explorers
Η ταυτότητα του χρήστη sbaxter: Troglodytes aedon, Ένα μέλος του Στρουθιόμορφα (Τάξη Passeriformes)
Προστέθηκε στις Μάιος 31, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rolandgodon

Ημερομηνία

Μάιος 7, 2023 03:43 ΠΜ MDT
Podiceps nigricollis californicus - Photo (c) Breck Haining, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Breck Haining
Η ταυτότητα του χρήστη sbaxter: Podiceps nigricollis ssp. californicus, Ένα μέλος του Μαυροβουτηχτάρι (Podiceps nigricollis)
Προστέθηκε στις Μάιος 31, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rmerk

Ημερομηνία

Μάιος 24, 2023 09:55 ΠΜ MDT

Τόπος

Washington (Google, OSM)
Thryomanes bewickii - Photo (c) Greg Lasley, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Greg Lasley
Η ταυτότητα του χρήστη sbaxter: Thryomanes bewickii, Ένα μέλος του Στρουθιόμορφα (Τάξη Passeriformes)
Προστέθηκε στις Μάιος 31, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

maticus

Ημερομηνία

Μάιος 18, 2023 12:34 ΜΜ MDT
Αμερικανικό Ποταμογλάρονο - Photo (c) Bert Filemyr, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Bert Filemyr
Η ταυτότητα του χρήστη sbaxter: Αμερικανικό Ποταμογλάρονο (Sterna forsteri)
Προστέθηκε στις Μάιος 31, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

scmkr

Ημερομηνία

Μάιος 26, 2023 06:25 ΜΜ MDT
Αμερικανικό Ποταμογλάρονο - Photo (c) Bert Filemyr, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Bert Filemyr
Η ταυτότητα του χρήστη sbaxter: Αμερικανικό Ποταμογλάρονο (Sterna forsteri)
Προστέθηκε στις Μάιος 31, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

michael5460

Ημερομηνία

Μάιος 27, 2023 01:45 ΜΜ MDT

Τόπος

Farmington, UT, US (Google, OSM)
Aechmophorus clarkii - Photo (c) Greg Lasley, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Greg Lasley
Η ταυτότητα του χρήστη sbaxter: Aechmophorus clarkii, Ένα μέλος του Πυγοποδίδες (Οικογένεια Podicipedidae)
Προστέθηκε στις Μάιος 31, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

connie43

Ημερομηνία

Μάιος 27, 2023 07:03 ΠΜ MDT

Περιγραφή

No rufous at all in the central portion of outer tail feathers. Male BCHU nearby.

Archilochus alexandri - Photo (c) Michael Gray, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Michael Gray
Η ταυτότητα του χρήστη sbaxter: Archilochus alexandri, Ένα μέλος του Κολίμπρι (Οικογένεια Trochilidae)
Προστέθηκε στις Μάιος 31, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

connie43

Ημερομηνία

Μάιος 27, 2023 06:21 ΠΜ MDT

Περιγραφή

Called. Steep forehead/round head. Long-ish tail.

Empidonax oberholseri - Photo (c) Tom Benson, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη sbaxter: Empidonax oberholseri, Ένα μέλος του Στρουθιόμορφα (Τάξη Passeriformes)
Προστέθηκε στις Μάιος 31, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Καλιφορνέζικο Ορτύκι (Callipepla californica)

Παρατηρητής

scmkr

Ημερομηνία

Μάιος 28, 2023 07:35 ΠΜ MDT

Τόπος

Murray, UT, USA (Google, OSM)
Καλιφορνέζικο Ορτύκι - Photo (c) sirlarus, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη sbaxter: Καλιφορνέζικο Ορτύκι (Callipepla californica)
Προστέθηκε στις Μάιος 31, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Καλιφορνέζικο Ορτύκι (Callipepla californica)

Παρατηρητής

scmkr

Ημερομηνία

Μάιος 28, 2023 07:35 ΠΜ MDT

Τόπος

Murray, UT, USA (Google, OSM)
Καλιφορνέζικο Ορτύκι - Photo (c) sirlarus, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη sbaxter: Καλιφορνέζικο Ορτύκι (Callipepla californica)
Προστέθηκε στις Μάιος 31, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

scmkr

Ημερομηνία

Μάιος 28, 2023 07:31 ΠΜ MDT

Τόπος

Murray, UT, USA (Google, OSM)
Archilochus alexandri - Photo (c) Michael Gray, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Michael Gray
Η ταυτότητα του χρήστη sbaxter: Archilochus alexandri, Ένα μέλος του Κολίμπρι (Οικογένεια Trochilidae)
Προστέθηκε στις Μάιος 31, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

spidamn8

Ημερομηνία

Μάιος 18, 2023 12:02 ΜΜ MDT
Euphagus cyanocephalus - Photo (c) J. N. Stuart, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by J. N. Stuart
Η ταυτότητα του χρήστη sbaxter: Euphagus cyanocephalus, Ένα μέλος του Στρουθιόμορφα (Τάξη Passeriformes)
Προστέθηκε στις Μάιος 31, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sarahhazel

Ημερομηνία

Μάιος 28, 2023 06:48 ΜΜ MDT
Αμερικανικός Λευκοπελεκάνος - Photo (c) TexasEagle, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη sbaxter: Αμερικανικός Λευκοπελεκάνος (Pelecanus erythrorhynchos)
Προστέθηκε στις Μάιος 31, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μαυροβουτηχτάρι (Podiceps nigricollis)

Παρατηρητής

mamabird1111

Ημερομηνία

Οκτώβριος 23, 2019 12:51 ΠΜ MDT
Μαυροβουτηχτάρι - Photo (c) Paul Cools, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Paul Cools
Η ταυτότητα του χρήστη sbaxter: Μαυροβουτηχτάρι (Podiceps nigricollis)
Προστέθηκε στις Μάιος 31, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

connie43

Ημερομηνία

Μάιος 29, 2023 08:25 ΠΜ MDT
Contopus sordidulus - Photo (c) Ad Konings, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Ad Konings
Η ταυτότητα του χρήστη sbaxter: Contopus sordidulus, Ένα μέλος του Στρουθιόμορφα (Τάξη Passeriformes)
Προστέθηκε στις Μάιος 31, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

connie43

Ημερομηνία

Μάιος 29, 2023 08:12 ΠΜ MDT
Icterus bullockii - Photo (c) Manuel Becerril González, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Manuel Becerril González
Η ταυτότητα του χρήστη sbaxter: Icterus bullockii, Ένα μέλος του Στρουθιόμορφα (Τάξη Passeriformes)
Προστέθηκε στις Μάιος 31, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

connie43

Ημερομηνία

Μάιος 29, 2023 07:15 ΠΜ MDT

Περιγραφή

Female

Piranga ludoviciana - Photo (c) Steven Mlodinow, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Steven Mlodinow
Η ταυτότητα του χρήστη sbaxter: Piranga ludoviciana, Ένα μέλος του Στρουθιόμορφα (Τάξη Passeriformes)
Προστέθηκε στις Μάιος 31, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

little_lettie

Ημερομηνία

Μάιος 29, 2023 03:32 ΜΜ MDT
Αμερικάνικος Σταχτογερανός - Photo (c) Ad Konings, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Ad Konings
Η ταυτότητα του χρήστη sbaxter: Αμερικάνικος Σταχτογερανός (Antigone canadensis)
Προστέθηκε στις Μάιος 31, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

little_lettie

Ημερομηνία

Μάιος 29, 2023 03:45 ΜΜ MDT
Agelaius phoeniceus - Photo (c) Ad Konings, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Ad Konings
Η ταυτότητα του χρήστη sbaxter: Agelaius phoeniceus, Ένα μέλος του Στρουθιόμορφα (Τάξη Passeriformes)
Προστέθηκε στις Μάιος 31, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ray378

Ημερομηνία

Μάιος 29, 2023 08:23 ΜΜ MDT

Τόπος

美國猶他綠河 (Google, OSM)
Archilochus alexandri - Photo (c) Michael Gray, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Michael Gray
Η ταυτότητα του χρήστη sbaxter: Archilochus alexandri, Ένα μέλος του Κολίμπρι (Οικογένεια Trochilidae)
Προστέθηκε στις Μάιος 31, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

malfreakinghinton

Ημερομηνία

Απρίλιος 1, 2023 02:09 ΜΜ MDT
Recurvirostra americana - Photo (c) C.V. Vick, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη sbaxter: Recurvirostra americana, Ένα μέλος του Χαραδριόμορφα (Τάξη Charadriiformes)
Προστέθηκε στις Μάιος 31, 2023
Υποστηρικτικό

Στατιστικά

  • 40