Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

girlysound

Ημερομηνία

Απρίλιος 26, 2018 02:52 PM UTC
Phlox divaricata laphamii - Photo (c) Mark Kluge, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη sawbone: Phlox divaricata ssp. laphamii, Ένα μέλος του Ερεικώδη (Τάξη Ericales)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 17, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κοκκινόουρη Γερακίνα (Buteo jamaicensis)

Παρατηρητής

edenswildlife

Ημερομηνία

Αύγουστος 15, 2021 01:05 PM EDT
Κοκκινόουρη Γερακίνα - Photo (c) Craig K. Hunt, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη sawbone: Κοκκινόουρη Γερακίνα (Buteo jamaicensis)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 17, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mansfieldrh

Ημερομηνία

Ιούλιος 28, 2021 08:18 AM EDT

Τόπος

Bellbrook, OH, USA (Google, OSM)
Agelenopsis - Photo (c) Bill Keim, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη sawbone: Γένος Agelenopsis, Ένα μέλος του Αράχνες (Τάξη Araneae)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 29, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dorank23

Ημερομηνία

Ιούλιος 2, 2021 08:19 PM EDT
Dolomedes - Photo (c) Danny Goodding, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη sawbone: Γένος Dolomedes, Ένα μέλος του Αράχνες (Τάξη Araneae)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 27, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jessiross517

Ημερομηνία

Ιούλιος 19, 2021 05:38 PM EDT
Agelenopsis - Photo (c) Bill Keim, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη sawbone: Γένος Agelenopsis, Ένα μέλος του Αράχνες (Τάξη Araneae)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 27, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bamedlin

Ημερομηνία

Απρίλιος 2021

Τόπος

Ohio, US (Google, OSM)
Anaxyrus americanus - Photo (c) Gerry Salmon, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη sawbone: Anaxyrus americanus, Ένα μέλος του Φρύνος (Οικογένεια Bufonidae)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 27, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gerbatron

Ημερομηνία

Ιούλιος 12, 2021 05:34 PM EDT
Αμερικανικός Βουβαλοβάτραχος - Photo (c) bubbacho, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη sawbone: Αμερικανικός Βουβαλοβάτραχος (Lithobates catesbeianus)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 27, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

matthew-masry

Ημερομηνία

Ιούλιος 14, 2021 09:55 PM EDT
Anaxyrus americanus - Photo (c) Gerry Salmon, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη sawbone: Anaxyrus americanus, Ένα μέλος του Φρύνος (Οικογένεια Bufonidae)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 27, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αμερικανική Τσίχλα (Turdus migratorius)

Παρατηρητής

george1997

Ημερομηνία

Ιούνιος 1, 2021 01:16 PM EDT
Αμερικανική Τσίχλα - Photo (c) Dennis Church, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη sawbone: Αμερικανική Τσίχλα (Turdus migratorius)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 27, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Σταβλοχελίδονο (Hirundo rustica)

Παρατηρητής

angieseltzer

Ημερομηνία

Ιούνιος 12, 2021 11:35 AM EDT
Σταβλοχελίδονο - Photo (c) Alan Vernon, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη sawbone: Σταβλοχελίδονο (Hirundo rustica)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 27, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Καναδική Χήνα (Branta canadensis)

Παρατηρητής

george1997

Ημερομηνία

Ιούνιος 21, 2021 02:20 PM EDT
Καναδική Χήνα - Photo (c) Thomas J. Bright, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη sawbone: Καναδική Χήνα (Branta canadensis)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 27, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αμερικανική Τσίχλα (Turdus migratorius)

Παρατηρητής

jtruax

Ημερομηνία

Αύγουστος 25, 2019 06:22 PM EDT
Αμερικανική Τσίχλα - Photo (c) Dennis Church, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη sawbone: Αμερικανική Τσίχλα (Turdus migratorius)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 27, 2021
Κορυφαίος

Στατιστικά

  • 12