Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

valentinabuono

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2021
Eumodicogryllus bordigalensis - Photo (c) Valter Jacinto, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη savo: Eumodicogryllus bordigalensis, Ένα μέλος του Γρυλλίνες (Υποοικογένεια Gryllinae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 20, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Brouchos Locusta migratoria

Παρατηρητής

kawtarelomari

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 18, 2021 11:31 PM EEST

Περιγραφή

Ieri ho trovato questa specie sul parquet di casa mia , si muove con la luce mentre al buio sta fermo ed emette dei suoni .Si muove saltellando da un posto all’altro ed è molto agile

Brouchos - Photo (c) Enrique Baquero, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη savo: Brouchos (Locusta migratoria)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 20, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

edorazzetti

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 18, 2021 08:09 PM CEST
Eumodicogryllus bordigalensis - Photo (c) Valter Jacinto, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη savo: Eumodicogryllus bordigalensis, Ένα μέλος του Γρυλλίνες (Υποοικογένεια Gryllinae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 20, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lucapassalacqua

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 19, 2021 10:36 AM CEST
Chorthippus dorsatus - Photo (c) Lupoli Roland, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη savo: Chorthippus dorsatus, Ένα μέλος του Ακριδίδες (Οικογένεια Acrididae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 20, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

davidegiuliano

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 19, 2021 10:36 AM CEST
Nemobius sylvestris - Photo (c) Jakob Jilg, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη savo: Nemobius sylvestris, Ένα μέλος του Νεμομπιίνες (Υποοικογένεια Nemobiinae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 20, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

davidegiuliano

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 19, 2021 10:51 AM CEST

Περιγραφή

Trovata morta

Platycleis grisea - Photo (c) Giacomo Gola, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη savo: Platycleis grisea, Ένα μέλος του Τεττιγονίνες (Υποοικογένεια Tettigoniinae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 20, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

davidegiuliano

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 19, 2021 11:28 AM CEST
Antaxius pedestris - Photo (c) Marcello Consolo, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη savo: Antaxius pedestris, Ένα μέλος του Τεττιγονίνες (Υποοικογένεια Tettigoniinae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 20, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

davidegiuliano

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 19, 2021 03:07 PM CEST
Omocestus rufipes - Photo (c) Gilles San Martin, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη savo: Omocestus rufipes, Ένα μέλος του Ακριδίδες (Οικογένεια Acrididae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 20, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

davidegiuliano

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 19, 2021 03:19 PM CEST
Κοινή Ακρίδα Της Μακίας - Photo (c) jessica09, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη savo: Κοινή Ακρίδα Της Μακίας (Pezotettix giornae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 20, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

davidegiuliano

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 19, 2021 03:31 PM CEST
Gomphocerippus rufus - Photo (c) Laurence Livermore, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη savo: Gomphocerippus rufus, Ένα μέλος του Ακριδίδες (Οικογένεια Acrididae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 20, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ακρίδα Η Ουγγρική Acrida ungarica

Παρατηρητής

albid81

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 19, 2021 05:11 PM EEST
Ακρίδα Η Ουγγρική - Photo (c) Ferran Turmo Gort, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη savo: Ακρίδα Η Ουγγρική (Acrida ungarica)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 20, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

albertomanganaro

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 19, 2021 03:37 PM CEST
Decticus albifrons - Photo (c) Damiano, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη savo: Decticus albifrons, Ένα μέλος του Τεττιγονίνες (Υποοικογένεια Tettigoniinae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 20, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

l_p

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 13, 2021 09:45 AM EEST
Eyprepocnemis plorans - Photo (c) Paolo Mazzei, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη savo: Eyprepocnemis plorans, Ένα μέλος του Ακριδίδες (Οικογένεια Acrididae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 14, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

riccardo203

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 13, 2021 05:52 PM CEST
Leptophyes punctatissima - Photo (c) tuggip_t, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη savo: Leptophyes punctatissima, Ένα μέλος του Φανεροπτερίνες (Υποοικογένεια Phaneropterinae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 14, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

riccardo203

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 13, 2021 06:00 PM CEST
Cyrtaspis scutata - Photo (c) Gilles San Martin, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη savo: Cyrtaspis scutata, Ένα μέλος του Τεττιγονίδες (Οικογένεια Tettigoniidae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 14, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

matteoalvin91

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 13, 2021 10:27 PM EEST
Gryllomorpha dalmatina - Photo (c) Gilles San Martin, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη savo: Gryllomorpha dalmatina, Ένα μέλος του Γρυλλόμορφα (Υπογένος Gryllomorpha)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 14, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ακρίδα Η Ουγγρική Acrida ungarica

Παρατηρητής

phaedrae

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 13, 2021 08:15 PM UTC
Ακρίδα Η Ουγγρική - Photo (c) Ferran Turmo Gort, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη savo: Ακρίδα Η Ουγγρική (Acrida ungarica)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 14, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Γρύλλος Ο Δίστικτος Gryllus bimaculatus

Παρατηρητής

diletta4

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 14, 2021 12:45 AM CEST
Γρύλλος Ο Δίστικτος - Photo (c) Konstantinos Kalaentzis, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη savo: Γρύλλος Ο Δίστικτος (Gryllus bimaculatus)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 14, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

stefano_berto

Ημερομηνία

Ιούλιος 27, 2021 03:41 PM CEST
Lycaena dispar - Photo (c) Anne SORBES, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA), uploaded by Anne Sorbes
Η ταυτότητα του χρήστη savo: Lycaena dispar, Ένα μέλος του Λυκαινίδες (Οικογένεια Lycaenidae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 10, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

luca-cristiano

Ημερομηνία

Ιούνιος 3, 2021 12:18 PM CEST

Περιγραφή

LD PSR 2021

Lycaena dispar - Photo (c) Anne SORBES, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA), uploaded by Anne Sorbes
Η ταυτότητα του χρήστη savo: Lycaena dispar, Ένα μέλος του Λυκαινίδες (Οικογένεια Lycaenidae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 10, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

beatrice136

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 9, 2021 11:28 AM CEST
Lycaena dispar - Photo (c) Anne SORBES, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA), uploaded by Anne Sorbes
Η ταυτότητα του χρήστη savo: Lycaena dispar, Ένα μέλος του Λυκαινίδες (Οικογένεια Lycaenidae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 10, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

beatrice136

Ημερομηνία

Ιούλιος 29, 2021 11:55 AM CEST

Περιγραφή

Trovate due uova già abbandonate e un individuo maschio adulto predato lungo il transetto

Lycaena dispar - Photo (c) Anne SORBES, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA), uploaded by Anne Sorbes
Η ταυτότητα του χρήστη savo: Lycaena dispar, Ένα μέλος του Λυκαινίδες (Οικογένεια Lycaenidae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 10, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sindic

Ημερομηνία

Ιούλιος 29, 2021 02:14 PM CEST
Lycaena dispar - Photo (c) Anne SORBES, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA), uploaded by Anne Sorbes
Η ταυτότητα του χρήστη savo: Lycaena dispar, Ένα μέλος του Λυκαινίδες (Οικογένεια Lycaenidae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 10, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

paolilli

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2021

Τόπος

Piemonte, IT (Google, OSM)
Lycaena dispar - Photo (c) Anne SORBES, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA), uploaded by Anne Sorbes
Η ταυτότητα του χρήστη savo: Lycaena dispar, Ένα μέλος του Λυκαινίδες (Οικογένεια Lycaenidae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 10, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ppiero

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 9, 2021 01:18 PM CEST

Περιγραφή

Su rumex, 3 ovature in prato di erba medica

Lycaena dispar - Photo (c) Anne SORBES, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA), uploaded by Anne Sorbes
Η ταυτότητα του χρήστη savo: Lycaena dispar, Ένα μέλος του Λυκαινίδες (Οικογένεια Lycaenidae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 10, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

fabrizio_pensati

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2, 2021

Περιγραφή

Adulto in bottinamento su Medicago

Lycaena dispar - Photo (c) Anne SORBES, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA), uploaded by Anne Sorbes
Η ταυτότητα του χρήστη savo: Lycaena dispar, Ένα μέλος του Λυκαινίδες (Οικογένεια Lycaenidae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 10, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

julianbecker

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 6, 2021 04:00 PM EEST
Calliptamus - Photo (c) Jakob Fahr, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη savo: Γένος Calliptamus, Ένα μέλος του Ακριδίδες (Οικογένεια Acrididae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 10, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

franci_p

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 6, 2021 03:40 PM UTC
Eyprepocnemis plorans - Photo (c) Paolo Mazzei, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη savo: Eyprepocnemis plorans, Ένα μέλος του Ακριδίδες (Οικογένεια Acrididae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 10, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

davidenesti

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 7, 2021 10:52 AM UTC
Κοινή Ακρίδα Της Μακίας - Photo (c) jessica09, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη savo: Κοινή Ακρίδα Της Μακίας (Pezotettix giornae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 10, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alexandre349

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 8, 2021 02:18 PM UTC
Ανακρίδιο Το Αιγυπτιακό - Photo (c) Konstantinos Kalaentzis, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη savo: Ανακρίδιο Το Αιγυπτιακό (Anacridium aegyptium)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 10, 2021
Υποστηρικτικό

Στατιστικά

  • 3920