Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

larrykoopa

Ημερομηνία

Νοέμβριος 29, 2023 12:52 ΜΜ PST
Schistocerca nitens - Photo (c) Ryan O'Donnell, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Ryan O'Donnell
Η ταυτότητα του χρήστη saucegandhi: Schistocerca nitens, Ένα μέλος του Ακριδίδες (Οικογένεια Acrididae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 30, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

fernandalicona

Ημερομηνία

Μάρτιος 23, 2021 01:49 ΜΜ UTC
Schistocerca nitens - Photo (c) Wes Gapp, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Wes Gapp
Η ταυτότητα του χρήστη saucegandhi: Σύνθετο Schistocerca nitens, Ένα μέλος του Ακριδίδες (Οικογένεια Acrididae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 30, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

eteyssier

Ημερομηνία

Μάρτιος 18, 2021 07:12 ΜΜ UTC
Schistocerca nitens - Photo (c) Wes Gapp, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Wes Gapp
Η ταυτότητα του χρήστη saucegandhi: Σύνθετο Schistocerca nitens, Ένα μέλος του Ακριδίδες (Οικογένεια Acrididae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 30, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

emmanuelestf

Ημερομηνία

Μάρτιος 8, 2021 01:04 ΜΜ UTC
Schistocerca nitens - Photo (c) Wes Gapp, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Wes Gapp
Η ταυτότητα του χρήστη saucegandhi: Σύνθετο Schistocerca nitens, Ένα μέλος του Ακριδίδες (Οικογένεια Acrididae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 30, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nyr

Ημερομηνία

Απρίλιος 16, 2021 11:00 ΠΜ CDT
Schistocerca nitens - Photo (c) Ryan O'Donnell, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Ryan O'Donnell
Η ταυτότητα του χρήστη saucegandhi: Schistocerca nitens, Ένα μέλος του Ακριδίδες (Οικογένεια Acrididae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 30, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tereso30

Ημερομηνία

Απρίλιος 28, 2021 08:59 ΜΜ CDT
Schistocerca nitens - Photo (c) Wes Gapp, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Wes Gapp
Η ταυτότητα του χρήστη saucegandhi: Σύνθετο Schistocerca nitens, Ένα μέλος του Ακριδίδες (Οικογένεια Acrididae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 30, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

zory1606

Ημερομηνία

Απρίλιος 30, 2021
Schistocerca nitens - Photo (c) Wes Gapp, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Wes Gapp
Η ταυτότητα του χρήστη saucegandhi: Σύνθετο Schistocerca nitens, Ένα μέλος του Ακριδίδες (Οικογένεια Acrididae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 30, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ana_manzano

Ημερομηνία

Μάιος 2, 2021 06:09 ΠΜ UTC
Schistocerca nitens - Photo (c) Ryan O'Donnell, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Ryan O'Donnell
Η ταυτότητα του χρήστη saucegandhi: Schistocerca nitens, Ένα μέλος του Ακριδίδες (Οικογένεια Acrididae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 30, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

radio_coyotepec2020

Ημερομηνία

Μάιος 1, 2021 10:04 ΠΜ UTC
Schistocerca nitens - Photo (c) Ryan O'Donnell, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Ryan O'Donnell
Η ταυτότητα του χρήστη saucegandhi: Schistocerca nitens, Ένα μέλος του Ακριδίδες (Οικογένεια Acrididae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 30, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alelujan

Ημερομηνία

Μάιος 2, 2021 01:01 ΜΜ UTC
Schistocerca nitens - Photo (c) Ryan O'Donnell, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Ryan O'Donnell
Η ταυτότητα του χρήστη saucegandhi: Schistocerca nitens, Ένα μέλος του Ακριδίδες (Οικογένεια Acrididae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 30, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

edwinfuentes

Ημερομηνία

Μάιος 2, 2021 11:10 ΠΜ CDT

Τόπος

Coyotepec (Google, OSM)
Schistocerca nitens - Photo (c) Ryan O'Donnell, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Ryan O'Donnell
Η ταυτότητα του χρήστη saucegandhi: Schistocerca nitens, Ένα μέλος του Ακριδίδες (Οικογένεια Acrididae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 30, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

wendolinmartinez

Ημερομηνία

Μάιος 2, 2021 12:36 ΜΜ CDT
Schistocerca nitens - Photo (c) Ryan O'Donnell, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Ryan O'Donnell
Η ταυτότητα του χρήστη saucegandhi: Schistocerca nitens, Ένα μέλος του Ακριδίδες (Οικογένεια Acrididae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 30, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

radio_coyotepec2020

Ημερομηνία

Μάιος 1, 2021 10:05 ΠΜ UTC
Schistocerca nitens - Photo (c) Ryan O'Donnell, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Ryan O'Donnell
Η ταυτότητα του χρήστη saucegandhi: Schistocerca nitens, Ένα μέλος του Ακριδίδες (Οικογένεια Acrididae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 30, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

eu_ella

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 2019

Τόπος

Mexico (Google, OSM)
Schistocerca - Photo (c) Jerry Oldenettel, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη saucegandhi: Γένος Schistocerca, Ένα μέλος του Ακριδίδες (Οικογένεια Acrididae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 30, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

estebee

Ημερομηνία

Μάιος 17, 2021 12:47 ΜΜ CDT
Schistocerca nitens - Photo (c) Ryan O'Donnell, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Ryan O'Donnell
Η ταυτότητα του χρήστη saucegandhi: Schistocerca nitens, Ένα μέλος του Ακριδίδες (Οικογένεια Acrididae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 30, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

donpepegd21

Ημερομηνία

Μάιος 23, 2021 06:47 ΠΜ HST
Schistocerca nitens - Photo (c) Wes Gapp, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Wes Gapp
Η ταυτότητα του χρήστη saucegandhi: Σύνθετο Schistocerca nitens, Ένα μέλος του Ακριδίδες (Οικογένεια Acrididae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 30, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

marcozozaya

Ημερομηνία

Ιούλιος 10, 2021 11:49 ΠΜ CDT
Schistocerca obscura - Photo (c) Mary Keim, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη saucegandhi: Schistocerca obscura, Ένα μέλος του Ακριδίδες (Οικογένεια Acrididae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 30, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tamarindo1

Ημερομηνία

Ιούνιος 29, 2021 10:23 ΠΜ +13
Schistocerca piceifrons - Photo (c) Jorge A. Pérez Torres, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Jorge A. Pérez Torres
Η ταυτότητα του χρήστη saucegandhi: Schistocerca piceifrons, Ένα μέλος του Ακριδίδες (Οικογένεια Acrididae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 30, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

almanuez

Ημερομηνία

Απρίλιος 20, 2020
Schistocerca nitens - Photo (c) Wes Gapp, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Wes Gapp
Η ταυτότητα του χρήστη saucegandhi: Σύνθετο Schistocerca nitens, Ένα μέλος του Ακριδίδες (Οικογένεια Acrididae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 30, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

crisclat

Ημερομηνία

Ιούνιος 7, 2021 06:11 ΜΜ MDT
Schistocerca nitens - Photo (c) Ryan O'Donnell, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Ryan O'Donnell
Η ταυτότητα του χρήστη saucegandhi: Schistocerca nitens, Ένα μέλος του Ακριδίδες (Οικογένεια Acrididae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 30, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

swimkang

Ημερομηνία

Ιούνιος 18, 2022 09:54 ΠΜ CST
Chondracris rosea - Photo (c) Manoj Samuel Grg, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Manoj Samuel Grg
Η ταυτότητα του χρήστη saucegandhi: Chondracris rosea, Ένα μέλος του Ακριδίδες (Οικογένεια Acrididae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 30, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ανακρίδιο Το Αιγυπτιακό (Anacridium aegyptium)

Παρατηρητής

rosa_fogli_l

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 11, 2023 10:47 ΜΜ CEST
Ανακρίδιο Το Αιγυπτιακό - Photo (c) Konstantinos Kalaentzis, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Konstantinos Kalaentzis
Η ταυτότητα του χρήστη saucegandhi: Ανακρίδιο Το Αιγυπτιακό (Anacridium aegyptium)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 30, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

liliana376

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 19, 2023 08:49 ΠΜ PDT
Schistocerca nitens - Photo (c) Ryan O'Donnell, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Ryan O'Donnell
Η ταυτότητα του χρήστη saucegandhi: Schistocerca nitens, Ένα μέλος του Ακριδίδες (Οικογένεια Acrididae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 30, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

reveccap

Ημερομηνία

Οκτώβριος 21, 2023 01:11 ΜΜ EDT

Τόπος

Poinciana, FL, USA (Google, OSM)
Schistocerca americana - Photo (c) Bryan, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Bryan
Η ταυτότητα του χρήστη saucegandhi: Schistocerca americana, Ένα μέλος του Ακριδίδες (Οικογένεια Acrididae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 30, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

iriswhispering2

Ημερομηνία

Νοέμβριος 22, 2023 08:13 ΠΜ PST

Τόπος

Monrovia, CA, USA (Google, OSM)

Περιγραφή

The grasshopper that is eating my plants has molted in the rosemary bush.

Schistocerca nitens - Photo (c) Ryan O'Donnell, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Ryan O'Donnell
Η ταυτότητα του χρήστη saucegandhi: Schistocerca nitens, Ένα μέλος του Ακριδίδες (Οικογένεια Acrididae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 30, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

weligweevil

Ημερομηνία

Νοέμβριος 20, 2023 11:52 ΠΜ PST
Schistocerca nitens - Photo (c) Ryan O'Donnell, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Ryan O'Donnell
Η ταυτότητα του χρήστη saucegandhi: Schistocerca nitens, Ένα μέλος του Ακριδίδες (Οικογένεια Acrididae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 30, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pecosvalleydiamond

Ημερομηνία

Μάρτιος 2012

Τόπος

Florida, US (Google, OSM)
Schistocerca americana - Photo (c) Bryan, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Bryan
Η ταυτότητα του χρήστη saucegandhi: Schistocerca americana, Ένα μέλος του Ακριδίδες (Οικογένεια Acrididae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 30, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lsmith3

Ημερομηνία

Οκτώβριος 27, 2023 09:42 ΠΜ EDT
Schistocerca serialis cubense - Photo (c) stevewalternature, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη saucegandhi: Schistocerca serialis ssp. cubense, Ένα μέλος του Ακριδίδες (Οικογένεια Acrididae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 30, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

maria_joao78878

Ημερομηνία

Νοέμβριος 23, 2023 05:15 ΜΜ GMT
Ornithacris cavroisi - Photo (c) Maria João Saraiva, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Maria João Saraiva
Η ταυτότητα του χρήστη saucegandhi: Ornithacris cavroisi, Ένα μέλος του Ακριδίδες (Οικογένεια Acrididae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 30, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

oceanicwilderness

Ημερομηνία

Νοέμβριος 24, 2023 10:37 ΠΜ CST
Schistocerca lineata - Photo (c) Greg Lasley, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Greg Lasley
Η ταυτότητα του χρήστη saucegandhi: Schistocerca lineata, Ένα μέλος του Ακριδίδες (Οικογένεια Acrididae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 30, 2023
Βελτίωση

Στατιστικά

  • 108654