Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Παρατηρητής

kevin_nishimura

Ημερομηνία

Ιούνιος 1, 2021 06:23 PM CDT

Περιγραφή

Dominio: Eukaryota
Reino: Chromista
(algas pardas y parientes)
Filo: Ochrophyta
(ocrofitas)
Clase: Bacillariophyceae
(diatomeas)
Subclase: Coscinodiscophycidae
(diatomeas radiales céntricas)
Orden: Triceratiales
(triceratiales)
Familia: Triceratiaceae
(triceratiaceae)
Género: Odontella
(odontella)
Especie: Odontella sinensis
(odontella sinensis)

ID: 2 O: 3

Foto: by Nishimura Hernandez Kevin.

Odontella sinensis - Photo (c) Sarka Martinez, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη sarka: Odontella sinensis, Ένα μέλος του Διάτομα (Ομοταξία Bacillariophyceae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 24, 2021.
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Παρατηρητής

threeagoutdoors

Ημερομηνία

Μάρτιος 9, 2021 11:30 AM CST
Sabellastarte magnifica - Photo (c) Ana Carolina Hernández-Oquet, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη sarka: Sabellastarte magnifica, Ένα μέλος του Πολύχαιτοι (Ομοταξία Polychaeta)
Προστέθηκε στις Μάιος 14, 2021.
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Παρατηρητής

threeagoutdoors

Ημερομηνία

Μάρτιος 9, 2021 11:30 AM CST

Περιγραφή

They have a very wide variety of colors.

Spirobranchus giganteus - Photo (c) Richard Ling, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη sarka: Spirobranchus giganteus, Ένα μέλος του Πολύχαιτοι (Ομοταξία Polychaeta)
Προστέθηκε στις Μάιος 14, 2021.
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

vasilis_stergios

Ημερομηνία

Απρίλιος 30, 2021 02:22 PM +03
Radiozoa - Photo (c) Picturepest, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη sarka: Συνομοταξία Radiozoa, Ένα μέλος του Χρωμιστά (Βασίλειο Chromista)
Προστέθηκε στις Μάιος 02, 2021.
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

vasilis_stergios

Ημερομηνία

Απρίλιος 30, 2021 02:22 PM +03
Radiolaria - Photo anonymous, δεν υπάρχουν γνωστοί περιορισμοί πνευματικών δικαιωμάτων (Κοινό Κτήμα)
Η ταυτότητα του χρήστη sarka: Τάξη Radiolaria, Ένα μέλος του Χρωμιστά (Βασίλειο Chromista)
Προστέθηκε στις Μάιος 02, 2021.
Αντισυμβατική

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

threeagoutdoors

Ημερομηνία

Μάρτιος 10, 2021 03:30 PM CST
Notaulax occidentalis - Photo (c) John C., μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη sarka: Notaulax occidentalis, Ένα μέλος του Πολύχαιτοι (Ομοταξία Polychaeta)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 15, 2021.
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Παρατηρητής

javierahr

Ημερομηνία

Οκτώβριος 24, 2015 03:42 PM ADT
Bidens alba - Photo (c) Kickflip329, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη sarka: Bidens alba, Ένα μέλος του Αστεροειδή (Υποοικογένεια Asteroideae)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 08, 2021.
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από έναν διαχωρισμό ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Παρατηρητής

gilnelson

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 26, 2014 10:52 AM EDT

Περιγραφή

Nature trail outside the Florida Museum of a Natural History.

Bidens alba - Photo (c) Kickflip329, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη sarka: Bidens alba, Ένα μέλος του Αστεροειδή (Υποοικογένεια Asteroideae)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 08, 2021.
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από έναν διαχωρισμό ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Παρατηρητής

taogirl

Ημερομηνία

Νοέμβριος 28, 2014
Bidens alba - Photo (c) Kickflip329, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη sarka: Bidens alba, Ένα μέλος του Αστεροειδή (Υποοικογένεια Asteroideae)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 08, 2021.
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από έναν διαχωρισμό ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Νηματώδη Συνομοταξία Nematoda

Παρατηρητής

imasongster

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 20, 2020 01:24 PM EST
Νηματώδη - Photo (c) David Cappaert, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη sarka: Νηματώδη (Συνομοταξία Nematoda)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 21, 2020.
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Παρατηρητής

mayacrow

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 15, 2020 01:47 PM EST
Stomolophus meleagris - Photo (c) Bill Keim, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη sarka: Stomolophus meleagris, Ένα μέλος του Ριζοστοματοειδή (Υπεροικογένεια Rhizostomatoidea)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 18, 2020.
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Παρατηρητής

hawnzd

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 13, 2020 10:29 PM PST
Urticina grebelnyi - Photo (c) Robin Gwen Agarwal, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη sarka: Urticina grebelnyi, Ένα μέλος του Κνιδόζωα (Συνομοταξία Cnidaria)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 18, 2020.
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Παρατηρητής

photo-nature

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 17, 2020 10:28 PM CET

Τόπος

Bandol, France (Google, OSM)
Euplotes - Photo (c) Vicente Franch Meneu, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη sarka: Γένος Euplotes, Ένα μέλος του Χρωμιστά (Βασίλειο Chromista)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 18, 2020.
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Τι

Καπέλο Της Μάγισσας Hygrocybe conica

Παρατηρητής

prutowski

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 9, 2020 02:31 PM PST
Καπέλο Της Μάγισσας - Photo (c) kmohatt, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη sarka: Καπέλο Της Μάγισσας (Hygrocybe conica)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 18, 2020.
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Παρατηρητής

dsdego

Ημερομηνία

Νοέμβριος 29, 2020 03:41 PM UTC
Russula - Photo (c) naturaladventurer, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη sarka: Γένος Russula, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 14, 2020.
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Παρατηρητής

emma_in_nature

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 6, 2020 02:37 PM UTC
Nucella lamellosa - Photo (c) Robin Gwen Agarwal, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη sarka: Nucella lamellosa, Ένα μέλος του Γαστερόποδα (Ομοταξία Gastropoda)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 14, 2020.
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Παρατηρητής

wildie

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 5, 2020 01:37 PM UTC
Helvella vespertina - Photo (c) Alan Rockefeller, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη sarka: Helvella vespertina, Ένα μέλος του Ασκομύκητες (Συνομοταξία Ascomycota)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 14, 2020.
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Παρατηρητής

gpaulay

Ημερομηνία

Μάιος 29, 2020 09:17 AM EDT
Ariolimax columbianus - Photo (c) ritchie, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη sarka: Ariolimax columbianus, Ένα μέλος του Αριωνιοειδή (Ανθυποτάξη Arionoidei)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 14, 2020.
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

meg_howard87

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 11, 2020 01:59 PM PST
Helvella vespertina - Photo (c) Alan Rockefeller, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη sarka: Helvella vespertina, Ένα μέλος του Ασκομύκητες (Συνομοταξία Ascomycota)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 14, 2020.
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Παρατηρητής

prutowski

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 3, 2020 02:16 PM PST
Peltigera - Photo (c) Dwayne Sabine, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη sarka: Γένος Peltigera, Ένα μέλος του Ασκομύκητες (Συνομοταξία Ascomycota)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 14, 2020.
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Παρατηρητής

emma_in_nature

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 7, 2020 04:06 PM UTC
Henricia leviuscula - Photo (c) Jerry Kirkhart, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη sarka: Henricia leviuscula, Ένα μέλος του Αστερίας (Ομοταξία Asteroidea)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 14, 2020.
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

aurora_doty

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 2, 2020 10:41 PM UTC
Henricia leviuscula - Photo (c) Jerry Kirkhart, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη sarka: Henricia leviuscula, Ένα μέλος του Αστερίας (Ομοταξία Asteroidea)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 14, 2020.
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Παρατηρητής

shelby_fox1

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 7, 2020 03:07 PM PST
Δίθυρα - Photo (c) Tim Quinn, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη sarka: Δίθυρα (Ομοταξία Bivalvia)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 14, 2020.
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Τι

Σπονδυλωτό Υποσυνομοταξία Vertebrata

Παρατηρητής

shelby_fox1

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 6, 2020 03:59 PM PST
Ζώα - Photo Δεν διατηρούνται δικαιώματα
Η ταυτότητα του χρήστη sarka: Ζώα (Βασίλειο Animalia)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 14, 2020.
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kristintolle

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 6, 2020 02:18 AM PST
Helvella vespertina - Photo (c) Alan Rockefeller, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη sarka: Helvella vespertina, Ένα μέλος του Ασκομύκητες (Συνομοταξία Ascomycota)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 14, 2020.
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kaseymaryo7

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 2020

Τόπος

Washington, US (Google, OSM)
Helvella - Photo (c) Davide Puddu, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη sarka: Γένος Helvella, Ένα μέλος του Ασκομύκητες (Συνομοταξία Ascomycota)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 14, 2020.
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Παρατηρητής

outdoorlady

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 12, 2020 02:45 PM UTC
Tremella mesenterica - Photo (c) wojtest, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη sarka: Tremella mesenterica, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 14, 2020.
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Παρατηρητής

hrickman11

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 11, 2020 08:08 PM UTC
Henricia leviuscula - Photo (c) Jerry Kirkhart, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη sarka: Henricia leviuscula, Ένα μέλος του Αστερίας (Ομοταξία Asteroidea)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 14, 2020.
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Τι

Κίρσιο Το Κοινό Cirsium vulgare

Παρατηρητής

shorinn

Ημερομηνία

Αύγουστος 31, 2020 10:43 AM PDT
Κίρσιο Το Κοινό - Photo (c) S. Rae, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη sarka: Κίρσιο Το Κοινό (Cirsium vulgare)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 14, 2020.
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

shorinn

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 3, 2020 10:53 AM PDT
Rubus parviflorus - Photo (c) CAJC: in the PNW, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη sarka: Rubus parviflorus, Ένα μέλος του Βάτος (Γένος Rubus)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 14, 2020.
Υποστηρικτικό

Στατιστικά

  • 3918