Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Βραχοκιρκίνεζο (Falco tinnunculus)

Παρατηρητής

juan_sphex

Ημερομηνία

Μάιος 1, 2022 10:50 AM CEST
Βραχοκιρκίνεζο - Photo (c) Ximo Galarza, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη saranavarro: Βραχοκιρκίνεζο (Falco tinnunculus)
Προστέθηκε στις Μάιος 02, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Βραχοκιρκίνεζο (Falco tinnunculus)

Παρατηρητής

juan_sphex

Ημερομηνία

Μάιος 1, 2022 11:27 AM CEST
Βραχοκιρκίνεζο - Photo (c) Ximo Galarza, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη saranavarro: Βραχοκιρκίνεζο (Falco tinnunculus)
Προστέθηκε στις Μάιος 02, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sergiolc_2077--el_avistador

Ημερομηνία

Μάιος 1, 2022 08:00 PM CEST
Psammodromus hispanicus - Photo (c) Sara Navarro, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Sara Navarro
Η ταυτότητα του χρήστη saranavarro: Psammodromus hispanicus, Ένα μέλος του Σαυρίδες (Οικογένεια Lacertidae)
Προστέθηκε στις Μάιος 02, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

angel_fernandez_cancio

Ημερομηνία

Απρίλιος 27, 2022 05:40 PM CEST
Cynara tournefortii - Photo (c) Philmarin, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη saranavarro: Cynara tournefortii, Ένα μέλος του Κυνάρα (Γένος Cynara)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 28, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

angel_fernandez_cancio

Ημερομηνία

Απρίλιος 27, 2022 06:46 PM CEST
Cynara tournefortii - Photo (c) Philmarin, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη saranavarro: Cynara tournefortii, Ένα μέλος του Κυνάρα (Γένος Cynara)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 28, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

angel_fernandez_cancio

Ημερομηνία

Απρίλιος 27, 2022 05:51 PM CEST
Cynara tournefortii - Photo (c) Philmarin, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη saranavarro: Cynara tournefortii, Ένα μέλος του Κυνάρα (Γένος Cynara)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 28, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Διτριχία Η Ιξώδης (Dittrichia viscosa)

Παρατηρητής

pahicu

Ημερομηνία

Απρίλιος 9, 2022 07:21 PM CEST
Διτριχία Η Ιξώδης - Photo (c) Maria Emília Martins, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA), uploaded by Maria Emília Martins
Η ταυτότητα του χρήστη saranavarro: Διτριχία Η Ιξώδης (Dittrichia viscosa)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 16, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

toledano

Ημερομηνία

Μάρτιος 27, 2022 11:21 AM CEST
Psilothrix viridicoerulea - Photo (c) Adrián  Castillo Rivera, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη saranavarro: Psilothrix viridicoerulea, Ένα μέλος του Πολυφάγα (Υποτάξη Polyphaga)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 05, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Καστανόπαπια (Tadorna ferruginea)

Παρατηρητής

pirataber

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 13, 2022 02:10 PM CET
Καστανόπαπια - Photo (c) egorbirder, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη saranavarro: Καστανόπαπια (Tadorna ferruginea)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 05, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ψαλιδιάρης (Milvus milvus)

Παρατηρητής

pirataber

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 13, 2022 02:55 PM CET
Ψαλιδιάρης - Photo (c) Noel Reynolds, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη saranavarro: Ψαλιδιάρης (Milvus milvus)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 05, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ταράξακος (Γένος Taraxacum)

Παρατηρητής

grulla2021

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 27, 2022 12:07 PM CET
Αγριοράδικο - Photo (c) stremblay21, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by stremblay21
Η ταυτότητα του χρήστη saranavarro: Αγριοράδικο (Taraxacum officinale)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 27, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

grulla2021

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 27, 2022 11:50 AM CET
Verbascum sinuatum - Photo (c) .Bambo., μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη saranavarro: Verbascum sinuatum, Ένα μέλος του Φλόμος (Γένος Verbascum)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 27, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mario_marquez_toribio

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 27, 2022 12:23 PM CET
Ameles - Photo (c) Bernard DUPONT, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη saranavarro: Γένος Ameles, Ένα μέλος του Σχιζομαντώδη (Ανθυποτάξη Schizomantodea)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 27, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

takakiitoh

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 11, 2022 12:48 PM CET
Lumbricus terrestris - Photo (c) Rob Curtis, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA), uploaded by Rob Curtis
Η ταυτότητα του χρήστη saranavarro: Lumbricus terrestris, Ένα μέλος του Γαιοσκώληκες (Οικογένεια Lumbricidae)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 11, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

takakiitoh

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 11, 2022 12:48 PM CET

Τόπος

Madrid, España (Google, OSM)
Lumbricus terrestris - Photo (c) Rob Curtis, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA), uploaded by Rob Curtis
Η ταυτότητα του χρήστη saranavarro: Lumbricus terrestris, Ένα μέλος του Γαιοσκώληκες (Οικογένεια Lumbricidae)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 11, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

takakiitoh

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 11, 2022 12:14 PM CET
Aphis fabae - Photo (c) Erik Jørgensen, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη saranavarro: Aphis fabae, Ένα μέλος του Αφίδες (Γένος Aphis)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 11, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Διτριχία Η Ιξώδης (Dittrichia viscosa)

Παρατηρητής

eg1902

Ημερομηνία

Ιανουάριος 23, 2022 12:18 PM CET
Διτριχία Η Ιξώδης - Photo (c) Maria Emília Martins, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA), uploaded by Maria Emília Martins
Η ταυτότητα του χρήστη saranavarro: Διτριχία Η Ιξώδης (Dittrichia viscosa)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 06, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αμυγδαλιά (Prunus amygdalus)

Παρατηρητής

manuel_hb

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 6, 2022 11:31 AM CET

Τόπος

Laguna de Ambroz (Google, OSM)
Αμυγδαλιά - Photo (c) Ron Frumkin, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Ron Frumkin
Η ταυτότητα του χρήστη saranavarro: Αμυγδαλιά (Prunus amygdalus)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 06, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tonysalix77

Ημερομηνία

Απρίλιος 29, 2021 09:51 AM UTC
Onobrychis humilis matritensis - Photo (c) jaimebraschi, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by jaimebraschi
Η ταυτότητα του χρήστη saranavarro: Onobrychis humilis ssp. matritensis, Ένα μέλος του Ψυχανθή (Υποοικογένεια Faboideae)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 08, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alejandromartinez99

Ημερομηνία

Απρίλιος 30, 2021 07:16 PM SAST
Hippocrepis scabra - Photo (c) Ángel Fernández Cancio, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Ángel Fernández Cancio
Η ταυτότητα του χρήστη saranavarro: Hippocrepis scabra, Ένα μέλος του Ψυχανθή (Υποοικογένεια Faboideae)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 08, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Διτριχία Η Ιξώδης (Dittrichia viscosa)

Παρατηρητής

angel_fernandez_cancio

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 11, 2021 01:02 PM CET
Διτριχία Η Ιξώδης - Photo (c) Maria Emília Martins, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA), uploaded by Maria Emília Martins
Η ταυτότητα του χρήστη saranavarro: Διτριχία Η Ιξώδης (Dittrichia viscosa)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 06, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Διτριχία Η Ιξώδης (Dittrichia viscosa)

Παρατηρητής

angel_fernandez_cancio

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 11, 2021 01:39 PM CET
Διτριχία Η Ιξώδης - Photo (c) Maria Emília Martins, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA), uploaded by Maria Emília Martins
Η ταυτότητα του χρήστη saranavarro: Διτριχία Η Ιξώδης (Dittrichia viscosa)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 06, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Διτριχία Η Ιξώδης (Dittrichia viscosa)

Παρατηρητής

angel_fernandez_cancio

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 11, 2021 01:39 PM CET
Διτριχία Η Ιξώδης - Photo (c) Maria Emília Martins, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA), uploaded by Maria Emília Martins
Η ταυτότητα του χρήστη saranavarro: Διτριχία Η Ιξώδης (Dittrichia viscosa)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 06, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Διτριχία Η Ιξώδης (Dittrichia viscosa)

Παρατηρητής

angel_fernandez_cancio

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 23, 2021 05:47 PM CET
Διτριχία Η Ιξώδης - Photo (c) Maria Emília Martins, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA), uploaded by Maria Emília Martins
Η ταυτότητα του χρήστη saranavarro: Διτριχία Η Ιξώδης (Dittrichia viscosa)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 06, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κόκκινη Αλεπού (Vulpes vulpes)

Παρατηρητής

angel121

Ημερομηνία

Νοέμβριος 28, 2021 12:31 PM CET
Κόκκινη Αλεπού - Photo (c) Алина Урусова, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Алина Урусова
Η ταυτότητα του χρήστη saranavarro: Κόκκινη Αλεπού (Vulpes vulpes)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 08, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Διτριχία Η Ιξώδης (Dittrichia viscosa)

Παρατηρητής

alvarorrovia

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 5, 2021 11:50 AM CET
Διτριχία Η Ιξώδης - Photo (c) Maria Emília Martins, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA), uploaded by Maria Emília Martins
Η ταυτότητα του χρήστη saranavarro: Διτριχία Η Ιξώδης (Dittrichia viscosa)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 08, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Σαυρίδες (Οικογένεια Lacertidae)

Παρατηρητής

susana_garcia1

Ημερομηνία

Νοέμβριος 28, 2021 02:51 PM UTC
Podarcis virescens - Photo (c) Helio Batista, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Helio Batista
Η ταυτότητα του χρήστη saranavarro: Podarcis virescens, Ένα μέλος του Ποδάρκης (Γένος Podarcis)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 02, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Πτερυγωτά (Υφομοταξία Pterygota)

Παρατηρητής

alberto_narro

Ημερομηνία

Μάιος 1, 2021 06:36 PM CEST
Cerura iberica - Photo (c) Suso Tizón, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA), uploaded by Suso Tizón
Η ταυτότητα του χρήστη saranavarro: Cerura iberica, Ένα μέλος του Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 10, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

george_wildlife

Ημερομηνία

Ιούνιος 29, 2021 04:50 PM UTC
Verbascum sinuatum - Photo (c) .Bambo., μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη saranavarro: Verbascum sinuatum, Ένα μέλος του Φλόμος (Γένος Verbascum)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 30, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μαγνολιόψιδα (Ομοταξία Magnoliopsida)

Παρατηρητής

mariogf12

Ημερομηνία

Απρίλιος 11, 2021 06:40 PM CEST

Τόπος

Lagunas de Ambroz (Google, OSM)
Elaeagnus angustifolia - Photo (c) tejnarayan, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη saranavarro: Elaeagnus angustifolia, Ένα μέλος του Ροδώδη (Τάξη Rosales)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 28, 2021
Κορυφαίος

Στατιστικά

  • 187