Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Σπονδυλωτό (Υποσυνομοταξία Vertebrata)

Παρατηρητής

susana_garcia1

Ημερομηνία

Νοέμβριος 28, 2021 02:51 PM UTC
Podarcis virescens - Photo (c) Helio Batista, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη saranavarro: Podarcis virescens, Ένα μέλος του Ποδάρκης (Γένος Podarcis)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 02, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Πτερυγωτά (Υφομοταξία Pterygota)

Παρατηρητής

alberto_narro

Ημερομηνία

Μάιος 1, 2021 06:36 PM CEST
Cerura iberica - Photo (c) Suso Tizón, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη saranavarro: Cerura iberica, Ένα μέλος του Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 10, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

george_wildlife

Ημερομηνία

Ιούνιος 29, 2021 04:50 PM UTC
Verbascum sinuatum - Photo (c) .Bambo., μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη saranavarro: Verbascum sinuatum, Ένα μέλος του Φλόμος (Γένος Verbascum)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 30, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μαγνολιόψιδα (Ομοταξία Magnoliopsida)

Παρατηρητής

mariogf12

Ημερομηνία

Απρίλιος 11, 2021 06:40 PM CEST

Τόπος

Lagunas de Ambroz (Google, OSM)
Elaeagnus angustifolia - Photo (c) tejnarayan, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη saranavarro: Elaeagnus angustifolia, Ένα μέλος του Ροδώδη (Τάξη Rosales)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 28, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

frandelgado

Ημερομηνία

Μάιος 2, 2021 12:05 PM UTC

Τόπος

Madrid, España (Google, OSM)
Onobrychis humilis matritensis - Photo (c) jaimebraschi, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη saranavarro: Onobrychis humilis ssp. matritensis, Ένα μέλος του Ψυχανθή (Υποοικογένεια Faboideae)
Προστέθηκε στις Μάιος 10, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

chantalduj

Ημερομηνία

Μάιος 1, 2021 07:07 PM CEST
Lachnaia - Photo (c) Umberto Salvagnin, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη saranavarro: Γένος Lachnaia, Ένα μέλος του Χρυσομηλίδες (Οικογένεια Chrysomelidae)
Προστέθηκε στις Μάιος 05, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

david_cabanillas

Ημερομηνία

Απρίλιος 30, 2021 11:32 PM CEST
Microhoria - Photo (c) Emanuele Santarelli, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη saranavarro: Γένος Microhoria, Ένα μέλος του Πολυφάγα (Υποτάξη Polyphaga)
Προστέθηκε στις Μάιος 04, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

david_cabanillas

Ημερομηνία

Απρίλιος 30, 2021 11:28 PM CEST
Agriotes sordidus - Photo (c) david_cabanillas, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη saranavarro: Agriotes sordidus, Ένα μέλος του Πολυφάγα (Υποτάξη Polyphaga)
Προστέθηκε στις Μάιος 04, 2021
Υποστηρικτικό
Fungi

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μύκητας, Λειχήνα (Βασίλειο Fungi)

Παρατηρητής

blasa

Ημερομηνία

Μάιος 2, 2021 10:58 AM SAST

Περιγραφή

SalvarLagunasdeAmbroz

Μύκητας, Λειχήνα - Photo (c) pbertner, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη saranavarro: Μύκητας, Λειχήνα (Βασίλειο Fungi)
Προστέθηκε στις Μάιος 04, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

david_cabanillas

Ημερομηνία

Απρίλιος 30, 2021 05:07 PM CEST
Biscutella auriculata - Photo (c) Tig, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη saranavarro: Biscutella auriculata, Ένα μέλος του Κραμβοειδή (Οικογένεια Brassicaceae)
Προστέθηκε στις Μάιος 03, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

david_cabanillas

Ημερομηνία

Απρίλιος 30, 2021 05:42 PM CEST
Ζύγαινα - Photo (c) Walwyn, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη saranavarro: Ζύγαινα (Γένος Zygaena)
Προστέθηκε στις Μάιος 03, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

david_cabanillas

Ημερομηνία

Απρίλιος 30, 2021 05:47 PM CEST
Agaricales - Photo (c) Davide Puddu, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη saranavarro: Τάξη Agaricales, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Μάιος 03, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

david_cabanillas

Ημερομηνία

Απρίλιος 30, 2021 06:03 PM CEST
Ixodes - Photo (c) Jofre, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη saranavarro: Γένος Ixodes, Ένα μέλος του Ιξωδίδες (Οικογένεια Ixodidae)
Προστέθηκε στις Μάιος 03, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

david_cabanillas

Ημερομηνία

Απρίλιος 30, 2021 06:12 PM CEST

Τόπος

Madrid, España (Google, OSM)
Ημίπτερα - Photo (c) WonGun Kim, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη saranavarro: Ημίπτερα (Τάξη Hemiptera)
Προστέθηκε στις Μάιος 03, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

david_cabanillas

Ημερομηνία

Απρίλιος 30, 2021 06:24 PM CEST

Τόπος

Madrid, España (Google, OSM)
Phyllomorpha laciniata - Photo (c) Valter Jacinto, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη saranavarro: Phyllomorpha laciniata, Ένα μέλος του Πεντατομόμορφα (Ανθυποτάξη Pentatomomorpha)
Προστέθηκε στις Μάιος 03, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

david_cabanillas

Ημερομηνία

Απρίλιος 30, 2021 06:43 PM CEST
Χρυσομηλίδες - Photo (c) Katja Schulz, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη saranavarro: Χρυσομηλίδες (Οικογένεια Chrysomelidae)
Προστέθηκε στις Μάιος 03, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

david_cabanillas

Ημερομηνία

Απρίλιος 30, 2021 06:52 PM CEST
Tychius - Photo (c) licensed media from BioImages DwCA without owner, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη saranavarro: Γένος Tychius, Ένα μέλος του Κουρκουλιονίδες (Οικογένεια Curculionidae)
Προστέθηκε στις Μάιος 03, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)

Παρατηρητής

david_cabanillas

Ημερομηνία

Απρίλιος 30, 2021 08:44 PM CEST
Λεπιδόπτερα - Photo (c) Anita, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη saranavarro: Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Μάιος 03, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)

Παρατηρητής

david_cabanillas

Ημερομηνία

Απρίλιος 30, 2021 08:47 PM CEST
Λεπιδόπτερα - Photo (c) Anita, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη saranavarro: Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Μάιος 03, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)

Παρατηρητής

david_cabanillas

Ημερομηνία

Απρίλιος 30, 2021 08:47 PM CEST
Λεπιδόπτερα - Photo (c) Anita, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη saranavarro: Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Μάιος 03, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)

Παρατηρητής

david_cabanillas

Ημερομηνία

Απρίλιος 30, 2021 08:57 PM CEST
Λεπιδόπτερα - Photo (c) Anita, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη saranavarro: Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Μάιος 03, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)

Παρατηρητής

david_cabanillas

Ημερομηνία

Απρίλιος 30, 2021 08:56 PM CEST
Λεπιδόπτερα - Photo (c) Anita, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη saranavarro: Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Μάιος 03, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

david_cabanillas

Ημερομηνία

Απρίλιος 30, 2021 11:28 PM CEST
Elateridae - Photo (c) Mike Quinn, Austin, TX, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη saranavarro: Οικογένεια Elateridae, Ένα μέλος του Πολυφάγα (Υποτάξη Polyphaga)
Προστέθηκε στις Μάιος 03, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

david_cabanillas

Ημερομηνία

Απρίλιος 30, 2021 11:32 PM CEST
Anthicidae - Photo (c) Udo Schmidt, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη saranavarro: Οικογένεια Anthicidae, Ένα μέλος του Πολυφάγα (Υποτάξη Polyphaga)
Προστέθηκε στις Μάιος 03, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Βίκος (Γένος Vicia)

Παρατηρητής

carabo13

Ημερομηνία

Μάιος 2, 2021 08:19 PM CEST

Περιγραφή

Flor

Αγγειόσπερμα - Photo (c) matthewbeziat, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Matthew Beziat
Η ταυτότητα του χρήστη saranavarro: Αγγειόσπερμα (Υποσυνομοταξία Angiospermae)
Προστέθηκε στις Μάιος 03, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μεσογειακή Σκολόπενδρα (Scolopendra cingulata)

Παρατηρητής

mayte1

Ημερομηνία

Μάιος 2, 2021 08:42 PM UTC
Μεσογειακή Σκολόπενδρα - Photo (c) Eran Finkle, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη saranavarro: Μεσογειακή Σκολόπενδρα (Scolopendra cingulata)
Προστέθηκε στις Μάιος 02, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Τσαλαπετεινός (Upupa epops)

Παρατηρητής

mayte1

Ημερομηνία

Μάιος 2, 2021 08:47 PM UTC
Τσαλαπετεινός - Photo (c) Andrej Chudý, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη saranavarro: Τσαλαπετεινός (Upupa epops)
Προστέθηκε στις Μάιος 02, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Λευκός Πελαργός (Ciconia ciconia)

Παρατηρητής

mayte1

Ημερομηνία

Μάιος 2, 2021 08:48 PM UTC
Λευκός Πελαργός - Photo (c) Barry Badcock, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη saranavarro: Λευκός Πελαργός (Ciconia ciconia)
Προστέθηκε στις Μάιος 02, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Σταχτοπετρόκλης (Oenanthe oenanthe)

Παρατηρητής

mayte1

Ημερομηνία

Μάιος 2, 2021 08:48 PM UTC
Σταχτοπετρόκλης - Photo (c) Геннадий, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη saranavarro: Σταχτοπετρόκλης (Oenanthe oenanthe)
Προστέθηκε στις Μάιος 02, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alberto_narro

Ημερομηνία

Μάιος 1, 2021 03:56 PM CEST
Κουρκουλιονίδες - Photo (c) Arnold Wijker, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη saranavarro: Κουρκουλιονίδες (Οικογένεια Curculionidae)
Προστέθηκε στις Μάιος 02, 2021
Υποστηρικτικό

Στατιστικά

  • 161