Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Παρατηρητής

amesac

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 18, 2017

Τόπος

Bello, CO-AN, CO (Google, OSM)
Zelus - Photo Δεν διατηρούνται δικαιώματα
Η ταυτότητα του χρήστη sanpaju: Γένος Zelus, Ένα μέλος του Ετερόπτερα (Υποτάξη Heteroptera)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 01, 2021.
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Παρατηρητής

janstarcevic

Ημερομηνία

Ιούλιος 17, 2021 04:52 PM UTC
Reduviidae - Photo (c) Karl Kroeker, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη sanpaju: Οικογένεια Reduviidae, Ένα μέλος του Ετερόπτερα (Υποτάξη Heteroptera)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 01, 2021.
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ετερόπτερα Υποτάξη Heteroptera

Παρατηρητής

macarroni_22

Ημερομηνία

Ιούλιος 30, 2021 08:29 AM -05
Alydidae - Photo (c) James Bailey, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη sanpaju: Οικογένεια Alydidae, Ένα μέλος του Πεντατομόμορφα (Ανθυποτάξη Pentatomomorpha)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 01, 2021.
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Παρατηρητής

djhiker

Ημερομηνία

Μάρτιος 11, 2018 10:56 AM CET
Chrysochlorina - Photo (c) Arnold Wijker, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη sanpaju: Γένος Chrysochlorina, Ένα μέλος του Μύγες Στρατιώτες (Οικογένεια Stratiomyidae)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 01, 2021.
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Παρατηρητής

joseph486

Ημερομηνία

Ιούλιος 31, 2021 12:14 PM UTC
Cassidinae - Photo (c) alapi973, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη sanpaju: Υποοικογένεια Cassidinae, Ένα μέλος του Χρυσομηλίδες (Οικογένεια Chrysomelidae)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 01, 2021.
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Παρατηρητής

joseph486

Ημερομηνία

Ιούλιος 31, 2021 12:16 PM UTC
Tabanidae - Photo (c) Vladimir Bryukhov, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη sanpaju: Οικογένεια Tabanidae, Ένα μέλος του Ορθόρραφα (Ανθυποτάξη Orthorrhapha)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 01, 2021.
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Παρατηρητής

josecueva

Ημερομηνία

Ιούνιος 28, 2021 10:14 PM -05
Montina - Photo (c) Miranda85, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη sanpaju: Γένος Montina, Ένα μέλος του Ετερόπτερα (Υποτάξη Heteroptera)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 01, 2021.
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Παρατηρητής

fernando-valdez

Ημερομηνία

Ιούλιος 31, 2021 11:30 AM UTC

Τόπος

Coatepec, VER, MX (Google, OSM)
Chrysomyinae - Photo (c) Kathleen Franklin, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη sanpaju: Υποοικογένεια Chrysomyinae, Ένα μέλος του Καλλιφορίδες (Οικογένεια Calliphoridae)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 01, 2021.
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Τιπουλόμορφα Ανθυποτάξη Tipulomorpha

Παρατηρητής

lalobg

Ημερομηνία

Ιούλιος 31, 2021 02:59 PM CDT
Τιπουλόμορφα - Photo (c) Valter Jacinto, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη sanpaju: Τιπουλόμορφα (Ανθυποτάξη Tipulomorpha)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 01, 2021.
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Τι

Βρομούσες Οικογένεια Pentatomidae

Παρατηρητής

josecueva

Ημερομηνία

Ιούλιος 1, 2021 09:56 PM -05

Τόπος

17100, Perú (Google, OSM)
Βρομούσες - Photo (c) WonGun Kim, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη sanpaju: Βρομούσες (Οικογένεια Pentatomidae)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 01, 2021.
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Παρατηρητής

phillipengelking

Ημερομηνία

Οκτώβριος 16, 2016 07:53 PM -02
Microdon - Photo (c) John Klymko, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη sanpaju: Γένος Microdon, Ένα μέλος του Συρφίδες (Οικογένεια Syrphidae)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 31, 2021.
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μεμβρακοειδή Υπεροικογένεια Membracoidea

Παρατηρητής

jimbobo

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 27, 2021 03:33 AM +11
Eurymeloides - Photo (c) James Bailey, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη sanpaju: Γένος Eurymeloides, Ένα μέλος του Κικαδελίδες (Οικογένεια Cicadellidae)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 31, 2021.
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Τι

Μεμβρακοειδή Υπεροικογένεια Membracoidea

Παρατηρητής

safechrislaurie

Ημερομηνία

Ιούλιος 13, 2021 10:50 PM EDT
Κικαδελίδες - Photo (c) Michael King, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη sanpaju: Κικαδελίδες (Οικογένεια Cicadellidae)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 31, 2021.
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

blazeclaw

Ημερομηνία

Οκτώβριος 25, 2019 07:06 PM PDT
Aetalion - Photo (c) Marco Gaiani, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη sanpaju: Γένος Aetalion, Ένα μέλος του Μεμβρακοειδή (Υπεροικογένεια Membracoidea)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 31, 2021.
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

josehernandez2

Ημερομηνία

Ιούλιος 31, 2021 02:41 PM UTC
Pharypia pulchella - Photo (c) alexsteffeck, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη sanpaju: Pharypia pulchella, Ένα μέλος του Πεντατομίνοι (Φυλή Pentatomini)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 31, 2021.
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

aaaguirre

Ημερομηνία

Ιούλιος 31, 2021 10:40 AM -05
Rhopalidae - Photo (c) Felix Fleck, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη sanpaju: Οικογένεια Rhopalidae, Ένα μέλος του Πεντατομόμορφα (Ανθυποτάξη Pentatomomorpha)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 31, 2021.
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Παρατηρητής

bsullend

Ημερομηνία

Ιούλιος 17, 2021 11:51 AM CDT
Eristalinae - Photo (c) c_hutton, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη sanpaju: Υποοικογένεια Eristalinae, Ένα μέλος του Συρφίδες (Οικογένεια Syrphidae)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 31, 2021.
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

josev_ge

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 7, 2021 11:43 AM -03
Heleomyzidae - Photo (c) Chris Mallory, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη sanpaju: Οικογένεια Heleomyzidae, Ένα μέλος του Σχιζοφόρα (Ενότητα ζώων Schizophora)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 31, 2021.
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Τι

Βραχύκερα Υποτάξη Brachycera

Παρατηρητής

eve113

Ημερομηνία

Απρίλιος 30, 2021 01:32 PM -05

Περιγραφή

Insepto

Βραχύκερα - Photo (c) Sam Fraser-Smith, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη sanpaju: Βραχύκερα (Υποτάξη Brachycera)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 31, 2021.
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Παρατηρητής

ajott

Ημερομηνία

Μάρτιος 12, 2019 10:50 PM -05

Τόπος

Cuenca, Ecuador (Google, OSM)
Toxotrypanini - Photo (c) Andreas Kay, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη sanpaju: Φυλή Toxotrypanini, Ένα μέλος του Σχιζοφόρα (Ενότητα ζώων Schizophora)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 31, 2021.
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Παρατηρητής

ajott

Ημερομηνία

Ιούλιος 10, 2019 08:44 PM -05

Τόπος

Cuenca, Ecuador (Google, OSM)
Toxotrypanini - Photo (c) Andreas Kay, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη sanpaju: Φυλή Toxotrypanini, Ένα μέλος του Σχιζοφόρα (Ενότητα ζώων Schizophora)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 31, 2021.
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ajott

Ημερομηνία

Ιούλιος 29, 2019 08:25 PM -05

Τόπος

Cuenca, Ecuador (Google, OSM)
Toxotrypanini - Photo (c) Andreas Kay, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη sanpaju: Φυλή Toxotrypanini, Ένα μέλος του Σχιζοφόρα (Ενότητα ζώων Schizophora)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 31, 2021.
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Τι

Συρφίδες Οικογένεια Syrphidae

Παρατηρητής

ectothermist

Ημερομηνία

Νοέμβριος 30, 2019 03:34 PM -03
Συρφίδες - Photo (c) RAP, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη sanpaju: Συρφίδες (Οικογένεια Syrphidae)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 31, 2021.
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Παρατηρητής

pepemorales

Ημερομηνία

Ιούλιος 8, 2018 02:51 PM CDT
Tephritoidea - Photo (c) skitterbug, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη sanpaju: Υπεροικογένεια Tephritoidea, Ένα μέλος του Σχιζοφόρα (Ενότητα ζώων Schizophora)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 31, 2021.
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Παρατηρητής

eerikaschulz

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 20, 2017 11:41 AM CET
Tachinidae - Photo (c) Morten Stærkeby, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Morten Stærkeby
Η ταυτότητα του χρήστη sanpaju: Οικογένεια Tachinidae, Ένα μέλος του Οιστροειδή (Υπεροικογένεια Oestroidea)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 31, 2021.
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ajott

Ημερομηνία

Απρίλιος 4, 2019 07:58 PM -05

Περιγραφή

at a fish bait near a river

Acalyptratae - Photo (c) Katja Schulz, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη sanpaju: Υποενότητα ζώων Acalyptratae, Ένα μέλος του Σχιζοφόρα (Ενότητα ζώων Schizophora)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 31, 2021.
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Παρατηρητής

anthony_batista

Ημερομηνία

Ιούλιος 31, 2021 05:41 PM UTC

Τόπος

La Arena, Panamá (Google, OSM)
Alydidae - Photo (c) James Bailey, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη sanpaju: Οικογένεια Alydidae, Ένα μέλος του Πεντατομόμορφα (Ανθυποτάξη Pentatomomorpha)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 31, 2021.
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Παρατηρητής

anthony_batista

Ημερομηνία

Ιούλιος 31, 2021 05:35 PM UTC

Τόπος

La Arena, Panamá (Google, OSM)
Apiomerus - Photo (c) Richard  Crook, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη sanpaju: Γένος Apiomerus, Ένα μέλος του Ετερόπτερα (Υποτάξη Heteroptera)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 31, 2021.
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Παρατηρητής

brett67

Ημερομηνία

Ιούλιος 31, 2021 10:22 AM UTC
Thasopsis formidabilis - Photo (c) Karl Kroeker, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη sanpaju: Thasopsis formidabilis, Ένα μέλος του Πεντατομόμορφα (Ανθυποτάξη Pentatomomorpha)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 31, 2021.
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

blazeclaw

Ημερομηνία

Οκτώβριος 26, 2019 05:39 AM PDT
Anisoscelini - Photo (c) leandro09, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Leandro
Η ταυτότητα του χρήστη sanpaju: Φυλή Anisoscelini, Ένα μέλος του Πεντατομόμορφα (Ανθυποτάξη Pentatomomorpha)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 31, 2021.
Βελτίωση

Στατιστικά

  • 16966