Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jackplantman

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 9, 2023 09:06 ΠΜ PDT

Τόπος

Arcata, CA, USA (Google, OSM)
Madia sativa - Photo (c) Tim Teske, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Tim Teske
Η ταυτότητα του χρήστη samrosenbaum306: Madia sativa, Ένα μέλος του Αστεροειδή (Υποοικογένεια Asteroideae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 10, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jackplantman

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 9, 2023 09:06 ΠΜ PDT

Τόπος

Arcata, CA, USA (Google, OSM)
Madia sativa - Photo (c) Tim Teske, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Tim Teske
Η ταυτότητα του χρήστη samrosenbaum306: Madia sativa, Ένα μέλος του Αστεροειδή (Υποοικογένεια Asteroideae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 10, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

noah_siegel

Ημερομηνία

Αύγουστος 25, 2023 04:01 ΜΜ AKDT
Russula - Photo (c) Holger Krisp, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη samrosenbaum306: Γένος Russula, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 26, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jay865

Ημερομηνία

Ιούνιος 10, 2023 03:24 ΜΜ PDT
Diplacus aurantiacus - Photo (c) emilyfinette, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη samrosenbaum306: Diplacus aurantiacus, Ένα μέλος του Λαμιώδη (Τάξη Lamiales)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 19, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rizeo321

Ημερομηνία

Ιούνιος 4, 2023 11:08 ΠΜ PDT

Τόπος

Trinidad, CA, US (Google, OSM)
Diplacus aurantiacus - Photo (c) emilyfinette, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη samrosenbaum306: Diplacus aurantiacus, Ένα μέλος του Λαμιώδη (Τάξη Lamiales)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 14, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tuesdaytumbleweed

Ημερομηνία

Ιούνιος 7, 2023 03:39 ΜΜ PDT
Diplacus aurantiacus - Photo (c) emilyfinette, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη samrosenbaum306: Diplacus aurantiacus, Ένα μέλος του Λαμιώδη (Τάξη Lamiales)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 14, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jay865

Ημερομηνία

Ιούνιος 10, 2023 03:24 ΜΜ PDT
Diplacus - Photo (c) Ron King, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Ron King
Η ταυτότητα του χρήστη samrosenbaum306: Γένος Diplacus, Ένα μέλος του Λαμιώδη (Τάξη Lamiales)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 14, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

samantha38

Ημερομηνία

Ιούνιος 9, 2023 12:02 ΜΜ PDT

Περιγραφή

In reference to orange dust. Easy transferred color to my hands and my ruler.

Pucciniomycetes - Photo (c) Kevin Curty, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Kevin Curty
Η ταυτότητα του χρήστη samrosenbaum306: Ομοταξία Pucciniomycetes, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 14, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

anaeavila305

Ημερομηνία

Ιούνιος 11, 2023 03:51 ΜΜ PDT
Agaricus - Photo (c) Jason Hollinger, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη samrosenbaum306: Γένος Agaricus, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 14, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

anaeavila305

Ημερομηνία

Ιούνιος 11, 2023 03:51 ΜΜ PDT
Agaricaceae - Photo (c) Christian Schwarz, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Christian Schwarz
Η ταυτότητα του χρήστη samrosenbaum306: Οικογένεια Agaricaceae, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 14, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jhaworth

Ημερομηνία

Μάιος 7, 2023 02:00 ΜΜ PDT
Lupinus arboreus - Photo (c) Tiffany Theden, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Tiffany Theden
Η ταυτότητα του χρήστη samrosenbaum306: Lupinus arboreus, Ένα μέλος του Σπάρτα (Φυλή Genisteae)
Προστέθηκε στις Μάιος 8, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Δεκαοχτούρα (Streptopelia decaocto)

Παρατηρητής

abejas7

Ημερομηνία

Μάιος 7, 2023 06:37 ΜΜ PDT
Δεκαοχτούρα - Photo (c) Daniel, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Daniel
Η ταυτότητα του χρήστη samrosenbaum306: Δεκαοχτούρα (Streptopelia decaocto)
Προστέθηκε στις Μάιος 8, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

solseeker

Ημερομηνία

Μάρτιος 29, 2023 02:48 ΜΜ PDT
Agaricales - Photo (c) brian_nz, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by brian_nz
Η ταυτότητα του χρήστη samrosenbaum306: Τάξη Agaricales, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 30, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

solseeker

Ημερομηνία

Μάρτιος 29, 2023 02:48 ΜΜ PDT
Agaricomycetes - Photo (c) Davide Puddu, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Davide Puddu
Η ταυτότητα του χρήστη samrosenbaum306: Ομοταξία Agaricomycetes, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 30, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kavehkhajavi

Ημερομηνία

Ιανουάριος 14, 2022 04:47 ΜΜ UTC
Stropharia ambigua - Photo (c) Mike Potts, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA), uploaded by Mike Potts
Η ταυτότητα του χρήστη samrosenbaum306: Stropharia ambigua, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 27, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rscottl

Ημερομηνία

Μάρτιος 25, 2023 05:14 ΜΜ PDT

Περιγραφή

On spruce cone, < 1 cm wide

Crinipellis piceae - Photo (c) corndog, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by corndog
Η ταυτότητα του χρήστη samrosenbaum306: Crinipellis piceae, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 27, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sandhanitizer2

Ημερομηνία

Μάρτιος 2023

Περιγραφή

yellow patch on head that camera did not capture well

Zonotrichia atricapilla - Photo (c) steve_ha, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη samrosenbaum306: Zonotrichia atricapilla, Ένα μέλος του Στρουθιόμορφα (Τάξη Passeriformes)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 21, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

hysopp

Ημερομηνία

Μάρτιος 13, 2023 03:51 ΜΜ PDT
Leratiomyces ceres - Photo (c) Tim Sage, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA), uploaded by Tim Sage
Η ταυτότητα του χρήστη samrosenbaum306: Leratiomyces ceres, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 15, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nguyen-isabella

Ημερομηνία

Μάρτιος 14, 2023 01:13 ΜΜ PDT
Leratiomyces percevalii - Photo (c) Damon Tighe, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Damon Tighe
Η ταυτότητα του χρήστη samrosenbaum306: Leratiomyces percevalii, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 15, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

joqatana

Ημερομηνία

Μάρτιος 12, 2023 11:38 ΠΜ PDT
Leratiomyces percevalii - Photo (c) Damon Tighe, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Damon Tighe
Η ταυτότητα του χρήστη samrosenbaum306: Leratiomyces percevalii, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 13, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

stewartboyd

Ημερομηνία

Μάρτιος 13, 2023 10:04 ΠΜ PDT

Τόπος

Napa, CA, USA (Google, OSM)
Leratiomyces percevalii - Photo (c) Damon Tighe, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Damon Tighe
Η ταυτότητα του χρήστη samrosenbaum306: Leratiomyces percevalii, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 13, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alysse3

Ημερομηνία

Μάρτιος 13, 2023 03:37 ΜΜ PDT
Parasola conopilea - Photo (c) Kenton Kwok, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Kenton Kwok
Η ταυτότητα του χρήστη samrosenbaum306: Parasola conopilea, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 13, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alexs1

Ημερομηνία

Μάρτιος 2023
Hygrocybe flavescens - Photo (c) ανώνυμος, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη samrosenbaum306: Σύνθετο Hygrocybe flavescens, Ένα μέλος του Υγροκύβη (Γένος Hygrocybe)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 10, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

drew_eich

Ημερομηνία

Μάρτιος 7, 2023 04:42 ΜΜ PST
Hygrocybe flavescens - Photo (c) ανώνυμος, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη samrosenbaum306: Σύνθετο Hygrocybe flavescens, Ένα μέλος του Υγροκύβη (Γένος Hygrocybe)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 9, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alexs1

Ημερομηνία

Μάρτιος 2023
Coprinus comatus - Photo (c) Josema, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Josema
Η ταυτότητα του χρήστη samrosenbaum306: Coprinus comatus, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 8, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

danjp

Ημερομηνία

Μάρτιος 7, 2023 02:47 ΜΜ PST
Ampulloclitocybe clavipes - Photo (c) Christian Schwarz, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Christian Schwarz
Η ταυτότητα του χρήστη samrosenbaum306: Ampulloclitocybe clavipes, Ένα μέλος του Υγροφορίνες (Υποτάξη Hygrophorineae)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 8, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

amujcinovic

Ημερομηνία

Μάρτιος 2023

Τόπος

Slovenia (Google, OSM)
Tubaria furfuracea - Photo (c) Adam Bryant, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Adam Bryant
Η ταυτότητα του χρήστη samrosenbaum306: Tubaria furfuracea, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 8, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

happyg

Ημερομηνία

Μάρτιος 4, 2023 01:59 ΜΜ PST

Περιγραφή

Caps bruised brown from hail, UV fluorescence

Hypholoma fasciculare - Photo (c) Nicolas Schwab, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Nicolas Schwab
Η ταυτότητα του χρήστη samrosenbaum306: Hypholoma fasciculare, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 6, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

frenchi_son

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 17, 2023 09:24 ΠΜ PST
Leratiomyces ceres - Photo (c) Tim Sage, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA), uploaded by Tim Sage
Η ταυτότητα του χρήστη samrosenbaum306: Leratiomyces ceres, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 6, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

zackisnaturing

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 17, 2023 09:49 ΠΜ PST
Stropharia ambigua - Photo (c) Mike Potts, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA), uploaded by Mike Potts
Η ταυτότητα του χρήστη samrosenbaum306: Stropharia ambigua, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 6, 2023
Υποστηρικτικό

Στατιστικά

  • 44