Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

proy

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 25, 2022 01:36 PM EDT
Epifagus virginiana - Photo (c) skitterbug, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by skitterbug
Η ταυτότητα του χρήστη sammakler: Epifagus virginiana, Ένα μέλος του Οροβάγχες (Φυλή Orobancheae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 25, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μαγνολιόψιδα (Ομοταξία Magnoliopsida)

Παρατηρητής

adityamadan

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 19, 2022 04:52 PM EDT
Asclepias - Photo (c) MaLisa Spring, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by MaLisa Spring
Η ταυτότητα του χρήστη sammakler: Γένος Asclepias, Ένα μέλος του Αποκυνοειδή (Οικογένεια Apocynaceae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 24, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mgochfeld

Ημερομηνία

Αύγουστος 11, 2022 02:43 PM EDT
Rhynchospora - Photo (c) Mary Keim, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη sammakler: Γένος Rhynchospora, Ένα μέλος του Ποώδη (Τάξη Poales)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 22, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

michelledelgado

Ημερομηνία

Απρίλιος 4, 2021 02:21 PM EDT
Sessilia - Photo (c) Eric Hongisto, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Eric Hongisto
Η ταυτότητα του χρήστη sammakler: Υπογένος Sessilia, Ένα μέλος του Λειριώδη (Τάξη Liliales)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 03, 2022
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

etantrah

Ημερομηνία

Αύγουστος 2022

Τόπος

Pennsylvania, US (Google, OSM)
Andropogon gerardi - Photo (c) Kingsbrae Garden, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη sammakler: Andropogon gerardi, Ένα μέλος του Αγρωστώδη (Οικογένεια Poaceae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 02, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

amindel

Ημερομηνία

Αύγουστος 14, 2022 11:33 AM EDT

Τόπος

Woodland, NJ, USA (Google, OSM)
Andropogon glomeratus - Photo (c) Lena Zappia, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Lena Zappia
Η ταυτότητα του χρήστη sammakler: Andropogon glomeratus, Ένα μέλος του Αγρωστώδη (Οικογένεια Poaceae)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 14, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

owlvalley

Ημερομηνία

Ιούλιος 14, 2022 11:01 AM EDT
Silene stellata - Photo (c) zen Sutherland, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη sammakler: Silene stellata, Ένα μέλος του Σιληνή (Γένος Silene)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 11, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cathybru

Ημερομηνία

Οκτώβριος 30, 2021 02:49 PM EDT
Andropogon gyrans - Photo (c) Jay Horn, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Jay Horn
Η ταυτότητα του χρήστη sammakler: Andropogon gyrans, Ένα μέλος του Αγρωστώδη (Οικογένεια Poaceae)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 07, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ciafre

Ημερομηνία

Αύγουστος 3, 2022 02:08 PM EDT
Andropogon gerardi - Photo (c) Kingsbrae Garden, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη sammakler: Andropogon gerardi, Ένα μέλος του Αγρωστώδη (Οικογένεια Poaceae)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 07, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ciafre

Ημερομηνία

Απρίλιος 8, 2018 02:45 PM EDT
Andropogon glomeratus - Photo (c) tex_66, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by tex_66
Η ταυτότητα του χρήστη sammakler: Σύνθετο Andropogon glomeratus, Ένα μέλος του Αγρωστώδη (Οικογένεια Poaceae)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 28, 2022
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από έναν διαχωρισμό ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ciafre

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 21, 2017 02:37 PM CDT
Andropogon glomeratus - Photo (c) tex_66, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by tex_66
Η ταυτότητα του χρήστη sammakler: Σύνθετο Andropogon glomeratus, Ένα μέλος του Αγρωστώδη (Οικογένεια Poaceae)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 28, 2022
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από έναν διαχωρισμό ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αγγειόσπερμα (Υποσυνομοταξία Angiospermae)

Παρατηρητής

meredith_raus

Ημερομηνία

Ιούνιος 3, 2021 11:08 AM EDT
Αστεροειδή - Photo (c) Ram-Man, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη sammakler: Αστεροειδή (Οικογένεια Asteraceae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 29, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αγγειόσπερμα (Υποσυνομοταξία Angiospermae)

Παρατηρητής

lori_lovelady

Ημερομηνία

Ιούνιος 7, 2021 09:25 AM EDT
Αστεροειδή - Photo (c) Ram-Man, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη sammakler: Αστεροειδή (Οικογένεια Asteraceae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 29, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μαγνολιόψιδα (Ομοταξία Magnoliopsida)

Παρατηρητής

jennifer1343

Ημερομηνία

Ιούνιος 4, 2020 06:57 PM EDT
Elaeagnus - Photo (c) Rudy Gelis, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Rudy Gelis
Η ταυτότητα του χρήστη sammakler: Γένος Elaeagnus, Ένα μέλος του Ροδώδη (Τάξη Rosales)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 29, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

etantrah

Ημερομηνία

Ιούνιος 27, 2022 06:33 PM EDT
Elymus hystrix - Photo (c) Ed Lickey, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Ed Lickey
Η ταυτότητα του χρήστη sammakler: Elymus hystrix, Ένα μέλος του Αγρωστώδη (Οικογένεια Poaceae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 28, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

etantrah

Ημερομηνία

Ιούνιος 27, 2022 06:21 PM EDT
Bromus inermis - Photo (c) Don Sutherland, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Don Sutherland
Η ταυτότητα του χρήστη sammakler: Bromus inermis, Ένα μέλος του Αγρωστώδη (Οικογένεια Poaceae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 28, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

etantrah

Ημερομηνία

Ιούνιος 27, 2022 06:21 PM EDT
Elymus repens - Photo (c) Tig, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Tig
Η ταυτότητα του χρήστη sammakler: Elymus repens, Ένα μέλος του Αγρωστώδη (Οικογένεια Poaceae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 28, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ciafre

Ημερομηνία

Ιούνιος 2022

Τόπος

Pennsylvania, US (Google, OSM)
Carex trichocarpa - Photo (c) aarongunnar, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by aarongunnar
Η ταυτότητα του χρήστη sammakler: Carex trichocarpa, Ένα μέλος του Ποώδη (Τάξη Poales)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 18, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pete_woods

Ημερομηνία

Μάιος 31, 2022 11:55 AM EDT

Τόπος

Hopwood, PA, US (Google, OSM)

Περιγραφή

15 m wide patch, along road.

Pachysandra terminalis - Photo (c) Carl Lewis, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη sammakler: Pachysandra terminalis, Ένα μέλος του Μαγνολιόψιδα (Ομοταξία Magnoliopsida)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 01, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pete_woods

Ημερομηνία

Μάιος 31, 2022 12:06 PM EDT

Τόπος

Hopwood, PA, US (Google, OSM)
Chrysosplenium americanum - Photo (c) Shaun Pogacnik, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Shaun Pogacnik
Η ταυτότητα του χρήστη sammakler: Chrysosplenium americanum, Ένα μέλος του Σαξιφραγκοειδή (Οικογένεια Saxifragaceae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 01, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

spellecchias

Ημερομηνία

Μάιος 31, 2022 12:21 PM EDT
Krigia biflora - Photo (c) Mark Kluge, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by Mark Kluge
Η ταυτότητα του χρήστη sammakler: Krigia biflora, Ένα μέλος του Κιχωριέαι (Φυλή Cichorieae)
Προστέθηκε στις Μάιος 31, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αγγειόσπερμα (Υποσυνομοταξία Angiospermae)

Παρατηρητής

nccmgal

Ημερομηνία

Απρίλιος 26, 2020 02:43 PM EDT
Ροδοειδή - Photo (c) Beate & Heinz Beyerlein, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Beate & Heinz Beyerlein
Η ταυτότητα του χρήστη sammakler: Ροδοειδή (Οικογένεια Rosaceae)
Προστέθηκε στις Μάιος 31, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

scnuss

Ημερομηνία

Μάιος 26, 2022 07:00 PM EDT
Iris pseudacorus - Photo (c) roy pilcher, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by roy pilcher
Η ταυτότητα του χρήστη sammakler: Iris pseudacorus, Ένα μέλος του Ιριδοειδή (Οικογένεια Iridaceae)
Προστέθηκε στις Μάιος 26, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

etantrah

Ημερομηνία

Μάιος 2022

Τόπος

United States (Google, OSM)
Carex swanii - Photo (c) Douglas Goldman, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Douglas Goldman
Η ταυτότητα του χρήστη sammakler: Carex swanii, Ένα μέλος του Ποώδη (Τάξη Poales)
Προστέθηκε στις Μάιος 26, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

etantrah

Ημερομηνία

Μάιος 2022

Τόπος

United States (Google, OSM)
Persicaria perfoliata - Photo (c) Tom Potterfield, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη sammakler: Persicaria perfoliata, Ένα μέλος του Περσικάρια (Γένος Persicaria)
Προστέθηκε στις Μάιος 26, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

choess

Ημερομηνία

Μάιος 22, 2022 03:20 PM EDT
Andropogon glomeratus - Photo (c) Lena Zappia, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Lena Zappia
Η ταυτότητα του χρήστη sammakler: Andropogon glomeratus, Ένα μέλος του Αγρωστώδη (Οικογένεια Poaceae)
Προστέθηκε στις Μάιος 22, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

etantrah

Ημερομηνία

Μάιος 2022

Τόπος

Pennsylvania, US (Google, OSM)
Carex prasina - Photo (c) Pat Deacon, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Pat Deacon
Η ταυτότητα του χρήστη sammakler: Carex prasina, Ένα μέλος του Ποώδη (Τάξη Poales)
Προστέθηκε στις Μάιος 22, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

huntingbon

Ημερομηνία

Μάιος 21, 2022 03:59 PM EDT
Panax trifolius - Photo (c) Charles Wohlers, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη sammakler: Panax trifolius, Ένα μέλος του Αραλιίδες (Οικογένεια Araliaceae)
Προστέθηκε στις Μάιος 22, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

etantrah

Ημερομηνία

Μάιος 2022

Τόπος

Pennsylvania, US (Google, OSM)
Vaccinium stamineum - Photo (c) Mary Keim, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη sammakler: Vaccinium stamineum, Ένα μέλος του Ερεικίδες (Οικογένεια Ericaceae)
Προστέθηκε στις Μάιος 20, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ciafre

Ημερομηνία

Μάιος 2022

Τόπος

United States (Google, OSM)
Aphyllon uniflorum - Photo (c) Chuck Sexton, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Chuck Sexton
Η ταυτότητα του χρήστη sammakler: Aphyllon uniflorum, Ένα μέλος του Οροβάγχες (Φυλή Orobancheae)
Προστέθηκε στις Μάιος 20, 2022
Υποστηρικτικό

Στατιστικά

  • 1397