Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

eman_

Ημερομηνία

Μάιος 5, 2019 06:36 AM +03

Τόπος

Tabuk, SA (Google, OSM)

Περιγραφή

What’s called these flowers?

Moringa peregrina - Photo (c) licensed media from TrekNature DwCA without owner, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη sami-youssef: Moringa peregrina, Ένα μέλος του Κραμβώδη (Τάξη Brassicales)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 27, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

abdulazizalghanim

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 6, 2021 11:30 AM +03

Τόπος

Al Madinah, SA (Google, OSM)
Cynomorium coccineum - Photo (c) Ori Fragman-Sapir, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Ori Fragman-Sapir
Η ταυτότητα του χρήστη sami-youssef: Cynomorium coccineum, Ένα μέλος του Σαξιφραγκώδη (Τάξη Saxifragales)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 27, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

saudibotanist

Ημερομηνία

Ιανουάριος 29, 2018 10:54 PM +03

Περιγραφή

Native species to Saudi Arabia

Plantago afra - Photo (c) Sylvain Piry, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Sylvain Piry
Η ταυτότητα του χρήστη sami-youssef: Plantago afra, Ένα μέλος του Πεντάνευρο (Γένος Plantago)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 25, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

saudibotanist

Ημερομηνία

Ιούλιος 27, 2018 01:59 PM +03

Περιγραφή

Native species to Saudi Arabia

Capparis cartilaginea - Photo (c) Ori Fragman-Sapir, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Ori Fragman-Sapir
Η ταυτότητα του χρήστη sami-youssef: Capparis cartilaginea, Ένα μέλος του Κάππαρη (Γένος Capparis)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 25, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

saudibotanist

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 17, 2016 09:23 PM +03

Περιγραφή

Native species to Saudi Arabia

Abutilon fruticosum - Photo (c) Ron Chang (curated by Cat Chang), μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Ron Chang (curated by Cat Chang)
Η ταυτότητα του χρήστη sami-youssef: Abutilon fruticosum, Ένα μέλος του Μαλάχες (Φυλή Malveae)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 25, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

saudibotanist

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 27, 2017 09:59 PM +03

Περιγραφή

Native species to Saudi Arabia

Ziziphus spina-christi - Photo (c) Stefano Doglio, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Stefano Doglio
Η ταυτότητα του χρήστη sami-youssef: Ziziphus spina-christi, Ένα μέλος του Ροδώδη (Τάξη Rosales)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 25, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

saudibotanist

Ημερομηνία

Ιανουάριος 24, 2018 08:34 PM +03

Περιγραφή

Endemic species to Arabian Peninsula

Cynoglossum bottae - Photo (c) Ali Mohammed Alzahrani, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη sami-youssef: Cynoglossum bottae, Ένα μέλος του Κυνόγλωσσο (Γένος Cynoglossum)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 25, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

saudibotanist

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 23, 2018 10:32 PM +03

Περιγραφή

Native species to Saudi Arabia

Cometes abyssinica - Photo (c) Ali Mohammed Alzahrani, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη sami-youssef: Cometes abyssinica, Ένα μέλος του Καρυοφυλλοειδή (Οικογένεια Caryophyllaceae)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 25, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

saudibotanist

Ημερομηνία

Ιούλιος 2, 2018 03:42 PM +03

Περιγραφή

Native species to Saudi Arabia

Morettia parviflora - Photo (c) John Pereira, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by John Pereira
Η ταυτότητα του χρήστη sami-youssef: Morettia parviflora, Ένα μέλος του Κραμβοειδή (Οικογένεια Brassicaceae)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 25, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

saudibotanist

Ημερομηνία

Ιούλιος 22, 2019 02:25 PM +03

Περιγραφή

Native species to Saudi Arabia

Moringa peregrina - Photo (c) licensed media from TrekNature DwCA without owner, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη sami-youssef: Moringa peregrina, Ένα μέλος του Κραμβώδη (Τάξη Brassicales)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 25, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

saudibotanist

Ημερομηνία

Ιούλιος 21, 2019 10:58 PM +03

Περιγραφή

Native species to Saudi Arabia

Salvadora persica - Photo (c) Dinesh Valke, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη sami-youssef: Salvadora persica, Ένα μέλος του Κραμβώδη (Τάξη Brassicales)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 25, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

saudibotanist

Ημερομηνία

Ιούλιος 19, 2019 05:37 PM +03

Περιγραφή

Native species to Saudi Arabia

Prosopis farcta - Photo (c) Tamsin Carlisle, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA), uploaded by Tamsin Carlisle
Η ταυτότητα του χρήστη sami-youssef: Prosopis farcta, Ένα μέλος του Κυαμοειδή (Οικογένεια Fabaceae)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 25, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

saudibotanist

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 15, 2016 10:16 PM +03

Περιγραφή

Native species to Saudi Arabia

Rhazya stricta - Photo (c) Jacky Judas, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Jacky Judas
Η ταυτότητα του χρήστη sami-youssef: Rhazya stricta, Ένα μέλος του Αποκυνοειδή (Οικογένεια Apocynaceae)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 25, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

saudibotanist

Ημερομηνία

Ιούλιος 15, 2018 12:24 PM +03

Περιγραφή

Native species to Saudi Arabia

Commicarpus grandiflorus - Photo (c) Ali Mohammed Alzahrani, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη sami-youssef: Commicarpus grandiflorus, Ένα μέλος του Καρυοφυλλώδη (Τάξη Caryophyllales)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 25, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

saudibotanist

Ημερομηνία

Αύγουστος 10, 2020 12:39 PM +03

Περιγραφή

Endemic species to Arabian Peninsula

Leucas alba - Photo (c) Ali Mohammed Alzahrani, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη sami-youssef: Leucas alba, Ένα μέλος του Λαμιοειδή (Υποοικογένεια Lamioideae)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 25, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

saudibotanist

Ημερομηνία

Ιούλιος 25, 2020 06:22 PM +03

Περιγραφή

Native species to Saudi Arabia

Arnebia hispidissima - Photo (c) Michal Šťastný, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Michal Šťastný
Η ταυτότητα του χρήστη sami-youssef: Arnebia hispidissima, Ένα μέλος του Βοραγινοειδή (Οικογένεια Boraginaceae)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 25, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

saudibotanist

Ημερομηνία

Αύγουστος 21, 2020 10:08 AM +03

Περιγραφή

Native species to Saudi Arabia

Kickxia aegyptiaca - Photo (c) Sébastien SANT, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Sébastien SANT
Η ταυτότητα του χρήστη sami-youssef: Kickxia aegyptiaca, Ένα μέλος του Λαμιώδη (Τάξη Lamiales)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 25, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Πικροδάφνη (Nerium oleander)

Παρατηρητής

saudibotanist

Ημερομηνία

Αύγουστος 21, 2020 10:05 AM +03

Περιγραφή

Native or introduced species to Saudi Arabia

Πικροδάφνη - Photo (c) reddad, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by reddad
Η ταυτότητα του χρήστη sami-youssef: Πικροδάφνη (Nerium oleander)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 25, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

saudibotanist

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 17, 2021 04:27 PM +03

Περιγραφή

Native species to Saudi Arabia

Tetraena simplex - Photo (c) joanyoung, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη sami-youssef: Tetraena simplex, Ένα μέλος του Ζυγοφυλλώδη (Τάξη Zygophyllales)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 25, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

saudibotanist

Ημερομηνία

Μάρτιος 7, 2021 12:48 PM +03

Περιγραφή

Native species to Saudi Arabia

Moraea sisyrinchium - Photo (c) mjcorreia, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by mjcorreia
Η ταυτότητα του χρήστη sami-youssef: Moraea sisyrinchium, Ένα μέλος του Ιριδοειδή (Οικογένεια Iridaceae)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 25, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

saudibotanist

Ημερομηνία

Ιανουάριος 3, 2021 09:57 AM +03

Περιγραφή

Native species to Saudi Arabia

Citrullus colocynthis - Photo (c) Mohammad Marafi, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Mohammad Marafi
Η ταυτότητα του χρήστη sami-youssef: Citrullus colocynthis, Ένα μέλος του Μαγνολιόψιδα (Ομοταξία Magnoliopsida)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 25, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

saudibotanist

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 26, 2021 11:22 AM +03

Περιγραφή

Native species to Saudi Arabia

Diplotaxis acris - Photo (c) Amr Salah, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Amr Salah
Η ταυτότητα του χρήστη sami-youssef: Diplotaxis acris, Ένα μέλος του Κραμβοειδή (Οικογένεια Brassicaceae)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 25, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

saudibotanist

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 28, 2021 11:37 AM +03

Περιγραφή

Native species to Saudi Arabia

Retama raetam - Photo (c) Σάββας Ζαφειρίου (Savvas Zafeiriou), μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Σάββας Ζαφειρίου (Savvas Zafeiriou)
Η ταυτότητα του χρήστη sami-youssef: Retama raetam, Ένα μέλος του Σπάρτα (Φυλή Genisteae)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 25, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

saudibotanist

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 26, 2021 11:36 AM +03

Περιγραφή

Native species to Saudi Arabia

Gymnocarpos decandrus - Photo (c) John Pereira, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by John Pereira
Η ταυτότητα του χρήστη sami-youssef: Gymnocarpos decandrus, Ένα μέλος του Καρυοφυλλοειδή (Οικογένεια Caryophyllaceae)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 25, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

saudibotanist

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 26, 2021 11:43 AM +03

Περιγραφή

Native species to Saudi Arabia

Pallenis hierichuntica - Photo (c) Ali Mohammed Alzahrani, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη sami-youssef: Pallenis hierichuntica, Ένα μέλος του Αστεροειδή (Υποοικογένεια Asteroideae)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 25, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

saudibotanist

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 27, 2021 04:38 PM +03

Περιγραφή

Native species to Saudi Arabia

Cistanche tubulosa - Photo (c) Ori Fragman-Sapir, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Ori Fragman-Sapir
Η ταυτότητα του χρήστη sami-youssef: Cistanche tubulosa, Ένα μέλος του Οροβάγχες (Φυλή Orobancheae)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 25, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

saudibotanist

Ημερομηνία

Ιανουάριος 31, 2018 06:05 PM +03

Περιγραφή

Native species to Saudi Arabia

Cocculus pendulus - Photo (c) Noam, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Noam
Η ταυτότητα του χρήστη sami-youssef: Cocculus pendulus, Ένα μέλος του Βατραχιώδη (Τάξη Ranunculales)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 25, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

saudibotanist

Ημερομηνία

Μάρτιος 7, 2021 12:50 PM +03

Περιγραφή

Native species to Saudi Arabia

Lepidium draba - Photo (c) Kayla Echols, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Kayla Echols
Η ταυτότητα του χρήστη sami-youssef: Lepidium draba, Ένα μέλος του Κραμβοειδή (Οικογένεια Brassicaceae)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 25, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

isabellabossolino

Ημερομηνία

Απρίλιος 29, 2021 10:51 AM +03
Calotropis procera - Photo (c) mpitaro, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη sami-youssef: Calotropis procera, Ένα μέλος του Αποκυνοειδή (Οικογένεια Apocynaceae)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 25, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Χουρμαδιά (Phoenix dactylifera)

Παρατηρητής

fatimah_alanazi

Ημερομηνία

Ιανουάριος 13, 2021 04:21 PM UTC
Χουρμαδιά - Photo (c) Southcoastwholesale, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη sami-youssef: Χουρμαδιά (Phoenix dactylifera)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 25, 2022
Υποστηρικτικό

Στατιστικά

  • 58