Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μορχέλα (Γένος Morchella)

Παρατηρητής

emily_antunez

Ημερομηνία

Απρίλιος 25, 2022 01:12 ΜΜ PDT
Μορχέλα - Photo (c) chickenofthewoods, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη samarths: Μορχέλα (Γένος Morchella)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 27, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alan_rockefeller

Ημερομηνία

Απρίλιος 2022

Τόπος

Oregon, US (Google, OSM)

Περιγραφή

Under hazelnut, cedar, fir and hemlock, near a stream. No odor, very mild spermatic taste.

Morchella americana - Photo (c) noah_siegel, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA), uploaded by noah_siegel
Η ταυτότητα του χρήστη samarths: Morchella americana, Ένα μέλος του Μορχέλα (Γένος Morchella)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 27, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alan_rockefeller

Ημερομηνία

Απρίλιος 2022

Τόπος

Oregon, US (Google, OSM)

Περιγραφή

In a second year burn, under mixed conifers.

Not much odor.

Morchella importuna - Photo (c) Laetiporus sulphureus, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη samarths: Morchella importuna, Ένα μέλος του Μορχέλα (Γένος Morchella)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 27, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alan_rockefeller

Ημερομηνία

Απρίλιος 24, 2022 12:53 ΜΜ PDT

Τόπος

Oregon, US (Google, OSM)

Περιγραφή

1150 feet elevation, mixed hardwoods and conifers, not far from cottonwood.

In a two year old burn.

Morchella americana - Photo (c) noah_siegel, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA), uploaded by noah_siegel
Η ταυτότητα του χρήστη samarths: Morchella americana, Ένα μέλος του Μορχέλα (Γένος Morchella)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 27, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

brookshooks

Ημερομηνία

Μάρτιος 15, 2022 02:01 ΜΜ PDT
Agrocybe praecox - Photo (c) Christian Schwarz, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Christian Schwarz
Η ταυτότητα του χρήστη samarths: Agrocybe praecox, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 18, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

brennanpopovic

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 5, 2021 03:44 ΜΜ UTC
Laetiporus conifericola - Photo (c) Chuck Smith, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Chuck Smith
Η ταυτότητα του χρήστη samarths: Laetiporus conifericola, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 26, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

purpledoorranch

Ημερομηνία

Μάρτιος 27, 2020 09:15 ΠΜ PDT

Τόπος

Pleasanton, CA, US (Google, OSM)
Tremella mesenterica - Photo (c) wojtest, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by wojtest
Η ταυτότητα του χρήστη samarths: Tremella mesenterica, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 13, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kane_fleury

Ημερομηνία

Ιούλιος 3, 2019 12:50 ΜΜ HST
Geastrum - Photo (c) Julie Vause, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Julie Vause
Η ταυτότητα του χρήστη samarths: Γένος Geastrum, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 10, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ophioblennius

Ημερομηνία

Ιούλιος 29, 2020 06:09 ΜΜ PDT
Phallus impudicus - Photo (c) Chris Moody, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη samarths: Phallus impudicus, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 06, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

wildlove707

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 19, 2017 01:29 ΜΜ PDT
Capsicum annuum - Photo (c) Cha Wen Hui, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Cha Wen Hui
Η ταυτότητα του χρήστη samarths: Capsicum annuum, Ένα μέλος του Στρυχνοειδή (Οικογένεια Solanaceae)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 02, 2022
Υποστηρικτικό

Στατιστικά

  • 10