Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

talibzuo

Ημερομηνία

Απρίλιος 2018

Τόπος

Sri Lanka (Google, OSM)
Lissemys ceylonensis - Photo (c) QuestaGame, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by QuestaGame
Η ταυτότητα του χρήστη saluni: Lissemys ceylonensis, Ένα μέλος του Χελώνα (Τάξη Testudines)
Προστέθηκε στις Μάιος 28, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

theja1

Ημερομηνία

Μάιος 22, 2023 07:20 ΜΜ +0530
Lepus nigricollis - Photo (c) Kalyanvarma, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη saluni: Lepus nigricollis, Ένα μέλος του Λαγός (Γένος Lepus)
Προστέθηκε στις Μάιος 28, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jofiki

Ημερομηνία

Μάιος 19, 2023 01:49 ΜΜ +0530
Neurothemis tullia - Photo (c) Bähram Alagheband, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA), uploaded by Bähram Alagheband
Η ταυτότητα του χρήστη saluni: Neurothemis tullia, Ένα μέλος του Λιβελουλίδες (Οικογένεια Libellulidae)
Προστέθηκε στις Μάιος 28, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jofiki

Ημερομηνία

Μάιος 19, 2023 10:59 ΠΜ +0530
Calotes versicolor - Photo (c) Sujith Sivadas, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by Sujith Sivadas
Η ταυτότητα του χρήστη saluni: Calotes versicolor, Ένα μέλος του Σαύρες (Υποτάξη Sauria)
Προστέθηκε στις Μάιος 28, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jofiki

Ημερομηνία

Μάιος 19, 2023 01:53 ΜΜ +0530
Tirumala limniace - Photo (c) makarandsaraf, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by makarandsaraf
Η ταυτότητα του χρήστη saluni: Tirumala limniace, Ένα μέλος του Νυμφαλίδες (Οικογένεια Nymphalidae)
Προστέθηκε στις Μάιος 28, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jofiki

Ημερομηνία

Μάιος 19, 2023 01:48 ΜΜ +0530
Dendrelaphis schokari - Photo (c) bastih, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη saluni: Dendrelaphis schokari, Ένα μέλος του Φίδια (Υποτάξη Serpentes)
Προστέθηκε στις Μάιος 28, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

milroy

Ημερομηνία

Μάιος 23, 2023 01:14 ΜΜ +0530
Elymnias hypermnestra - Photo (c) Lena Chow, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Lena Chow
Η ταυτότητα του χρήστη saluni: Elymnias hypermnestra, Ένα μέλος του Νυμφαλίδες (Οικογένεια Nymphalidae)
Προστέθηκε στις Μάιος 28, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

arryn19

Ημερομηνία

Μάιος 24, 2023 11:46 ΠΜ +0530
Funambulus palmarum - Photo (c) Subhadra Devi, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Subhadra Devi
Η ταυτότητα του χρήστη saluni: Funambulus palmarum, Ένα μέλος του Σκιουρίδες (Οικογένεια Sciuridae)
Προστέθηκε στις Μάιος 28, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jofiki

Ημερομηνία

Μάιος 19, 2023 01:52 ΜΜ +0530
Danaus genutia - Photo (c) Tarique Sani, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη saluni: Danaus genutia, Ένα μέλος του Νυμφαλίδες (Οικογένεια Nymphalidae)
Προστέθηκε στις Μάιος 28, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mrehssani

Ημερομηνία

Απρίλιος 2, 2015 09:40 ΠΜ +0530
Junonia lemonias - Photo (c) Vijay Vanaparthy, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Vijay Vanaparthy
Η ταυτότητα του χρήστη saluni: Junonia lemonias, Ένα μέλος του Νυμφαλίνες (Υποοικογένεια Nymphalinae)
Προστέθηκε στις Μάιος 28, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mrehssani

Ημερομηνία

Απρίλιος 2, 2015 09:44 ΠΜ +0530
Castalius rosimon - Photo (c) Milind Bhakare, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη saluni: Castalius rosimon, Ένα μέλος του Πολυομμάτινοι (Φυλή Polyommatini)
Προστέθηκε στις Μάιος 28, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mrehssani

Ημερομηνία

Απρίλιος 2, 2015 10:15 ΠΜ +0530
Junonia iphita - Photo (c) CheongWeei Gan, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by CheongWeei Gan
Η ταυτότητα του χρήστη saluni: Junonia iphita, Ένα μέλος του Νυμφαλίνες (Υποοικογένεια Nymphalinae)
Προστέθηκε στις Μάιος 28, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κοινή Μάινα (Acridotheres tristis)

Παρατηρητής

mrehssani

Ημερομηνία

Απρίλιος 2, 2015 09:36 ΠΜ +0530
Κοινή Μάινα - Photo (c) VarmaX, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA), uploaded by VarmaX
Η ταυτότητα του χρήστη saluni: Κοινή Μάινα (Acridotheres tristis)
Προστέθηκε στις Μάιος 28, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mrehssani

Ημερομηνία

Απρίλιος 2, 2015 09:44 ΠΜ +0530
Junonia almana - Photo (c) Anil Kumar Verma, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Anil Kumar Verma
Η ταυτότητα του χρήστη saluni: Junonia almana, Ένα μέλος του Νυμφαλίνες (Υποοικογένεια Nymphalinae)
Προστέθηκε στις Μάιος 28, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

grahamarmstrong

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 18, 2004 02:30 ΜΜ +06
Hemidactylus leschenaultii - Photo (c) camponesa, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη saluni: Hemidactylus leschenaultii, Ένα μέλος του Γκεκκονίδες (Οικογένεια Gekkonidae)
Προστέθηκε στις Μάιος 28, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

vasiliidogov

Ημερομηνία

Μάιος 14, 2023
Calotes versicolor - Photo (c) Sujith Sivadas, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by Sujith Sivadas
Η ταυτότητα του χρήστη saluni: Calotes versicolor, Ένα μέλος του Σαύρες (Υποτάξη Sauria)
Προστέθηκε στις Μάιος 28, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bruck

Ημερομηνία

Μάιος 23, 2023 03:10 ΜΜ +0530
Calotes versicolor - Photo (c) Sujith Sivadas, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by Sujith Sivadas
Η ταυτότητα του χρήστη saluni: Calotes versicolor, Ένα μέλος του Σαύρες (Υποτάξη Sauria)
Προστέθηκε στις Μάιος 28, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Πράσινος Παπαγάλος (Psittacula krameri)

Παρατηρητής

bruck

Ημερομηνία

Μάιος 25, 2023 02:16 ΜΜ +0530
Πράσινος Παπαγάλος - Photo (c) Mousam Ray, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Mousam Ray
Η ταυτότητα του χρήστη saluni: Πράσινος Παπαγάλος (Psittacula krameri)
Προστέθηκε στις Μάιος 28, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pramukaattanayaka

Ημερομηνία

Μάιος 25, 2023 03:29 ΜΜ +0530
Leptocoma zeylonica - Photo (c) Sanjaya Kanishka, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Sanjaya Kanishka
Η ταυτότητα του χρήστη saluni: Leptocoma zeylonica, Ένα μέλος του Στρουθιόμορφα (Τάξη Passeriformes)
Προστέθηκε στις Μάιος 28, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jofiki

Ημερομηνία

Μάιος 25, 2023 03:30 ΜΜ +0530
Clitoria ternatea - Photo Δεν διατηρούνται δικαιώματα, uploaded by 葉子
Η ταυτότητα του χρήστη saluni: Clitoria ternatea, Ένα μέλος του Ψυχανθή (Υποοικογένεια Faboideae)
Προστέθηκε στις Μάιος 28, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

saggital

Ημερομηνία

Μάιος 11, 2018 11:03 ΠΜ +0530
Anastomus oscitans - Photo (c) J. Maughn, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by J. Maughn
Η ταυτότητα του χρήστη saluni: Anastomus oscitans, Ένα μέλος του Πελαργός (Οικογένεια Ciconiidae)
Προστέθηκε στις Μάιος 28, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

udeepa

Ημερομηνία

Μάιος 25, 2023 09:04 ΠΜ +0530
Spilopelia chinensis - Photo (c) Mark Rosenstein, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη saluni: Spilopelia chinensis, Ένα μέλος του Περιστερόμορφα (Τάξη Columbiformes)
Προστέθηκε στις Μάιος 28, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κοινός Λευκοτσικνιάς (Egretta garzetta)

Παρατηρητής

saggital

Ημερομηνία

Μάιος 11, 2018 11:40 ΠΜ +0530

Περιγραφή

Yala National Park

Κοινός Λευκοτσικνιάς - Photo (c) Bengt Nyman, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη saluni: Κοινός Λευκοτσικνιάς (Egretta garzetta)
Προστέθηκε στις Μάιος 28, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

saggital

Ημερομηνία

Μάιος 11, 2018 11:42 ΠΜ +0530

Περιγραφή

Yala National Park

Microcarbo niger - Photo (c) David J Barton, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by David J Barton
Η ταυτότητα του χρήστη saluni: Microcarbo niger, Ένα μέλος του Φαλακροκορακίδες (Οικογένεια Phalacrocoracidae)
Προστέθηκε στις Μάιος 28, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

saggital

Ημερομηνία

Μάιος 2018

Τόπος

Sri Lanka (Google, OSM)

Περιγραφή

Yala National Park

Anthracoceros coronatus - Photo (c) Steve Garvie, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη saluni: Anthracoceros coronatus, Ένα μέλος του Βουκερωτόμορφα (Τάξη Bucerotiformes)
Προστέθηκε στις Μάιος 28, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

saggital

Ημερομηνία

Μάιος 11, 2018 11:14 ΠΜ +0530

Περιγραφή

Yala National Park

Urva smithii - Photo (c) Markus  Lilje, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by Markus  Lilje
Η ταυτότητα του χρήστη saluni: Urva smithii, Ένα μέλος του Σαρκοφάγα (Τάξη Carnivora)
Προστέθηκε στις Μάιος 28, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

saggital

Ημερομηνία

Μάιος 2018

Τόπος

Sri Lanka (Google, OSM)

Περιγραφή

Yala National Park

Anhinga melanogaster - Photo (c) Kumaresan Chandrabose, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Kumaresan Chandrabose
Η ταυτότητα του χρήστη saluni: Anhinga melanogaster, Ένα μέλος του Σουλόμορφα (Τάξη Suliformes)
Προστέθηκε στις Μάιος 28, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

saggital

Ημερομηνία

Μάιος 10, 2018 07:19 ΜΜ +0530

Περιγραφή

Yala National Park

Copsychus saularis - Photo (c) Перевозов Александр, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Перевозов Александр
Η ταυτότητα του χρήστη saluni: Copsychus saularis, Ένα μέλος του Μυϊοθηριίδες (Οικογένεια Muscicapidae)
Προστέθηκε στις Μάιος 28, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

saggital

Ημερομηνία

Μάιος 2018

Τόπος

Sri Lanka (Google, OSM)

Περιγραφή

Yala National Park

Mycteria leucocephala - Photo (c) Uday Agashe, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Uday Agashe
Η ταυτότητα του χρήστη saluni: Mycteria leucocephala, Ένα μέλος του Πελαργός (Οικογένεια Ciconiidae)
Προστέθηκε στις Μάιος 28, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μπλε Παγώνι (Pavo cristatus)

Παρατηρητής

saggital

Ημερομηνία

Μάιος 11, 2018 12:31 ΜΜ +0530

Περιγραφή

Yala National Park

Μπλε Παγώνι - Photo (c) Cloudtail the Snow Leopard, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη saluni: Μπλε Παγώνι (Pavo cristatus)
Προστέθηκε στις Μάιος 28, 2023
Υποστηρικτικό

Στατιστικά

  • 11279