Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

krisha56245

Ημερομηνία

Νοέμβριος 27, 2023 12:38 ΜΜ PST
Menemerus bivittatus - Photo (c) portioid, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA), uploaded by portioid
Η ταυτότητα του χρήστη salttaxa: Menemerus bivittatus, Ένα μέλος του Αράχνες Άλτες (Οικογένεια Salticidae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 30, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

chloe_and_trevor

Ημερομηνία

Νοέμβριος 23, 2023 05:58 ΜΜ PST
Metaphidippus - Photo (c) Ísis Meri Medri, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Ísis Meri Medri
Η ταυτότητα του χρήστη salttaxa: Γένος Metaphidippus, Ένα μέλος του Αράχνες Άλτες (Οικογένεια Salticidae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 29, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mossy_taschy

Ημερομηνία

Νοέμβριος 27, 2023 02:24 ΜΜ PST
Sassacus vitis - Photo Δεν διατηρούνται δικαιώματα, uploaded by Zygy
Η ταυτότητα του χρήστη salttaxa: Sassacus vitis, Ένα μέλος του Αράχνες Άλτες (Οικογένεια Salticidae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 28, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bzstrange

Ημερομηνία

Νοέμβριος 10, 2023 05:56 ΜΜ MST

Τόπος

Phoenix (Google, OSM)

Περιγραφή

Pretty sure id is wrong. But ya never know

Dendryphantini - Photo (c) Ken-ichi Ueda, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη salttaxa: Φυλή Dendryphantini, Ένα μέλος του Αράχνες Άλτες (Οικογένεια Salticidae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 26, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

taylor20lopez

Ημερομηνία

Νοέμβριος 23, 2023 11:55 ΠΜ PST

Περιγραφή

during a sunny day on a door

Menemerus bivittatus - Photo (c) portioid, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA), uploaded by portioid
Η ταυτότητα του χρήστη salttaxa: Menemerus bivittatus, Ένα μέλος του Αράχνες Άλτες (Οικογένεια Salticidae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 26, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kamindustries

Ημερομηνία

Νοέμβριος 23, 2023 12:43 ΜΜ PST
Menemerus bivittatus - Photo (c) portioid, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA), uploaded by portioid
Η ταυτότητα του χρήστη salttaxa: Menemerus bivittatus, Ένα μέλος του Αράχνες Άλτες (Οικογένεια Salticidae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 24, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kaiseb

Ημερομηνία

Νοέμβριος 20, 2023 02:25 ΜΜ PST
Θωμισίδες - Photo (c) Jay Keller, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Jay Keller
Η ταυτότητα του χρήστη salttaxa: Θωμισίδες (Οικογένεια Thomisidae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 23, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

d_klein

Ημερομηνία

Νοέμβριος 22, 2023 08:08 ΠΜ PST
Phidippus - Photo (c) Thomas Shahan, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη salttaxa: Γένος Phidippus, Ένα μέλος του Αράχνες Άλτες (Οικογένεια Salticidae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 23, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tapbirds

Ημερομηνία

Νοέμβριος 22, 2023 02:53 ΜΜ PST
Dendryphantina - Photo (c) Meghan Cassidy, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA), uploaded by Meghan Cassidy
Η ταυτότητα του χρήστη salttaxa: Υποφυλή Dendryphantina, Ένα μέλος του Αράχνες Άλτες (Οικογένεια Salticidae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 23, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

miorhartman

Ημερομηνία

Νοέμβριος 22, 2023 01:30 ΜΜ PST
Sassacus vitis - Photo Δεν διατηρούνται δικαιώματα, uploaded by Zygy
Η ταυτότητα του χρήστη salttaxa: Sassacus vitis, Ένα μέλος του Αράχνες Άλτες (Οικογένεια Salticidae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 23, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

treetops4

Ημερομηνία

Μάρτιος 22, 2023 01:27 ΜΜ CDT

Τόπος

Duson (Google, OSM)
Colonus - Photo (c) Ashley M Bradford, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Ashley M Bradford
Η ταυτότητα του χρήστη salttaxa: Γένος Colonus, Ένα μέλος του Αράχνες Άλτες (Οικογένεια Salticidae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 22, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cailinpowell

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 14, 2023 10:46 ΠΜ CDT
Colonus hesperus - Photo (c) Edgar Lima Garrido, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Edgar Lima Garrido
Η ταυτότητα του χρήστη salttaxa: Colonus hesperus, Ένα μέλος του Αράχνες Άλτες (Οικογένεια Salticidae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 22, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pazaha

Ημερομηνία

Νοέμβριος 22, 2023 09:29 ΠΜ MST
Menemerus bivittatus - Photo (c) portioid, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA), uploaded by portioid
Η ταυτότητα του χρήστη salttaxa: Menemerus bivittatus, Ένα μέλος του Αράχνες Άλτες (Οικογένεια Salticidae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 22, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μυρμηγκίδες (Οικογένεια Formicidae)

Παρατηρητής

yerbasanta

Ημερομηνία

Οκτώβριος 2023

Περιγραφή

Incidentally noticed on spiderweb.

I don't think it made the web based on size, taxa.

Μυρμηγκίδες - Photo (c) Gerónimo Martín Alonso, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by Gerónimo Martín Alonso
Η ταυτότητα του χρήστη salttaxa: Μυρμηγκίδες (Οικογένεια Formicidae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 22, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

hortamyo

Ημερομηνία

Οκτώβριος 16, 2023 09:57 ΠΜ PDT
Habronattus tarsalis - Photo (c) dclump, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by dclump
Η ταυτότητα του χρήστη salttaxa: Habronattus tarsalis, Ένα μέλος του Αράχνες Άλτες (Οικογένεια Salticidae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 22, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Θωμισίδες (Οικογένεια Thomisidae)

Παρατηρητής

beverly33

Ημερομηνία

Νοέμβριος 2023

Τόπος

California, US (Google, OSM)
Θωμισίδες - Photo (c) Jay Keller, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Jay Keller
Η ταυτότητα του χρήστη salttaxa: Θωμισίδες (Οικογένεια Thomisidae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 22, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ashgreyskies

Ημερομηνία

Νοέμβριος 21, 2023 12:08 ΜΜ PST
Dendryphantina - Photo (c) Meghan Cassidy, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA), uploaded by Meghan Cassidy
Η ταυτότητα του χρήστη salttaxa: Υποφυλή Dendryphantina, Ένα μέλος του Αράχνες Άλτες (Οικογένεια Salticidae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 21, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jazzanyxplore

Ημερομηνία

Νοέμβριος 21, 2023 12:05 ΜΜ PST
Phidippus - Photo (c) Thomas Shahan, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη salttaxa: Γένος Phidippus, Ένα μέλος του Αράχνες Άλτες (Οικογένεια Salticidae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 21, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

joshuapoylio

Ημερομηνία

Οκτώβριος 5, 2023 02:27 ΜΜ PDT
Phidippus - Photo (c) Thomas Shahan, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη salttaxa: Γένος Phidippus, Ένα μέλος του Αράχνες Άλτες (Οικογένεια Salticidae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 20, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

n8agrin

Ημερομηνία

Νοέμβριος 13, 2023 05:06 ΜΜ PST
Phidippus - Photo (c) Thomas Shahan, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη salttaxa: Γένος Phidippus, Ένα μέλος του Αράχνες Άλτες (Οικογένεια Salticidae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 20, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kevindurantula

Ημερομηνία

Νοέμβριος 19, 2023 04:38 ΜΜ PST
Αράχνη Λύκος - Photo (c) Thomas Shahan, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Thomas Shahan
Η ταυτότητα του χρήστη salttaxa: Αράχνη Λύκος (Οικογένεια Lycosidae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 20, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

astrobirder

Ημερομηνία

Μάιος 8, 2023 02:27 ΜΜ MDT
Salticinae - Photo (c) Thomas Shahan, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Thomas Shahan
Η ταυτότητα του χρήστη salttaxa: Υποοικογένεια Salticinae, Ένα μέλος του Αράχνες Άλτες (Οικογένεια Salticidae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 20, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

abstinence_enthusiast

Ημερομηνία

Νοέμβριος 2023

Περιγραφή

For the spider.

Θωμισίδες - Photo (c) Jay Keller, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Jay Keller
Η ταυτότητα του χρήστη salttaxa: Θωμισίδες (Οικογένεια Thomisidae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 20, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

latex6

Ημερομηνία

Νοέμβριος 18, 2023 01:13 ΠΜ PST
Menemerus semilimbatus - Photo (c) Benjamin Fabian, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Benjamin Fabian
Η ταυτότητα του χρήστη salttaxa: Menemerus semilimbatus, Ένα μέλος του Αράχνες Άλτες (Οικογένεια Salticidae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 18, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ejbramm

Ημερομηνία

Νοέμβριος 17, 2023 11:11 ΠΜ PST

Περιγραφή

On Blue Grama

Sassacus vitis - Photo Δεν διατηρούνται δικαιώματα, uploaded by Zygy
Η ταυτότητα του χρήστη salttaxa: Sassacus vitis, Ένα μέλος του Αράχνες Άλτες (Οικογένεια Salticidae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 18, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lightandstorm

Ημερομηνία

Νοέμβριος 17, 2023 12:13 ΜΜ PST
Colonus hesperus - Photo (c) Edgar Lima Garrido, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Edgar Lima Garrido
Η ταυτότητα του χρήστη salttaxa: Colonus hesperus, Ένα μέλος του Αράχνες Άλτες (Οικογένεια Salticidae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 18, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

munchicken

Ημερομηνία

Νοέμβριος 17, 2023 04:24 ΜΜ CST

Τόπος

Austin (Google, OSM)
Phidippus - Photo (c) Thomas Shahan, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη salttaxa: Γένος Phidippus, Ένα μέλος του Αράχνες Άλτες (Οικογένεια Salticidae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 18, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kignacio

Ημερομηνία

Οκτώβριος 2023
Phidippus audax - Photo (c) Eduardo Axel Recillas Bautista, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Eduardo Axel Recillas Bautista
Η ταυτότητα του χρήστη salttaxa: Phidippus audax, Ένα μέλος του Αράχνες Άλτες (Οικογένεια Salticidae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 17, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kamensanti

Ημερομηνία

Νοέμβριος 16, 2023 01:34 ΜΜ PST
Menemerus bivittatus - Photo (c) portioid, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA), uploaded by portioid
Η ταυτότητα του χρήστη salttaxa: Menemerus bivittatus, Ένα μέλος του Αράχνες Άλτες (Οικογένεια Salticidae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 17, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sherrylikesspiders

Ημερομηνία

Νοέμβριος 15, 2023 10:44 ΜΜ CST
Παντροπική Αράχνη Άλτης - Photo (c) Colin Purrington, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Colin Purrington
Η ταυτότητα του χρήστη salttaxa: Παντροπική Αράχνη Άλτης (Plexippus paykulli)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 16, 2023
Κορυφαίος

Στατιστικά

  • 6169