Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

silversea_starsong

Ημερομηνία

Ιούλιος 10, 2021 01:08 PM PDT

Περιγραφή

High altitude talus slope...not the place I expected to see a Salticid.

Terralonus mylothrus - Photo (c) Sara Simpkins, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη salttaxa: Terralonus mylothrus, Ένα μέλος του Αράχνες Άλτες (Οικογένεια Salticidae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 27, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lahaina

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2021

Τόπος

United States (Google, OSM)
Habronattus - Photo (c) Marshal Hedin, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη salttaxa: Γένος Habronattus, Ένα μέλος του Αράχνες Άλτες (Οικογένεια Salticidae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 27, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

naturalist_glenn

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 26, 2021 06:24 PM CDT
Araneidae - Photo (c) Olivier, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη salttaxa: Οικογένεια Araneidae, Ένα μέλος του Αράχνες (Τάξη Araneae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 27, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

whereowlbear

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 26, 2021 01:15 PM PDT
Phidippus audax - Photo (c) Melody Lytle, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη salttaxa: Phidippus audax, Ένα μέλος του Αράχνες Άλτες (Οικογένεια Salticidae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 26, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

wayniac

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 25, 2021 04:10 PM PDT

Περιγραφή

Really tiny.

Sassacus vitis - Photo (c) Kurt Komoda, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη salttaxa: Sassacus vitis, Ένα μέλος του Αράχνες Άλτες (Οικογένεια Salticidae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 26, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

diandrab

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 23, 2021 01:00 PM PDT

Τόπος

Oak Park (Google, OSM)
Menemerus semilimbatus - Photo (c) Frupus, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη salttaxa: Menemerus semilimbatus, Ένα μέλος του Αράχνες Άλτες (Οικογένεια Salticidae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 26, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

siddharthvader35

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 11, 2021 11:25 AM PDT
Phidippus - Photo (c) Thomas Shahan, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη salttaxa: Γένος Phidippus, Ένα μέλος του Αράχνες Άλτες (Οικογένεια Salticidae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 26, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jmaughn

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 25, 2021 04:29 PM PDT
Mexigonus morosus - Photo (c) Cedric Lee, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη salttaxa: Mexigonus morosus, Ένα μέλος του Αράχνες Άλτες (Οικογένεια Salticidae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 26, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jay_23

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 25, 2021 06:12 PM PDT
Menemerus bivittatus - Photo (c) Philip Herbst, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη salttaxa: Menemerus bivittatus, Ένα μέλος του Αράχνες Άλτες (Οικογένεια Salticidae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 26, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

emild

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 21, 2021 03:25 PM PDT

Περιγραφή

Found at a gas station during the afternoon. It was hairy/fuzzy. Identified with the aid of National Audubon Society Field Guide to Insects and Spiders.

Colonus hesperus - Photo (c) joshuasexton, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη salttaxa: Colonus hesperus, Ένα μέλος του Αράχνες Άλτες (Οικογένεια Salticidae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 26, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

anudibranchmom

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 25, 2021 10:22 AM PDT
Dendryphantina - Photo (c) Buddy, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη salttaxa: Υποφυλή Dendryphantina, Ένα μέλος του Αράχνες Άλτες (Οικογένεια Salticidae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 26, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

anudibranchmom

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 24, 2021 12:57 PM PDT
Habronattus - Photo (c) Marshal Hedin, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη salttaxa: Γένος Habronattus, Ένα μέλος του Αράχνες Άλτες (Οικογένεια Salticidae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 26, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

anudibranchmom

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 24, 2021 10:36 AM PDT
Pelegrina - Photo (c) Jeff Heard, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη salttaxa: Γένος Pelegrina, Ένα μέλος του Αράχνες Άλτες (Οικογένεια Salticidae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 26, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

hollyc_26

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 25, 2021 12:57 PM EDT

Τόπος

Bridgeport (Google, OSM)
Pelegrina - Photo (c) Jeff Heard, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη salttaxa: Γένος Pelegrina, Ένα μέλος του Αράχνες Άλτες (Οικογένεια Salticidae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 25, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jeremyftw

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 25, 2021 12:39 PM EDT
Anasaitis canosa - Photo (c) David Hill, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη salttaxa: Anasaitis canosa, Ένα μέλος του Αράχνες Άλτες (Οικογένεια Salticidae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 25, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

chloe_and_trevor

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 24, 2021 05:40 PM PDT
Dendryphantina - Photo (c) Buddy, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη salttaxa: Υποφυλή Dendryphantina, Ένα μέλος του Αράχνες Άλτες (Οικογένεια Salticidae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 25, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lbyrley

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 24, 2021 05:26 PM PDT
Menemerus semilimbatus - Photo (c) Frupus, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη salttaxa: Menemerus semilimbatus, Ένα μέλος του Αράχνες Άλτες (Οικογένεια Salticidae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 25, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alexchis

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 24, 2021 03:53 PM PDT
Heliophanus - Photo (c) Roland Kratzer, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη salttaxa: Γένος Heliophanus, Ένα μέλος του Αράχνες Άλτες (Οικογένεια Salticidae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 25, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kteeholla

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 24, 2021 10:12 AM EDT

Τόπος

Dublin (Google, OSM)
Platycryptus undatus - Photo (c) Judy Gallagher, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη salttaxa: Platycryptus undatus, Ένα μέλος του Αράχνες Άλτες (Οικογένεια Salticidae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 24, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

chloe_and_trevor

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 23, 2021 04:48 PM PDT

Περιγραφή

Swept from vegetation, bog.

Evarcha proszynskii - Photo (c) Ken-ichi Ueda, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη salttaxa: Evarcha proszynskii, Ένα μέλος του Αράχνες Άλτες (Οικογένεια Salticidae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 24, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

akhacha2

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 23, 2021 12:49 PM PDT
Phidippus - Photo (c) Thomas Shahan, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη salttaxa: Γένος Phidippus, Ένα μέλος του Αράχνες Άλτες (Οικογένεια Salticidae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 24, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

misha41

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2021

Τόπος

California, US (Google, OSM)

Περιγραφή

Spider

Menemerus semilimbatus - Photo (c) Frupus, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη salttaxa: Menemerus semilimbatus, Ένα μέλος του Αράχνες Άλτες (Οικογένεια Salticidae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 24, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dclump

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2021
Dendryphantina - Photo (c) Buddy, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη salttaxa: Υποφυλή Dendryphantina, Ένα μέλος του Αράχνες Άλτες (Οικογένεια Salticidae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 24, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

patrickdyer

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2021
Menemerus bivittatus - Photo (c) Philip Herbst, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη salttaxa: Menemerus bivittatus, Ένα μέλος του Αράχνες Άλτες (Οικογένεια Salticidae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 24, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bamm321

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 23, 2021 02:04 PM PDT
Platycryptus californicus - Photo Kaldari, δεν υπάρχουν γνωστοί περιορισμοί πνευματικών δικαιωμάτων (Κοινό Κτήμα)
Η ταυτότητα του χρήστη salttaxa: Platycryptus californicus, Ένα μέλος του Αράχνες Άλτες (Οικογένεια Salticidae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 24, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

chaparral805

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 23, 2021 02:16 PM PDT

Τόπος

Morro Bay, CA, USA (Google, OSM)
Phidippus - Photo (c) Thomas Shahan, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη salttaxa: Γένος Phidippus, Ένα μέλος του Αράχνες Άλτες (Οικογένεια Salticidae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 24, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

modan

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 23, 2021 07:54 AM PDT
Sassacus vitis - Photo (c) Kurt Komoda, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη salttaxa: Sassacus vitis, Ένα μέλος του Αράχνες Άλτες (Οικογένεια Salticidae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 24, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

c-h

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 23, 2021 11:15 AM PDT
Phidippus - Photo (c) Thomas Shahan, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη salttaxa: Γένος Phidippus, Ένα μέλος του Αράχνες Άλτες (Οικογένεια Salticidae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 24, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

death0mega

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 23, 2021 06:31 PM CDT

Τόπος

Tompkinsville (Google, OSM)
Dendryphantina - Photo (c) Buddy, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη salttaxa: Υποφυλή Dendryphantina, Ένα μέλος του Αράχνες Άλτες (Οικογένεια Salticidae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 24, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

andreacala

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 20, 2021 12:41 PM PDT
Habronattus californicus - Photo (c) Marshal Hedin, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη salttaxa: Habronattus californicus, Ένα μέλος του Αράχνες Άλτες (Οικογένεια Salticidae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 23, 2021
Βελτίωση

Στατιστικά

  • 2355