Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αράχνες Τάξη Araneae

Παρατηρητής

milaboucher

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 15, 2021 04:18 PM EDT
Αράχνες - Photo (c) Chien Lee, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη salticids: Αράχνες (Τάξη Araneae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 18, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

como_plants_animals_rocks

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 9, 2021 03:15 PM CDT
Habronattus - Photo (c) Marshal Hedin, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη salticids: Γένος Habronattus, Ένα μέλος του Αράχνες Άλτες (Οικογένεια Salticidae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 15, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

blackturtle

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 13, 2021 05:32 PM CDT
Anasaitis canosa - Photo (c) David Hill, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη salticids: Anasaitis canosa, Ένα μέλος του Αράχνες Άλτες (Οικογένεια Salticidae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 13, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

freduchini

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 11, 2021 11:50 AM EDT
Hentzia - Photo (c) Tibor Nagy, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη salticids: Γένος Hentzia, Ένα μέλος του Αράχνες Άλτες (Οικογένεια Salticidae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 12, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bheitzman

Ημερομηνία

Ιούνιος 24, 2021 05:22 PM EDT
Attulus floricola - Photo (c) Denis Doucet, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη salticids: Attulus floricola, Ένα μέλος του Αράχνες Άλτες (Οικογένεια Salticidae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 08, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kim054

Ημερομηνία

Αύγουστος 22, 2021 12:25 PM EDT
Admestina - Photo (c) Matt, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη salticids: Γένος Admestina, Ένα μέλος του Αράχνες Άλτες (Οικογένεια Salticidae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 08, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

beeboy

Ημερομηνία

Αύγουστος 20, 2021 03:03 PM EDT
Habronattus viridipes - Photo (c) Wayne Maddison, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη salticids: Habronattus viridipes, Ένα μέλος του Αράχνες Άλτες (Οικογένεια Salticidae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 08, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

flick666

Ημερομηνία

Αύγουστος 23, 2021 03:37 PM EDT
Habronattus borealis - Photo (c) Buddy, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη salticids: Habronattus borealis, Ένα μέλος του Αράχνες Άλτες (Οικογένεια Salticidae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 08, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tzanne

Ημερομηνία

Αύγουστος 6, 2021 02:19 PM EDT
Entelegynae - Photo (c) caesar, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Dr Caesar Sengupta
Η ταυτότητα του χρήστη salticids: Ανθυποτάξη Entelegynae, Ένα μέλος του Αράχνες (Τάξη Araneae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 05, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

wildan_ardani

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 20, 2021 02:40 PM WIB

Τόπος

Jakarta, Indonesia (Google, OSM)

Ετικέτες

Cytaea dispalans - Photo (c) hoyf, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη salticids: Cytaea dispalans, Ένα μέλος του Αράχνες Άλτες (Οικογένεια Salticidae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 02, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kaysingnature

Ημερομηνία

Αύγουστος 27, 2021 09:43 PM ADT
Habronattus decorus - Photo (c) Even Dankowicz, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη salticids: Habronattus decorus, Ένα μέλος του Αράχνες Άλτες (Οικογένεια Salticidae)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 29, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

creswicke

Ημερομηνία

Ιούνιος 2, 2021 01:38 PM CDT
Habronattus americanus - Photo (c) Thomas Shahan, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη salticids: Habronattus americanus, Ένα μέλος του Αράχνες Άλτες (Οικογένεια Salticidae)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 28, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ibycter

Ημερομηνία

Μάιος 27, 2021 06:17 PM ADT
Habronattus decorus - Photo (c) Even Dankowicz, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη salticids: Habronattus decorus, Ένα μέλος του Αράχνες Άλτες (Οικογένεια Salticidae)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 28, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cjkennedy

Ημερομηνία

Ιούνιος 4, 2021 04:24 PM ADT
Hentzia mitrata - Photo (c) Marshal Hedin, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη salticids: Hentzia mitrata, Ένα μέλος του Αράχνες Άλτες (Οικογένεια Salticidae)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 28, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nickbelliveau

Ημερομηνία

Ιούνιος 6, 2021 11:58 AM ADT
Habronattus decorus - Photo (c) Even Dankowicz, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη salticids: Habronattus decorus, Ένα μέλος του Αράχνες Άλτες (Οικογένεια Salticidae)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 28, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jfbuller

Ημερομηνία

Ιούνιος 2021

Τόπος

Nova Scotia, CA (Google, OSM)
Habronattus decorus - Photo (c) Even Dankowicz, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη salticids: Habronattus decorus, Ένα μέλος του Αράχνες Άλτες (Οικογένεια Salticidae)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 28, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sandwich

Ημερομηνία

Ιούνιος 13, 2021 05:30 PM ADT
Hentzia palmarum - Photo (c) Buddy, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη salticids: Hentzia palmarum, Ένα μέλος του Αράχνες Άλτες (Οικογένεια Salticidae)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 28, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bevwigney

Ημερομηνία

Ιούνιος 14, 2021 10:51 AM ADT
Hentzia palmarum - Photo (c) Buddy, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη salticids: Hentzia palmarum, Ένα μέλος του Αράχνες Άλτες (Οικογένεια Salticidae)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 28, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

leighmuething

Ημερομηνία

Ιούνιος 17, 2021 05:12 PM ADT
Platycryptus undatus - Photo (c) Judy Gallagher, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη salticids: Platycryptus undatus, Ένα μέλος του Αράχνες Άλτες (Οικογένεια Salticidae)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 28, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lproulx

Ημερομηνία

Ιούνιος 18, 2021 08:22 AM ADT

Περιγραφή

Seems to be a common one here

Platycryptus undatus - Photo (c) Judy Gallagher, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη salticids: Platycryptus undatus, Ένα μέλος του Αράχνες Άλτες (Οικογένεια Salticidae)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 28, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

unclelaura

Ημερομηνία

Ιούνιος 17, 2021 02:00 PM ADT
Phidippus whitmani - Photo (c) Buddy, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη salticids: Phidippus whitmani, Ένα μέλος του Αράχνες Άλτες (Οικογένεια Salticidae)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 28, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ibycter

Ημερομηνία

Ιούνιος 20, 2021 08:58 AM ADT
Tutelina - Photo (c) Jay Sun Len, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη salticids: Γένος Tutelina, Ένα μέλος του Αράχνες Άλτες (Οικογένεια Salticidae)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 28, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dbmcc09

Ημερομηνία

Ιούνιος 18, 2021 10:47 AM ADT
Pelegrina - Photo (c) Jeff Heard, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη salticids: Γένος Pelegrina, Ένα μέλος του Αράχνες Άλτες (Οικογένεια Salticidae)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 28, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

hforsyth

Ημερομηνία

Ιούνιος 23, 2021 02:37 PM ADT

Περιγραφή

Spider, size of a dime.

Phidippus purpuratus - Photo (c) c_hutton, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη salticids: Phidippus purpuratus, Ένα μέλος του Αράχνες Άλτες (Οικογένεια Salticidae)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 28, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

chrisannad

Ημερομηνία

Ιούνιος 24, 2021 06:11 PM ADT

Περιγραφή

Orange spider was dropping by a thread onto our door. It runs quickly.

Phidippus whitmani - Photo (c) Buddy, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη salticids: Phidippus whitmani, Ένα μέλος του Αράχνες Άλτες (Οικογένεια Salticidae)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 28, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

blainemacdonald

Ημερομηνία

Ιούνιος 25, 2021 09:28 AM ADT
Phidippus whitmani - Photo (c) Buddy, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη salticids: Phidippus whitmani, Ένα μέλος του Αράχνες Άλτες (Οικογένεια Salticidae)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 28, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

blainemacdonald

Ημερομηνία

Αύγουστος 25, 2018 05:30 PM ADT
Habronattus decorus - Photo (c) Even Dankowicz, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη salticids: Habronattus decorus, Ένα μέλος του Αράχνες Άλτες (Οικογένεια Salticidae)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 28, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sandwich

Ημερομηνία

Ιούνιος 4, 2021 12:59 PM ADT
Pelegrina proterva - Photo (c) Buddy, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη salticids: Pelegrina proterva, Ένα μέλος του Αράχνες Άλτες (Οικογένεια Salticidae)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 28, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

juliemcknight

Ημερομηνία

Ιούνιος 27, 2021 12:44 PM ADT
Phidippus clarus - Photo (c) c_hutton, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη salticids: Phidippus clarus, Ένα μέλος του Αράχνες Άλτες (Οικογένεια Salticidae)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 28, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

exzeria

Ημερομηνία

Ιούνιος 29, 2021 10:17 AM ADT

Τόπος

Tidnish Bridge (Google, OSM)
Salticus scenicus - Photo Kaldari, δεν υπάρχουν γνωστοί περιορισμοί πνευματικών δικαιωμάτων (Κοινό Κτήμα)
Η ταυτότητα του χρήστη salticids: Salticus scenicus, Ένα μέλος του Αράχνες Άλτες (Οικογένεια Salticidae)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 28, 2021
Υποστηρικτικό

Στατιστικά

  • 3937