Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κρίνος Της Θάλασσας (Pancratium maritimum)

Παρατηρητής

alfredmullaj1953

Ημερομηνία

Ιούλιος 14, 2021 09:54 AM CEST
Κρίνος Της Θάλασσας - Photo (c) Thomas Koffel, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Thomas Koffel
Η ταυτότητα του χρήστη sajmirhoxha: Κρίνος Της Θάλασσας (Pancratium maritimum)
Προστέθηκε στις Μάιος 12, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alfredmullaj1953

Ημερομηνία

Οκτώβριος 20, 2021 09:46 AM CEST
Galatella albanica - Photo (c) sajmirhoxha, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη sajmirhoxha: Galatella albanica, Ένα μέλος του Αστέρες (Φυλή Astereae)
Προστέθηκε στις Μάιος 12, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tbc_watanabe

Ημερομηνία

Απρίλιος 23, 2022 02:41 PM CEST

Τόπος

Albania, DKNP (Google, OSM)
Euphorbia helioscopia - Photo (c) Kostas Zontanos, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Kostas Zontanos
Η ταυτότητα του χρήστη sajmirhoxha: Euphorbia helioscopia, Ένα μέλος του Ευφορβία (Γένος Euphorbia)
Προστέθηκε στις Μάιος 10, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tbc_watanabe

Ημερομηνία

Απρίλιος 23, 2022 02:53 PM CEST

Τόπος

Albania, DKNP (Google, OSM)
Euphorbia helioscopia - Photo (c) Kostas Zontanos, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Kostas Zontanos
Η ταυτότητα του χρήστη sajmirhoxha: Euphorbia helioscopia, Ένα μέλος του Ευφορβία (Γένος Euphorbia)
Προστέθηκε στις Μάιος 10, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tbc_watanabe

Ημερομηνία

Απρίλιος 23, 2022 03:07 PM CEST
Euphorbia helioscopia - Photo (c) Kostas Zontanos, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Kostas Zontanos
Η ταυτότητα του χρήστη sajmirhoxha: Euphorbia helioscopia, Ένα μέλος του Ευφορβία (Γένος Euphorbia)
Προστέθηκε στις Μάιος 10, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tbc_watanabe

Ημερομηνία

Απρίλιος 23, 2022 03:21 PM CEST

Τόπος

Albania, DKNP (Google, OSM)
Euphorbia helioscopia - Photo (c) Kostas Zontanos, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Kostas Zontanos
Η ταυτότητα του χρήστη sajmirhoxha: Euphorbia helioscopia, Ένα μέλος του Ευφορβία (Γένος Euphorbia)
Προστέθηκε στις Μάιος 10, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tbc_watanabe

Ημερομηνία

Απρίλιος 23, 2022 04:34 PM CEST

Τόπος

Albania, DKNP (Google, OSM)
Euphorbia helioscopia - Photo (c) Kostas Zontanos, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Kostas Zontanos
Η ταυτότητα του χρήστη sajmirhoxha: Euphorbia helioscopia, Ένα μέλος του Ευφορβία (Γένος Euphorbia)
Προστέθηκε στις Μάιος 10, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tbc_watanabe

Ημερομηνία

Απρίλιος 23, 2022 05:09 PM CEST

Τόπος

Albania, DKNP (Google, OSM)
Euphorbia helioscopia - Photo (c) Kostas Zontanos, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Kostas Zontanos
Η ταυτότητα του χρήστη sajmirhoxha: Euphorbia helioscopia, Ένα μέλος του Ευφορβία (Γένος Euphorbia)
Προστέθηκε στις Μάιος 10, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αρμυρήθρα (Salicornia europaea)

Παρατηρητής

gramoz_murrizi

Ημερομηνία

Απρίλιος 29, 2022 09:49 AM CEST
Αρμυρήθρα - Photo (c) Bas Kers (NL), μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη sajmirhoxha: Αρμυρήθρα (Salicornia europaea)
Προστέθηκε στις Μάιος 10, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Καμποφτελιά (Ulmus minor)

Παρατηρητής

festim

Ημερομηνία

Αύγουστος 3, 2021 03:10 PM UTC
Καμποφτελιά - Photo (c) gernotkunz, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by gernotkunz
Η ταυτότητα του χρήστη sajmirhoxha: Καμποφτελιά (Ulmus minor)
Προστέθηκε στις Μάιος 10, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Καμποφτελιά (Ulmus minor)

Παρατηρητής

ervin_allushi

Ημερομηνία

Απρίλιος 19, 2022 11:29 AM EEST
Καμποφτελιά - Photo (c) gernotkunz, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by gernotkunz
Η ταυτότητα του χρήστη sajmirhoxha: Καμποφτελιά (Ulmus minor)
Προστέθηκε στις Μάιος 10, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Καμποφτελιά (Ulmus minor)

Παρατηρητής

edion_toromani

Ημερομηνία

Απρίλιος 23, 2022 03:19 PM CEST
Καμποφτελιά - Photo (c) gernotkunz, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by gernotkunz
Η ταυτότητα του χρήστη sajmirhoxha: Καμποφτελιά (Ulmus minor)
Προστέθηκε στις Μάιος 10, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αρμυρήθρα (Salicornia europaea)

Παρατηρητής

tbc_watanabe

Ημερομηνία

Μάιος 30, 2021 07:29 PM JST
Αρμυρήθρα - Photo (c) Bas Kers (NL), μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη sajmirhoxha: Αρμυρήθρα (Salicornia europaea)
Προστέθηκε στις Μάιος 10, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dorian_nasi

Ημερομηνία

Ιούλιος 9, 2021 09:44 AM UTC
Rumex salicifolius - Photo (c) Andrey Zharkikh, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη sajmirhoxha: Rumex salicifolius, Ένα μέλος του Λάπαθο (Γένος Rumex)
Προστέθηκε στις Μάιος 10, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Δαύκος Ο Καρώτος (Daucus carota)

Παρατηρητής

ervin_allushi

Ημερομηνία

Αύγουστος 9, 2021 11:52 AM SAST

Τόπος

Fier, AL (Google, OSM)
Δαύκος Ο Καρώτος - Photo (c) Duarte Frade, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Duarte Frade
Η ταυτότητα του χρήστη sajmirhoxha: Δαύκος Ο Καρώτος (Daucus carota)
Προστέθηκε στις Μάιος 10, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tbc_watanabe

Ημερομηνία

Νοέμβριος 28, 2021 09:37 PM JST
Xanthium orientale - Photo (c) Giuseppe Buscemi, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Giuseppe Buscemi
Η ταυτότητα του χρήστη sajmirhoxha: Xanthium orientale, Ένα μέλος του Αστεροειδή (Υποοικογένεια Asteroideae)
Προστέθηκε στις Μάιος 10, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tbc_watanabe

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 4, 2021 11:14 AM JST
Xanthium orientale - Photo (c) Giuseppe Buscemi, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Giuseppe Buscemi
Η ταυτότητα του χρήστη sajmirhoxha: Xanthium orientale, Ένα μέλος του Αστεροειδή (Υποοικογένεια Asteroideae)
Προστέθηκε στις Μάιος 10, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ευρασιατική Χαλκόκοτα (Plegadis falcinellus)

Παρατηρητής

elidon1

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 7, 2021 09:05 AM CET
Ευρασιατική Χαλκόκοτα - Photo (c) bwood708, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by bwood708
Η ταυτότητα του χρήστη sajmirhoxha: Ευρασιατική Χαλκόκοτα (Plegadis falcinellus)
Προστέθηκε στις Μάιος 10, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tbc_watanabe

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 12, 2021 08:28 AM JST

Τόπος

DKNP, Albania (Google, OSM)
Xanthium orientale - Photo (c) Giuseppe Buscemi, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Giuseppe Buscemi
Η ταυτότητα του χρήστη sajmirhoxha: Xanthium orientale, Ένα μέλος του Αστεροειδή (Υποοικογένεια Asteroideae)
Προστέθηκε στις Μάιος 10, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αρμυρήθρα (Salicornia europaea)

Παρατηρητής

eltondaka

Ημερομηνία

Οκτώβριος 29, 2021 03:32 PM UTC
Αρμυρήθρα - Photo (c) Bas Kers (NL), μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη sajmirhoxha: Αρμυρήθρα (Salicornia europaea)
Προστέθηκε στις Μάιος 10, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κουτσουνάδα (Papaver rhoeas)

Παρατηρητής

festim

Ημερομηνία

Απρίλιος 5, 2022 11:01 AM UTC
Κουτσουνάδα - Photo (c) Dmitry Kulakov, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Dmitry Kulakov
Η ταυτότητα του χρήστη sajmirhoxha: Κουτσουνάδα (Papaver rhoeas)
Προστέθηκε στις Μάιος 10, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κουτσουπιά (Cercis siliquastrum)

Παρατηρητής

tbc_watanabe

Ημερομηνία

Απρίλιος 11, 2022 01:49 PM EEST

Τόπος

DKNP (Google, OSM)
Κουτσουπιά - Photo (c) faerthen, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by faerthen
Η ταυτότητα του χρήστη sajmirhoxha: Κουτσουπιά (Cercis siliquastrum)
Προστέθηκε στις Μάιος 10, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κουτσουπιά (Cercis siliquastrum)

Παρατηρητής

tbc_watanabe

Ημερομηνία

Απρίλιος 11, 2022 01:55 PM EEST

Τόπος

DKNP (Google, OSM)
Κουτσουπιά - Photo (c) faerthen, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by faerthen
Η ταυτότητα του χρήστη sajmirhoxha: Κουτσουπιά (Cercis siliquastrum)
Προστέθηκε στις Μάιος 10, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ασφόδελος Ο Πολύκλαδος (Asphodelus ramosus)

Παρατηρητής

tbc_watanabe

Ημερομηνία

Απρίλιος 13, 2022 02:24 PM EEST

Τόπος

DKNP (Google, OSM)
Ασφόδελος Ο Πολύκλαδος - Photo (c) Dmitry Ivanov, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Dmitry Ivanov
Η ταυτότητα του χρήστη sajmirhoxha: Ασφόδελος Ο Πολύκλαδος (Asphodelus ramosus)
Προστέθηκε στις Μάιος 10, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κουτσουνάδα (Papaver rhoeas)

Παρατηρητής

nishimotogoro

Ημερομηνία

Απρίλιος 17, 2022 04:33 PM CEST
Κουτσουνάδα - Photo (c) Dmitry Kulakov, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Dmitry Kulakov
Η ταυτότητα του χρήστη sajmirhoxha: Κουτσουνάδα (Papaver rhoeas)
Προστέθηκε στις Μάιος 10, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κοινός Λευκοτσικνιάς (Egretta garzetta)

Παρατηρητής

tbc_watanabe

Ημερομηνία

Απρίλιος 18, 2022 10:14 AM EEST

Τόπος

Albania, DKNP (Google, OSM)
Κοινός Λευκοτσικνιάς - Photo (c) Andy Gooden, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Andy Gooden
Η ταυτότητα του χρήστη sajmirhoxha: Κοινός Λευκοτσικνιάς (Egretta garzetta)
Προστέθηκε στις Μάιος 10, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κουτσουπιά (Cercis siliquastrum)

Παρατηρητής

tbc_watanabe

Ημερομηνία

Απρίλιος 17, 2022 02:43 PM EEST

Τόπος

Albania, DKNP (Google, OSM)
Κουτσουπιά - Photo (c) faerthen, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by faerthen
Η ταυτότητα του χρήστη sajmirhoxha: Κουτσουπιά (Cercis siliquastrum)
Προστέθηκε στις Μάιος 10, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κουτσουπιά (Cercis siliquastrum)

Παρατηρητής

tbc_watanabe

Ημερομηνία

Απρίλιος 17, 2022 03:21 PM EEST

Τόπος

Albania, DKNP (Google, OSM)
Κουτσουπιά - Photo (c) faerthen, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by faerthen
Η ταυτότητα του χρήστη sajmirhoxha: Κουτσουπιά (Cercis siliquastrum)
Προστέθηκε στις Μάιος 10, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κοινός Λευκοτσικνιάς (Egretta garzetta)

Παρατηρητής

tbc_watanabe

Ημερομηνία

Απρίλιος 21, 2022 08:16 AM CEST

Τόπος

Albania, DKNP (Google, OSM)
Κοινός Λευκοτσικνιάς - Photo (c) Andy Gooden, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Andy Gooden
Η ταυτότητα του χρήστη sajmirhoxha: Κοινός Λευκοτσικνιάς (Egretta garzetta)
Προστέθηκε στις Μάιος 10, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κουτσουπιά (Cercis siliquastrum)

Παρατηρητής

tbc_watanabe

Ημερομηνία

Απρίλιος 22, 2022 10:34 AM CEST

Τόπος

Albania, DKNP (Google, OSM)
Κουτσουπιά - Photo (c) faerthen, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by faerthen
Η ταυτότητα του χρήστη sajmirhoxha: Κουτσουπιά (Cercis siliquastrum)
Προστέθηκε στις Μάιος 10, 2022
Υποστηρικτικό

Στατιστικά

  • 165