Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

navaneethsinigeorge

Ημερομηνία

Μάιος 12, 2018 06:40 AM UTC
Ducula cuprea - Photo (c) Rajani Kanth, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Rajani Kanth
Η ταυτότητα του χρήστη sai_kartheek: Ducula cuprea, Ένα μέλος του Περιστερόμορφα (Τάξη Columbiformes)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 24, 2022
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από έναν διαχωρισμό ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sachin1013

Ημερομηνία

Μάρτιος 6, 2021 09:24 PM IST
Argya striata - Photo (c) Karthik, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by Karthik
Η ταυτότητα του χρήστη sai_kartheek: Argya striata, Ένα μέλος του Στρουθιόμορφα (Τάξη Passeriformes)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 13, 2022
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

devesh_arya

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 20, 2020 04:56 PM UTC
Argya striata - Photo (c) Karthik, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by Karthik
Η ταυτότητα του χρήστη sai_kartheek: Argya striata, Ένα μέλος του Στρουθιόμορφα (Τάξη Passeriformes)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 13, 2022
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

navaneethsinigeorge

Ημερομηνία

Αύγουστος 15, 2017 02:38 PM UTC
Argya striata - Photo (c) Karthik, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by Karthik
Η ταυτότητα του χρήστη sai_kartheek: Argya striata, Ένα μέλος του Στρουθιόμορφα (Τάξη Passeriformes)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 13, 2022
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

teratornis

Ημερομηνία

Μάιος 2020
Argya striata - Photo (c) Karthik, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by Karthik
Η ταυτότητα του χρήστη sai_kartheek: Argya striata, Ένα μέλος του Στρουθιόμορφα (Τάξη Passeriformes)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 13, 2022
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

attila21

Ημερομηνία

Ιανουάριος 25, 2014 03:53 AM CET
Argya affinis - Photo (c) Dr. Vijay Anand Ismavel MS MCh, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη sai_kartheek: Argya affinis, Ένα μέλος του Στρουθιόμορφα (Τάξη Passeriformes)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 13, 2022
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

prashanthmb

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 11, 2019 10:04 AM IST
Argya caudata - Photo (c) Subhajit Roy, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by Subhajit Roy
Η ταυτότητα του χρήστη sai_kartheek: Argya caudata, Ένα μέλος του Στρουθιόμορφα (Τάξη Passeriformes)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 13, 2022
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

prashanthmb

Ημερομηνία

Οκτώβριος 14, 2018 10:29 AM IST
Argya caudata - Photo (c) Subhajit Roy, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by Subhajit Roy
Η ταυτότητα του χρήστη sai_kartheek: Argya caudata, Ένα μέλος του Στρουθιόμορφα (Τάξη Passeriformes)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 13, 2022
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rkostecke

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 20, 2016 08:31 PM CST
Argya subrufa - Photo (c) Faisalmagnet, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη sai_kartheek: Argya subrufa, Ένα μέλος του Στρουθιόμορφα (Τάξη Passeriformes)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 09, 2022
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

navaneethsinigeorge

Ημερομηνία

Απρίλιος 24, 2018 02:41 PM UTC
Argya subrufa - Photo (c) Faisalmagnet, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη sai_kartheek: Argya subrufa, Ένα μέλος του Στρουθιόμορφα (Τάξη Passeriformes)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 09, 2022
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pasindu_dilshan

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 2020

Τόπος

Sri Lanka (Google, OSM)

Περιγραφή

This one everyday comes to my home..Sometimes he comes in the house and go in front of mirrors and looks its reflection from the mirror....He has stolen a lot of mirrors from vehicles....I don't know why it likes mirrors like that ......It's not like other monkeys....When we shout at them ,others go away...But,this one tries to attack us .....

Μωβ Λανγκούρ - Photo (c) Christian Artuso, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by Christian Artuso
Η ταυτότητα του χρήστη sai_kartheek: Μωβ Λανγκούρ (Semnopithecus vetulus)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 26, 2022
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jageshwer

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 5, 2020 08:10 AM IST
Ortygornis pondicerianus - Photo (c) C.V. Vick, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη sai_kartheek: Ortygornis pondicerianus, Ένα μέλος του Φασιανίδες (Οικογένεια Phasianidae)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 16, 2022
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

aanyaexplorer

Ημερομηνία

Νοέμβριος 29, 2020 05:14 PM IST
Ortygornis pondicerianus - Photo (c) C.V. Vick, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη sai_kartheek: Ortygornis pondicerianus, Ένα μέλος του Φασιανίδες (Οικογένεια Phasianidae)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 16, 2022
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

prashanthmb

Ημερομηνία

Οκτώβριος 11, 2018 03:16 PM IST
Ortygornis pondicerianus - Photo (c) C.V. Vick, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη sai_kartheek: Ortygornis pondicerianus, Ένα μέλος του Φασιανίδες (Οικογένεια Phasianidae)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 16, 2022
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pasindu_dilshan

Ημερομηνία

Νοέμβριος 19, 2020 08:14 PM +0530

Τόπος

Padukka, Sri Lanka (Google, OSM)
Ariophanta exilis - Photo (c) Ambady Sasi, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Ambady Sasi
Η ταυτότητα του χρήστη sai_kartheek: Ariophanta exilis, Ένα μέλος του Ευθύνευρα (Ανθυποτάξη Euthyneura)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 18, 2022
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rejoicegassah

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 11, 2021 07:33 AM IST
Brachypodius melanocephalos - Photo (c) Lester Tan, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Lester Tan
Η ταυτότητα του χρήστη sai_kartheek: Brachypodius melanocephalos, Ένα μέλος του Στρουθιόμορφα (Τάξη Passeriformes)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 08, 2021
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rejoicegassah

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 11, 2021 08:51 AM IST
Brachypodius melanocephalos - Photo (c) Lester Tan, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Lester Tan
Η ταυτότητα του χρήστη sai_kartheek: Brachypodius melanocephalos, Ένα μέλος του Στρουθιόμορφα (Τάξη Passeriformes)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 08, 2021
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rejoicegassah

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 11, 2021 08:50 AM IST
Brachypodius melanocephalos - Photo (c) Lester Tan, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Lester Tan
Η ταυτότητα του χρήστη sai_kartheek: Brachypodius melanocephalos, Ένα μέλος του Στρουθιόμορφα (Τάξη Passeriformes)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 08, 2021
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

balakrishnan07

Ημερομηνία

Οκτώβριος 2, 2021 05:39 PM IST
Nisaetus cirrhatus cirrhatus - Photo (c) Roshan Shetty, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Roshan Shetty
Η ταυτότητα του χρήστη sai_kartheek: Nisaetus cirrhatus ssp. cirrhatus, Ένα μέλος του Αετίδες (Οικογένεια Accipitridae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 05, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sagaradhurya

Ημερομηνία

Οκτώβριος 4, 2021 05:50 AM UTC
Parus monticolus - Photo (c) Francesco Veronesi, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη sai_kartheek: Parus monticolus, Ένα μέλος του Παρίδες (Οικογένεια Paridae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 05, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ambady_sasi

Ημερομηνία

Οκτώβριος 5, 2021 12:54 PM IST
Dicrurus aeneus - Photo (c) Liu JimFood, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Liu JimFood
Η ταυτότητα του χρήστη sai_kartheek: Dicrurus aeneus, Ένα μέλος του Στρουθιόμορφα (Τάξη Passeriformes)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 05, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Οικιακό Περιστέρι (Columba livia ssp. domestica)

Παρατηρητής

lily_kunkel

Ημερομηνία

Οκτώβριος 5, 2021 09:27 AM EDT

Τόπος

New York (Google, OSM)
Περιστέρι - Photo (c) Konstantin Samodurov, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Konstantin Samodurov
Η ταυτότητα του χρήστη sai_kartheek: Περιστέρι (Columba livia)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 05, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rosalie-rick

Ημερομηνία

Οκτώβριος 3, 2021 08:05 AM EDT
Κιτρινόπυγη Πάρουλα - Photo (c) Zane Shantz, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by Zane Shantz
Η ταυτότητα του χρήστη sai_kartheek: Κιτρινόπυγη Πάρουλα (Setophaga coronata)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 05, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lumia_photographer

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 28, 2021 01:28 PM UTC
Ευρωπαϊκός Νεροκότσυφας - Photo (c) Paul Lewis, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Paul Lewis
Η ταυτότητα του χρήστη sai_kartheek: Ευρωπαϊκός Νεροκότσυφας (Cinclus cinclus)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 05, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jonearnason

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 30, 2021 08:04 AM EDT
Mniotilta - Photo (c) Denis Doucet, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Denis Doucet
Η ταυτότητα του χρήστη sai_kartheek: Γένος Mniotilta, Ένα μέλος του Στρουθιόμορφα (Τάξη Passeriformes)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 05, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rosalie-rick

Ημερομηνία

Οκτώβριος 3, 2021 05:27 PM EDT
Mniotilta varia - Photo (c) Holly Merker, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Holly Merker
Η ταυτότητα του χρήστη sai_kartheek: Mniotilta varia, Ένα μέλος του Στρουθιόμορφα (Τάξη Passeriformes)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 05, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

silvanolg

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 24, 2021 01:37 PM UTC

Τόπος

México (Google, OSM)
Pyrocephalus rubinus - Photo (c) Terry Sohl, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Terry Sohl
Η ταυτότητα του χρήστη sai_kartheek: Pyrocephalus rubinus, Ένα μέλος του Στρουθιόμορφα (Τάξη Passeriformes)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 05, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μεξικάνικος Καλαμοκανάς (Himantopus mexicanus)

Παρατηρητής

ankemsc

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 26, 2021 08:57 AM PDT
Μεξικάνικος Καλαμοκανάς - Photo (c) Hayath Mohammed, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Hayath Mohammed
Η ταυτότητα του χρήστη sai_kartheek: Μεξικάνικος Καλαμοκανάς (Himantopus mexicanus)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 05, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tiwaongin

Ημερομηνία

Ιανουάριος 6, 2013 01:29 PM UTC

Περιγραφή

Found this species in the cage within the morning (noddle) restaurant within the Ho Chi mint City

Ετικέτες

Garrulax canorus - Photo (c) John Clough, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by John Clough
Η ταυτότητα του χρήστη sai_kartheek: Garrulax canorus, Ένα μέλος του Στρουθιόμορφα (Τάξη Passeriformes)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 05, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Έλανος (Elanus caeruleus)

Παρατηρητής

titouan_roguet

Ημερομηνία

Αύγουστος 11, 2018
Έλανος - Photo (c) Tan Kok Hui, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη sai_kartheek: Έλανος (Elanus caeruleus)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 05, 2021
Υποστηρικτικό

Στατιστικά

  • 1397