Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rayrob

Ημερομηνία

Ιούνιος 26, 2022 01:52 PM CDT
Ilex verticillata - Photo (c) niznoz, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη sagewillow: Ilex verticillata, Ένα μέλος του Μαγνολιόψιδα (Ομοταξία Magnoliopsida)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 28, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rayrob

Ημερομηνία

Ιούνιος 26, 2022 01:54 PM CDT
Leonurus cardiaca - Photo (c) AnneTanne, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη sagewillow: Leonurus cardiaca, Ένα μέλος του Λαμιοειδή (Υποοικογένεια Lamioideae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 28, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rayrob

Ημερομηνία

Ιούνιος 26, 2022 02:00 PM CDT
Sambucus canadensis - Photo (c) Rison Thumboor, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη sagewillow: Sambucus canadensis, Ένα μέλος του Διψακώδη (Τάξη Dipsacales)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 28, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rayrob

Ημερομηνία

Ιούνιος 26, 2022 02:12 PM CDT
Asclepias tuberosa - Photo (c) lvconrad1977, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by lvconrad1977
Η ταυτότητα του χρήστη sagewillow: Asclepias tuberosa, Ένα μέλος του Αποκυνοειδή (Οικογένεια Apocynaceae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 28, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

chdphoto

Ημερομηνία

Απρίλιος 25, 2021 11:56 AM CDT

Περιγραφή

Stigler Nature Preserve

Ετικέτες

Anemonoides quinquefolia - Photo (c) Jason White, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Jason White
Η ταυτότητα του χρήστη sagewillow: Anemonoides quinquefolia, Ένα μέλος του Ανεμώνοΐδες (Γένος Anemonoides)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 26, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nataliequeally

Ημερομηνία

Απρίλιος 24, 2021 01:19 PM UTC
Phlox divaricata - Photo (c) Noel Pennington, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Noel Pennington
Η ταυτότητα του χρήστη sagewillow: Phlox divaricata, Ένα μέλος του Ερεικώδη (Τάξη Ericales)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 25, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nataliequeally

Ημερομηνία

Απρίλιος 24, 2021 11:58 AM UTC
Arisaema triphyllum - Photo (c) Jason Hollinger, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη sagewillow: Arisaema triphyllum, Ένα μέλος του Αροειδή (Οικογένεια Araceae)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 25, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nataliequeally

Ημερομηνία

Απρίλιος 24, 2021 11:47 AM UTC
Polemonium reptans - Photo (c) billy liar, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη sagewillow: Polemonium reptans, Ένα μέλος του Ερεικώδη (Τάξη Ericales)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 25, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

benredding

Ημερομηνία

Απρίλιος 24, 2021 03:30 PM CDT

Τόπος

Loganville, WI, US (Google, OSM)
Phlox divaricata - Photo (c) Noel Pennington, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Noel Pennington
Η ταυτότητα του χρήστη sagewillow: Phlox divaricata, Ένα μέλος του Ερεικώδη (Τάξη Ericales)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 25, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rayrob

Ημερομηνία

Απρίλιος 23, 2021 10:59 AM CDT
Ribes americanum - Photo (c) michiganwillie, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by michiganwillie
Η ταυτότητα του χρήστη sagewillow: Ribes americanum, Ένα μέλος του Σαξιφραγκώδη (Τάξη Saxifragales)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 25, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rayrob

Ημερομηνία

Απρίλιος 23, 2021 11:06 AM CDT
Trillium recurvatum - Photo (c) Eric Hunt, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη sagewillow: Trillium recurvatum, Ένα μέλος του Λειριώδη (Τάξη Liliales)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 25, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rayrob

Ημερομηνία

Απρίλιος 23, 2021 11:17 AM CDT
Asarum canadense - Photo (c) Erik Attaway, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Erik Attaway
Η ταυτότητα του χρήστη sagewillow: Asarum canadense, Ένα μέλος του Πιπερώδη (Τάξη Piperales)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 25, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rayrob

Ημερομηνία

Απρίλιος 23, 2021 11:18 AM CDT
Viola sororia - Photo (c) Erika Betts, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Erika Betts
Η ταυτότητα του χρήστη sagewillow: Viola sororia, Ένα μέλος του Μαλπιγειώδη (Τάξη Malpighiales)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 25, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rayrob

Ημερομηνία

Απρίλιος 23, 2021 11:44 AM CDT
Erythronium albidum - Photo (c) Anita, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη sagewillow: Erythronium albidum, Ένα μέλος του Λειριοειδέες (Υποοικογένεια Lilioideae)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 25, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rayrob

Ημερομηνία

Απρίλιος 23, 2021 11:45 AM CDT
Erythronium americanum - Photo (c) fm5050, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by fm5050
Η ταυτότητα του χρήστη sagewillow: Erythronium americanum, Ένα μέλος του Λειριοειδέες (Υποοικογένεια Lilioideae)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 25, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

benredding

Ημερομηνία

Απρίλιος 24, 2021 03:03 PM CDT
Enemion biternatum - Photo (c) Nate Martineau, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Nate Martineau
Η ταυτότητα του χρήστη sagewillow: Enemion biternatum, Ένα μέλος του Βατραχιοειδή (Οικογένεια Ranunculaceae)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 25, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

benredding

Ημερομηνία

Απρίλιος 24, 2021 03:36 PM CDT

Τόπος

Loganville, WI, US (Google, OSM)
Hepatica acutiloba - Photo (c) Mark Kluge, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by Mark Kluge
Η ταυτότητα του χρήστη sagewillow: Hepatica acutiloba, Ένα μέλος του Ανεμώνες (Φυλή Anemoneae)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 25, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

hollysparklefarm

Ημερομηνία

Απρίλιος 23, 2021 10:31 AM EDT
Uvularia grandiflora - Photo (c) JanetandPhil, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη sagewillow: Uvularia grandiflora, Ένα μέλος του Κολχικοειδή (Οικογένεια Colchicaceae)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 25, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

brandoncorder

Ημερομηνία

Απρίλιος 2021

Τόπος

Wisconsin, US (Google, OSM)
Viola sororia - Photo (c) Erika Betts, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Erika Betts
Η ταυτότητα του χρήστη sagewillow: Viola sororia, Ένα μέλος του Μαλπιγειώδη (Τάξη Malpighiales)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 24, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

brandoncorder

Ημερομηνία

Απρίλιος 2021

Τόπος

Wisconsin, US (Google, OSM)
Viola - Photo (c) clhulse, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by clhulse
Η ταυτότητα του χρήστη sagewillow: Γένος Viola, Ένα μέλος του Μαλπιγειώδη (Τάξη Malpighiales)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 24, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

brandoncorder

Ημερομηνία

Απρίλιος 2021

Τόπος

Wisconsin, US (Google, OSM)
Leonurus cardiaca - Photo (c) AnneTanne, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη sagewillow: Leonurus cardiaca, Ένα μέλος του Λαμιοειδή (Υποοικογένεια Lamioideae)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 24, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

brandoncorder

Ημερομηνία

Απρίλιος 2021

Τόπος

Wisconsin, US (Google, OSM)
Pinus strobus - Photo (c) copepodo, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη sagewillow: Pinus strobus, Ένα μέλος του Πεύκο (Γένος Pinus)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 24, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

brandoncorder

Ημερομηνία

Απρίλιος 2021

Τόπος

Wisconsin, US (Google, OSM)
Glechoma hederacea - Photo (c) jadesmith, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by jadesmith
Η ταυτότητα του χρήστη sagewillow: Glechoma hederacea, Ένα μέλος του Χειλανθή (Οικογένεια Lamiaceae)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 24, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αγριοράδικο (Taraxacum officinale)

Παρατηρητής

canglim52

Ημερομηνία

Μάιος 23, 2020 08:07 AM MDT
Αγριοράδικο - Photo (c) stremblay21, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by stremblay21
Η ταυτότητα του χρήστη sagewillow: Αγριοράδικο (Taraxacum officinale)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 03, 2020
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kevinanderson2

Ημερομηνία

Ιούνιος 1, 2020 08:12 PM HST
Barbarea vulgaris - Photo (c) amlambert11, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by amlambert11
Η ταυτότητα του χρήστη sagewillow: Barbarea vulgaris, Ένα μέλος του Κραμβοειδή (Οικογένεια Brassicaceae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 03, 2020
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Λειμώνιο Τριφύλλι (Trifolium pratense)

Παρατηρητής

myelinviolin

Ημερομηνία

Ιούνιος 2, 2020 01:41 PM CDT

Τόπος

Madison, WI, USA (Google, OSM)

Περιγραφή

Grew in my lawn so I just didn't mow it. It's about a foot tall.

Λειμώνιο Τριφύλλι - Photo (c) Gary James, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Gary James
Η ταυτότητα του χρήστη sagewillow: Λειμώνιο Τριφύλλι (Trifolium pratense)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 03, 2020
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

steeljef

Ημερομηνία

Ιούνιος 2, 2020 05:20 PM CDT
Anemonastrum canadense - Photo (c) Dendroica cerulea, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη sagewillow: Anemonastrum canadense, Ένα μέλος του Ανεμώνες (Φυλή Anemoneae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 03, 2020
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jtv23

Ημερομηνία

Ιούνιος 2, 2020 04:37 PM UTC
Sisyrinchium campestre - Photo (c) roberta herschleb, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by roberta herschleb
Η ταυτότητα του χρήστη sagewillow: Sisyrinchium campestre, Ένα μέλος του Ιριδοειδή (Οικογένεια Iridaceae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 03, 2020
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jtv23

Ημερομηνία

Ιούνιος 2, 2020 04:37 PM UTC
Silphium laciniatum - Photo (c) Frank Mayfield, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη sagewillow: Silphium laciniatum, Ένα μέλος του Αστεροειδή (Υποοικογένεια Asteroideae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 03, 2020
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jtv23

Ημερομηνία

Ιούνιος 2, 2020 04:35 PM UTC
Solidago flexicaulis - Photo (c) Dan Mullen, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη sagewillow: Solidago flexicaulis, Ένα μέλος του Αστέρες (Φυλή Astereae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 03, 2020
Βελτίωση

Στατιστικά

  • 100