Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

josh_vandermeulen

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 23, 2021 10:25 AM EDT
Prometheus zagraea - Photo (c) Josh Vandermeulen, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη sa_vargas: Prometheus zagraea, Ένα μέλος του Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 26, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

josh_vandermeulen

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 23, 2021 10:24 AM EDT
Prometheus zagraea - Photo (c) Josh Vandermeulen, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη sa_vargas: Prometheus zagraea, Ένα μέλος του Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 26, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

josh_vandermeulen

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 23, 2021 10:25 AM EDT
Prometheus zagraea - Photo (c) Josh Vandermeulen, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη sa_vargas: Prometheus zagraea, Ένα μέλος του Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 26, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

franciscovasconcellos

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 19, 2021 06:23 PM -03
Eupalamides - Photo (c) Kent Miller, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη sa_vargas: Γένος Eupalamides, Ένα μέλος του Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 26, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

peterschiphof

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 13, 2017 05:12 PM UTC

Τόπος

Meerzorg, Suriname (Google, OSM)
Eupalamides - Photo (c) Kent Miller, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη sa_vargas: Γένος Eupalamides, Ένα μέλος του Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 26, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ymber_flores

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2, 2021 07:08 AM UTC
Corybantes mathani - Photo (c) Thiago Mahlmann, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη sa_vargas: Corybantes mathani, Ένα μέλος του Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 22, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nailsonjr17

Ημερομηνία

Αύγουστος 22, 2021 12:08 PM -04
Telchin licus - Photo (c) TOUROULT Julien, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη sa_vargas: Telchin licus, Ένα μέλος του Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 30, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

joseph486

Ημερομηνία

Αύγουστος 23, 2021 02:33 PM UTC
Amauta cacica - Photo (c) Vilmer Herrera, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη sa_vargas: Amauta cacica, Ένα μέλος του Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 27, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

peneybud

Ημερομηνία

Αύγουστος 19, 2011 12:22 PM EDT

Περιγραφή

Seen at Amazonia Lodge Possibly T. licus

Telchin licus - Photo (c) TOUROULT Julien, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη sa_vargas: Telchin licus, Ένα μέλος του Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 27, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mmwlcr

Ημερομηνία

Μάιος 15, 2021 04:25 PM UTC
Divana diva - Photo (c) shirdipam, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη sa_vargas: Divana diva, Ένα μέλος του Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 27, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

c_giselene

Ημερομηνία

Ιούλιος 17, 2021 10:17 AM UTC
Castnia invaria - Photo (c) Rich Hoyer, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη sa_vargas: Castnia invaria, Ένα μέλος του Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 22, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

marumg

Ημερομηνία

Ιούνιος 2016

Τόπος

Hidalgo, MX (Google, OSM)
Escalantiana chelone - Photo B. Wienker, δεν υπάρχουν γνωστοί περιορισμοί πνευματικών δικαιωμάτων (Κοινό Κτήμα)
Η ταυτότητα του χρήστη sa_vargas: Escalantiana chelone, Ένα μέλος του Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 05, 2021
Βελτίωση
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

larsonek

Ημερομηνία

Ιούλιος 21, 2021 11:07 AM PDT
Telchin atymnius - Photo (c) shirdipam, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη sa_vargas: Telchin atymnius, Ένα μέλος του Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 03, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

reservaeldanubio

Ημερομηνία

Ιούλιος 28, 2021 03:04 PM -05
Prometheus simulans - Photo (c) Rob Westerduijn, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη sa_vargas: Prometheus simulans, Ένα μέλος του Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 03, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bewambay

Ημερομηνία

Μάιος 30, 2018 05:53 AM HST

Τόπος

Coca, Ecuador (Google, OSM)
Telchin evalthe - Photo (c) Dieter Schulten, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη sa_vargas: Telchin evalthe, Ένα μέλος του Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 01, 2021
Βελτίωση
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bewambay

Ημερομηνία

Μάιος 30, 2018 05:53 AM HST

Τόπος

Coca, Ecuador (Google, OSM)
Telchin evalthe - Photo (c) Dieter Schulten, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη sa_vargas: Telchin evalthe, Ένα μέλος του Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 01, 2021
Βελτίωση
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

diego_amazonia

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 15, 2015
Telchin evalthe - Photo (c) Dieter Schulten, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη sa_vargas: Telchin evalthe, Ένα μέλος του Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 01, 2021
Κορυφαίος
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jmeerman

Ημερομηνία

Αύγουστος 16, 2004 02:52 PM CST
Telchin evalthe - Photo (c) Dieter Schulten, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη sa_vargas: Telchin evalthe, Ένα μέλος του Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 01, 2021
Κορυφαίος
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

edras-1402

Ημερομηνία

Ιούλιος 24, 2020 01:55 PM UTC

Περιγραφή

Supongo que es una mariposa nocturna, la observe en el día y siempre buscaba la oscuridad.

Telchin evalthe - Photo (c) Dieter Schulten, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη sa_vargas: Telchin evalthe, Ένα μέλος του Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 01, 2021
Βελτίωση
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cmorochz

Ημερομηνία

Ιανουάριος 18, 2017 02:43 PM -05
Telchin evalthe - Photo (c) Dieter Schulten, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη sa_vargas: Telchin evalthe, Ένα μέλος του Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 01, 2021
Βελτίωση
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

luis_trinidad_de_jesus

Ημερομηνία

Ιούνιος 10, 2021 03:35 PM CDT
Telchin atymnius - Photo (c) shirdipam, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη sa_vargas: Telchin atymnius, Ένα μέλος του Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 30, 2021
Βελτίωση
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

losttinamou

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 11, 2018 10:53 AM CST

Τόπος

Finca la Gracia (Google, OSM)
Telchin atymnius - Photo (c) shirdipam, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη sa_vargas: Telchin atymnius, Ένα μέλος του Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 30, 2021
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

felixbeitia

Ημερομηνία

Μάρτιος 13, 2021 02:09 PM EST
Telchin atymnius - Photo (c) shirdipam, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη sa_vargas: Telchin atymnius, Ένα μέλος του Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 30, 2021
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

klorenzen

Ημερομηνία

Μάιος 14, 2018 01:43 PM EDT
Telchin atymnius - Photo (c) shirdipam, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη sa_vargas: Telchin atymnius, Ένα μέλος του Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 30, 2021
Βελτίωση
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

oscarencisoa

Ημερομηνία

Μάρτιος 12, 2021 01:34 PM EST

Τόπος

Nocaima (Google, OSM)
Telchin atymnius - Photo (c) shirdipam, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη sa_vargas: Telchin atymnius, Ένα μέλος του Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 30, 2021
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

isabelzumbado

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 18, 2021 12:49 PM UTC

Τόπος

Tabarcia (Google, OSM)
Telchin atymnius - Photo (c) shirdipam, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη sa_vargas: Telchin atymnius, Ένα μέλος του Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 30, 2021
Βελτίωση
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rossycastaneda1

Ημερομηνία

Αύγουστος 9, 2015 10:01 PM CDT

Περιγραφή

Me la identificaron como Castnia atymnius ssp futilis

Telchin atymnius - Photo (c) shirdipam, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη sa_vargas: Telchin atymnius, Ένα μέλος του Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 30, 2021
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

fredyhnm

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 17, 2018 01:41 PM -05
Telchin atymnius - Photo (c) shirdipam, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη sa_vargas: Telchin atymnius, Ένα μέλος του Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 30, 2021
Κορυφαίος
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

fredyhnm

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 17, 2018 01:42 PM -05
Telchin atymnius - Photo (c) shirdipam, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη sa_vargas: Telchin atymnius, Ένα μέλος του Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 30, 2021
Βελτίωση
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

abdiel0913

Ημερομηνία

Αύγουστος 13, 2020 12:51 PM EDT

Τόπος

Mata Ahogado (Google, OSM)
Telchin atymnius - Photo (c) shirdipam, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη sa_vargas: Telchin atymnius, Ένα μέλος του Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 30, 2021
Βελτίωση
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Στατιστικά

  • 438