Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

golfgirl5225

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 27, 2022 06:34 PM CDT

Τόπος

Grapevine, TX, US (Google, OSM)
Grindelia ciliata - Photo (c) Debra Halter, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Debra Halter
Η ταυτότητα του χρήστη rymcdaniel: Grindelia ciliata, Ένα μέλος του Αστέρες (Φυλή Astereae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 28, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

connlindajo

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 17, 2022 04:59 PM CDT

Περιγραφή

Exploring another road on the preserve.

Grindelia ciliata - Photo (c) Debra Halter, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Debra Halter
Η ταυτότητα του χρήστη rymcdaniel: Grindelia ciliata, Ένα μέλος του Αστέρες (Φυλή Astereae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 27, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

redclayrambler

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2022
Grindelia nuda - Photo (c) Bob O'Kennon, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Bob O'Kennon
Η ταυτότητα του χρήστη rymcdaniel: Grindelia nuda, Ένα μέλος του Αστέρες (Φυλή Astereae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 27, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

atlasmira

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2022
Grindelia nuda - Photo (c) Bob O'Kennon, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Bob O'Kennon
Η ταυτότητα του χρήστη rymcdaniel: Grindelia nuda, Ένα μέλος του Αστέρες (Φυλή Astereae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 27, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αστέρες (Φυλή Astereae)

Παρατηρητής

matttaylor1999

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 23, 2022 08:48 AM CDT
Heterotheca subaxillaris - Photo (c) Anthony Mendoza, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη rymcdaniel: Heterotheca subaxillaris, Ένα μέλος του Αστέρες (Φυλή Astereae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 27, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sahi2018

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 7, 2022 10:12 AM CDT

Τόπος

Coppell, TX, USA (Google, OSM)
Gutierrezia texana - Photo (c) Suzette Rogers, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Suzette Rogers
Η ταυτότητα του χρήστη rymcdaniel: Gutierrezia texana, Ένα μέλος του Αστέρες (Φυλή Astereae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 27, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mohnalex

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 10, 2022 03:24 PM CDT

Περιγραφή

If I followed the Flora of North America key right, I think this is it. Growing in an open lot covered in Sorghum halpense, Solanum eleagnifolium, Cucurbita foetidissima, and Ratibida columnifera, and other common “weeds” of open areas.

The last photo shows the achenes which are notably hairy.

Gutierrezia texana - Photo (c) Suzette Rogers, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Suzette Rogers
Η ταυτότητα του χρήστη rymcdaniel: Gutierrezia texana, Ένα μέλος του Αστέρες (Φυλή Astereae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 27, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sehnature

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 4, 2022 11:05 AM CDT

Τόπος

Dallas, TX, USA (Google, OSM)

Ετικέτες

Gutierrezia texana - Photo (c) Suzette Rogers, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Suzette Rogers
Η ταυτότητα του χρήστη rymcdaniel: Gutierrezia texana, Ένα μέλος του Αστέρες (Φυλή Astereae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 27, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bacchusrock

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 4, 2022 11:07 AM CDT
Gutierrezia texana - Photo (c) Suzette Rogers, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Suzette Rogers
Η ταυτότητα του χρήστη rymcdaniel: Gutierrezia texana, Ένα μέλος του Αστέρες (Φυλή Astereae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 27, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lisa281

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 10, 2022 09:36 AM CDT
Gutierrezia texana - Photo (c) Suzette Rogers, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Suzette Rogers
Η ταυτότητα του χρήστη rymcdaniel: Gutierrezia texana, Ένα μέλος του Αστέρες (Φυλή Astereae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 27, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

wendell

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 15, 2022 02:13 PM CDT
Gutierrezia texana - Photo (c) Suzette Rogers, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Suzette Rogers
Η ταυτότητα του χρήστη rymcdaniel: Gutierrezia texana, Ένα μέλος του Αστέρες (Φυλή Astereae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 27, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ronstephens

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 24, 2022 11:16 AM CDT

Περιγραφή

vacant lot

Gutierrezia texana - Photo (c) Suzette Rogers, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Suzette Rogers
Η ταυτότητα του χρήστη rymcdaniel: Gutierrezia texana, Ένα μέλος του Αστέρες (Φυλή Astereae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 27, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

larutaylor

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 23, 2022 08:08 AM CDT

Τόπος

Muenster, TX, US (Google, OSM)

Περιγραφή

AMDR/GUTE2

Amphiachyris dracunculoides - Photo (c) Debra Halter, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Debra Halter
Η ταυτότητα του χρήστη rymcdaniel: Amphiachyris dracunculoides, Ένα μέλος του Αστέρες (Φυλή Astereae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 27, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

michelle_lopez

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 19, 2022 01:06 PM CDT
Gutierrezia texana - Photo (c) Suzette Rogers, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Suzette Rogers
Η ταυτότητα του χρήστη rymcdaniel: Gutierrezia texana, Ένα μέλος του Αστέρες (Φυλή Astereae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 27, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αστέρες (Φυλή Astereae)

Παρατηρητής

rebecca1450

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 17, 2022 03:03 PM CDT
Αστέρες - Photo (c) Flown (f.k.a. Lisa) Kimmerling, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Flown (f.k.a. Lisa) Kimmerling
Η ταυτότητα του χρήστη rymcdaniel: Αστέρες (Φυλή Astereae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 27, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αστέρες (Φυλή Astereae)

Παρατηρητής

lckaar

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 17, 2022 02:02 PM CDT
Αστέρες - Photo (c) Flown (f.k.a. Lisa) Kimmerling, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Flown (f.k.a. Lisa) Kimmerling
Η ταυτότητα του χρήστη rymcdaniel: Αστέρες (Φυλή Astereae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 27, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αστέρες (Φυλή Astereae)

Παρατηρητής

kathrynwells333

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 10, 2022 05:36 PM CDT

Περιγραφή

Fall Socially Distanced BioBlitz 2022 (TMN-EFC)

Cross Timbers Trail Head

Αστέρες - Photo (c) Flown (f.k.a. Lisa) Kimmerling, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Flown (f.k.a. Lisa) Kimmerling
Η ταυτότητα του χρήστη rymcdaniel: Αστέρες (Φυλή Astereae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 27, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jcochran706

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 16, 2022 03:52 PM CDT

Ετικέτες

Grindelia ciliata - Photo (c) Debra Halter, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Debra Halter
Η ταυτότητα του χρήστη rymcdaniel: Grindelia ciliata, Ένα μέλος του Αστέρες (Φυλή Astereae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 27, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lunamoon67

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 26, 2022 03:52 PM CDT

Τόπος

Grand Prairie (Google, OSM)
Grindelia ciliata - Photo (c) Debra Halter, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Debra Halter
Η ταυτότητα του χρήστη rymcdaniel: Grindelia ciliata, Ένα μέλος του Αστέρες (Φυλή Astereae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 27, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sarahparoski

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 25, 2022 04:45 PM CDT
Grindelia adenodonta - Photo (c) Frances, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Frances
Η ταυτότητα του χρήστη rymcdaniel: Grindelia adenodonta, Ένα μέλος του Αστέρες (Φυλή Astereae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 26, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alfredo209

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 25, 2022 02:43 PM CDT

Περιγραφή

Plat

Grindelia nuda - Photo (c) Bob O'Kennon, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Bob O'Kennon
Η ταυτότητα του χρήστη rymcdaniel: Grindelia nuda, Ένα μέλος του Αστέρες (Φυλή Astereae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 25, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

eaneubauer

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 16, 2022 09:39 AM CDT
Grindelia ciliata - Photo (c) Debra Halter, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Debra Halter
Η ταυτότητα του χρήστη rymcdaniel: Grindelia ciliata, Ένα μέλος του Αστέρες (Φυλή Astereae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 25, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

randy380

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 19, 2022 01:38 PM CDT
Grindelia ciliata - Photo (c) Debra Halter, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Debra Halter
Η ταυτότητα του χρήστη rymcdaniel: Grindelia ciliata, Ένα μέλος του Αστέρες (Φυλή Astereae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 25, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

callmekiwii

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 24, 2022 05:28 PM CDT
Grindelia ciliata - Photo (c) Debra Halter, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Debra Halter
Η ταυτότητα του χρήστη rymcdaniel: Grindelia ciliata, Ένα μέλος του Αστέρες (Φυλή Astereae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 25, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

trishreyes

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 24, 2022 11:34 AM CDT
Grindelia ciliata - Photo (c) Debra Halter, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Debra Halter
Η ταυτότητα του χρήστη rymcdaniel: Grindelia ciliata, Ένα μέλος του Αστέρες (Φυλή Astereae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 25, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rayyball

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 24, 2022 09:37 AM CDT
Grindelia nuda - Photo (c) Bob O'Kennon, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Bob O'Kennon
Η ταυτότητα του χρήστη rymcdaniel: Grindelia nuda, Ένα μέλος του Αστέρες (Φυλή Astereae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 24, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rick57

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 23, 2022 10:14 AM CDT
Grindelia adenodonta - Photo (c) Frances, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Frances
Η ταυτότητα του χρήστη rymcdaniel: Grindelia adenodonta, Ένα μέλος του Αστέρες (Φυλή Astereae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 23, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gcwarbler

Ημερομηνία

Μάρτιος 31, 2021 09:45 AM CDT

Ετικέτες

Tomostima cuneifolia - Photo (c) Brian Finzel, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Brian Finzel
Η ταυτότητα του χρήστη rymcdaniel: Tomostima cuneifolia, Ένα μέλος του Κραμβοειδή (Οικογένεια Brassicaceae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 22, 2022
Κορυφαίος
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pfau_tarleton

Ημερομηνία

Μάρτιος 27, 2021 11:13 AM CDT
Tomostima cuneifolia - Photo (c) Brian Finzel, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Brian Finzel
Η ταυτότητα του χρήστη rymcdaniel: Tomostima cuneifolia, Ένα μέλος του Κραμβοειδή (Οικογένεια Brassicaceae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 22, 2022
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

donovanmoxley

Ημερομηνία

Μάρτιος 16, 2021 11:27 AM EDT
Tomostima cuneifolia - Photo (c) Brian Finzel, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Brian Finzel
Η ταυτότητα του χρήστη rymcdaniel: Tomostima cuneifolia, Ένα μέλος του Κραμβοειδή (Οικογένεια Brassicaceae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 22, 2022
Κορυφαίος
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Στατιστικά

  • 12914