Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

aerasmus

Ημερομηνία

Αύγουστος 4, 2023 10:59 ΠΜ SAST

Περιγραφή

Enviro-Insight CC

Sagittarius serpentarius - Photo (c) Jan Ebr, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Jan Ebr
Η ταυτότητα του χρήστη russellbriantate: Sagittarius serpentarius, Ένα μέλος του Γεράκι, Αετός (Τάξη Accipitriformes)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 8, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tiep68

Ημερομηνία

Αύγουστος 12, 2022 04:12 ΜΜ CAT
Engraulicypris gariepinus - Photo (c) Rob Palmer, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA), uploaded by Rob Palmer
Η ταυτότητα του χρήστη russellbriantate: Engraulicypris gariepinus, Ένα μέλος του Ακτινοπτερύγια (Ομοταξία Actinopterygii)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 24, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

esi_bossman

Ημερομηνία

Ιούλιος 19, 2023 12:18 ΜΜ SAST
Enteromius trimaculatus - Photo Δεν διατηρούνται δικαιώματα, uploaded by Andrew Deacon
Η ταυτότητα του χρήστη russellbriantate: Enteromius trimaculatus, Ένα μέλος του Ακτινοπτερύγια (Ομοταξία Actinopterygii)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 20, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

esi_bossman

Ημερομηνία

Ιούλιος 19, 2023 12:28 ΜΜ SAST
Labeobarbus marequensis - Photo (c) buggsbalmer, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη russellbriantate: Labeobarbus marequensis, Ένα μέλος του Ακτινοπτερύγια (Ομοταξία Actinopterygii)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 20, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

esi_bossman

Ημερομηνία

Ιούλιος 19, 2023 12:22 ΜΜ SAST
Labeo - Photo (c) Rejoice Gassah, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Rejoice Gassah
Η ταυτότητα του χρήστη russellbriantate: Γένος Labeo, Ένα μέλος του Ακτινοπτερύγια (Ομοταξία Actinopterygii)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 20, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

esi_bossman

Ημερομηνία

Ιούλιος 19, 2023 12:17 ΜΜ SAST
Micralestes acutidens - Photo Δεν διατηρούνται δικαιώματα, uploaded by Andrew Deacon
Η ταυτότητα του χρήστη russellbriantate: Micralestes acutidens, Ένα μέλος του Ακτινοπτερύγια (Ομοταξία Actinopterygii)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 20, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rob_palmer

Ημερομηνία

Μάρτιος 15, 2011 02:20 ΜΜ SAST
Enteromius viviparus - Photo Δεν διατηρούνται δικαιώματα, uploaded by Andrew Deacon
Η ταυτότητα του χρήστη russellbriantate: Enteromius viviparus, Ένα μέλος του Ακτινοπτερύγια (Ομοταξία Actinopterygii)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 19, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

grant_reed_botswana

Ημερομηνία

Μάιος 2, 2021 08:54 ΠΜ SAST
Schilbe intermedius - Photo (c) Grant Reed, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Grant Reed
Η ταυτότητα του χρήστη russellbriantate: Schilbe intermedius, Ένα μέλος του Ακτινοπτερύγια (Ομοταξία Actinopterygii)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 16, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

robert_taylor

Ημερομηνία

Ιούνιος 9, 2018 12:18 ΜΜ SAST

Περιγραφή

Bruton, Merron & Skelton 2018 pg 57

Brycinus lateralis - Photo (c) Robert Taylor, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Robert Taylor
Η ταυτότητα του χρήστη russellbriantate: Brycinus lateralis, Ένα μέλος του Ακτινοπτερύγια (Ομοταξία Actinopterygii)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 4, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

wilderness_botswana

Ημερομηνία

Αύγουστος 12, 2019 09:29 ΠΜ CET
Brycinus lateralis - Photo (c) Robert Taylor, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Robert Taylor
Η ταυτότητα του χρήστη russellbriantate: Brycinus lateralis, Ένα μέλος του Ακτινοπτερύγια (Ομοταξία Actinopterygii)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 4, 2021
Υποστηρικτικό
Ray-finned Fishes

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ακτινοπτερύγια (Ομοταξία Actinopterygii)

Παρατηρητής

okavango1

Ημερομηνία

Μάιος 2, 2021 12:54 ΜΜ SAST
Enteromius poechii - Photo (c) Rob Palmer, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA), uploaded by Rob Palmer
Η ταυτότητα του χρήστη russellbriantate: Enteromius poechii, Ένα μέλος του Ακτινοπτερύγια (Ομοταξία Actinopterygii)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 4, 2021
Κορυφαίος

Στατιστικά

  • 11