Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rodbrooks

Ημερομηνία

Αύγουστος 1, 2021 04:47 PM AEST
Pterostylis melagramma - Photo (c) Reiner Richter, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη rozkidd: Pterostylis melagramma, Ένα μέλος του Ορχιδοειδή (Υποοικογένεια Orchidoideae)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 06, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

shibui

Ημερομηνία

Μάρτιος 17, 2021 01:19 PM AEDT
Billardiera mutabilis - Photo (c) Tony Rodd, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη rozkidd: Billardiera mutabilis, Ένα μέλος του Σελινώδη (Τάξη Apiales)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 13, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

reiner

Ημερομηνία

Μάρτιος 1, 2021 12:41 PM AEDT
Goniaea australasiae - Photo (c) Boobook48, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη rozkidd: Goniaea australasiae, Ένα μέλος του Ακριδίδες (Οικογένεια Acrididae)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 26, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

shibui

Ημερομηνία

Μάρτιος 22, 2021 02:59 PM AEDT
Cassinia - Photo (c) Greg Holland, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη rozkidd: Γένος Cassinia, Ένα μέλος του Αστεροειδή (Υποοικογένεια Asteroideae)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 26, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

reiner

Ημερομηνία

Μάρτιος 1, 2021 02:37 PM AEDT
Brachyscome decipiens - Photo (c) Reiner Richter, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη rozkidd: Brachyscome decipiens, Ένα μέλος του Αστέρες (Φυλή Astereae)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 17, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

thebeachcomber

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 3, 2021 02:38 PM AEDT
Grevillea robusta - Photo (c) gfx, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Geoff Fox
Η ταυτότητα του χρήστη rozkidd: Grevillea robusta, Ένα μέλος του Γρεβιλλειοειδή (Υποοικογένεια Grevilleoideae)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 03, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bbdown

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 10, 2020 05:01 PM +11
Zizina labradus - Photo (c) Donald Hobern, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη rozkidd: Zizina labradus, Ένα μέλος του Πολυομμάτινοι (Φυλή Polyommatini)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 11, 2020
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

reiner

Ημερομηνία

Νοέμβριος 29, 2020 09:23 AM AEDT
Paropsis ignis - Photo (c) Martin Lagerwey EntSocVic, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη rozkidd: Paropsis ignis [inactive], Ένα μέλος του Χρυσομηλίδες (Οικογένεια Chrysomelidae)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 11, 2020
Αντισυμβατική
(Ανενεργό Taxon)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

reiner

Ημερομηνία

Νοέμβριος 29, 2020 09:37 AM AEDT
Pimelea humilis - Photo (c) Bill Higham, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη rozkidd: Pimelea humilis, Ένα μέλος του Θυμελαιοειδή (Οικογένεια Thymelaeaceae)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 11, 2020
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

reiner

Ημερομηνία

Νοέμβριος 29, 2020 10:46 AM AEDT
Scaevola ramosissima - Photo (c) Reiner Richter, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη rozkidd: Scaevola ramosissima, Ένα μέλος του Αστερώδη (Τάξη Asterales)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 11, 2020
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

reiner

Ημερομηνία

Νοέμβριος 29, 2020 01:58 PM AEDT
Dampiera stricta - Photo (c) ronigreer, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη rozkidd: Dampiera stricta, Ένα μέλος του Αστερώδη (Τάξη Asterales)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 11, 2020
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

reiner

Ημερομηνία

Νοέμβριος 29, 2020 01:58 PM AEDT
Tricoryne elatior - Photo (c) Boobook48, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη rozkidd: Tricoryne elatior, Ένα μέλος του Ασφοδελοειδή (Οικογένεια Asphodelaceae)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 11, 2020
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

reiner

Ημερομηνία

Νοέμβριος 29, 2020 02:30 PM AEDT
Goodenia - Photo (c) Ian Sutton, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη rozkidd: Γένος Goodenia, Ένα μέλος του Αστερώδη (Τάξη Asterales)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 11, 2020
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Πλαντάγο Το Λογχοειδές. (Plantago lanceolata)

Παρατηρητής

reiner

Ημερομηνία

Νοέμβριος 29, 2020 03:17 PM AEDT
Πλαντάγο Το Λογχοειδές. - Photo (c) Tig, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη rozkidd: Πλαντάγο Το Λογχοειδές. (Plantago lanceolata)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 11, 2020
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

reiner

Ημερομηνία

Νοέμβριος 29, 2020 03:24 PM AEDT
Rubus parvifolius - Photo (c) 葉子, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη rozkidd: Rubus parvifolius, Ένα μέλος του Βάτος (Γένος Rubus)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 11, 2020
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

reiner

Ημερομηνία

Νοέμβριος 29, 2020 04:34 PM AEDT
Xerochrysum bracteatum - Photo (c) dracophylla, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη rozkidd: Xerochrysum bracteatum, Ένα μέλος του Αστεροειδή (Υποοικογένεια Asteroideae)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 11, 2020
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sjaensch

Ημερομηνία

Οκτώβριος 28, 2020 10:05 AM +11
Zizina labradus - Photo (c) Donald Hobern, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη rozkidd: Zizina labradus, Ένα μέλος του Πολυομμάτινοι (Φυλή Polyommatini)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 11, 2020
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kim-tarpey

Ημερομηνία

Νοέμβριος 12, 2020 08:41 AM AEDT
Heteronympha merope - Photo (c) Donald Hobern, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη rozkidd: Heteronympha merope, Ένα μέλος του Νυμφαλίδες (Οικογένεια Nymphalidae)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 11, 2020
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kim-tarpey

Ημερομηνία

Νοέμβριος 12, 2020 08:42 AM AEDT
Heteronympha merope - Photo (c) Donald Hobern, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη rozkidd: Heteronympha merope, Ένα μέλος του Νυμφαλίδες (Οικογένεια Nymphalidae)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 11, 2020
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

triciastewart

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 10, 2020 02:22 PM +11
Microtis parviflora - Photo (c) Michael Keogh, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη rozkidd: Microtis parviflora, Ένα μέλος του Ορχιδοειδή (Υποοικογένεια Orchidoideae)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 11, 2020
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

triciastewart

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 10, 2020 12:03 PM +11
Wahlenbergia gracilis - Photo (c) Matthew Stevens, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη rozkidd: Wahlenbergia gracilis, Ένα μέλος του Αστερώδη (Τάξη Asterales)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 11, 2020
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

reiner

Ημερομηνία

Νοέμβριος 29, 2020 05:49 PM AEDT
Solanum laciniatum - Photo (c) Murray NZ, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Murray Dawson
Η ταυτότητα του χρήστη rozkidd: Solanum laciniatum, Ένα μέλος του Σολάνο (Γένος Solanum)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 11, 2020
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Πλαντάγο Το Λογχοειδές. (Plantago lanceolata)

Παρατηρητής

reiner

Ημερομηνία

Νοέμβριος 29, 2020 06:26 PM AEDT
Πλαντάγο Το Λογχοειδές. - Photo (c) Tig, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη rozkidd: Πλαντάγο Το Λογχοειδές. (Plantago lanceolata)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 11, 2020
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

reiner

Ημερομηνία

Νοέμβριος 29, 2020 06:27 PM AEDT
Ranunculus lappaceus - Photo (c) Chris Jonkers, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη rozkidd: Ranunculus lappaceus, Ένα μέλος του Ρανούγκουλος (Γένος Ranunculus)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 11, 2020
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Πλαντάγο Το Λογχοειδές. (Plantago lanceolata)

Παρατηρητής

reiner

Ημερομηνία

Νοέμβριος 29, 2020 08:18 PM AEDT
Πλαντάγο Το Λογχοειδές. - Photo (c) Tig, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη rozkidd: Πλαντάγο Το Λογχοειδές. (Plantago lanceolata)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 11, 2020
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

reiner

Ημερομηνία

Νοέμβριος 30, 2020 05:44 AM AEDT
Acaena novae-zelandiae - Photo (c) Colin Jacobs, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη rozkidd: Acaena novae-zelandiae, Ένα μέλος του Ροδοειδή (Οικογένεια Rosaceae)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 11, 2020
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κίρσιο Το Κοινό (Cirsium vulgare)

Παρατηρητής

reiner

Ημερομηνία

Νοέμβριος 30, 2020 05:47 AM AEDT
Κίρσιο Το Κοινό - Photo (c) S. Rae, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη rozkidd: Κίρσιο Το Κοινό (Cirsium vulgare)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 11, 2020
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

reiner

Ημερομηνία

Νοέμβριος 30, 2020 05:59 AM AEDT
Gminatus australis - Photo (c) Lyn Craggs, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη rozkidd: Gminatus australis, Ένα μέλος του Ετερόπτερα (Υποτάξη Heteroptera)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 11, 2020
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

reiner

Ημερομηνία

Νοέμβριος 30, 2020 07:01 AM AEDT
Trifolium repens - Photo (c) Gennadiy Okatov, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη rozkidd: Trifolium repens, Ένα μέλος του Τριφύλλι (Γένος Trifolium)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 11, 2020
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

eliza_l

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 11, 2020 11:33 AM +11
Exocarpos cupressiformis - Photo (c) eyeweed, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη rozkidd: Exocarpos cupressiformis, Ένα μέλος του Σανδαλιώδη (Τάξη Santalales)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 11, 2020
Υποστηρικτικό

Στατιστικά

  • 253