Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

collin_st

Ημερομηνία

Νοέμβριος 4, 2021 10:27 AM CDT

Τόπος

Vancleave, MS, US (Google, OSM)
Auricularia - Photo (c) Katy Wang, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη roundabout1812: Γένος Auricularia, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 05, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kenhobson

Ημερομηνία

Ιούνιος 5, 2021 11:42 AM CDT
Xylaria - Photo (c) Henri Holbrook, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη roundabout1812: Γένος Xylaria, Ένα μέλος του Ασκομύκητες (Συνομοταξία Ascomycota)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 05, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

morningstar1994

Ημερομηνία

Οκτώβριος 28, 2021 11:48 AM EDT
Cortinarius - Photo (c) Christian Schwarz, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη roundabout1812: Γένος Cortinarius, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 05, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jcitriniti

Ημερομηνία

Νοέμβριος 3, 2021 05:13 PM EDT

Τόπος

Albany, NY, US (Google, OSM)
Aleuria aurantia - Photo (c) megatherium, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by sea-kangaroo
Η ταυτότητα του χρήστη roundabout1812: Aleuria aurantia, Ένα μέλος του Ασκομύκητες (Συνομοταξία Ascomycota)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 05, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

buffalostuckintx

Ημερομηνία

Αύγουστος 24, 2014 02:33 PM CDT
Amanita - Photo (c) palmo, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη roundabout1812: Γένος Amanita, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 05, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

troutfly

Ημερομηνία

Οκτώβριος 2021

Τόπος

Pennsylvania, US (Google, OSM)

Περιγραφή

Growing in mulch.

Mutinus elegans - Photo (c) robertopegolo, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη roundabout1812: Mutinus elegans, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 05, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

troutfly

Ημερομηνία

Νοέμβριος 2021

Περιγραφή

Growing decorticated hardwood log; @5-6" across, 2-3" deep. Multiple forked branching on tips of spines/teeth.

Hericium coralloides - Photo (c) Aleksandr Ebel, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη roundabout1812: Hericium coralloides, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 05, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

morningstar1994

Ημερομηνία

Οκτώβριος 30, 2021 10:54 AM EDT
Laetiporus sulphureus - Photo (c) jonathantellerelsberg, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη roundabout1812: Laetiporus sulphureus, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 05, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dr_al_dove

Ημερομηνία

Νοέμβριος 5, 2021 10:50 AM EDT
Phallus ravenelii - Photo (c) Erlon Bailey, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη roundabout1812: Phallus ravenelii, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 05, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

drfishbone

Ημερομηνία

Οκτώβριος 15, 2021 06:29 PM EDT

Τόπος

English, IN, US (Google, OSM)
Picipes badius - Photo (c) Amadej Trnkoczy, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη roundabout1812: Picipes badius, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 05, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

drfishbone

Ημερομηνία

Οκτώβριος 15, 2021 06:55 PM EDT
Amanita amerirubescens - Photo (c) skiman1016, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Tyler Christensen
Η ταυτότητα του χρήστη roundabout1812: Σύνθετο Amanita amerirubescens, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 05, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

drfishbone

Ημερομηνία

Οκτώβριος 15, 2021 06:31 PM EDT
Auricularia - Photo (c) Katy Wang, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη roundabout1812: Γένος Auricularia, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 05, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

oakashandthorn

Ημερομηνία

Αύγουστος 14, 2019 11:52 AM PDT
Turbinellus floccosus - Photo (c) noah_siegel, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA), uploaded by noah_siegel
Η ταυτότητα του χρήστη roundabout1812: Turbinellus floccosus, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 31, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

davidhelder

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 23, 2021 01:28 PM PDT
Amanita muscaria - Photo (c) cactusdan, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη roundabout1812: Amanita muscaria, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 31, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

arnews

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 3, 2021 02:50 PM PDT
Laetiporus conifericola - Photo (c) Chuck Smith, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη roundabout1812: Laetiporus conifericola, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 31, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

haunma

Ημερομηνία

Ιούνιος 29, 2019 08:43 PM PDT
Hypholoma fasciculare - Photo (c) Federico Calledda, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη roundabout1812: Hypholoma fasciculare, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 31, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

daval

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 12, 2021 09:58 AM PDT
Hericium abietis - Photo (c) ntune, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη roundabout1812: Hericium abietis, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 31, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cspurgeo

Ημερομηνία

Οκτώβριος 8, 2020 11:09 AM PDT
Pleurocybella porrigens - Photo (c) Carita Bergman, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη roundabout1812: Pleurocybella porrigens, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 31, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

oakashandthorn

Ημερομηνία

Οκτώβριος 1, 2018 03:29 PM PDT
Chrysomphalina aurantiaca - Photo (c) Tim Sage, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη roundabout1812: Chrysomphalina aurantiaca, Ένα μέλος του Υγροφορίνες (Υποτάξη Hygrophorineae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 31, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

thylacine

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 11, 2021 12:22 PM PDT
Hypomyces lactifluorum - Photo (c) Erlon Bailey, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη roundabout1812: Hypomyces lactifluorum, Ένα μέλος του Ασκομύκητες (Συνομοταξία Ascomycota)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 31, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

thylacine

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 11, 2021 10:19 AM PDT
Phaeolus schweinitzii - Photo (c) Christian Schwarz, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη roundabout1812: Phaeolus schweinitzii, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 31, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ffviiviiiixxvii

Ημερομηνία

Ιούνιος 5, 2020 12:00 PM PDT
Guepiniopsis alpina - Photo (c) thylacine, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη roundabout1812: Guepiniopsis alpina, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 31, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

motleyka

Ημερομηνία

Οκτώβριος 31, 2020 05:37 PM PDT
Mycena pura - Photo (c) Christian Schwarz, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη roundabout1812: Mycena pura, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 31, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

foragearound

Ημερομηνία

Ιούλιος 20, 2019 02:46 PM PDT
Cortinarius violaceus - Photo (c) Federico Calledda, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη roundabout1812: Cortinarius violaceus, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 31, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

emilycoba

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 19, 2020 10:36 AM PDT
Mycena haematopus - Photo (c) Luca Hickey, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη roundabout1812: Mycena haematopus, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 31, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

emilycoba

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 19, 2020 11:01 AM PDT
Russula - Photo (c) Damon Tighe, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη roundabout1812: Γένος Russula, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 31, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

boisenberry

Ημερομηνία

Οκτώβριος 20, 2020 01:55 PM PDT
Laccaria amethystina - Photo (c) Jan-Willem Swane, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη roundabout1812: Laccaria amethystina, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 31, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

boisenberry

Ημερομηνία

Οκτώβριος 20, 2020 01:39 PM PDT
Hypholoma - Photo (c) Sydney Fisher Larson, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη roundabout1812: Γένος Hypholoma, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 31, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

clm98043

Ημερομηνία

Οκτώβριος 13, 2021 03:41 PM PDT
Atheniella adonis - Photo (c) shroomydan, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη roundabout1812: Atheniella adonis, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 31, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

clm98043

Ημερομηνία

Οκτώβριος 13, 2021 02:43 PM PDT
Mycena epipterygia - Photo (c) Tatiana Bulyonkova, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη roundabout1812: Mycena epipterygia, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 31, 2021
Υποστηρικτικό

Στατιστικά

  • 828