Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

amarsaci

Ημερομηνία

Μάιος 8, 2022
Cochlicella barbara - Photo (c) lizard--o_o, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by lizard--o_o
Η ταυτότητα του χρήστη rosslen: Cochlicella barbara, Ένα μέλος του Ευθύνευρα (Ανθυποτάξη Euthyneura)
Προστέθηκε στις Μάιος 14, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mourad-harzallah

Ημερομηνία

Μάιος 10, 2022 07:45 AM CET
Ambigolimax - Photo (c) James Peake, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by James Peake
Η ταυτότητα του χρήστη rosslen: Γένος Ambigolimax, Ένα μέλος του Ευθύνευρα (Ανθυποτάξη Euthyneura)
Προστέθηκε στις Μάιος 14, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

berzou

Ημερομηνία

Μάιος 10, 2022 02:32 PM CET

Τόπος

Alger, Algérie (Google, OSM)
Cochlicella acuta - Photo (c) Ferran Turmo Gort, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη rosslen: Cochlicella acuta, Ένα μέλος του Ευθύνευρα (Ανθυποτάξη Euthyneura)
Προστέθηκε στις Μάιος 14, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mehdichetibi

Ημερομηνία

Μάιος 2022

Τόπος

Constantine, DZ (Google, OSM)
Rumina decollata - Photo (c) Alberto López Osorio, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Alberto López Osorio
Η ταυτότητα του χρήστη rosslen: Rumina decollata, Ένα μέλος του Ευθύνευρα (Ανθυποτάξη Euthyneura)
Προστέθηκε στις Μάιος 14, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mehdichetibi

Ημερομηνία

Μάιος 12, 2022 04:40 PM CET
Rumina decollata - Photo (c) Alberto López Osorio, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Alberto López Osorio
Η ταυτότητα του χρήστη rosslen: Rumina decollata, Ένα μέλος του Ευθύνευρα (Ανθυποτάξη Euthyneura)
Προστέθηκε στις Μάιος 14, 2022
Υποστηρικτικό
Other Animals

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ζώα (Βασίλειο Animalia)

Παρατηρητής

djallel

Ημερομηνία

Μάρτιος 2022

Τόπος

Algeria (Google, OSM)
Pleurodeles nebulosus - Photo (c) menad_b, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by menad_b
Η ταυτότητα του χρήστη rosslen: Pleurodeles nebulosus, Ένα μέλος του Ουρόδηλα (Τάξη Caudata)
Προστέθηκε στις Μάιος 08, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

berzou

Ημερομηνία

Μάιος 6, 2022 01:30 PM CET

Τόπος

Alger, Algérie (Google, OSM)
Cochlicella acuta - Photo (c) Ferran Turmo Gort, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη rosslen: Cochlicella acuta, Ένα μέλος του Ευθύνευρα (Ανθυποτάξη Euthyneura)
Προστέθηκε στις Μάιος 08, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

berzou

Ημερομηνία

Μάιος 6, 2022 01:29 PM CET

Τόπος

Alger, Algérie (Google, OSM)
Cochlicella acuta - Photo (c) Ferran Turmo Gort, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη rosslen: Cochlicella acuta, Ένα μέλος του Ευθύνευρα (Ανθυποτάξη Euthyneura)
Προστέθηκε στις Μάιος 08, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

khellaf-rebbas

Ημερομηνία

Απρίλιος 9, 2022 12:03 PM UTC
Otala - Photo (c) Xvazquez, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη rosslen: Γένος Otala, Ένα μέλος του Ευθύνευρα (Ανθυποτάξη Euthyneura)
Προστέθηκε στις Μάιος 06, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

abounabat

Ημερομηνία

Απρίλιος 17, 2003 05:22 PM CET

Τόπος

Annaba, Algérie (Google, OSM)
Cantareus - Photo (c) frogfan, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by frogfan
Η ταυτότητα του χρήστη rosslen: Γένος Cantareus, Ένα μέλος του Ευθύνευρα (Ανθυποτάξη Euthyneura)
Προστέθηκε στις Μάιος 06, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

berzou

Ημερομηνία

Απρίλιος 15, 2022 01:57 PM CEST

Τόπος

Alger, Algérie (Google, OSM)
Xerotricha conspurcata - Photo (c) Kat Halsey, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Kat Halsey
Η ταυτότητα του χρήστη rosslen: Xerotricha conspurcata, Ένα μέλος του Ευθύνευρα (Ανθυποτάξη Euthyneura)
Προστέθηκε στις Μάιος 06, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

abounabat

Ημερομηνία

Απρίλιος 17, 2003 05:45 PM CET

Τόπος

Annaba, Algérie (Google, OSM)

Περιγραφή

Found by my friend Sébastien Della-Casa exactly at this moment hereafter : https://www.inaturalist.org/observations/112205341

Trochoidea caroni - Photo (c) Roberto Sindaco, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA), uploaded by Roberto Sindaco
Η ταυτότητα του χρήστη rosslen: Trochoidea caroni, Ένα μέλος του Ευθύνευρα (Ανθυποτάξη Euthyneura)
Προστέθηκε στις Μάιος 06, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

berzou

Ημερομηνία

Απρίλιος 20, 2022 02:24 PM CET

Τόπος

Alger, Algérie (Google, OSM)
Milacidae - Photo (c) Cedric Lee, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Cedric Lee
Η ταυτότητα του χρήστη rosslen: Οικογένεια Milacidae, Ένα μέλος του Ευθύνευρα (Ανθυποτάξη Euthyneura)
Προστέθηκε στις Μάιος 06, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

hamidb4

Ημερομηνία

Απρίλιος 22, 2022 11:33 PM CET
Milacidae - Photo (c) Cedric Lee, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Cedric Lee
Η ταυτότητα του χρήστη rosslen: Οικογένεια Milacidae, Ένα μέλος του Ευθύνευρα (Ανθυποτάξη Euthyneura)
Προστέθηκε στις Μάιος 06, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

berzou

Ημερομηνία

Απρίλιος 22, 2022 05:26 PM CET

Τόπος

Alger, Algérie (Google, OSM)
Cernuella - Photo (c) roberto casadei, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by roberto casadei
Η ταυτότητα του χρήστη rosslen: Γένος Cernuella, Ένα μέλος του Ευθύνευρα (Ανθυποτάξη Euthyneura)
Προστέθηκε στις Μάιος 06, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κρητικός Κοχλιός (Cornu aspersum)

Παρατηρητής

mehdichetibi

Ημερομηνία

Απρίλιος 24, 2022 06:33 PM CET
Κρητικός Κοχλιός - Photo (c) Ferran Turmo Gort, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη rosslen: Κρητικός Κοχλιός (Cornu aspersum)
Προστέθηκε στις Μάιος 06, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mehdichetibi

Ημερομηνία

Απρίλιος 24, 2022 06:41 PM CET
Geomitridae - Photo (c) Samuel Brinker, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Samuel Brinker
Η ταυτότητα του χρήστη rosslen: Οικογένεια Geomitridae, Ένα μέλος του Ευθύνευρα (Ανθυποτάξη Euthyneura)
Προστέθηκε στις Μάιος 06, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

larbiafoutni

Ημερομηνία

Απρίλιος 24, 2022 06:18 PM CET
Geomitridae - Photo (c) Samuel Brinker, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Samuel Brinker
Η ταυτότητα του χρήστη rosslen: Οικογένεια Geomitridae, Ένα μέλος του Ευθύνευρα (Ανθυποτάξη Euthyneura)
Προστέθηκε στις Μάιος 06, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κρητικός Κοχλιός (Cornu aspersum)

Παρατηρητής

larbiafoutni

Ημερομηνία

Απρίλιος 24, 2022 05:25 PM CET
Κρητικός Κοχλιός - Photo (c) Ferran Turmo Gort, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη rosslen: Κρητικός Κοχλιός (Cornu aspersum)
Προστέθηκε στις Μάιος 06, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κρητικός Κοχλιός (Cornu aspersum)

Παρατηρητής

larbiafoutni

Ημερομηνία

Απρίλιος 24, 2022 05:24 PM CET
Κρητικός Κοχλιός - Photo (c) Ferran Turmo Gort, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη rosslen: Κρητικός Κοχλιός (Cornu aspersum)
Προστέθηκε στις Μάιος 06, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Λιανοσαλίγκαρος (Massylaea vermiculata)

Παρατηρητής

berzou

Ημερομηνία

Απρίλιος 29, 2022 02:31 PM CET

Τόπος

Alger, Algérie (Google, OSM)
Λιανοσαλίγκαρος - Photo (c) Konstantinos Kalaentzis, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Konstantinos Kalaentzis
Η ταυτότητα του χρήστη rosslen: Λιανοσαλίγκαρος (Massylaea vermiculata)
Προστέθηκε στις Μάιος 06, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

allelus-algeria

Ημερομηνία

Απρίλιος 30, 2022 10:10 AM CET
Rumina decollata - Photo (c) Alberto López Osorio, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Alberto López Osorio
Η ταυτότητα του χρήστη rosslen: Rumina decollata, Ένα μέλος του Ευθύνευρα (Ανθυποτάξη Euthyneura)
Προστέθηκε στις Μάιος 06, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

amarsaci

Ημερομηνία

Μάιος 1, 2022
Cochlicella barbara - Photo (c) lizard--o_o, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by lizard--o_o
Η ταυτότητα του χρήστη rosslen: Cochlicella barbara, Ένα μέλος του Ευθύνευρα (Ανθυποτάξη Euthyneura)
Προστέθηκε στις Μάιος 06, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mourad-harzallah

Ημερομηνία

Μάιος 3, 2022 05:13 PM CET

Τόπος

Tikjda, Algérie (Google, OSM)
Geomitridae - Photo (c) Samuel Brinker, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Samuel Brinker
Η ταυτότητα του χρήστη rosslen: Οικογένεια Geomitridae, Ένα μέλος του Ευθύνευρα (Ανθυποτάξη Euthyneura)
Προστέθηκε στις Μάιος 06, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mourad-harzallah

Ημερομηνία

Μάιος 5, 2022 04:27 PM CET

Τόπος

El Achir (Google, OSM)
Rumina decollata - Photo (c) Alberto López Osorio, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Alberto López Osorio
Η ταυτότητα του χρήστη rosslen: Rumina decollata, Ένα μέλος του Ευθύνευρα (Ανθυποτάξη Euthyneura)
Προστέθηκε στις Μάιος 06, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Δίθυρα (Ομοταξία Bivalvia)

Παρατηρητής

mehdichetibi

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 25, 2022 04:10 PM CET
Δίθυρα - Photo (c) Tim Quinn, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Tim Quinn
Η ταυτότητα του χρήστη rosslen: Δίθυρα (Ομοταξία Bivalvia)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 12, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Δίθυρα (Ομοταξία Bivalvia)

Παρατηρητής

mehdichetibi

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 25, 2022 04:41 PM CET
Δίθυρα - Photo (c) Tim Quinn, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Tim Quinn
Η ταυτότητα του χρήστη rosslen: Δίθυρα (Ομοταξία Bivalvia)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 12, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

larbiafoutni

Ημερομηνία

Ιανουάριος 2, 2022 11:46 AM CET
Milax - Photo (c) Jay Keller, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Jay L. Keller
Η ταυτότητα του χρήστη rosslen: Γένος Milax, Ένα μέλος του Ευθύνευρα (Ανθυποτάξη Euthyneura)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 12, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

amarsaci

Ημερομηνία

Απρίλιος 10, 2022
Massylaea - Photo (c) Steve Daniels, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Steve Daniels
Η ταυτότητα του χρήστη rosslen: Γένος Massylaea, Ένα μέλος του Ευθύνευρα (Ανθυποτάξη Euthyneura)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 12, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

berzou

Ημερομηνία

Απρίλιος 11, 2022 10:59 AM CEST

Τόπος

Alger, Algérie (Google, OSM)
Cochlicella acuta - Photo (c) Ferran Turmo Gort, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη rosslen: Cochlicella acuta, Ένα μέλος του Ευθύνευρα (Ανθυποτάξη Euthyneura)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 12, 2022
Κορυφαίος

Στατιστικά

  • 413