Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Νευρόπτερα (Τάξη Neuroptera)

Παρατηρητής

novawicked

Ημερομηνία

Αύγουστος 7, 2022 09:49 PM PDT

Περιγραφή

I could be wrong, need help identifying this guy.

Μυρμηλεοντίδες - Photo (c) Wayne Fidler, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Wayne Fidler
Η ταυτότητα του χρήστη ronlyons: Μυρμηλεοντίδες (Οικογένεια Myrmeleontidae)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 08, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cosmopterix

Ημερομηνία

Ιούνιος 30, 2021 08:32 AM PDT

Περιγραφή

Site of the Holiday Farm Fire. Edge of McKenzie River.

Pyropyga nigricans - Photo (c) Denis Doucet, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Denis Doucet
Η ταυτότητα του χρήστη ronlyons: Pyropyga nigricans, Ένα μέλος του Πολυφάγα (Υποτάξη Polyphaga)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 08, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sean579

Ημερομηνία

Μάιος 3, 2022 03:04 PM PDT
Ellychnia - Photo (c) Matthew O'Donnell, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη ronlyons: Γένος Ellychnia, Ένα μέλος του Πολυφάγα (Υποτάξη Polyphaga)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 08, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

carabid_47

Ημερομηνία

Ιούλιος 6, 2022 05:11 PM PDT

Τόπος

Keizer, OR, USA (Google, OSM)
Pyropyga nigricans - Photo (c) Denis Doucet, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Denis Doucet
Η ταυτότητα του χρήστη ronlyons: Pyropyga nigricans, Ένα μέλος του Πολυφάγα (Υποτάξη Polyphaga)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 08, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

once_casadastraphobic_bird

Ημερομηνία

Ιούλιος 1, 2019 11:10 AM PDT
Ellychnia - Photo (c) Matthew O'Donnell, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη ronlyons: Γένος Ellychnia, Ένα μέλος του Πολυφάγα (Υποτάξη Polyphaga)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 08, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dialbforbirder

Ημερομηνία

Αύγουστος 6, 2022 09:51 AM PDT
Ischnura cervula - Photo (c) Cameron Eckert, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Cameron Eckert
Η ταυτότητα του χρήστη ronlyons: Ischnura cervula, Ένα μέλος του Ζυγόπτερα (Υποτάξη Zygoptera)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 07, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Υμενόπτερα (Τάξη Hymenoptera)

Παρατηρητής

brentonsprat

Ημερομηνία

Αύγουστος 4, 2022 11:39 AM PDT

Περιγραφή

Hunting, excavating hole before bringing in prey

Υμενόπτερα - Photo (c) Noel Pennington, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Noel Pennington
Η ταυτότητα του χρήστη ronlyons: Υμενόπτερα (Τάξη Hymenoptera)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 07, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Πολυφάγα (Υποτάξη Polyphaga)

Παρατηρητής

grayces

Ημερομηνία

Αύγουστος 5, 2022 08:45 AM PDT

Τόπος

Seaside (Google, OSM)
Copidita quadrimaculata - Photo (c) Alice Abela, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη ronlyons: Copidita quadrimaculata, Ένα μέλος του Πολυφάγα (Υποτάξη Polyphaga)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 07, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

brandonwoo

Ημερομηνία

Αύγουστος 4, 2022 04:39 PM PDT
Idiostatus gurneyi - Photo (c) Alison Young, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Alison Young
Η ταυτότητα του χρήστη ronlyons: Idiostatus gurneyi, Ένα μέλος του Τεττιγονίνες (Υποοικογένεια Tettigoniinae)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 07, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

carosisko

Ημερομηνία

Αύγουστος 6, 2022 09:33 AM PDT
Polystoechotes punctata - Photo (c) Mason Maron, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Mason Maron
Η ταυτότητα του χρήστη ronlyons: Polystoechotes punctata, Ένα μέλος του Νευρόπτερα (Τάξη Neuroptera)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 07, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

davidleemyers

Ημερομηνία

Ιούλιος 16, 2022 09:27 AM PDT

Ετικέτες

Ετερόπτερα - Photo (c) WonGun Kim, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by WonGun Kim
Η ταυτότητα του χρήστη ronlyons: Ετερόπτερα (Υποτάξη Heteroptera)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 07, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

davidleemyers

Ημερομηνία

Ιούλιος 16, 2022 09:27 AM PDT

Ετικέτες

Ετερόπτερα - Photo (c) WonGun Kim, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by WonGun Kim
Η ταυτότητα του χρήστη ronlyons: Ετερόπτερα (Υποτάξη Heteroptera)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 07, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

brnhn

Ημερομηνία

Αύγουστος 6, 2022 10:11 PM PDT
Tessellana tessellata - Photo (c) Jorge Íñiguez Yarza, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη ronlyons: Tessellana tessellata, Ένα μέλος του Τεττιγονίνες (Υποοικογένεια Tettigoniinae)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 07, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Πτερυγωτά (Υφομοταξία Pterygota)

Παρατηρητής

ohlflower

Ημερομηνία

Αύγουστος 6, 2022 02:32 PM PDT
Ετερόπτερα - Photo (c) WonGun Kim, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by WonGun Kim
Η ταυτότητα του χρήστη ronlyons: Ετερόπτερα (Υποτάξη Heteroptera)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 07, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

carabid_47

Ημερομηνία

Ιούλιος 31, 2022 10:16 AM PDT

Τόπος

Keizer, OR, USA (Google, OSM)
Pyropyga nigricans - Photo (c) Denis Doucet, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Denis Doucet
Η ταυτότητα του χρήστη ronlyons: Pyropyga nigricans, Ένα μέλος του Πολυφάγα (Υποτάξη Polyphaga)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 05, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nicholas27

Ημερομηνία

Ιούλιος 9, 2022 11:08 AM PDT
Ellychnia - Photo (c) Matthew O'Donnell, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη ronlyons: Γένος Ellychnia, Ένα μέλος του Πολυφάγα (Υποτάξη Polyphaga)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 05, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

carabid_47

Ημερομηνία

Ιούλιος 31, 2022 10:14 AM PDT

Τόπος

Keizer, OR, USA (Google, OSM)
Pyropyga nigricans - Photo (c) Denis Doucet, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Denis Doucet
Η ταυτότητα του χρήστη ronlyons: Pyropyga nigricans, Ένα μέλος του Πολυφάγα (Υποτάξη Polyphaga)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 02, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Τεττιγονίδες (Οικογένεια Tettigoniidae)

Παρατηρητής

chelouison

Ημερομηνία

Ιούλιος 31, 2022 07:45 AM PDT

Περιγραφή

Found on a bagel left out overnight. I brought him and the bagel outside after.

Τεττιγονίδες - Photo (c) Ryosuke Kuwahara, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Ryosuke Kuwahara
Η ταυτότητα του χρήστη ronlyons: Τεττιγονίδες (Οικογένεια Tettigoniidae)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 02, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

david_sean

Ημερομηνία

Ιούλιος 31, 2022 02:39 PM PDT
Pachydiplax longipennis - Photo (c) Scott Sheridan, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Scott Sheridan
Η ταυτότητα του χρήστη ronlyons: Pachydiplax longipennis, Ένα μέλος του Λιβελουλίδες (Οικογένεια Libellulidae)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 02, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κόκκινος Ναύαρχος (Vanessa atalanta)

Παρατηρητής

derrick56

Ημερομηνία

Αύγουστος 1, 2022 05:15 PM PDT
Κόκκινος Ναύαρχος - Photo (c) Gilles San Martin, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA), uploaded by Gilles San Martin
Η ταυτότητα του χρήστη ronlyons: Κόκκινος Ναύαρχος (Vanessa atalanta)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 02, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

expediccionado

Ημερομηνία

Ιούλιος 2022
Archilestes californicus - Photo (c) Cameron Eckert, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Cameron Eckert
Η ταυτότητα του χρήστη ronlyons: Archilestes californicus, Ένα μέλος του Ζυγόπτερα (Υποτάξη Zygoptera)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 01, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

eeconte

Ημερομηνία

Ιούλιος 29, 2022 09:05 PM PDT
Neduba cascadia - Photo (c) Jeff Cole, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Jeff Cole
Η ταυτότητα του χρήστη ronlyons: Neduba cascadia, Ένα μέλος του Τεττιγονίνες (Υποοικογένεια Tettigoniinae)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 01, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cacunningham

Ημερομηνία

Ιούλιος 23, 2022 01:58 PM PDT
Libellula quadrimaculata - Photo (c) Cameron Eckert, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Cameron Eckert
Η ταυτότητα του χρήστη ronlyons: Libellula quadrimaculata, Ένα μέλος του Λιβελούλα (Γένος Libellula)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 01, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cacunningham

Ημερομηνία

Ιούλιος 23, 2022 02:42 PM PDT
Trichiosoma triangulum - Photo (c) Stuart Tingley, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Stuart Tingley
Η ταυτότητα του χρήστη ronlyons: Trichiosoma triangulum, Ένα μέλος του Σύμφυτα (Υποτάξη Symphyta)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 01, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

brandonwoo

Ημερομηνία

Ιούλιος 31, 2022 06:55 PM PDT
Tessellana tessellata - Photo (c) Jorge Íñiguez Yarza, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη ronlyons: Tessellana tessellata, Ένα μέλος του Τεττιγονίνες (Υποοικογένεια Tettigoniinae)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 01, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

brandonwoo

Ημερομηνία

Ιούλιος 31, 2022 06:52 PM PDT
Tessellana tessellata - Photo (c) Jorge Íñiguez Yarza, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη ronlyons: Tessellana tessellata, Ένα μέλος του Τεττιγονίνες (Υποοικογένεια Tettigoniinae)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 01, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nancybee

Ημερομηνία

Ιούλιος 31, 2022 03:56 PM PDT
Ischnura cervula - Photo (c) Cameron Eckert, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Cameron Eckert
Η ταυτότητα του χρήστη ronlyons: Ischnura cervula, Ένα μέλος του Ζυγόπτερα (Υποτάξη Zygoptera)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 01, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alex_abair

Ημερομηνία

Μάιος 31, 2017 06:26 PM PDT
Pterotus obscuripennis - Photo (c) dlbowls, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by dlbowls
Η ταυτότητα του χρήστη ronlyons: Pterotus obscuripennis, Ένα μέλος του Πολυφάγα (Υποτάξη Polyphaga)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 01, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

macuahuitl

Ημερομηνία

Ιούνιος 3, 2018 04:15 PM PDT
Ellychnia - Photo (c) Matthew O'Donnell, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη ronlyons: Γένος Ellychnia, Ένα μέλος του Πολυφάγα (Υποτάξη Polyphaga)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 01, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

hill_jasonm

Ημερομηνία

Ιούνιος 25, 2019 03:08 PM PDT
Pyropyga nigricans - Photo (c) Denis Doucet, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Denis Doucet
Η ταυτότητα του χρήστη ronlyons: Pyropyga nigricans, Ένα μέλος του Πολυφάγα (Υποτάξη Polyphaga)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 01, 2022
Κορυφαίος

Στατιστικά

  • 333