Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bibmik

Ημερομηνία

Αύγουστος 23, 2020 12:26 ΜΜ UTC
Eriogonum wrightii subscaposum - Photo (c) Jim Morefield, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη rogerpasadena: Eriogonum wrightii var. subscaposum, Ένα μέλος του Πολυγονατοειδή (Οικογένεια Polygonaceae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 04, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

yzgncx

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 22, 2021 04:55 ΜΜ PST
Eriogonum wrightii subscaposum - Photo (c) Jim Morefield, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη rogerpasadena: Eriogonum wrightii var. subscaposum, Ένα μέλος του Πολυγονατοειδή (Οικογένεια Polygonaceae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 02, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ραπανάκι Daikon (Raphanus raphanistrum ssp. sativus)

Παρατηρητής

annbraun

Ημερομηνία

Απρίλιος 9, 2020 05:15 ΜΜ PDT
Ραπανάκι Daikon - Photo Δεν διατηρούνται δικαιώματα, uploaded by 葉子
Η ταυτότητα του χρήστη rogerpasadena: Ραπανάκι Daikon (Raphanus raphanistrum ssp. sativus)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 28, 2024
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

hootnanyboil

Ημερομηνία

Ιούνιος 21, 2023 10:22 ΠΜ PDT
Melissodes - Photo (c) Bob McDougall, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Bob McDougall
Η ταυτότητα του χρήστη rogerpasadena: Γένος Melissodes, Ένα μέλος του Απίνες (Υποοικογένεια Apinae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 23, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

hootnanyboil

Ημερομηνία

Ιούλιος 28, 2023 10:52 ΠΜ PDT
Melissodes - Photo (c) Bob McDougall, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Bob McDougall
Η ταυτότητα του χρήστη rogerpasadena: Γένος Melissodes, Ένα μέλος του Απίνες (Υποοικογένεια Apinae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 23, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

isaacnoguera

Ημερομηνία

Μάρτιος 11, 2022 09:53 ΜΜ PST

Τόπος

Irwindale, CA, USA (Google, OSM)

Περιγραφή

This plant has bright yellow flowers.

Encelia californica - Photo (c) James Bailey, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by James Bailey
Η ταυτότητα του χρήστη rogerpasadena: Encelia californica, Ένα μέλος του Αστεροειδή (Υποοικογένεια Asteroideae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 04, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jose_estrada1

Ημερομηνία

Μάιος 11, 2022 03:07 ΜΜ PDT
Encelia farinosa - Photo (c) lonnyholmes, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by lonnyholmes
Η ταυτότητα του χρήστη rogerpasadena: Encelia farinosa, Ένα μέλος του Αστεροειδή (Υποοικογένεια Asteroideae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 04, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Λάδανο (Cistus creticus)

Παρατηρητής

strawbereym

Ημερομηνία

Ιούνιος 1, 2022 02:04 ΜΜ PDT
Λάδανο - Photo (c) Katya, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Katya
Η ταυτότητα του χρήστη rogerpasadena: Λάδανο (Cistus creticus)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 02, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ali0317

Ημερομηνία

Μάιος 26, 2022 02:40 ΜΜ PDT
Encelia californica - Photo (c) James Bailey, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by James Bailey
Η ταυτότητα του χρήστη rogerpasadena: Encelia californica, Ένα μέλος του Αστεροειδή (Υποοικογένεια Asteroideae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 02, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κοινό Σπάρτο (Spartium junceum)

Παρατηρητής

uclalinda

Ημερομηνία

Μάιος 15, 2022 03:07 ΜΜ PDT
Κοινό Σπάρτο - Photo (c) Aaron Sizer, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Aaron Sizer
Η ταυτότητα του χρήστη rogerpasadena: Κοινό Σπάρτο (Spartium junceum)
Προστέθηκε στις Μάιος 16, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

shearwind

Ημερομηνία

Απρίλιος 9, 2022 03:03 ΜΜ PDT
Encelia californica - Photo (c) James Bailey, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by James Bailey
Η ταυτότητα του χρήστη rogerpasadena: Encelia californica, Ένα μέλος του Αστεροειδή (Υποοικογένεια Asteroideae)
Προστέθηκε στις Μάιος 11, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jascheu

Ημερομηνία

Νοέμβριος 20, 2020 07:41 ΠΜ UTC
Atriplex lentiformis - Photo (c) Kenneth Bader, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Kenneth Bader
Η ταυτότητα του χρήστη rogerpasadena: Atriplex lentiformis, Ένα μέλος του Καρυοφυλλώδη (Τάξη Caryophyllales)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 19, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bradleytsalyuk

Ημερομηνία

Απρίλιος 16, 2022 03:06 ΜΜ PDT
Melanerpes formicivorus - Photo (c) Dmitry Mozzherin, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη rogerpasadena: Melanerpes formicivorus, Ένα μέλος του Δρυοκολάπτες (Οικογένεια Picidae)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 16, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

manidae

Ημερομηνία

Ιούλιος 29, 2020 06:31 ΜΜ PDT
Eriogonum kennedyi - Photo (c) Duncan Bell, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Duncan Bell
Η ταυτότητα του χρήστη rogerpasadena: Eriogonum kennedyi, Ένα μέλος του Πολυγονατοειδή (Οικογένεια Polygonaceae)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 09, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

manidae

Ημερομηνία

Ιούλιος 29, 2020 05:18 ΜΜ PDT
Eriogonum kennedyi - Photo (c) Duncan Bell, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Duncan Bell
Η ταυτότητα του χρήστη rogerpasadena: Eriogonum kennedyi, Ένα μέλος του Πολυγονατοειδή (Οικογένεια Polygonaceae)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 09, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bibmik

Ημερομηνία

Αύγουστος 23, 2020 12:26 ΜΜ UTC
Eriogonum kennedyi - Photo (c) Duncan Bell, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Duncan Bell
Η ταυτότητα του χρήστη rogerpasadena: Eriogonum kennedyi, Ένα μέλος του Πολυγονατοειδή (Οικογένεια Polygonaceae)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 09, 2022
Αντισυμβατική

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pelagicz0ne

Ημερομηνία

Ιανουάριος 23, 2022 10:14 ΠΜ UTC
Eriogonum kennedyi - Photo (c) Duncan Bell, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Duncan Bell
Η ταυτότητα του χρήστη rogerpasadena: Eriogonum kennedyi, Ένα μέλος του Πολυγονατοειδή (Οικογένεια Polygonaceae)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 09, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

yzgncx

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 22, 2021 04:55 ΜΜ PST
Eriogonum kennedyi - Photo (c) Duncan Bell, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Duncan Bell
Η ταυτότητα του χρήστη rogerpasadena: Eriogonum kennedyi, Ένα μέλος του Πολυγονατοειδή (Οικογένεια Polygonaceae)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 09, 2022
Αντισυμβατική

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μαγνολιόψιδα (Ομοταξία Magnoliopsida)

Παρατηρητής

alblueheron

Ημερομηνία

Μάρτιος 3, 2010 02:59 ΜΜ EST
Eriogonum kennedyi - Photo (c) Duncan Bell, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Duncan Bell
Η ταυτότητα του χρήστη rogerpasadena: Eriogonum kennedyi, Ένα μέλος του Πολυγονατοειδή (Οικογένεια Polygonaceae)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 09, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

waterclover

Ημερομηνία

Μάρτιος 27, 2022 01:06 ΜΜ UTC
Amsinckia menziesii - Photo (c) Mary K. Hanson, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Mary K. Hanson
Η ταυτότητα του χρήστη rogerpasadena: Amsinckia menziesii, Ένα μέλος του Βοραγινοειδή (Οικογένεια Boraginaceae)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 01, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

carlguy

Ημερομηνία

Μάρτιος 30, 2022 02:28 ΜΜ MDT
Encelia - Photo (c) Jolene Elizabeth, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Jolene Elizabeth
Η ταυτότητα του χρήστη rogerpasadena: Γένος Encelia, Ένα μέλος του Αστεροειδή (Υποοικογένεια Asteroideae)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 01, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rpeeper

Ημερομηνία

Μάρτιος 29, 2022 01:05 ΜΜ EDT

Τόπος

Logandale, NV, US (Google, OSM)
Encelia farinosa - Photo (c) lonnyholmes, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by lonnyholmes
Η ταυτότητα του χρήστη rogerpasadena: Encelia farinosa, Ένα μέλος του Αστεροειδή (Υποοικογένεια Asteroideae)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 01, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dianalaura3

Ημερομηνία

Μάρτιος 30, 2022 10:46 ΠΜ MST

Τόπος

Arizpe, SON, MX (Google, OSM)
Encelia farinosa - Photo (c) lonnyholmes, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by lonnyholmes
Η ταυτότητα του χρήστη rogerpasadena: Encelia farinosa, Ένα μέλος του Αστεροειδή (Υποοικογένεια Asteroideae)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 01, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rpeeper

Ημερομηνία

Μάρτιος 29, 2022 10:05 ΠΜ EDT
Encelia farinosa - Photo (c) lonnyholmes, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by lonnyholmes
Η ταυτότητα του χρήστη rogerpasadena: Encelia farinosa, Ένα μέλος του Αστεροειδή (Υποοικογένεια Asteroideae)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 01, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

true_islander

Ημερομηνία

Απρίλιος 1, 2022 08:06 ΠΜ MDT
Encelia farinosa - Photo (c) lonnyholmes, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by lonnyholmes
Η ταυτότητα του χρήστη rogerpasadena: Encelia farinosa, Ένα μέλος του Αστεροειδή (Υποοικογένεια Asteroideae)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 01, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

catfacedgirl

Ημερομηνία

Μάρτιος 26, 2022 01:56 ΜΜ PDT
Encelia californica - Photo (c) James Bailey, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by James Bailey
Η ταυτότητα του χρήστη rogerpasadena: Encelia californica, Ένα μέλος του Αστεροειδή (Υποοικογένεια Asteroideae)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 01, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mcguire_rm

Ημερομηνία

Μάρτιος 26, 2022 06:17 ΜΜ PDT
Encelia californica - Photo (c) James Bailey, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by James Bailey
Η ταυτότητα του χρήστη rogerpasadena: Encelia californica, Ένα μέλος του Αστεροειδή (Υποοικογένεια Asteroideae)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 01, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

g_heaton

Ημερομηνία

Μάρτιος 31, 2022 05:31 ΜΜ PDT
Encelia californica - Photo (c) James Bailey, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by James Bailey
Η ταυτότητα του χρήστη rogerpasadena: Encelia californica, Ένα μέλος του Αστεροειδή (Υποοικογένεια Asteroideae)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 01, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

erinbarron

Ημερομηνία

Μάρτιος 31, 2022 10:02 ΠΜ PDT
Encelia californica - Photo (c) James Bailey, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by James Bailey
Η ταυτότητα του χρήστη rogerpasadena: Encelia californica, Ένα μέλος του Αστεροειδή (Υποοικογένεια Asteroideae)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 01, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

aprilordonezle

Ημερομηνία

Μάρτιος 31, 2022 08:55 ΠΜ PDT
Encelia californica - Photo (c) James Bailey, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by James Bailey
Η ταυτότητα του χρήστη rogerpasadena: Encelia californica, Ένα μέλος του Αστεροειδή (Υποοικογένεια Asteroideae)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 01, 2022
Υποστηρικτικό

Στατιστικά

  • 182